SPREEKUREN KRUISWOORDPUZZEL KERKEN 19 bad krant Attentie POLITIE ARTSEN TANDARTSEN APOTHEKEN Schouwen-Duiveland Goeree DIERENARTSEN 1 2 3 4 5 6 7 9 10 2C^BB21 ■■22 ■■23 24 25 ■■26 ■PF 28 29 ■■po 3^B»32 3^J®34 35 39 4^WKl 4^ 45 IhHB 4 7 ■pOHÉïF50B 5? 5^BB53~ 54 55 ■■56 58 ■■61 62 63 ■■öT” 65 ■■66 BH67 68 ■■69 |M70 Scharendijke: Arts L. A. M. Bruel, Zondag 20 augustus Ned. Herv. Kerk VERTICAAL: 1. fijn gezift meel; 2. 11 uur. 14 Geref. Kerken Vrijgemaakt Brouwershaven: 9.30 en 18.30 uur. Lutherse Kerk: Zierikzee: Geen dienst. Remonstrants Ger. Gemeente Sommelsdijk: 10.00 uur. Leger des Heils Zierikzee: 10.00 uur. Ned. Herv. Kerk Ouddorp: 9.00, 11.00 en 18.30 uur. Gereformeerde Kerken Ouddorp: 10.00 en 17.00 uur. Geref. Gemeente Ouddorp: 9.30 en 18.30 uur. Doopsgezinde Gemeente Ouddorp: 9.30 uur (in kerk); 18.30 uur (in-kerkgebouw Dorpstienden). Brouwershaven: Arts L. A. M. Bruel, Markt 30-32, „De Stadswaag” Brou wershaven, telefoon (01119) 1280. Vrij spreekuur van 8.00-8.30 uur. Voor het maken van een afspraak voor 9.00 uur bellen. Weekend alleen voor spoed gevallen van 11.30-12.00 uur en van 16.30-17.00 uur. Zierikzee: Gasthuiskerk. 9.30, 11.00 en 18.30 uur Kerkwerve: 11.00 uur. Serooskerke: 10.00 uur Burgh: 10.00 uur. Haamstede: 9.30 en 19.00 uur. Renesse: 9.30 uur. Noordwelle: 11.00 uur. Scharendijke: 9.30 uur. Brou wershaven: 11.00 uur. Zonnemaire: 9.30 uur. Noordgouwe: 9.30 uur. Drei- schor: 11.00 uur. Ouwerkerk: 10.00 uur. Nieuwerkerk: 10.00 uur Ooster- land: 10.00 en 18.00 uur. Sirjansland: 10.00 en 18.30 uur. Bruinisse: 10.00 en 17.00 uur. Chr. Geref. Kerken Zierikzee: 10.00 en 18.00 uur. Kerk werve: 10.00 en 18.00 uur Haamste de: 10.00 en 17.00 uur. Gereformeerde Gemeenten Haamstede: 10.00 en 18.30 uur. Nieu werkerk: 9.30 en 15.30 uur. Ooster- land: 10.00, 14.30 en 18.30 uur. Gereformeerde Gemeenten in Nederland Zierikzee: 10.00 en 18.00 uur in Lu therse kerk. Nieuwerkerk: 9.45 en 15.30 uur. Bruinisse: 10.00 en 17.00 uur. Rooms-Katholieke Kerk Melissant: Josefkapel, Provinciale weg 6, zondag 11.00 uur. Middelhar- nis Kerk Langeweg 50: zaterdag 18.30 uur; zondag 9.30 uur. Ouddorp: Mar- tinuskapel Stationsweg 37, zondag 9.30 uur. Bruinisse: Arts A. M. Dorrestein en C. Pet, Dorpsweg 5, Tel. (01113). 2120, voor spoed (01113) 1280. Van maan dag t/m vrijdag afspraak spreekuur 's ochtends. Apotheek geopend op werkdagen van 9.00-12.00 uur en van 16.00-18.00 uur en donderdags van 9.00-12.00 uur. Spreekuur volgens af spraak 8.00-9.30 uur. Nieuwerkerk: Arts M. M. v. d. Berg, Wethouder v. Klinkenstraat 10, tel. (01114) 1810. Spreekuren volgens af- Rooms-Katholieke Kerk Zierikzee: zaterdag 19.00 uur, zondag 10.00 uur Haamstede: zaterdag 19.00 uur, zondag 10.00 uur. Renesse: za terdag 19.00 uur, zondag 10.00 uur. Jehova's Getuigen Zuidwellestraat 37, Zierikzee: Zondag: 10.00 uur openba re lezing, 11.00 uur Wachttorenstudie. Donderdag: 19.00-20.30 uur Theokra- tische school; 20.30 uur dienstverga- dering. Pinkstergemeente Zierikzee: De diensten zijn op zonda gen om 10.00 uur en op de woensdag avonden om 20.00 uur. spraak, hiervoor bellen tussen 8.00- 11.00 uur. Apotheek tot 12.00 uur ge opend. Haamstede: D. H. de Kup, Vroonweg 4, telefoon (01115) 1359. Spreekuren maandag, dinsdag en woensdag van 14.00-15.00 uur, vrijdags van 16.00- 17.00 uur. H A. Boom-De Keizer, Westerenban 14, Telefoon 01115-3103. Behandeling alleeh volgens afspraak. Mevrouw H. B. Geleijnse, Noordstraat 12, telefoon 01115- 2698. Behandeling alleen volgens afspraak. Renesse: P. van Malland, Oudq Mool- weg 32, tel. 01116-1942. Behandeling zeven dagen per week. Brouwershaven: A Broere, Meekrap- straat 7, tel. 01119-1588. Behandeling alleen volgens afspraak. Bruinisse: R. C. A. Backer, Poststraat 14, tel. (01113) 2666. Behandeling al leen volgens afspraak. Tijdens het weekeinde spreekuren van 17.00-17.30 uur bij dienstdoende tandarts. Zierikzee: Sj. Bergsma, Varremarkt 7, Zierikzee, tel. (01110) 12180. Spreek uur dagelijks tussen 8.00 en 9.00 uur en tussen 13.00 en 14.00 uur; maan dag en donderdag van 18.00-20.00 uur en volgens afspraak. Bruinisse: E. Wondergem, Molen straat 26, Telef. (01113) 2724. Spreek uren dagelijks van 8.30 tot 9.15 uur. Woensdagavond van 18.30 tot 19.30 uur. Haamstede: M. K. Buth, Hogezoom 9, Haamstede, telefoon (01115) 2254. Spreekuren dagelijks tussen 13.00 en 14.00 uur. Dinsdag- en vrijdagavond tussen 19.00 en 20.00 en volgens af spraak. Tijdens het weekend spreekuur bij dienstdoende dierenarts. Weekeind bij dienstdoende dierenarts volgens afspraak. uur en 17.30-18.00 uur. Spoedrecepten kunnen via de dienstdoende arts in de overige uren altijd worden aange boden. Inlichtingen via tel. 3666. Ouddorp: Bureau: Wilhelminaweg 14, tel. 01878-1244. Geopend 9.00- 18.00 uur. Zierikzee: J. J. Bakker, Oude Haven 4, tel. (01110) 13016. Behandeling al leen volgens afspraak. G. W. G. den Broeder, Oude Haven 51, Telefoon (01110) 13388. M. F. de Booij, Oude Haven 51, Telef. (01110) 12693. Behandeling alleen via telefonische afspraak. L. Lekkerkerk, Nieuwe Boogerdstraat 25, tel. (01110) 16066. Behandeling al leen volgens afspraak. F. v. d. Vliet, Oude Haven 51, tel. (01110) 16190. Behandeling alleen via telefonische afspraak Welke 2 sleutelwoorden vormen de letters uit de vakjes: 42, 33, 48, 51, 53, 45, 70, 30, 67, 29 en 77, 6, 10, 76, 62, 49, 56, 11, 22, 61? Oude Tonge: P. Schilder, Kolfweg 27. Tel. 01874-2441. Spreekuren maandag tot en met vrijdag van 8.00-9.00 en 13.00-14.00 uur, dinsdag- en donder dagavond van 20.00-21.00 uur en vol gens afspraak. Oud-Gereformeerde Gem. in Nederland Zierikzee: 10.00 en 18.00 uur. Ooster- land: 9.30, 14.30 en 18.30 uur. Stellendam: Arts R. P. van Rijswijk, Mr. I. Caustraat 1, telefoon (01879) 1207. Spreekuur volgens afspraak. Bellen voor afspraak tussen 8.30 en 10.00 uur. In het weekend gelieve eerst telefonisch contact-opnemen. Gereformeerde Kerken Zierikzee: 10.00 en 18.30 uur. Haam stede: 10.00 en 19.00 uur. 19.00 uur gez. dienst met Herv. Gem. Renesse. Scharendijke: 10.00 uur en 19.00 uur. Brouwershaven/Zonnemaire: Bostonpleinkerk: 10.00 en 18.30 uur. Nieuwerkerk: 10.00 en 17.00 Bruinisse: 10.00 en 17.00 uur. Ouddorp: L. E. Tjebbes, Bar de Kreek Boompjes 9, Ouddorp, tel. 01878-1401. Spreekuren maandag, woensdag en vrijdag van 14.00-14.30 uur. Apotheek C. C. H. Verschuren, Dam 18, Zierikzee. Tel. 01110-12906. Ope ningstijden apotheek: Werkdagen 8.30-17.30 uur. Zaterdag 9.00-12.30 uur en van 16.30- 17.30 uur. Op zon- en feestdagen 12.00-12.30 uur en van 18.00-18.30 uur. Apotheek Menheerse, Voorstraat 16, Middelharnis. Tel. 01870-3666. Ope ningstijden apotheek: werkdagen 8.30-12.30 uur en 13.00-18.00 uur. Za terdag 10.30-11.30 uur en. 17.30-18.00 uur. Zon- en feestdagen 11.00-11.30 Oosterland: Arts H. Speelman, Mo lenweg 61, tel. (01114) 1280. Spreek uren maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tot 11.00 uur, afspraak via schijvensysteem. Woensdag geen spreekuur. Apotheek geopend op de maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Noordgouwe: Arts H. J. M. Sleegers, Heereweg 16, Tel. (01112) 1480. Spreekuur volgens afspraak. Bellen van 8.00-10.00 uur. Zierikzee: Arts W. Bontkes, Touw- baan 20, Zierikzee, Tel. (01110) 12280. Spreekuur van 8.00- 9.30 uur en maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagmiddag van 13.00-14.00 uur. Arts A. W. van Geer, Havenpark 35, Tel. (01110) 12080. Alleen volgens af spraak, 8.15-10.00 uur. Arts J. B. Visser en C. H. G. Daniels, Poststraat 32, Tel. (01110) 13965. Spreekuur alleen volgens afspraak. Bellen vanaf 8.00-10.00 uur. Alarmnummer Rijkspolitie (01180- 33333). Zierikzee. Het groepsbureau van de Rijkspolitie Schouwen- Duive- land is 24 uur per dag geopend, tel. 01110-14055. Ouddorp: Artsen W. J. Bron, A. J. Jansen en G. B. K. Steenhof, praktijk Oude Nieuwlandseweg, tel. (01878) 1312. Spreekuur alleen volgens af spraak, 8.30-11.00 en 13.00-16.00 uur. Visites aanvragen tussen 8.30-10.00 uur. De apotheek is geopend van maandag tot en met vrijdag van 8.30- 17.30 uur. Medicijnen afhalen tussen 17.00 en 18.00 uur. Men wordt ver zocht de ziekenfondskaart mee te brengen. In het weekend en 's avonds gelieve eerst telefonisch kontakt op te nemen. Goedereede: Arts P. J. Bulthuis, De Stove 40, telefoon (01879) 1367. Spreekuur volgens afspraak. In het weekend gelieve telefonisch kontakt op te nemen. Renesse: Arts J. L. Flach, Jan van Renesseweg 6, Renesse, tel. (01116) 1280. Spreekuur van 8.00 tot 9.00 uur en 16.00-17.00 uur van half juni tot 1 september. Tijdens werkdagen apo theek gehele dag open. Huisbezoek aanvragen voor 10.00 uur. Weekend alleen voor spoedgevallen van 11.30- 12.00 uur en van 16.30- 17.00 uur. Amsterdams peil (afk.); 3. uitholling in een muur; 4. niet nat; 5. legerplaats voor militairen; 6. lokspijs; 7. sint (afk.); 8. deel v.e piano; 9. zwaardwal- vis; 10. deel van de dag (afk.); 11. goedkope eetgelegenheid met snel- buffet; 13. dessertspijs; 15. inwilliging; 17. vreemde titel; 18. specerij; 20. dichting v.e. weefsel; 22. roofvis; 23. vogel; 25. land in Azië; 26. hoewel; 28. naschrift (afk. Latijn); 30. stuk bouw land; 31. maand v.h. jaar; 33. vogel; 35. vochtig; 37. bladgroente; 40. stad in hetzelfde (Latijn); 55. voorzetsel; 57. wit gerimpeld vlies op b.v. wijn; 59. loopstok met dwarsklamp; 61. druppel oogvocht; 62. platvis; 65. veerkracht; 66. tijding; 69. afgelegen; 70. oude lap; 71. lichte stof; 73. walkant; 74 boksterm (afk.); 75. laatstleden (afk.). Recreatiedienst Ouddorp: In recreatiecentrum Top pershoedje, Strandweg 4 Aanvang zondags 10.00 uur. Stellendam: W. J. Vink, Keizerstraat 16a. Spreekuren maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 15.30-16.00 uur. Sommelsdijk: W. J. Vink, Zuidachter- weg 28. Tel. 01870-2897. Spreekuren maandag tot en met vrijdag van 8.00- 9.00 uur, en maandag tot en met vrij dag van 17.00-19.00 uur en volgens af spraak. Dierenkliniek Goeree-Over- flakkee alleen voor kleine huisdieren. HORIZONTAAL: 1. bewaarplaats voor geld; 8. drank; 12. zeerover; 13. uiter lijke gedaante; 14. voegwoord; 16. van tijd tot tijd; 17. plaats; 18. fortissimo (afk.); 19. vordering; 21. voorzetsel; 22. gevoel van diepe afkeer; 23. afge mat; 24. niet zeer groot; 26. streling met de hand; 27. pen waaraan bok king geregen wordt; 29. insekt; 30. noodsignaal; 32. muziekteken; 34. deel van de hand; 36. verbrandings rest; 38. vreemde titel; 39. per maand (afk.); 41. aap met vossestaart; 42. be daard; 44. vogelprodukt; 45. zaadkor rel in een vrucht; 47. voorzetsel; 49. venster; 51. bezieldheid; 53. bijzonder aantrekkelijk; 56. vaartuig; 58. hoge schoen; 60. spoedig; 61. langzaam; 63. beroep; 64. eetlust; 66. titel (afk.); 67. dwaas; 68. voorzetsel; 69. opslag plaats voor goederen; 70. vergevor derd in tijd; 72. muzieknoot; 73. soort wijnglas; 74. liturgisch kerkgezang; 76. vierendeel; 77. hoog bouwwerk. Ouddorp: J. H. v. d. Pol en S. v. d. Pol-Dijkhuizen, Spaanseweg 4, tele foon (01878) 1660. Behandeling uit sluitend na telefonische afspraak. L. P. Zeelenberg, Hazersweg 22, tele foon (01878) 2919. Behandeling alleen volgens afspraak. Middelharnis: Voor spoedgevallen Prins Hendrikstraat 2, tegen over de EMGO (bij Rabobank Langeweg rechts afslaan), Middelharnis, tel. (01870) 2966. Spreekuur elke dag van 8.00--9.00 uur en van 18.30-19.30 uur en volgens afspraak. Ouddorp: W. J. Vink, Hofdijkseweg 17a, tel. 01878-2763. Spreekuren maandag, woensdag en vrijdag van 20.30-21.00 uur. Dinsdag en donder dag van 14.00-14.30 uur. Burgh-Haamstede: Artsen J. Ph. P. Stenger en G. van Beek-Ve.rbeek, Burghseweg 54, Haamstede. Tel. (01115) 1861. Spreekuur van 8.00-9.00 uur. Telefonisch spreekuur van 12.30- 13.00 uur. Apotheek de gehele dag geopend uitgezonderd van 12.00- 13.00 uur. Weekend alleen voor spoedgevallen van 11.30-12.00 uur en van 16.30-17.00 uur. Markt 30-32, „De Stadswaag” Brou wershaven, telefoon (01119) 1280. Spreekuur iedere dag volgens af spraak, behalve donderdag in het Groene Kruisgebouw, voor 9.00 uur bellen. Voor alle medische hulp (spoed eisende en niet-spoedeisende) geldt altijd, dat er contact opgeno- men moet worden met de dienst doende huisarts. Men wordt gead viseerd niet direct naar het ziekenhuis te gaan. -Hi I ÜHl I iHr

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1989 | | pagina 19