Bijenzwerm bezoekt maïsveld ill EVENEMENTEN G oe ree-Ove rf I ak kee Open Fuchsia-tuinendag trekt recordaantal belangstellenden I Toertocht RTC Omloop de Grevelingen I 3 —IX. 9 badkrant Meeste vragen over stekken en winterberging 1 939 Veel volk IJ ZIERIKZEE - „Het waren er weer meer dan vorig jaar. De be langstelling voor de fuchsia neemt kennelijk toe”. Dat constateert C. Remmers uit Burgh-Haamstede. Remmers is Fuchsia-liefhebber en hij was één van de mensen die zater dag de deuren wijd open zette tijdens de fuchsia- tuinenendag en hij mocht die dag 435 mensen verwelkomen in de tuin bij zijn huis aan de Hogeweg. De open fuchsia- tuinendag trok dit jaar een record-aantal belangstellenden. Op herhaling b 'i Donderdag 24 augustus Vrijdag 25 augustus activiteiten. Vrijdag 18 augustus Zondag 20 augustus Zaterdag 26 augustus Maandag 21 augustus Zaterdag 19 augustus Dinsdag 22 augustus Zondag 27 augustus Ouddorp - Darttoernooi in de Flipjes. Bij regenachtig weer laarzen mee brengen. Vestingda- Stoommachi- L Woensdag 23 augustus Ouddorp - Disco in multi-functioneel gebouw Dorpstienden, 20.00 uur. Ouddorp - Dansavond bij camping Klepperstee. 20.00 uur. Hellevoetsluis jen/Stoomweekend. Veel volk op bezoek kreeg ook W. ten Haaf uit Zierikzee. Voor hem was het de eerste keer dat hij zijn tuindeuren openzette tijdens de open fuch sia-tuinendag. „Ik had zelf zo’n 50 a 60 mensen verwacht”, aldus Ten Haaf. Maar dat pakte een beetje an ders uit. Honderdveertig mensen kwamen zijn fuchsia’s bewonderen. Dit tot grote verrassing van Ten Haaf. „Dat had ik echt niet gedacht hoor, dat er zoveel zouden komen”. Hij schat dat ongeveer 75 procent van de - -- - bezoekers van Schouwen-Duiveland neergestreken op een maïsstengel en heeft daar enkele uren vertoefd. ,,We waren buiten een stort- afkomstig was. Ook bij Ten Haaf was er duidelijk spra ke van een paar pieken in het bezoek. „Ik denk dat het 's middags tussen i tussen één en vier het drukste was. Soms was het wel een beetje teveel hoor, dan stonden er zo'n 15 d 20 i I mensen in de tuin Maar de mensen Ouddorp - Rondleiding naar de kerk toren van Ouddorp. In deze toren be vinden zich enkele oude gevangenis cellen en een soldatenkamer. Kaarten uitsluitend te verkrijgen bij het VVV- kantoor. Eerste rondleiding vertrekt 18.30 uur van het museum „Ouddorps Raad- en Polderhuis”, Raadhuisstraat 4. Indien belangstelling voor een tweede rondleiding vertrek 19.30 uur. Ouddorp Rondleiding naar de kerk toren van Ouddorp. In deze toren be vinden zich enkele oude gevangenis cellen en een soldatenkamer. Kaarten uitsluitend verkrijgbaar bij het VVV- kantoor. Eerste rondleiding vertrekt 18.30 uur van het museum „Ouddorps Raad- en Polderhuis”, Raadhuisstraat 4. Indien belangstelling voor een tweede rondleiding vertrek 19.30 uur. ZIERIKZEE - De Rijwiel Toer Club Schouwen-Duiveland (RTCSD) houdt op zondag 20 augustus de toertocht Omloop de Grevelingen, een rit over een afstand van 110 ki lometer. Ouddorp - Mosselavond bij camping - De Magneet. Opgave voor 17 augus- lus bij dhr. Meijer. - Ouddorp - Dansavond bij camping Klepperstee, 20.00 uur. Goedereede - Vrijdansavond in ver enigingsgebouw Oostdam, 20.00 uur. Hellevoetsluis - Vestingda- gen/Stoomweekend. Stoommachi nes, markten, muziek en tal van an- die echt belangstelling hadden wacht ten gewoon tot ik uitgepraat was met de anderen”. Ten Haaf zegt veel positieve reactie op zijn fuchsia-collectie én op de in richting van zijn tuin gehad te heb ben. „Veel mensen waren verbaasd dat er in zo'n klein tuintje nog zoveel verschillende bloemen te vinden wa ren”, aldus Ten Haaf. Naast vragen ovèr de winterberging kreeg hij ook veel vragen van bezoekers over het stekken van fuchsia’s. Ten Haaf is een fuchsia-liefhebber. Zijn echtgenote heeft zich toegelegd op de geranium. Hoewel het in feite om de fuchsia draaide zaterdag wa ren er in het geval van Ten Haaf ook veel mensen die benieuwd waren naar de verschillende geraniumvarië- teiten. Hoewel Ten Haaf wel een beetje be duusd is van de grote belangstelling voor zijn tuin zegt hij de open fuchsia- tuinendag editie 1989 als heel leuk te hebben ervaren. „Het was alleen jam mer dat je soms wat weinig tijd had voor sommige mensen. Maar ik denk wel dat ik volgend jaar weer meedoe aan de open fuchsia-tuinendag. Ouddorp - Excursie in natuurreser vaat De Kwade Hoek. Verzamelen om 19.00 uur bij het zgn. Plaatje, eind Oostdijkseweg. Toegangsbewijzen al leen te verkrijgen bij het WV-kantoor. Ouddorp - Excursie in natuurreser vaat De Kwade Hoek. Verzamelen om 19.00 uur bij het zgn. Plaatje, einde Oostdijkseweg. Toegangsbewijzen al leen te verkrijgen bij het VW-kantoor. Bij regenachtig weer laarzen mee brengen. Goedereede - Vrijdansavonden in Verenigingsgebouw Oostdam. 20.00 uur. Goedereede - Snuffelmarkt in Vereni gingsgebouw Oostdam, 9.00-16.00 uur Iedereen kan een tafel huren voor f 10,-. Inl. 01879-2321. Ouddorp - Klaverjassen bij camping De Magneet. Opgave bij dhr. Meijer van camping De Magneet. Ouddorp - Bingo-avond bij camping Klepperstee, 20.00 uur. Ouddorp - Mars van drumband Avec- Esprit door het centrum, 15.00 uur. Oude-Tonge - Snuffelmarkt in de Grutterswei, 9.00-16.00 uur. Oude-Tonge - Dansavond in de Grut terswei, 20.00 uur. Stellendam - Behendigheids- wedstrijd chauffeursvereniging en di verse activiteiten voor het hele gezin. Bij Haringvlietexpo, 9.00-17.00 uur. Vestingda- Stoommachi- nes, markten, muziek en tal van an- dere bijzondere activiteiten, 10.00-18.00 uur, alleen het stoomter- lein. Achthuizen - St. Adolfstoernooi FIOS. Deelnemende verenigingen: Feye- mrd (amateurs), DFC, FIOS en Inter nos; voorrondes, aanvang 19.00 uur. Goedereede - Tropisch buffet. Dit Met wordt gehouden in verenigings gebouw Oostdam. Men kan ong. 5 m eten van een verrukkelijk koud Met van vis, vlees en gevogelte; na- luurlijk is er voldoende gelegenheid Kdansen. Aanvang 19.30 uur. Reser ving noodzakelijk, tel. 01879-2321. Ouddorp - Bingo-avond bij camping Klepperstee, 20.00 uur. Fuchsia-kweker C. Remmers uit Burgh-Haamstede kon 435 mensen in zijn tuin verwelkomen. (Foto: Joop van Houdt). Remmers is alom bekend in de fuch- sia-wereld. In zijn tuin zijn 560 ver schillende soorten fuchsia's te vinden en dat is geen kleinigheid. Hij doet al voor de derde keer meer aan de open fuchsia-tuinendag en hij stelt dat er steeds meer belangstelling voor de fuchsia aan het groeien is. „Vorig jaar kwamen er bij mij zo’n 350 mensen, en nu dit jaar 435. Dat scheelt toch aardig". Volgens Remmers waren er onder de bezoekers veel leden van de zeeuwse fuchsiavereniging. „Maar ik heb ook aardig wat toeristen over de vloer ge had hoor", aldus Remmers. Op basis van eerdere ervaringen had hij al vooraf de hulp ingeroepen van een aantal leden van de vereniging. Want hqewel er bij Remmers de hele dag wel bezoekers over de ’vloer’ zijn geweest is er toch altijd sprake van pieken in het bezoek. En dan kun je al die belangstellenden niet in je eentje te woord staan. Volgens de fuchsia-liefhebber ver voegden zich zaterdag bij hem ook aardig wat mensen die zijn tuin vol fuchsia’s vorig jaar ook al bewonderd hebben. Bezoekers op herhaling zo gezegd. Evenals vorig jaar kreeg Remmers veel vragen over hoe je fuchsia's door de winter heen moet slepen. Een proces dat door de ken ners de winterberging wordt ge noemd. Deze toertocht wordt verreden achter voorrijders en de gemiddelde snel heid ligt rond de 25 km/uur. De start is zoals te doen gebruikelijk van sport park Den Hogen Blok in Zierikzee. De inschrijving is vanaf 08.30 uur ter plaatse. De deelname is voor ieder een toegankelijk, mits men in het be zit is van een deugdelijke fiets. Toch adviseert de organisatie reserveban den en mondvoorraad mede te ne men. Een gerust gevoel geeft onge twijfeld de wetenschap dat er een 1 volgauto meerijdt. dere bijzondere 10.00-24.00 uur. OOSTERLAND Het maïsveld van de familie Bij de Vaate aan de Molenweg 73 te Oosterland heeft vreemd bezoek gehad, bn bijenzwerm was i---- tak aan het maken toen we de bijenzwerm zagen zitten", aldus mevrouw Bij de Vaate. ..Volgens mij komt dat nooit voor. Ik heb het in ieder geval nog nooit gezien". De kinderen van het echtpaar. Wim en Joke, werden niet door de bijen alge- schrikt. ,,Ze vonden het een prachtig gezicht’’, aldus hun moeder. Nadat de bijenzwerm ontdekt was, werd meteen contact jezocht met de gemeente die de zwerm zou komen verwijderen. ,,Maar toen de gemeentewerkers arriveerden, waren tebijen alweer vertrokken" De bijenkoningin was inmiddels vertrokken en haar volgelingen zijn, zoals dat in het bijenwe- :Mje toegaat, met hun vorstin meegegaan. ..Waar ze nu zitten weten we niet", aldus de kortstondige bijenimkster. Achthuizen - St. Adolfstoernooi FIOS. Deelnemende verenigingen: Feye- noord (amateurs), DFC, FIOS en Inter nos; finalewedstrijden, vanaf 13.45 uur. Hellevoetsluis gen/Stoomweekend. nes, markten, muziek en tal van an dere bijzondere activiteiten, 11.00-18.00 uur.

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1989 | | pagina 9