EVENEMENTEN 0 IK Zomerexpositie in de Burght te Haamstede Goeree-Overflakkee en Oplossing van de puzzel badkrant 7 ng Schouwen-Duiveland ?n Goeree-Overflakkee BURGH-HAAMSTEDE - Ge durende de maand augustus wordt in het christelijk cultu reel centrum de Burght te Burgh-Haamstede een zo- reer-expositie gehouden die dagelijks gratis toegankelijk is. Donderdag 17 augustus 7 Vrijdag 18 augustus Vrijdag 11 augustus Stoommachines, 477 Maandag 14 augustus Zaterdag 19 augustus Dinsdag 15 augustus Zaterdag 12 augustus Zondag 20 augustus Woensdag 16 augustus ilaats rand. 2725 Burgh-Haamstede scent Past en kan gedurende de De kunstenaar Abraham Blankers. ig! cor en Bier 14.00 en 17.00 uur en 19.00 en 22.00 uur. Zierikzee Noordhavenpoort. Expositie schilde rijen van Rijnhard Schregardus en beelden en sculpturen van Vlaamse beeldhouwer Luc de Bruyne. Tot 28 augustus tussen 13.00 en 17.00 uur (met uitzondering van maandag). Zierikzee Tijdens open kerkdagen in Gasthuis kerk foto-expositie van fotografe Jen ny E. Wesly. Thema: Joods leven in Nederland. T/m vrijdag 11 augustus op elke maandag, woensdag en vrij dag van 13.00-17.00 uur. Zierikzee Galerie De Eenhoorn, Havenpark. Ex positie bronzen beelden van Marian van Puyvelde en ikonen van Ellie den Engelse. T/m 12 augustus dagelijks van 11.00-16.00 uur, behalve zondag. Bruinisse Hal van het gemeentehuis. Expositie werk van Ria Baauw uit Goes: aqua rellen en olieverfschilderijen. Tot sep tember van maandag t/m vrijdag van 08.00-17.00 uur. Burgh-Haamstede Bewaerschole, Weststraat 18. Exposi tie allerlei sprookjesfiguren en pop pen van echtpaar Geene en dochter. T/m zaterdag 2 september, maandag t/m zaterdag van 13.30-16.30 uur. Brouwershaven Museum De Vergulde Garnaal, Markt 5. Overzicht geschiedenis Brouwers haven en expositie Brouwershaven en de landbouw in de 19e eeuw. Ge opend tot eind september maandag t/m zaterdag van 9.00-12.00 uur en 14.00-17.00 uur. Renesse Expositie schilderwerken van Marja de Lange in de Hervormde kerk, ge opend gedurende maanden juni T/m september, op dinsdag- en donder dagmiddag, van 14.00 tot 16.00 uur. Doelgebied en merkletter HORIZONTAAL: 1. blijspel; 6. dia deem; 12. kaas; 14. krom; 15. Lt.; 17. uk; 18. mop; 20. al; 21. au; 22. arts; 24. zomer; 26. krab; 28. set; 29. pot; 30. por; 32. are; 33. te; 34. kano; 35. ezel; 37. el; 38. loper; 39. renet; 41. neon; 42. geen; 43. tijger; 47. ketel; 50. fr.; 52. node; 53. Amor: 54. t.w.; 55. ral; 57. mep; 58. nol; 59. die; 60. aula; 62. lelie; 64. beer; 65. uw; 66. B.M.; 68. los; 69. ze; 70. N.P.; 71. peen; 73. teen; 75. etaleur; 76. evenaar. Zierikzee Stadhuismuseum. Expositie Kleder drachten, het behouden waard. Tot 1 oktober van maandag tot en met vrij dag van 10.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 17.00 uur. Ouddorp In museum „Ouddorps Raad- en Pol derhuis”. Expositie Ann van Veen met aquarellen en tekeningen. Tot 2 sep tember van maandag tot en met zater dag van 10.00 tot 13.00 uur en van 14.00 tot 17.00 uur, zondag gesloten. Middelharnis - Demonstratie van de Schietvereniging op het schoolplein. Dirksland - Braderie. Marktkramen met diverse koopwaar door het hele dorp en diverse andere attracties, 9.00-17.00 uur. Tevens kwart triathlon. Inl. Van der Linde: 01877-3566 privé; 01877-1233 gemeentehuis. VERTICAAL: 1. belastingfraude; 2. ijk; 3. saus; 4. pak; 5. es; 7. ik; 8. ara; 9. dolk; 10. Em.; 11. meubelontwerper; 13. oom; 16. tree; 18. motor; 19. peper; 21. Aare; 23. TT.; 24. zone; 25. roze; 27. ra; 29. pap; 31. ren; 34. konijn; 36. leger; 38. lot; 40. tel; 44. gom; 45. edel; 46. repel; 47. kanis; 48. emoe; 49. tol; 51. rauw; 54. tien; 56. II.; 59. de; 61. Abel; 63. log; 64. been; 67. mee; 69. zee; 71. p.a.; 72. nu; 73. TV; 74. na. Ouddorp Atelier 't Ooilam, uitgang parkeerter rein Dorpstienden. Bloemen en landschap-aquarellen van Janny van Damme. Dagelijks geopend in het sei zoen, daarbuiten op zaterdag en ver zoek. Tel. 01878-2228. Ouddorp - Tuinbezoek in heemtuin De Mienige van de heer K. Hoek, Dijkstelweg 19. Aanvang 14.00 uur. Eventuele nadere inl 01878-1658. Ouddorp - Rondleiding naar de kerk toren van Ouddorp. In deze toren be vinden zich enkele oude gevangenis cellen en een soldatenkamer. Kaarten uitsluitend verkrijgbaar bij het VVV- kantoor. Eerste rondleiding vertrekt 18.30 uur van het museum Ouddorps Raad- en Polderhuis”, Raadhuisstraat 4. Indien belangstelling voor een tweede rondleiding vertrek 19.30 uur. j Ouddorp - Dansavond bij camping Klepperstee, 20.00 uur. Hellevoetsluis - Vestingdagen/ Stoomweekend. Stoommachines, markten, muziek en tal van andere bijzondere activiteiten, 10.00-18.00 uur, alleen het stoomterrein. Achthuizen - St. Adolfstoernooi FIOS. Deelnemende verenigingen: Feye- noord (amateurs), DFC, FIOS en Inter nos; voorrondes, aanvang 19.00 uur. Goedereede - Tropisch buffét. Dit buffet wordt gehouden in verenigings gebouw Oostdam. Men kan ong. 5 uur eten varr een verrukkelijk koud buffet van vis, vlees en gevogelte; na tuurlijk is er voldoende gelegenheid tót dansen. Aanvang 19.30 uur. Reser vering noodzakelijk, tel. 01879-2321. Ouddorp - Bingo-avond bij camping Klepperstee, 20.00 uur. Brouwershaven Benedenverdieping museum De Ver gulde Garnaal. Expositie pentekenin gen van mevrouw Adri Boxhoorn. Ge durende augustus, maandag t/m zaterdag van 9.00-12.00 en van 13.15-17.00 uur. Ouddorp - Bingo-avond bij camping Klepperstee, 20.00 uur. Ouddorp - Rondleiding naar de kerk toren van Ouddorp. In deze toren be vinden zich enkele oude gevangenis cellen en een soldatenkamer. Kaarten uitsluitend verkrijgbaar bij het VVV- kantoor. Eerste rondleiding vertrekt 18.30 uur van het museum „Ouddorps Raad- en Polderhuis”, Raadhuisstraat 4. Indien belangstelling voor een tweede rondleiding vertrek 19.30 uur. Zierikzee Burgerweeshuis. Zomertentoonstel- ling Ad en Tessa Braat. Expositie van dertig beeldhouwers omvat tuinbeel den in brons en steen (in de tuin). Bin nen in Burgerweeshuis zijn vitrines met klein plastiek en klein antiek in gericht. Tot 12 augustus, van maan dag tot en met zaterdag van 10.00-17.00 uur. Ouddorp - Disco-avond bij camping Klepperstee, 20.00 uur. Ouddorp - Zomeravondzang in de Gereformeerde kerk (ingang Dorpstienden) van 20.00-21.00 uur, m.m.v. het zangkoor Hart en Stem uit Ouddorp. Na afloop gratis koffie en li monade. Ouddorp - Disco in multi-functioneel gebouw Dorpstienden, 20.00 uur. Christelijk cultureel centrum De Burght, Hogeweg 55. Zomerexpositie werk kunstenaar Abraham Blankers uit Oudewater. Gedurende de maand augustus dagelijks van 9.00-12.00 uur, 14.00-17.00 uur en 19.00-22.00 uur. luddorp Bingo-avond bij camping Jepperstee, 20.00 uur. luddorp - Rondleiding naar de kerk- ren. In deze toren bevinden zich en- eie oude gevangeniscellen en een oldatenkamer. Kaarten uitsluitend erkrijgbaar bij het VVV-kantoor. Eer de rondleiding vertrekt 18.30 uur van et museum „Ouddorps Raad- en Werhuis”, Raadhuisstraat 4. Indien «langstelling voor een tweede rond- ading vertrek 19.30 uur. luddorp - Klaverjasavond in café- estaurant De Meulblok, Molenweg 6,20.00 uur. lidsl’.’id - Braderie. Marktkramen net diverse koopwaar door het hele iorp en diverse andere attracties, 6.00-22.00'uur. Qoltgensplaat - Oeltgendagen. Open fakkeese Soundmix-playbackshow. Inschrijven voor 5 augustus bij dhr. De Ite, Weespad 39. Aanvang 20.00 uur. Erisook een illusionistenshow. Dit al ts in de feesttent bij het voetbalveld i de Sportlaan. Vestingdagen/ Stoommachines, K jaar omvat de expositie werk van ie kunstenaar Abraham Blankers uit Oudewater. Blankers is al vele jaren fflief als zelfstandig grafisch ontwer- W illustrator en beeldend kunste- ’aar. Hij maakt zowel abstracte als realistische afbeeldingen en gebruikt daarbij steeds vaker meer-dimensio- ’ale vormen. W laatste werk van Blankers is sterk beïnvloed door zijn interesse voor Is rael en het Jodendom. De expositie in ie Burght draagt de naam Braels Na-' Ouddorp - Bingo in café-restaurant De Meulblok, Molenweg 15, 20.00 uur. Ouddorp - Excursie in natuurreser vaat De Kwade Hoek. Verzamelen om 19.00 uur bij het zgn. Plaatje, eind Oostdijkseweg. Toegangsbewijzen al leen te verkrijgen bij het VVV-kantoor. Bij regenachtig weer laarzen mee brengen. Bruinisse Openbare bibliotheek De Zaete. Ten toonstelling Vervoermiddelen in Zee land. T/m vrijdag 25 augustus tijdens openingsuren bibliotheek. Burgh-Haamstede Kunstnijverheid Atelier 't Oute 'Uus, J. J. Boeijesweg 6. Aquarellen, brood deeg en karakterpoppen van Addy Bliek. Zaterdagmiddag geopend en op telefonische afspraak. In de vakan tieperiode ’s middags geopend vanaf 14.00 uur. Noord welle Keramiek Noordwelle, Dorpsring 24. Handgedraaide pottery in aardewerk en porcelein, Pit fire en Raku. Verder handgevormde Landschappen en vrouwen. Werk van: Nel de Bruin, Hanneke Keuning en Karin Raak. Per manente expositie. Dinsdag t/m zater dag 13.30-17.30 uur. Neeltje Jans Delta Expo, expositie verkeer, vervoer, communicatie tot 31 maart, dagelijks van 10.00-17.00 uur (maandag en dins dag gesloten). Ouddorp Gereformeerde kerk aan de Dorps weg (ingang Dorpstienden). Expositie gericht op de natuur. In samenwer king met de Stichting Zuidhollands Landschap en de Vereniging tot Be houd van Natuurmonumenten zijn er mooie en interessante dingen te be zichtigen. T/m zaterdag 12 augustus. Dagelijks (behalve zondags) van 10.00-12.00 uur en op maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdag avond van 19.00-21.00 uur. Sommelsdijk Streekmuseum. Tentoonstelling over beugvisserij van Middelharnis zoals die tot ongeveer 1920 was, met voor werpen uit de eigen collectie van het Streekmuseum en uit het bezit van particulieren. Tot 1 oktober. Zierikzee Atelier/galerie Erna Jurg en Arnoud Boering, Poststraat 14. Expositie ge durende het gehele seizoen, geïnspireerd op de jaargetijden. Dins dag tot en met zaterdag tussen 11.00-16.00 uur geopend. Ouddorp - Dansavond bij camping Klepperstee, 20.00 uur. Ouddorp - Klaverjassen bij camping De Magneet. Opgave bij dhr. .Meijer van camping De Magneet. Ouddorp - Concert door Kon. Fanfare Apollo vanaf de muziektent aan de badhuisstraat, 15.00 uur. Goedereede - Vrijdansavonden in taigingsgebouw Oostdam, 20.00 uir. Qoltgensplaat - Oeltgendagen. Grote braderie. Door heel het dorp markt tenen en diverse andere attracties ran 10.00-15.00 uur. ’s Avonds in de feesttent optreden van de JLS- showband met volop gelegenheid tot dansen van 19.00-24.00 uur. Inl. 01873-1260. maand augustus dagelijks worden be- i zichtigd tussen 9.00 en 12.00 uur, Ouddorp - Mosselavond bij camping De Magneet. Opgave voor 17 augus tus bij dhr. Meijer van camping De Magneet. Ouddorp - Dansavond bij camping Klepperstee, 20.00 uur. Goedereede - Vrijdansavond in ver enigingsgebouw Oostdam, 20.00 uur. Hellevoetsluis - Vestingda- gen/Stoomweekend. Stoommachi nes, markten, muziek en tal van an dere bijzondere activiteiten, 10.00-24.00 uur. Achthuizen - St. Adolfstoernooi FIOS. Deelnemende verenigingen: Feye- noord (amateurs), DFC. FIOS en Inter nos; finalewedstrijden, vanaf 13.45 uur. Hellevoetsluis Stoomweekend. markten, muziek en tal van andere bijzondere activiteiten, 11.00-18.00 uur.

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1989 | | pagina 7