Beautyfarm vakantie BOUWCENTRUM llllll STRAYER llllll arrangement 57,50 ’Sommige foto’s zijn keihard, AUTO’S Oplossing de puzzel van Filmfestival in Zeeland Monumentendag Westerschouwen 21 badkrant SCHOUWEN-DUIVELAND o d Nieuw adres: ROTERY 8, TELEFOON 01115-1617 5 GOEREE-OVERFLAKKEE Brokje geschiedenis Boeiend „STERN KOSMETIEK” ZEELAND BEAUTYFARM de Rotery 8, 4328 BA Burgh-Haamstede. Tel. 01115-1617 Fototentoonstelling Zilveren Camera deze week in Grote Kerk Zierikzee ZIERIKZEE - „Deze foto’s geven een beeld van Nederland. Sommige zijn keihard, soms gruwelijk. Realistisch en niets verbloemend. Andere foto’s stralen liefde en schoonheid uit. Maar elke foto vertelt een verhaal”. Dat zei burgemees ter mr. J. J. P. M. Asselbergs in zijn toespraak ter gelegen heid van de opening van de tentoonstelling De Zilveren Ca- Toyota - Mol, Nieuwerkerk, telef. mera. Deze fototentoonstelling is tot en met zaterdag 19 (01114) 2624/1367 augustus te zien in de Grote Kerk in Zierikzee. Het is voor de eerst keer dat de expositie in Zierikzee te zien is. ii Vuurtoren Stoplicht O Stoplicht Voorheen de Kleurenwaaier' Haamstede 'ij: Witvliet, Middelharnis, tel. Bouwcentrum Strayer 1200 m2 bouwmaterialen' MIDDELBURG - De provincie Zee land krijgt voor het eerst een film festival. Het festival zal plaatsvin den van 2 tot en met 30 september in Middelburg. De openingsfilm is Black Rain van Shohei Imamura. Behalve een hoofdprogramma is het festival opgebouwd uit een aan tal bijprogramma's en enkele spe ciale evenementen. Opel, Isuzu, - Akkerdaas B.V., Noord- gouwe, telef. (01112) 1347. Peugeot, Talbot - Garage „De Nobel- poort”, Zierikzee, telef. (01110) 14453. Land/Range Rover-Suzuki, - Fa. Ista, Oosterland, telef. (01114) 1495. V.W., Audi - Slager BV. Brouwersha ven, telef. (01119) 1344. Fiat, Lancia - Fa. J. van der Wekken, Zierikzee, telef. (01110) 12212. Toyota - Garage Dijkman, Zuidstraat 10, Haamstede, telefoon (01115) 1446 en 1533. BMW - Autobedrijf A. J. van Rumpt, Stad a/h Haringvliet, tel. 01871-1553. Mazda - Automobielbedrijf Jac. de Gast, Dirksland, tel. 01877-1122. Ford 01870-2644. Renault - Ramoco B.V., Stad a/h Ha ringvliet, tel. 01871-1662. Mazda - Garagebedrijf J. J. Blaak bv, Den Bommel, tel. 01871-1317. Suzuki, Alfa Romeo - Nijsse bv, Oude Tonge, tel. 01874-1144. In het hoofdprogramma zal een groot aantal films worden vertoond van de jongste filmfestivals in Cannes en Berlijn. Verder is er onder meer een retrospective te zien van de Franse re gisseur Frangois Truffaut (24 films). Ook wordt een aantal films van foto grafen vertoond en is er een fototen toonstelling van Johan van der Keu ken. Na Zeeland komt het programma ook naar Den Haag, Amsterdam en Rotterdam. Het Filmfestival Zeeland maakt deel uit van een groot aantal culturele evenementen in september in Zeeland. Renault - Fa. Braai, Zierikzee, telef. (01110) 12529. Mercedes, pers, wagens en lichte bedrijfswagens, Honda, Daf trucks - Autobedrijf Gilijamse B.V., Renesse, telef. (01116) 1370. Mazda - Fa. Legemaate, Zierikzee, te lef. (01110) 12686. Volvo - Fa. Noordhoek. Burgh, telef. (01115) 1458. B.M.W. - Fa Remeeus. Ouwerkerk, telef. (01114) 1473. Citroen, Saab/Mitsubishi-service - Goedbloed Auto’s, Zierikzee, telef. (01110) 14951. Hyundai - Autocenter Irene, Bruinis- se. telef. (01113) 1292/2409. Opel, Isuzu - Knöps bv, Middelharnis, tel. 01870-2222. Mercedes, Toyota - Garage v. d. Zee en Van Geest, Sommelsdijk, tel. 01870- 4466. Mitsubishi - Automobielbedrijf Gebr. v. Splunter, Middelharnis, tel. 01870- 2537. Nissan - Fa. M. van Dijke, Nieuwer- kerk, telef. (01114) 1364. Rinus Roon Bandenservice - Groe- neweegje 27A, Zierikzee, telef. (01110) 17040 en 13159 V.A.G. - J. van Geest, Stellendam, tel. 01879-1593. Austin Rover - Visbeen bv, Achthui zen, tel. 01873-1465. Peugeot, Talbot - J. A. Visser, Mid delharnis, tel. 01870-3094. Volvo - Karels Autoservice, Nieuwe Tonge, tel. 01875-2222. Citroen - Hesselink, Dirksland, tel. 01877-1357. schoonheidssalon, sauna, turksbad thalasso baden/pakkingen elektrisch ontharen, figuurkorrektie Oosterweegje 5, 4317 AD Noordgouwe 01112-1381 1 uur conditietraining op de Life Trends tafels. Gewichtscontrole. Sauna en stoombad, zonnebank en een fruitige’verfrissing. Suzuki, Alfa Romeo Nijsse b.v., Oude Tonge, tel. 01874-1144. De foto-expositie in de Grote Kerk is een boeiende en gevarieerde. De po litiek komt aan bod; Deetman en de kraker, Smit-Kroes en de binnenvaart schippers. Er is aandacht voor sport. Niet alleen een fotoserie over de tri omfantelijke intocht van het Neder lands elftal in Amsterdam na het be halen van het Europees kampioen schap, maar ook een foto waarop Ruud Gullitt in aktie te zien is. Verder een fraaie plaat van ’generaal’ Rinus Michels en een fotoserie over schaatster Yvonne van Gennip Aan grijpend is de fotoserie van Dick Bu- walda die het leven in een bejaarden huis als onderwerp heeft. Fraai is het portret van VVD-politicus H. Vonhoff. Onthutsend zijn de foto’s genomen in Noord-lerland en Bangla desh. Grappig is de foto waarbij de autoscooters dienen als decor voor een kerkdienst op de kermis. De voor ganger achter een geïmproviseerde kansel op de ijzeren rijplaten en de gemeenteleden zittend in de botsau tootjes. De expositie is dagelijks toe gankelijk van 10.00 tot 17.00 uur. De Zilveren Camera is een jaarlijkse competitie waarbij door een jury uit een groot aantal foto’s van fotojourna listen de besten worden gekozen. Een deel van die foto’s wordt middels een reizende expositie overal in Neder land aan den volke getoond. De foto’s die te zien zijn in de grote kerk zijn een selectie van de veertigste Zilve ren Camera. der die geïnteresseerd is zijn eigen route bepalen. Deze kaart is op de Open Monumentendag zelf gratis ver krijgbaar bij de VVV's Renesse en Haamstede en bij de te bezichtigen monumenten. De verzameling foto’s die tot zaterdag nog te zien zijn in de Grote Kerk werd door Asselbergs gekenschetst als een verzameling unieke documenten. As selbergs sloot zijn toespraak af met een dankwoord aan sponsor fotograaf Bob Noomen. de Stichting Oude Zeeuwse Kerken en de plaatselijke werkgroep van die stichting die veel werk heeft verzet om de expositie naar Zierikzee te halen en in te rich ten. Uit handen van voorzitter H. M. van der Post van de werkgroep ontving Asselbergs een boek waarin alle be kroonde foto’s afgebeeld staan. Alles bij elkaar zijn er zo'n 130 foto’s te zien in de Grote Kerk. Voor het over- -grote deel betreft het zwart-wit foto's. Allerlei verschillende onderwerpen worden middels de foto’s aan de orde gesteld. Eén foto ontbreekt en dat is de foto van Ferdi E, de ontvoerder en moordenaar van G. J. Heijn, gemaakt door Zilveren Camera-winnaar Paul Stolk. De Stichting Zilveren Camera durfde het niet aan deze foto deel uit te laten maken van de expositie. Kamerplant en tankgracht HORIZONTAAL; 1. brandkast; 8. to nic; 12. piraat; 13. vorm; 14. of; 16. soms; 17. plek; 18. ff; 19. eis; 21. op; 22. haat; 23. moe; 24. matig; 26. aai; 27. speet; 29. tor; 30. alarm; 32. sela; 34. pink; 36. as; 38. sir; 39. p.m.; 41. saki; 42. kalm; 44. ei; 45. pit; 47. te; 49. raam; 51. elan; 53. riant; 56. aak; 58. laars; 60. dra; 61. traag; 63. vak; 64. trek; 66. Mr.; 67. nar; 68. in; 69. veem; 70. laat; 72. mi; 73. kelk; 74. ko raal; 76. kwart; 77. torenflat. VERTICAAL; 1. bloem; 2. A.P.; 3. nir 4. droog; 5. kamp; 6. aas; 7. St.; 1 toets; 9. ork; 10. n.m.; 11. cafetaria; 13 vla; 15. fiat; 17. pair; 18. foelie; 20 stop; 22. haai; 23. mees; 25. iris; 26 al; 28. P.S.; 30. akker; 31. maart; 33. appelvink; 35. nat; 37. sla; 40. Milaan; 43. maar; 46. taak; 48. mark; 50. maan; 52. nr.; 54. idem; 55. na; 57. kaam; 59. stelt; 61. traan; 62. griet; 65. rek; 66. mare; 69. ver; 70. lor; 71. taf; 73. ka; 74. K.O.; 75. II. BURGH-HAAMSTEDE - Voor het tweede achtereenvolgende jaar heeft de gemeente Westerschou wen zich aangemeld voor deelna me aan de landelijke Open Monu mentendag, die dit jaar op 9 september gehouden wordt. Lada - Garage Gebr. Bal, Bruinisse, anderen stralen schoonheid uit telef. (01113) 1456. De monumenten die op deze dag door het publiek zijn te bezichtigen: de kastelen Slot Moermond te Renes se en Slot Haamstede te Haamstede, de Plompetoren, de kerken in Burgh, Haamstede, Renesse, Serooskerke en Noordwelle, molen De Graanhalm, huize Het Anker en de boogbrug bij de boerderij Crayenstein te Haamste de en de woning Dorpsring 4 te Noordwelle. Voor de beide woningen geldt dat be zichtiging alleen mogelijk is met een klein aantal personen tegelijk. In de genoemde monumenten worden ver schillende activiteiten ondernomen zoals rondleidingen en dia- en foto- presentaties. De opengestelde monu menten zijn herkenbaar aan de vlag met het Open Monumentendag logo. Speciaal voor deze dag is vorig jaar door het comité Open Monumenten dag van Westerschouwen een monu- mentenkaart samengesteld, waarop niet alleen alle monumenten in de ge meente aangegeven staan, maar ook een groot aantal andere bezienswaar digheden. Op deze wijze kan een ie- slachtoffer van de samenleving en in die wereld speelt de fotojournalistiek een essentiële rol”, aldus Asselbergs. „Een fotojournalist is wat anders dan een fotograaf. Een fotojournalist gaat het vooral om het nieuwselement van de foto. Een goede foto heeft geen toelichting nodig”, aldus Asselbergs. Asselbergs stelde verder dat het ma ken van een goede nieuwsfoto veel vakmanschap vergt. „Een fotojourna list maakt niet het obligate plaatje. Hij is een dienaar van de werkelijkheid”, aldus Asselbergs. Hij tekende daarbij aan dat het werk van een fotojourna list niet zonder risico's is. Hij doelde daarbij op de mensen van de Ikon- ploeg die in El Salvador de dood von den tijdens de uitoefening van hun beroep. Burgemeester J. J. P. M. Asselbergs, die het officiële startsein voor de ex positie mocht geven, ging in zijn toe spraak in op de funktie van fotojour nalistiek in de maatschappij. „We spelen allemaal een rol op het toneel van Nederland met zijn 14 miljoen in woners. Sommigen worden het

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1989 | | pagina 21