badkrant 17 Kerken bezichtigen Discotheken Hengelsport Bibliotheekvoorzieningen Torens Jeu de boulesbanen Kinderboerderij Golfbaan Koopavond/ winkelsluiting Midgetgolfbanen Galeries/Kunst/Antiek Autoroutes Natuur en wandelgebieden )- Babysit Attrakties Markten Musea Bioscoop WV kantoren Bolderwagenverhuur i- it e Strandhuisjesverhuur 1 k n n i. i. Museum- Wandelgebied, I- li s >1- ie ie ur >n ti le Toeristen mogen op vertoon van het in schrijfbewijs van de eigen openbare bibliotheek gratis boeken lenen in alle Zeeuwse openbare bibliotheken. Bij 28°C of meer in Zeeland rijdt de biblio bus niet. ANWB - Schouwen-Duivelandroute (lengte 105 km). Route langs onder meer Grevelingen en Brouwersdam, Zierjkzee, Brouwershaven en de bad plaatsen Haamstede en Renesse. Ver krijgbaar bij de WVs op Schouwen- Duiveland. Delta-route. Te koop bij alle VWs. Zierikzee. „De Punt”, Scheldestraat. Geopend: maandag t/m vrijdag van 9.00-17.00 uur, zaterdag 10.00-16.00 uur en zondag 13.00-16.00 uur. Toe gang is gratis. Zierikzee. Donderdag op het Haven plein, 9.00 tot 16.00 uur. Brouwershaven. Alle vrijdagen in au gustus 15.00-21.00 uur. Bruinisse. Woensdag van 8.00 tot 13.00 uur op het Kerkplein. Renesse. Woensdag van 8.00 tot 13.00 uur (in de zomermaanden). al >P e- I- rt 9 P I. Burgh-Haamstede. Vakantie-ruiter- centrum Lisiduna, Hogeweg 57-59. Telefoon 01115-1820/3285. Noordwelle. Dorpsring (vrij toeganke lijk). Renesse. Katy de Boer, Lindelaan 11 Tel. 01116-2125. Westenschouwen. Trampoline-cen trum „Westerschouwen”, Steenweg 13a (op groot parkeerterrein). Dage lijks van 10.00 tot 21.00 uur. Tel. 01115-2721. Haamstede. J. van Dijke, Esdoornweg 1. Tel. 01115-1496. Haamstede. Het Geschenkenhuis, Noordstraat 33. Tel. 01115-1331 Renesse. „Trinity”, Hogezoom 181. Renesse. ,,'t Roefke”, De Zoom 4-6. Renesse. Pinky's Disco, Hogezoom 169. Renesse. The Game, Hogezoom 139. Renesse. Pigalle, Korte Reke 11 Zierikzee. Vanity, Beddeweeg 8. (Dagverblijven) 1, o 1 0 ir Bruinisse. Recradelta, Groeneweg 3. Telefoon 01113-1980. Burgh. Lisiduna, Hogeweg 57-59. Tel. 01115-1820. Haamstede. Bij het vliegveld. Tele foon 01115-1640. Rekreatiepark ,,’t Lapje”, J. J. Boeyes- weg 50. Tel. 01115-2766/3143. Renesse. Tennis- en golfcentrum „Paul Verspeek”, Jan van Renesse- weg. Tel. 01116-2116, B.g.g. 1584. Zierikzee. Sportcentrum Onderdak, Groeneweegje 7. Tel. 01110-13690. Indoor-midgetgolf vanaf half juni. Zierikzee. Concertzaal, Oude Haven 13. Tel. 01110-12770, b.g.g. 12670. Voorstellingen in het weekend. Renesse. Dorpshuis, Zeeanemoon- weg. Alleen filmvertoning in het hoog seizoen. In vrijwel alle badplaatsen worden in de zomermaanden regelmatig filmvoor stellingen verzorgd. Westenschouwen. Trampolinecen trum „Westerschouwen”, Steenweg 13a (op groot parkeerterrein). Dage lijks van 10.00-21.00 uur. Tel. 01115- 2721. Haamstede. Mevr. E. Overbeeke, Ire- nestraat3.Tel. 01115-2138. Renesse. H. de Waal, Kamillestraat 23. Tel. 01117-2077. Renesse. „De Witte Boulevard”, Zee- distelweg10.Tel.01116-1238. n- g- i- 3- il. ie ar sn ti- sn a- >n a- 4- •e >n a i i 3 Bruinisse. Golfclub Grevelingenhout, Oudendijk 3. Tel. 01113-2650. 18 holes championship, 9 holes oefen- baan en driving range. Burgh-Haamstede. Uitzichttoren aan het eind van de Adriaan v. d. Weyde- weg, midden in Boswachterij Wester schouwen. Toegang gratis. Ouwerkerk. Toren van de N.H. Kerk, Ring. Voor toegang vervoegen bij J. C. Bakker, Zuidstraat 11 b. Zierikzee. St. Lievens Monstertoren, Balie. Geopend: t/m 12 september maandag t/m zaterdag 11.00-16.00 uur, zondag 12.00-16.00 uur. Brouwershaven, Markt 5. Telefoon 01119-1940. Bruinisse, Oudestraat 23. Telefoon 01113-1412. Zierikzee, Havenpark 29. Telefoon 01110-12450. Scharendijke, Elkerzeeseweg 10. Te lefoon 01117-1620/1353. Renesse, WV De Schouwse Kust, De Zoom 17. Telefoon 01116-2120 bgg 01115-1523. Burgh-Haamstede, VW Schouwse Kust, Noordstraat 45a. Telefoon 01115-1513 bgg 01116-2120. Voor het vissen in zoet of bijna zoet water dient men steeds in het bezit te zijn van een sportvisakte. Deze is te verkrijgen aan het postkantoor en VW. Dag-, week-, maand- en jaarvergun- ning voor Grevelingen- en Veerse- meer. Jaar- en maandvergunning voor de kreken bij Ouwerkerk, de gracht rond Zierikzee en Kaaskenswater. Ouwerkerk. In hetkrekengebied „Vier Bannen”. Vergunningen: VW Zierik zee. Brouwershaven. Grevelingenmeer. Vergunning bij VW. Grote vergunning Hengelsportvereniging Dreischor nu ook te koop bij WV. Serooskerke. In de kreek „Schelp- hoek”. Seizoen-, maand-, week- en dagvergunning, jeugdweekvergun- ning: VW Schouwse Kust. Renesse. In de „Vroonplas”. Jaar-, week-, 2 weken-, maand- en seizoen- vergunningen bij VW Schouwse Kust. expositie Watersnoodramp. Geopend gehele jaar als VW. Bruinisse. Oudheidskamer, Oude straat 27. Geopend van 17 mei tot half september, maandag t/m vrijdag 13.30-16.00 uur. Bruinisse. Visserijmuseum, Oude straat 23. Geopend 17 mei tot half sep tember. maandag t/m vrijdag 13.30- 16.00 uur. Dreischor. Landbouwmuseum, tijde lijk in ’t Plaetsenuus aan de Ring. Inl. VW Brouwershaven. Zierikzee. Stadhuismuseum op de tweede verdieping van het Stadhuis, Meelstraat 8. Geopend van mei t/m herfstvakantie. Maandag tot en met vrijdag 10.00-17.00 uur, za. en zo. ge sloten. Entree 2,-, kinderen en 65+ 1, -. Museumjaarkaart en CJP gratis. Zierikzee. Maritiem museum, het Gra vensteen, Mol 25. Geopend april t/m herfstvakantie en tijdens schoolvakan ties. Maandag tot en met zaterdag van 10.00 tot 17.00 uör. Zon- en feestda gen van 12.00 tot 17.00 uur. Entree 2, -, kinderen en 65+ ƒ1 jaarkaart en CJP gratis. Zierikzee. Burgerweeshuis, Post- straat 45. Regentenkamer met goud leer. Beeldentuin en keramiek. Altijd open op verzoek. Tel. 01110-12683. Zomerexpositie9 juli-27 augustus. Da gelijks 10-17 uur: 45 beeldhouwers in de tuin en klein antiek van verzame laars te koop binnen. Entree 3,-, kind 1,50, gezinnen 7,50. Schuddebeurs. Natuur- en wandel gebied Mon Plaisir en Weelzicht. 23 ha bos met aangelegd wandelpark. Serooskerke. Natuur- en wandelge bied „De Schelphoek”. Krekengebied met overlanden. 73 ha (vrij betreden). Serooskerke. Exkursie doornatuurre- servaat De Schelphoek. Verzamelen bij toegangsweg naar kamphuis. Rondleiding alleen voor groepen na voorafgaand overleg Districtskantoor Haven Bommenede, Zonnemaire. Tel. 01112-1453. Niet in weekend. Westenschouwen. Westpuntwande- ling. Drie routes; respectievelijk 7,5 km, 13 km en ca. 18,5 km. Inlichtingen: VW Schouwse Kust. Westenschouwen. Boomwandeling 1, Wissewekken-Lageweg, ±45 minu ten. Te koop bij trampolinecentrum, Steenweg 13a (op grote parkeerter rein), VW Schouwse Kust en Goud zwaard. Brouwershaven. Grote- of St. Nico- laaskerk. Half mei-half september, dinsdag t/m zaterdag 13.30-16.30 uur. In hoogseizoen ook op maandagmid dag. Haamstede. N.H. kerk, Ring. Te be zichtigen gedurende Ring Promotion- dagen (do.) van 10.00 tot 17.00 uur. Dreischor. N.H. Kerk, Ring. Te bezich tigen gedurende de zomermaanden van maandag tot en met zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur. Zondag van 13.00 tot 17.00 uur. Nieuwerkerk. N.H. Kerk, Kerkring. Voor bezichtiging sleutel afhalen op Meidoornstraat 24. Noordgouwe. N.H. Kerk, Ring. Voor bezichtiging inl. VW Brouwershaven. Oosterland. N.H. Kerk, Torenplein. Voor bezichtiging sleutel ophalen bij Torenplein 6. Renesse. N.H. Kerk, Lange Reke. Te bezichtigen juli t/m augustus dinsdag en donderdag 14.00 tot 16.00 uur. Toe gang gratis. Zierikzee. Lutherse Kerk, Gat van West-noordwesten. Te bezichtigen na overleg met v. d. Bijl. Telelefoon 01110-12664. Haamstede. Addy Bliek, J.J. Boeyes- weg 6. Aquarellen-expositie, cursus sen voor vakantiegangers. Open: da gelijks 13.00-17.00 uur en indien aanwezig. Zondags gesloten. Haamstede. Galerie Josefine, West- straat25.Tel.01115-2791. Burgh-Haamstede. Kunst en antiek galerie Borsboom, Achterweg 7. Tel. 01115-3032. Openingstijden zomer maanden: do. 11.00-17.00 uur; vr. 11.00-17.00 en 19.00-21.00 uur; za. 11.00-17.00 uur. Wintermaanden: vr. 19.00-21.00 uur; za. 11.00-17.00 uur. Op overige dagen na afspraak. Burghsluis. Zuivelboerderij de West hoek, Meeldijk 14. Tel. 01115-1783. Rondleiding op afspraak. Burgh-Haamstede. Iedere dinsdag en vrijdagavond van 7 mei t/m 9 juli rondwandeling onder leiding van gid sen door de Boswachterij Westen schouwen en de meeuwenkolonie. Vertrek van het waterleidingspomp- station aan het eind van de Adriaan v. d. Weydeweg om 19.00 uur. De afstand van het parkeerterrein tot het begin is ±15 minuten lopen. Honden meene men is niet toegestaan. Roken verbo den. Kaarten uitsluitend verkrijgbaar bij VW Schouwse Kust, volwassenen 2,50, kinderen 1,50. Burgh-Haamstede. Diaserie in de kel der van Slot Haamstede over geschie denis Slot Haamstede met daaraan verbonden een toelichting in de een voudig ingerichte Ridderzaal. Slot Haamstede is niet te bezichtigen. Van 15 juni tot 1 oktober iedere woensdag morgen. In juli en augustus ook op In de badplaatsen geldt voorde zomer maanden geen verplichte winkelslui ting. De winkels kunnen dan 's avonds langer geopend zijn. In seizoen winkel sluiting op maandagmorgen tot 13.00 uur in Zierikzee. Koopavond (19-21 uur) wordt gehouden op/in: Donderdag. Zierikzee. Vrijdag. Bruinisse, Nieuwerkerk, Oos terland, Ouwerkerk en Sirjansland. Iedere avond gedurende juli en augus tus zijn in Renesse de winkels tot 21.00 uur geopend. Buiten het hoogseizoen zijn de winkels in Renesse en Brou wershaven dinsdagmiddag gesloten. Zierikzee. Vaste bibliotheekvoorzie ning. Openbare bibliotheek De Stolpe, Haringvlietplein 2. Openingstijden: ma. 14.00-17.00 en 18.30-20.00 uur; di. gesloten; wo. 14.00-17.00 uur; do. 09.30-12.00, 14.00-17.00 en 18.30- 20.00 uur; vr. 14.00-17.00 uur en za. 09.30-12.00 uur. Brouwershaven. Vaste Nutsbiblio- theek, Tonnenmagazijn. Openingstij den: vrijdagavond 19.30-20.30 uur. Bibliobus. Kerkplein, di. 12.45-13.45 uur; Markt, do. van 18.45-19.45 uur. Dreischor. Bibliobus. Nw. School straat, vr. 14.30-15.30 uur. Noordgouwe. Bibliobus. Vijverberg- straat, do. 13.00-13.45 uur. Schuddebeurs. Bibliobus. Donkere- weg, wo.15.30-16.00 uur. Zonnemaire. Bibliobus. I. M. v. d. Bijl straat, di. 15.15-16.00 uur. Bruinisse. Openbare bibliotheek De Zaete, Molenstraat 44. Openingstij den: di. 10.00-12.00 en 18.30-20.30 uur; wo. 14.00-17.00 uur; vrijdag 14.00-17.00 en 18.30-20.30 uur. Nieuwerkerk. Bibliobus. Bij het Dorpshuis, di. 16.15-17.30 uur, Burg, van Eetenstraat, vr. 13.00-14.15 uur. Oosterland. Bibliobus. Wo. bij sport hal, 12.45-14.00 uur. Vr. Markt, 16.00- 17.00 uur. Ouwerkerk. Bibliobus. Wo.. Ring van 14.15- 15.00 uur. Sirjansland. Bibliobus. Lage weg, wo. ll. 30-12.00 uur. Scharendijke. Bibliobus. Dijkstraat, ma. 15.00-16.15 uur. Ellemeet. Bibliobus. Deensestraat, di. 14.00-14.30 uur. Kerkwerve. Bibliobus. Vloedstraat, do. 13.55-14.40 uur. Haamstede. Vaste bibliotheekvoor ziening. Openbare bibliotheek De Schutse, Julianastr. 22. Ma., di. en wo. 13.30-16.30 uur, ma. en vr. 19.00- 21.00 uur, vr. 10.00-12.00 uur. Renesse. Bibliobus. Mauritsweg, ma. 13.15- 14.30 uur; postkantoor, do. 16.45-17.30 uur. Renesse. Toeristenbibliotheek. Van 4 juli t/m 1 september. Dorpshuis, Zee- anemoonweg 1. Ma. 13.30-15.30 uur, do. 19.00-21.00 uur. Noordwelle. Bibliobus. Ingridstraat do. 15.20-15.50 uur. Serooskerke. Bibliobus. Dorpsplein do. 16.00-16.30 uur. Brouwershaven. stadswallen. Stadswandeling van ±1 uur, verkrijg baar bij VW, ook van Zonnemaire en Dreischor. Ouwerkerk. Natuur- en wandelgebied Kreken. „Vierbannen”. 146 ha kreken gebied met loofhoutbos. Ouwerkerk. Exkursie door krekenge bied. Alleen voor groepen na vooraf gaand overleg Staatsbosbeheer. Niet op zaterdag en zondag. Telefoon 01112-1453. Burgh-Haamstede. Natuurwande ling van 2 uur door Slotlaan en Zeepe- duinen onder leiding van een gids. Ver zamelen bij het hek van het kasteel. Iedere wo. om 19.00 uur. T oegangsbe- wijzen uitsluitend vooraf verkrijgbaar bij VW Schouwse Kust. 24 juni-26 aug. Burgh-Haamstede. Natuur- en wan delgebied „De Boswachterij”. 1100 ha duinen en 300 ha bos. Inlichtingen en routekaart bij VW. Burgh. Boomwandeling 2, Karolingi sche Burcht, ±45 minuten. Te koop bij trampolinecentrum, Steenweg 13a(op grote parkeerterrein). Nieuwerkerk. Natuurgebied „Steen zwaan”. Oude kreek met oeverlanden. Alleen te bezichtigen vanaf de nabij ge- legen dijk. Renesse. Natuur en wandelgebied „Gradabosje”. Loofbos tussen Renes se en Haamstede. Vroonplas, 6,7 ha wandelgebied rond binnenmeer. Haamstede. Mevrouw E. Overbeeke, Irenestraat 3. Tel. 01115-2138. Renesse. Bungalowpark Molenhoe ve, Hoogenboomlaan 11. Tel. 01116- 1300/1328. Renesse. Fietsenwinkel, Hogezoom 135A. Telefoon 01116-2128. Brouwershaven/Den Osse. Den Boer Service, Bungalowpark, Blan- kersweg 4a. Telefoon 01119-1866. Renesse. Museum de Blikvanger, Ca- pelweg 8. Tel. 01116-1794. Geopend: april t/m aug. dinsdag en donderdag 10.00-12.00 uur; juli en aug. dinsdag 10.00-12.00 uur, woensdag 13.00- 17.00 uur, donderdag 10.00-12.00 uur. Entree/1,25 p.p. Haamstede. Cultureel Centrum De Bewaerschole, Weststraat 18. Wisse lende exposities. Geopend elke dag, behalve zondag, van 13.30-16.30 uur. Burgh. De Burghse Schoole, Kerk straat 3. Wisselende exposities en naar vroeger dagen ingericht leslokaaltje. Geopend dinsdag t/m zaterdag juni, juli en augustus van 10.00-12.00 uuren 14.00-16.30 uur en in andere dan zo mervakanties van 14.00-16.30 uur. Brouwershaven. Museum De Vergul de Garnaal, Markt 5, in het VW-kan- toor. Entree ƒ1,- p.p. Overzicht ge schiedenis Brouwershaven en dinsdagavond. Kaartverkoop alleen via VW Schouwse Kust. Volwassenen ƒ2,50, kinderen tot 12 jaar 1,-. Scharendijke. Aquadome. Drijvend aquarium dat zich meer dan anderhal ve meter onder de zeespiegel bevindt. Flora en fauna van de Grevelingen, de Noordzee en de Oosterschelde. Bij het strandje Repard te Scharendijke. Nieuwerkerk. Fruitbedrijf (te bezichti gen na telefonische afspraak); J. v. d. Berge, Platte Capelledijk 4. Telefoon 01114-1615. Nieuwerkerk. Kaasboerderij de Stol pe, Stolpweg 9. Tel. 01114-1360. Vi deofilm over kaasmaken. Boerderij te bezichtigen. Op afspraak rondleidin gen. Renesse. Rondleiding over het land goed Moermond. Vanaf 29 juni t/m 1 september. Iedere do. om 19.00 uur en za. om 14.30 uur. Vertrek Slotlaan. Uit sluitend vooraf inschrijven VW Schouwse Kust. Renesse. Elf dorpen fietstocht, 50 ki lometer, van 13 juni t/m 1 sept. iedere werkdag van ma. t/m vrij. Vertrek en in schrijving bij VW-kantoor tussen 10.00-13.00 uur. Renesse. Fietspuzzeltochten en wan- delpuzzeltochten. Vanaf 27 juni t/m 31 augustus. Iedere di. 14.00-14.30 uur, wo. 14.00-14.30 uur. Vertrek en in schrijving bij VW-kantoor tussen 14.00-14.30 uur. Zierikzee. Rondleidingen voor groe pen door de stad. Inlichtingen VW kantoor. Zierikzee. Tochten per paardetram door Zierikzee. Iedere dinsdag (tijdens Toeristendagen), donderdag en zater dag vanaf het Havenplein. Vertrek op gezette tijden tussen elfen vier uur.

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1994 | | pagina 17