Zeerust onderscheiden voor tappen 74 vaten meibokbier JL Rondleidingen door het Voornes Duin Pastels en aquarellen van Ans Daalderup DEZE WEEK f 5 9 11 13 GRATIS KRANT IN REKREATIELAND 11 AUGUSTUS! 994 'Leuk om mensen eens een ander biertje voor te zetten Geschiedenis f Vertrekpunten Kleine Parelmoervlinder Museumcollectie belicht geschiedenis van Ouddorp Parkingwatchers aktief in kader van veiligheid Story spellenshow in centrum van Zierikzee Folkloristische dag in Burgh op zaterdag 13 augustus BURGH-HAAMSTEDE - Ans Daalderup uit Burgh-Haamstede exposeert haar etsen, pastels, aquarellen en gemengde tech nieken de hele maand augustus in Bezoekerscentrum De Grevelingen. RENESSE - Op de wand van een houten kast naast de bar staat het cijfer 74. Dat betekent dat men in hotel/restaurant/café Zeerust in Renesse meibokbier tapt uit het 74e vat. Op 6 april van dit jaar werd het eerste vat meibokbier aangebroken en het 74e is het laatste dat dit jaar wordt gebruikt. „Straks doen we met zijn allen nog een biertje en dan is het over tot volgend voor jaar”, aldus Leo Hart die sinds februari 1992 Zeerust runt, samen met zijn vriendin Monique Ca- vens. Voor dat laatste feestelijke meibokbiertje is alle reden. Zeerust wordt namelijk door Grolsch Nederland onderscheiden omdat er de afgelopen maanden bijna de grootste hoe veelheid meibokbier van Nederland werd verkocht. OOSTVOORNE - De Vereniging Natuurmonumenten houdt excursies op verschillende plaatsen in haar natuurterrein Voornes Duin. 60e JAARGANG 1 bad krant Voornes Duin ligt tussen Oostvoorne en Rockanje, niet ver van Rotterdam. 13 augustus gaat men naar het Quack- jeswater en 20 augustus naar het Brede Water. Het excursieprogramma is verkrijg baar bij de VWs in de omgeving van het Voornes Duin. In deze tijd van het jaar staan allerlei ruigteplanten in bloei langs de paden en in de valleien. Leverkruid, wederik en kattestaart laten zich van hun mooi ste kant en. Dat valt ook de vlinders op. de markt bracht en daaraan een wed strijd verbond voor horecaonderne mers die de meeste vaten van het spe ciale bier zouden verkopen. Vorig jaar besteedde Leo Hart geen speciale aandacht aan de wedstrijd. Toen werden in Zeerust maar drie vaten meibokbier leeg getapt. Maar dit dekken. Ze broedden hier met zestig paar en zoeken inmiddels in de wijde omgeving met hun jongen naar voed sel. De excursies naar het Quackjeswater vertrekken bij speeltuin De Houten Paardjes in Rockanje. De excursie naar het Waterbos start bij de parkeerplaats ingang Waterbos en de excursies naar het brede water zijn vanaf parkeer plaats Kreekpad. Leo Hart is zeker van plan om volgend jaar weer mee te doen met de wedstrijd die de bierfabrikant jaarlijks houdt in de periode van het meibokbier. „Niet al leen om te winnen, maar ook om in te spelen op de trend van bijzondere bier soorten. Het is heel leuk om de mensen in de zaak af en toe eens een ander biertje voor te kunnen zetten. En mei- bok is echt zo'n biersoort waarvoor je even gaat zitten. Het is bier waarvan je rustig moet genieten.” Leo Hart: “Meibok is echt zo 'n biersoort waarvoor je even gaat zitten. Het is bier warvan je rustig moet genieten (Foto: Marijke Folkertsma) Regelmatig bezoeken atalanta's en dagpauwogen deze planten. Met een beetje geluk laat ook de kleine parelmoervlinderzich zien en zoekt het bonte zandoogje de zonbeschenen bosbodem van het Waterbos op. In het bos is de hopplant inmiddels tot grote hoogte geklommen en showt zijn bel len. In het Quackjeswater zijn waar schijnlijk nog wel wat lepelaars te ont- Ans vindt dat de ene techniek de ande re niet hoeft uit te sluiten in een schilde rij en past daarom ook gemengde tech nieken toe. Bijvoorbeeld een opzet met aquarelverf en daarna uitgewerkt met pastelkrijt. In 1980/81 volgde zij een tweejarige op leiding Esthetische Vorming aan de Nutsacademie te Rotterdam. Vervol gens nam zij les bij Pierre van Lit te Breda in verschillende teken- en schil dertechnieken. Bij Selma Verhoeven jaar besteedde de horeca-onderne- mer speciale aandacht aan het nieuwe biertje met zijn oude traditie. „We heb ben het een beetje aangeprezen. Wan neer een klant bier bestelde vroegen we steeds of hij of zij misschien een voorjaarsbiertje wilde proberen; een meibokje. De meesten wilden dat wel; „In het café dat op de eerste plaats ein digde werden tachtig vaten Grolsch Meibok verkocht en in het café dat derde werd 54 vaten. Wij zitten met 74 vaten niet zo ver onder de eenste prijs winnaar”, stelt Leo Hart tevreden vast. Het was voor het tweede jaar dat Grolsch in het voorjaar meibokbier op Magré in Terheyden maakte zij kennis met pastel. In 1989 begon zij ook met etsen onder leiding van Peter Jansen te Zierikzee. De natuur, vooral de zomer- tuin, is haar grootste bron van inspiratie waaruit zij ideean put voor haar werk. Ans exposeerde eerder in het gemeen tehuis van Prinsenbeek. In de Neder landse Hervormde kerk te Burgh en in de Bewaerschole in Burgh-Haamste de. Ook in het bezoekerscentrum was al eerder werk van haarte zien. mensen zijn gemakkelijk te sturen. Omdat het om kwalitatief goed bier gaat met een frisse smaak, volgde het tweede meestal vanzelf. Zo raakten de mensen bekend met het bier. En zijn zelfs een aantal vaste meibokbierdrin- kers ontstaan”. Dat waren ook de klan ten die nauwlettend het cijfer op de houten wand naast de bar in de gaten hielden, waarmee het aantal gebruikte vaten werd aangegeven. Ook de vertegenwoordiger van Grolsch Nederland, die regelmatig langs komt in Zeerust, zag dat cijfer groeien. „Aanvankelijk kwam het niet in me op dat we wellicht kans maakten op een prijs in de landelijke meibok- wedstrijd. Maar toen het cijfer na een aantal weken aangaf dat we aan het 36e vat bezig waren was de Grolsch- vertegenwoordiger helemaal enthou siast. Hij plaagde me er zelfs mee dat ik zeker aan het mechanisme had ge draaid.” Dat laatste is volgens de café- eigenaar niet aan de orde omdat de bierfabriek precies weet hoeveel vaten meibokbier er zijn geleverd aan Zee rust. Volgens hem werd de grotere omzet mede veroorzaakt door de tele- visie-reclamespot die Grolsch voorzijn meibokbier liet maken. Toen hij het aantal vaten meibok dat in Zeerust werd leeg getapt zag groeien, kreeg Leo Hart het idee dat zijn bedrijf wellicht de hoeveelheid van de winnaar van vorig jaar zou kunnen evenaren. „Die tapte 45 vatenToen het bij ons zo hard ging had ik stille hoop dat wij daar op ook zouden uitkomen. Daarmee zou ik al dik tevreden geweest zijn.” Aan het einde van de periode van het meibokbier, 30 juni, was men in Zee rust echter aan het 74e vat bezig. Toen de vertegenwoordiger enkele weken geleden om een afbeelding van het logo van de zaak vroeg, kreeg Leo Hart het vermoeden dat Zeerust wel eens in de prijzen gevallen zou kunnen zijn. De vertegenwoordiger van de bierbrouwerij kwam vorige week per soonlijke langs om te vertellen dat dat inderdaad het geval was. De tweede prijs die Zeerust kreeg toegekend be staat uit 750 tulpvormige bierglazen waarop het logo van Zeerust wordt af gedrukt, 30.000 biervilten met dat logo, een weekeinde in een Grandora- do vakantiepark voor de eigenaren van het hotel/café/restaurant en een mei- bokglas van dertig centimeter hoog, dat uiteraard een ereplaats krijgt in het café dat onderaan het duingebied van Renesse ligt. De prijsuitreiking vindt plaats op 1 september. Elke vaste klant van Zeerust, die regel matig meibokbier drinkt, krijgt van Leo Hart een van de bierglazen die tot de prijs behoren. De horeca-ondernemer is vooral blij met de prijs omdat daar door in regionale- en horecabladen extra aandacht wordt besteed aan Zeerust. „Het is een stukje reclame dat ik heel belangrijk vindt. Want Zeerust is niet alleen open tijdens het zomersei zoen, maar gedurende het hele jaar. Dat wil zeggen dat we ons niet alleen op de toeristen, maar zeker ook op de eigen bevolking van Schouwen-Dui- veland richten.” Grolsch Meibok is een fris lentebier. In vroeger tijden kondigde Meibok het begin van de zomer aan. Er moest een bier gebrouwen worden, dat de gehele zomer houdbaar bleef. Hiervoor werd een zwaar bier gemaakt, dat door het hoge alcoholgehalte langer houdbaar bleef. Het bier brouwen en vooral het gisten lukte het beste in het koudere voorjaar. Dit bier was derhalve gereed in mei en heeft later de naam Meibok gekregen. Om de Meibok de zware smaak van mout te geven werd later een ijsbok ontwikkeld. Een normaal bier werd in die tijd in tanks gelagerd en de kelder werd volgegooid met ijsschotsen. Hierdoor bevroor het water uit het bier op de tankwand. Het alcoholgehalte steeg en de kleur werd iets donkerder. Dit zogenaamde ijsbok was destijds de zuiverste meibok. De brouwers van Grolsch laten deze eeuwenoude tradi tie herleven met een fris volblond bier volgens de regels van de kunst ge brouwen. Het is samengesteld uit lou ter natuurlijke grondstoffen: mout van zomergersten en zorgvuldig geselec teerde hopsoorten en heeft een alco holgehalte van 6,5 volurrie-procent. ft

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1994 | | pagina 1