’6 Veel vraag naar nieuwe info-brochure Zeeuwind „SCHOUWER HOECK I EVENEMENTEN Schouwen-Duiveland Café-Restaurant d badkrant LAONE 32 - RENESSE - 01116-1637 RUIM EN GEZELLIG TERRAS 5 SPEELTUIN MET MINISCOOTERS KINDERMENU’S VANAF f 5,75 APPELPUNT MET SLAGROOM f 2,50 <g Opzet RUIME PARKEERGELEGENHEID OP 25 MTR. AFSTAND 50 MTR. VAN HET STRAND (Laone overgang) PANNEKOEKEN EN AANTREK KELIJKE SORTERING SNACKS (tot 17.00 uur) HOOFDGERECHTEN MET VLEES OF VIS VANAF f 14,75. GESERVEERD MET MET O.A. GROENTEN, FRITES, GEBAK KEN AARDAPPELEN EN GEVARIEERDE SALADE GEHELE WEEK GEOPEND VANAF 10.00 UUR. hm mhh ZIERIKZEE - De Zeeuwse vereniging Zeeuwind plaatst wind molens in Zeeland. Om nieuwe leden te informeren over de opzet van de vereniging is een informatiebrochure beschik baar. Daarvan is nu de tweede herziene uitgave verschenen. Er is zowel een versie voor particuliere huishoudens als voor zakelijke kleinverbruikers. Sinds de brochure is uitge komen in mei van dit jaar zijn er al meer dan 200 aanvragen binnengekomen. Vooral de publiciteit rond het project Goe se Sas heeft hieraan bijgedragen. W 31 Donderdag 24 augustus Vrijdag 18 augustus Maandag 21 augustus Vrijdag 25 augustus Dinsdag 22 augustus Zaterdag 19 augustus Zaterdag 26 augustus Woensdag 23 augustus j is Zondag 20 augustus Brouwershaven - Zeilwedstrijden op r rk >nd ffet >nd ind md gebruiken wordt hierdoor steeds gro ter. Bewijs hiervan zijn de 3 windmo lens van Zeeuwind- bij Rilland-Bath die rendabel draaien. In de info-brochure wordt uiteenge zet hoe de vereniging te werk gaat. Zeeuwind is een coöperatieve vereni ging. Dat wil zeggen dat de leden ge- Brouwershaven - Boerenboeldag van de Christelijke basisschool De Schouw; rommelmarkt met veiling in de loodsen van gebroeders Van Ast aan de Nieuwe Jachthaven, 09.00 uur. Brouwershaven - 's Avonds verlichte gondelvaart vanuit de Oude Haven. Renesse - Rondleiding over het land goed Slot Moermond; 14.30 uur. Ver trek Slotlaan. Uitsluitend vooraf in schrijven bij het VVV-kantoor. Zierikzee - Havendag. Dag waarin visserij en water centraal staan, aan de Nieuwe Haven, 13.00-22.00 uur. het Grevelingenmeer: Lage Landen- wedstrijden Optimist- en Cadet klasse, start Brouwershaven. Zierikzee - Open Zeeuwse kampioen schappen meerkamp. Renesse - Rondleiding over het land goed Slot Moermond; 14.30 uur. Ver- tek Slotlaan. Uitsluitend vooraf in schrijven bij het VVV-kantoor. Renesse - Finale camping- wlleybaltoernooi bij strandpaviljoen iDe loze Visser, 11.00-18.00 uur. Renesse Muziekavond in centrum, «00-22.00 uur. Brouwershaven - Zeilwedstrijden op tel Grevelingenmeer: Lage Landen- wedstrijden Optimist- en Cadet klasse, start Brouwershaven. Oosterland - Braderie bij restaurant De Blauwe Keet, 9.00-17.00 uur. Zierikzee Open Zeeuwse kampioen schappen meerkamp. Burgh-Haamstede - Diaserie in de kelder van Slot Haamstede over ge schiedenis Slot Haamstede met daar aan verbonden een toelichting in de eenvoudig ingerichte Ridderzaal, 19.00 uur. Slot Haamstede is niet te bezichtigen. Kaartverkoop alleen via het VVV-kantoor. Renesse - Straattheater Nationaal Trottoir Gezelschap op het Schelpen terrein bij de VVV, 17.00-20.30 tiur. Renesse - Podiumconcert op het Eve nemententerrein. 20.00-23.00 uur. Renesse - Koperklanken in de Her vormde kerk; Brassband Excelsior uit Kloetinge, 20.00 uur. Renesse - Fietspuzzeltochten en wandelpuzzeltochten. Vertrek en in schrijving bij VVV-kantoor tussen 14.00-14.30 uur. Renesse - Markt van 09.00 tot 13.00 uur op de Korte Reke. Bruinisse - Markt van 8.00-13.00 uur op het Kerkplein. Bruinisse - Braderiedag bij het Cen- trumplein, met o.a. kramen, muziek, springkussen, standwerkers, pony- rijden, zeiltochten etc. Haamstede - Maandagavondzang m.m.v. Hans Veldhuizen, jongensso praan en Frans van Tilburg, orgel; in de Gereformeerde kerk, 20.00 uur. Haamstede - Diavoorstelling over de flora en fauna van Schouwen- Duiveland, in de zaal van de Gerefor meerde kerk, 19.30 uur. Renesse - Fietspuzzeltochten en wandelpuzzeltochten. Vertrek en in schrijving bij VVV-kantoor tussen 14.00-14.30 uur. Brouwershaven - Orgelconcert Rinus Verhage uit Middelharnis in de Grote- of Sint Nicolaaskerk, 20.00 uur. Uit berekeningen blijkt dat de plaat sing van een molen op het Goese Sas nog betere resultaten zal opleveren. Zeeuwind werkt aan dit project en is speciaal hiervoor een ledenwerfactie begonnen. Voor de realisatie van dit project zijn nog 400 deelnemingen nodig. Door de groeiende interesse voor windenergie zijn er in Nederland al 15 coöperatieve windenergieverenigin- gen opgericht. Zeeuwind is er daar een van. Uit de ruime vraag conclu deert Zeeuwind dat dit initiatief door de Zeeuwse bevolking duidelijk posi tief gewaardeerd wordt. Inmiddels telt de vereniging al meer dan 700 deel nemingen. Het toenemende bewustzijn van de enorme milieuproblemen heeft het zoeken naar schone en duurzame vormen van elektriciteits-opwekking bevorderd. De windturbines worden steeds meer geperfectioneerd. I Dit geldt zowel voor de elektriciteits- I opbrengst als voor de technische I constructie (o.a. veiligheid). De moge- I Hjkheid om windenergie rendabel te Zierikzee - Poppentheater Alteklein, St. Domusstraat 106. Voorstellingen op woensdag (onder voorbehoud). Op verzoek ook op andere dagen. Aan vang 14.30 uur. Reserveren bij tel. 01110-14200. Renesse - Kindertheater aan de Kerk- ring, 17.00/19.00 uur. zamenlijk de windmolens kopen. De winst wordt eveneens gezamenlijk ge deeld. leder lid leent de vereniging eenmalig een bedrag van minimaal f 150,— en maximaal f 750,—. Dit geldt blijft ei gendom van de leden. Zakelijke klein verbruikers nemen vaak meer stroom af dan een gewoon huishouden. Daarom lenen zij naar evenredigheid 2, 3, 4 of 5 keer het minimum bedrag van f 150,—. Van het geld dat op deze manier door de leden bijeen wordt ge bracht worden de molens gekocht. De stroom die de molens leveren wordt verkocht aan de PZEM. Zeeuwind wil geen grote windparken zoals dat bijvoorbeeld in Denemarken en Amerika het geval is. Zij vindt dat de molens een gewoon vanzelfspre kend verschijnsel moeten worden die passen in het landschap. Lokaties worden dan ook met grote zorg geko zen. Er wordt nu gewerkt aan de plaatsing van een molen in Oostburg en op het Goese Sas. De nieuwe info-brochure is gratis ver krijgbaar bij vereniging Zeeuwind, Postbus 334, 4460 AS Goes, 01100- 28259. Vermeld of u de brochure ’par ticulieren’ of de brochure ’zakelijke kleinverbruikers’ wilt ontvangen. Zierikzee - Markt van 8.30-16.00 uur op het Havenplein. Burgh-Haamstede - Diaserie in de kelder van Slot Haamstede over ge schiedenis Slot Haamstede met daar aan verbonden een toelichting in de eenvoudig ingerichte Ridderzaal. 10.30, 11.00 en 11.30 uur. Kaartverkoop alleen via het VVV-kantoor. Burgh-Haamstede - Bridgedrive in dorpshuis de Schutse, Julianastraat 22. Inschrijving tot 19.15 uur aan de zaal. Renesse - Rondleiding over het land goed Slot Moermond; 19.00 uur. Ver trek Slotlaan. Uitsluitend vooraf in schrijven bij het VVV-kantoor. lurgh-Haamstede - Diaserie in de kelder van Slot Haamstede over ge schiedenis Slot Haamstede met daar- aan verbonden een toelichting (p de eenvoudig ingerichte Ridderzaal, 8.00 uur. Slot Haamstede is niet te bezichtigen. Kaartverkoop alleen via ■et VVV-kantoor. Renesse - Muziekavond in het cen tum, 20.00-23.00 uur. Brouwershaven - Brouwse Zomer- markt op de Markt, 10.00-17.00 uur. Zierikzee Wielerronde, amateurcri- lerium, start bij Havenplein, aanvang 1830 uur.

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1989 | | pagina 7