Gezondheid N d< aangespoelde dolfijn Joya prima Vervlogen tijden herleven in Burgh STACARAVAN VERKOPEN? I In Zeeland geen problemen met kwaliteit van zwemwater CAMPING t ANKER 50 tot 80% SEIZOENS- OPRUIMING Kunstpoppen en Keramiek badkrant 12 Qua Controle Voorzichtig zijn Bij goed weer iedere woensdag naar het bemiddelt in koop en verkoop van stacaravans op standplaatsen. HARDERWIJK - De witsnuitdolfijn Joya die op 17 maart op het strand van Westerschouwen aanspoelde is nog steeds in het opvang- en onderzoekcentrum Ford Heerewich in het Dolfi narium Harderwijk. De gezondheid van het dier is perfect en, als alles goed blijft gaan wordt ze in het najaar teruggezet in de Noordzee. SCHOEN- EN SPORTKLEDING Tijdens Folkloristische Dag Expositie van Geopend: dond., vrijd., zat. 10.00-16.00 uur Toegang vrij Tevens vakantiecursussen van 1 of 2 dagen o.a.: verftechnieken op wit keramiek boetseren Bel voor meer info: 01878-1925 Weststraat 25 Burgh-Haamstede Telefoon 01115-2791 atelier-galerie OUI I in O 11.0 kele staé 4 t 'r i Hameeteman Recreatie WARENHUIS Toe BURGH-HAAMSTEDE - Op zaterdag 13 augustus wordt in Burgh de Folkloristische Dag ge houden. Een heleBurghse Dag' lang zijn in het dorpscentrum traditionele Zeeuwse activitei ten te zien, zoals sjeesjesrijden en ringsteken. Veel inwoners van Burgh lopen de hele dag in originele klederdracht. Er is verder een grote oude ambachtenmarkt en er vinden onder meer theaterrondleidingen plaats. ARNHEM (ANP) - De kwaliteit van het oppervlaktewater in Zeeland is goed. Wel zijn vooral in het Veerse Meer en de kreken in Zeeuws-Vlaanderen de afgelopen dagen enkele gevallen van huidirritatie en buikloop geweest. Volgens een woordvoerder van Rijkswaterstaat is de situ atie absoluut niet verontrustend en is er geen gevaar voor de volksgezondheid. - i (Foto: Joop van Houdt). Grote publiekstrekker van de Burghse Dag is hetsjeesjesrijden. met korting van Hogezoom 194-200, Renesse (Pleintje naast de zaak) verkoop van erfgoed in stand te houden, is een hele dag aanwezig met 75 mensen. Samen verzorgen ze verschillende kleder- dracht-shows, volksdansen en bren gen ze Zeeuwse liedjes. De hele dag door is er een grote oude ambachten markt waar kunst en nijverheid uit grootmoederstijd wordt gepresen teerd Voor de kinderen is er ook vanal les te doen, zoals spelen als hoepelen, knikkeren en tollen. Decor van deze kinderactiviteiten is de oude Burghse Schoole, waarvandaan tevens de theaterrondleidingen vertrekken. het door het water zou komen dan zou den veel meer mensen er last van moe ten hebben", aldus een woordvoerder. Zwemmers krijgen het advies niet in ongecontroleerde wateren te zwem men. De provincie houdt komend week>einde contact met de GGD over dezwemsituatie. Dolfijn Daniëlle wordt, als alles goed gaat, in het najaar teruggezet in de Noordzee. (Foto: Joop van Houdt). NIEUWE-TONGE BATTENOORD RUIME TOURPLAATSEN MODERN SANITAIR VERKOOP STACARAVANS INCL. JAARPLAATSEN 200 M2 tot 1000 M2 10 MIN. VAN SPORTCOMPLEX BOS, WATER, STRAND ST. PIETERSWEG 5 TEL. 01875-1567 RENESSE Not.jo.m .-n, I.., on... Even vrou' vinei midc veilig I alarn I steld I ning: daar gelui uit d< die ir De grote publiekstrekker, het sjeesjes rijden, vindt plaats tussen 10.00 en 17.00 uur als de fraai opgetuigde sjeesjes deelnemen aan het ringste ken. Ons Boeregoed, een vereniging die tot doel heeft het Zeeuws cultureel In Utrecht (18 gecontroleerde zwem- plekken) is de situatie nog niet alarme rend, maar er is wel bezorgdheid over de hoge temperaturen en de grote re creatiedruk. Bij de speciale telefoon lijn, dezwemwaterlijn, van de provincie en de GGD is een klein aantal klachten binnen gekomen van mensen die last hadden van braken en diarree na een zwempartij. „Maar die klachten lijken eerder veroorzaakt door het warme weer of voedselvergiftiging. Want als Over twintig erkende zwemwaterplas- sen in Gelderland zijn klachten binnen gekomen. Volgens een provincie- woordvoerder is de kwaliteit van het water door het warme weer erg achter- moest nog met de fles gevoed worden hetgeen zeer arbeidsintensief is. Janny: „Mogelijk waren de stormen in maart de oorzaak dat er relatief veel jongen de moeder kwijtraakten. Een walvis communiceert en zoekt zijn weg door middel van echolocatie. Een storm maakt veel herrie en daardoor kunnen ze het contact met de groep kwijtraken.” Veel dieren kunnen gered worden als ze op tijd in Harderwijk ge bracht worden. Janny: „Begin juni hadden we een héél klein bruinvisje, slechts twee dagen oud. Die hebben we niet kunnen redden, ze ging na een paar dagen dood.” Momenteel zitten er twee witsnuitdolfijnen (Joya en Da niëlle) en vier bruin visjes in het opvang centrum die allemaal in een uitsteken de conditie verkeren. De kwaliteit van het oppervlaktewater in de verschillende provincies loopt uit een. Heren der komen klachten binnen van zwemmers, maar in het algemeen valt er nog best te zwemmenDe mees te provincies controleren wegens de aanhoudende hitte extra op de kwali teit van het zwemwater. Bij diverse provincies stromen telefoontjes bin nen van ongeruste recreanten. De Geneeskundige Inspectie van de Volksgezondheid meldde deze week dat door het aanhoudend warme weer de kans bestaat dat de kwaliteit van zoet oppervaktewater achter uitgaat. Bacterian en virussen gedijen goed in het warme water. Zwemmers kunnen last krijgen van darmen, huid, oren en ogen. Bij Almere raakten vorige week tiental len kinderen besmet door een buik- griepvirus in de Noorderplassen. In Le lystad is het Houtribhoekstrand aan het Markermeer gesloten wegens al- gengroei. In Gelderland zijn tientallen klachten binnengekomen van mensen die hebben gezwommen in open zwemwater. De meesten hadden maag en-darmklachten, oorontste king en huiduitslag. De waterkwaliteit van het zwemwater in Overijssel (12 erkende wateren) is goed. Zij wordt regelmatig gecontro leerd en er zijn hygiënische- en veilig heidsvoorzieningen getroffen. Zwem men in andere wateren wordt sterk af geraden. Ook in Brabant (50 goedgekeurde wa teren) is dewaterkwaliteit goed. Hier en daar waren wat kleine problemen met ondiepe plassen, maar die noopten niet tot actie. Ook in Groningen en Friesland is de kwaliteit van het zwem water goed. In Groningen wordt het water goed rondgepompt. De provin cie verwacht geen problemen, wel krijgt ze veel ongeruste bellers aan de lijn. In Friesland (48 geregistreerde zwem plaatsen) is de kwaliteit nog goed. Er komen tientallen telefoontjes per dag binnen. Als de GGD klachten binnen krijgt, neemt de provincie maatregelen door het plaatsen van borden of het sluiten van zwemplekken, maar dat is nog niet nodig. Wel worden extra wa termonsters genomen. Tijdens de rondleiding worden op een verrassende manier enkele historische bezienswaardigheden van Burgh ge presenteerd. Deelnemers worden door de acteurs teruggevoerd naar de tijden waarin de Karolingische Burcht en de Burghse Schoole nog actief werden gebruikt. De rondleidingen starten om 11.00, 13.00 en 15.00 uur. In verband met de verwachte grote be langstelling voor deze dag, adviseert de organisatie bezoekers om de auto zoveel mogelijk thuis te laten. „Ze maakt het uitstekend, groeit goed en is zeer levendig,” vertelt Janny Har deman. Zij is assistent research van Ron Kastelein, bioloog en hoofd re search van het Dolfinarium. Dezelfde dag dat Joya op Westerschouwen ge vonden werd, spoelde op de Franse kust ook een witsnuitdolfijn aan. Dit dier, door de verzorgers Baniëlle ge doopt, werd eveneens naar Harderwijk gebracht en bleek even oud en zwaar te zijn als Joya. Al heel snel sloten de twee vriendschap en nog steeds zijn ze, volgens Janny, onafscheidelijk. Als ook Daniëlle gezond blijft zal het twee tal samen teruggezet worden. Op het moment dat de twee dolfijnen naar het opvangcentrum gingen was het er erg druk: drie witsnuitdolfijnen en zes jonge bruinvisjes. Een groot deel 1 Inde I nog en v waai gebi Oud vers de s telde 1 hoe veel j tenti seer I ders flapi jarer 1 Inde steil 198. vuld ook Ook wordt een demonstratie gegeven door de berijders van een aantal histo rische fietsen. Voor de verwachte 10.000 bezoekers start het program ma om 10.00 uur, als burgemeester H. Tees van de gemeente Wes>terschou- wen de openingshandeling verricht. uit gegaan. Gelderland maant dan ook tot voorzichtigheid. Een woordvoerder van het Zuiverings schap Oostelijk Gelderland waar schuwt dat de temperatuur van het water voorlopig vrij hoog zal blijven (ongeveer 20-23 graden), ook als de buitentemperatuur sterk gaat afkoe len. Bij die temperatuur voelen veel bacteriën zich prima thuis en vermeer deren zich snel. Verder is in diverse Oostgelderse wateren botulisme geconstateerd, met name in de stads wateren van Doetinchem, Zutphen en Doesburg. De kwaliteit van het opper vlaktewater in Noord-Holland (100 er kende wateren) is bacteriologisch ge zien uitstekend. Enkele ondiepe speelvijvers voorkinderen leveren pro blemen op. Een ervan, de Westbroek- plas bij Spaarndam, is gesloten. Grote re, diepere wateren leveren bacteriologisch geen problemen op, maar wel zorgt de algengroei voor overlast. Kwaliteit zwemwater in provincies loopt uiteen I Dat d j dorp: voort ging, kom? verte stant bij de van F gebo vanr nieuv van c Velzt must een reed: scha Debc

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1994 | | pagina 12