KRUISWOORDPUZZEL KERKEN SPREEKUREN 19 badkrant Attentie APOTHEKEN ARTSEN TANDARTSEN Schouwen-Duiveland Goeree DIERENARTSEN POLITIE --- 2 5 10 13 12 21 19 20 18 16 15 25 23 24 26 27 22 31 32 29 30 28 36 37 33 34 35 38 39 40 41 47 43 45 46 48 44 49 51 52 50 54 53 56 57 59 55 58 60 61 62 63 64 68 65 66 67 69 70 72 73 74 75 76 Spreekuren maandag, i wriirlon \/an 1A CïH-IA QCi Zondag 13 augustus Lutherse Kerk: Zierikzee: 10.00 uur. Remonstrants Ger. Gemeente Sommelsdijk: 10.00 uur. Gereformeerde Kerken Ouddorp: 10.00 en 17.00 uur. Leger des Heils Zierikzee: 10.00 uur. Geref. Gemeente Ouddorp: 9.30 en 18.30 uur. Ned. Herv. Kerk Ouddorp: 9.00. 11.00, 15.30 en 18.30 uur. Weekeind bij dienstdoende dierenarts volgens afspraak. Brouwershaven: Arts L. A. M. Bruel, Markt 30-32, „De Stadswaag" Brou wershaven, telefoon (01119) 1280. Vrij spreekuur van 8.00-8.30 uur Voor het maken van een afspraak voor 9.00 uur bellen. Weekend alleen voor spoed gevallen van 11.30-12.00 uur en van 16.30-17.00 uur. Chr. Geref. Kerken Zierikzee: 10.00 en 18.00 uur. Kerk- werve: 10.00 en 18.00 uur Haamste de: 11.00 en 17.00 uur, in Hervormde kerk. Gereformeerde Gemeenten Haamstede: 10.00 en 18.30 uur. Nieu werkerk: 9.30 en 15.30 uur. Ooster land: 10.00, 14.30 en 18.30 uur. Gereformeerde Gemeenten in Nederland Zierikzee: 13.30 en 18.00 uur in Lu therse kerk. Nieuwerkerk: 9.45 en 15.30 uur. Bruinisse: 10.00 en 17.00 uur. Scharendijke: Arts L. A. M. Bruel, Markt 30-32, „De Stadswaag" Brou wershaven, telefoon (01119) 1280. Spreekuur iedere dag volgens af spraak, behalve donderdag in het Groene Kruisgebouw, voor 9.00 uur bellen. Arts A. W. van Geer, Havenpark 35, Tel. (01110) 12080. Alleen volgens af spraak, 8.15-10.00 uur. Arts J. B. Visser en C. H. G. Daniels, Poststraat 32, Tel. (01110) 13965. Spreekuur alleen volgens afspraak. Bellen vanaf 8.00-10.00 uur. Bruinisse: Arts A. M. Dorrestein en C. Pet, Dorpsweg 5, Tel. (01113) 2120, voor spoed (01113) 1280. Van maan dag t/m vrijdag afspraak spreekuur 's ochtends. Apotheek geopend op werkdagen van 9.00-12.00 uur en van 16.00-18.00 uur en donderdags van 9.00-12.00 uur. Spreekuur volgens af spraak 8.00-9.30 uur. Rooms-Katholieke Kerk Zierikzee: zaterdag 19.00 uur, zondag 10.00 uur. Haamstede: zaterdag 19.00 uur, zondag 10.00 uur. Renesse: za terdag 19.00 uur, zondag 10.00 uur. Jehova's Getuigen Zuidwellestraat 37, Zierikzee: Zondag: 10.00 uur openba re lezing,-11.00 uur Wachttorenstudie. Donderdag: 19.00-20.30 uur Theokra- tische school; 20.30 uur dienstverga- dering. Doopsgezinde Gemeente Ouddorp: 9.30 uur (in kerk); 18.30 uur (in kerkgebouw Dorpstienden). Rooms-Katholieke Kerk Melissant: Josefkapel, Provinciale weg 6, zondag 11.00 uur. Middelhar- nis Kerk Langeweg 50: zaterdag 18.30 uur; zondag 9.30 uur Ouddorp: Mar- tinuskapel Stationsweg 37, zondag 9.30 uur. Recreatiedienst Ouddorp: In recreatiecentrum Top pershoedje, Strandweg 4. Aanvang zondags 10.00 uur. Haamstede: D. H. de Kup, Vroonweg 4, telefoon (01115) 1359. Spreekuren maandag, dinsdag en woensdag van 14.00-15.00 uur, vrijdags van 16.00- 17.00 uur. H. A. Boom-De Keizer, Westerenban 14, Telefoon 01115-3103. Behandeling alleen volgens afspraak. Mevrouw H. B. Geleijnse, Noordstraat 12, telefoon 01115- 2698. Behandeling alleen volgens afspraak. Renesse: P. van Malland, Oude Mool- weg 32, tel. 01116-1942. Behandeling zeven dagen per week. Tijdens het weekeinde spreekuren van 17.00-17.30 uur bij dienstdoende tandarts. Zierikzee: Sj. Bergsma, Varremarkt 7, Zierikzee, tel. (01110) 12180. Spreek uur dagelijks tussen 8.00 en 9.00 uur en tussen 13.00 en 14.00 uur; maan dag en donderdag van 18.00-20.00 uur en volgens afspraak. Bruinisse: E. Wondergem, Molen straat 26, Telef. (01113) 2724. Spreek uren dagelijks van 8.30 tot 9.15 uur. Woensdagavond van 18.30 tot 19.30 uur. Haamstede: M. K. Buth, Hogezoom 9, Haamstede, telefoon (01115) 2254. Spreekuren dagelijks tussen 13.00 en 14.00 uur. Dinsdag- en vrijdagavond tussen 19.00 en 20.00 en volgens af spraak. Tijdens het weekend spreekuur bij dienstdoende dierenarts. Stellendam: W. J. Vink, Keizerstraat 16a. Spreekuren maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 15.30-16.00 uur. VERTICAAL: 1. strafbaar feit; 2. merk teken in maten; 3. komische bena ming voor regen; 4. kostuum; 5. loof maandag, woensdag en vrijdag van 20.30-21.00 uur. Dinsdag en donder dag van 14.00-14.30 uur. Bruinisse: R. C. A. Backer, Poststraat 14, tel. (01113^2666. Behandeling al leen volgens afspraak. Ouddorp: L. E. Tjebbes, Bar de Kreek Boompjes 9, Ouddorp, tel. 01878-1401. f woensdag en vrijdag van 14.00-14.30 uur. Oude Tonge: P. Schilder, Kolfweg 27. Tel. 01874-2441. Spreekuren maandag tot en met vrijdag van 8.00-9.00 en 13.00-14.00 uur, dinsdag- en donder dagavond van 20.00-21.00 uur en vol gens afspraak. Zierikzee: Arts W. Bontkes, Touw- baan 20, Zierikzee, Tel. (01110) 12280. Spreekuur van 8.00- 9.30 uur en maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagmiddag van 13.00-14.00 uur. Noordgouwe: Arts H. J. M. Sleegers, Heereweg 16, Tel. (01112) 1480. Spreekuur volgens afspraak. Bellen van 8.00-10.00 uur. Apostolische Kerk Zierikkzee: UVV-gebouw, Kerkhof Z.Z. Zaterdag 19.30 uur en zondag 9.30 uur. Oud-Gereformeerde Gem. in Nederland Zierikzee: 10.00 en 18.00 uur. Ooster- land: 9.30, 14.30 en 18.30 uur. Burgh-Haamstede: Artsen J. Ph. P. Stenger en G. van Beek-Verbeek, Burghseweg 54, Haamstede. Tel. (01115) 1861 Spreekuur van 8.00-9.00 uur. Telefonisch spreekuur van 12.30- 13.00 uur. Apotheek de gehele dag geopend uitgezonderd van 12.00- 13.00 uur. Weekend alleen voor spoedgevallen van 11.30-12.00 uur en van 16.30-17.00 uur. j Brouwershaven: A. Broere, Meekrap- straat 7, tel. 01119-1588. Behandeling alleen volgens afspraak. Stellendam: Arts R. P. van Rijswijk, Mr. I. Caustraat 1, telefoon (01879) 1207. Spreekuur volgens afspraak. Bellen voor afspraak tussen 8.30 en 10.00 uur. In het weekend gelieve eerst telefonisch contact opnemen. Ouddorp: Bureau: Wilhelminaweg 14, tel. 01878-1244. Geopend 9.00- 18.00 uur. Apotheek C. C. H. Verschuren, Dam 18, Zierikzee. Tel. 01110-12906. Ope ningstijden apotheek: Werkdagen 8.30-17.30 uur. Zaterdag 9.00-12.30 uur en van 16.30- 17.30 uur. Op zon- en feestdagen 12.00-12.30 uur en van 18.00-18.30 uur. Alarmnummer Rijkspolitie (01180- 33333). Zierikzee. Het groepsbureau van de Rijkspolitie Schouwen- Duive- land is 24 uur per dag geopend, tel. 01110-14055. HORIZONTAAL: 1 komedie; 6. vrou welijk haartooisel; 12. zuivelprodukt; 14. gebogen; 15. luitenant (afk.); 17. klein kind; 18. anekdote; 20. hoewel; 21. uitroep; 22. geneesheer; 24. jaar getijde; 26. schaaldier; 28. onderdeel v.e. tennispartij; 29. inzet bij een spel; 30. stoot; 32. vlaktemaat; 33. voorzet sel; 34. vaartuigje; 35. standaard voor het schilderdoek; 37. oude lengte maat; 38. lang en smal kleed; 39. ap- pelsoort; 41. reclamelicht; 42. niet één; 43. roofdier; 47. deel v.e. stoom machine; 50. franco (afk.); 52. on gaarne; 53. god der liefde; 54. te we ten (afk.); 55. moerasvogel; 57. klap; 58. zandheuvel; 59. aanwijzend vnw.; 60. grote gehoorzaal; 62. bloem; 64. plomp dier; 65. bezittelijk vnw.; 66. zeilvaartuig (afk.); 68. niet bevestigd; 69. persoonlijk vnw.; 70. niet parkeren (afk 71 eetbare wortel; 73 deel van de voet; 75. beroep; 76. linie, equator. Welke 2 sleutelwoorden vormen de letters uit de vakjes: 6, 13, 76. 36, 44. 35, 64, 7, 48, 59 en 11, 75, 46, 47, 38, 45, 33, 45, 5, 39? Oosterland: Arts H. Speelman, Mo lenweg 61, tel. (01114) 1280. Spreek uren maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tot 11.00 uur, afspraak via schijvensysteem. Woensdag geen spreekuur. Apotheek geopend op de maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Geref. Kerken Vrijgemaakt Brouwershaven: 8.45, 10.30 en 18.30 uur. Haamstede: in kerkgebouw Geref. kerk, Hogezoom 5: 17.00 uur. Ned. Herv. Kerk Zierikzee: Gasthuiskerk: 9.30, 11.00 en 18.30 uur Kerkwerve: 11.00 uur. Serooskerke: 10.00 uur. Burgh: 10.00 uur. Haamstede: 9.30 en 19.00 uur. Renesse: 9.30 en 10.30 uur. Noord- welle: 10.30 uur. Scharendijke: 9.30 uur. Brouwershaven: 9.30 uur. Zon- nemaire: 11.00 uur. Noordgouwe: 11.00 uur. Dreischor: 9.30 uur. Ouwerkerk: 10.00 uur. Nieuwerkerk: 10.00 uur Oosterland: 10.00 en 18.00 uur. Sirjansland: 10.00 en 18.30 uur. Bruinisse: 10.00 en 17.00 uur. Ouddorp: Artsen W J. Bron, A. J. Jansen en G. B. K. Steenhof, praktijk Oude Nieuwlandseweg, tel. (01878) 1312. Spreekuur alleen volgens af spraak, 8.30-11.00 en 13.00-16.00 uur. Visites aanvragen tussen 8.30-10.00 uur. De apotheek is geopend van maandag tot en met vrijdag van 8.30- 17.30 uur. Medicijnen afhalen tussen 17.00 en 18.00 uur. Men wordt ver zocht de ziekenfondskaart mee te brengen. In het weekend en 's avonds gelieve eerst telefonisch kontakt op te nemen. Gereformeerde Kerken Zierikzee: 10.00 en 18.30 uur. Haam stede: 10.00 en 19.00 uur. 19.00 uur gez. dienst met Herv. Gem. Renesse. Scharendijke: 10.00 uur en 19.00 uur. Brouwershaven/Zonnemaire: Bostonpleinkerk: 10.00 en 18.30 uur. Nieuwerkerk: 10.00 en 17.00 uur. Bruinisse: 10.00 en 17.00 uur. Ouddorp: W. J. Vink, Hofdijkseweg 17a, tel. 01878-2763. Spreekuren Sommelsdijk: W. J. Vink, Zuidachter- weg 28. Tel. 01870-2897 Spreekuren maandag tot en met vrijdag van 8.00- 9.00 uur, en maandag tot en met vrij dag van 17.00-19.00 uur en volgens af spraak. Dierenkliniek Goeree-Over- flakkee alleen voor kleine huisdieren. boom; 7. persoonlijk vnw.; 8. bontge kleurde papegaai; 9. stootwapen; 10. eminentie (afk.); 11. beroep; 13. fami lielid; 16. laddersport; 18. stuwende kracht (fig.); 19. specerij; 21. rivier in Zwitserland; 23. sportevenement (afk.); 24. gebied, streek; 25. kleur; 27. dwarshout aan een mast; 29. licht ver teerbaar voedsel; 31. kippenloop; 34. knaagdier; 36. krijgsmacht; 38. loterij briefje; 40. ogenblik; 44. kleefmiddel; 45. wars van laagheid; 46. vlaskam; 47. vissersmandje; 48. soort struisvo gel; 49. doortochtgeld; 51. niet toebe- reid (van vlees); 54. telwoord; 56. laatstleden (afk.); 59. lidwoord; 61. bij belse naam; 63. dik en plomp; 64. li chaamsdeel; 67. honingdrank; 69. wa tervlakte; 71. per adres (afk.); 72 tegenwoordig; 73. televisie (afk.); 74. voorzetsel. Renesse: Arts J. L. Flach, Jan van Renesseweg 6, Renesse, tel. (01116) 1280. Spreekuur van 8.00 tot 9.00 uur en 16.00-17.00 uur van half juni tot 1 september. Tijdens werkdagen apo theek gehele dag open. Huisbezoek aanvragen voor 10.00 uur. Weekend alleen voor spoedgevallen van 11.30- 12.00 uur en van 16.30- 17.00 uur. Ouddorp: J. H. v. d. Pol en S. v. d. Pol-Dijkhuizen, Spaanseweg 4, tele foon (01878) 1660. Behandeling uit sluitend na telefonische afspraak. L. P. Zeelenberg, Hazersweg 22, tele foon (01878) 2919. Behandeling alleen volgens afspraak. Nieuwerkerk: Arts M. M. v. d. Berg, Wethouder v. Klinkenstraat 10, tel. (01114) 1810. Spreekuren volgens af spraak, hiervoor bellen tussen 8.00- 11.00 uur. Apotheek tot 12.00 uur ge opend. Middelharnis: Voor spoedgevallen Prins Hendrikstraat 2, tegen over de EMGO (bij Rabobank Langeweg rechts afslaan), Middelharnis, tel. (01870) 2966. Spreekuur elke dag van 8.00-9.00 uur en vah 18.30-19.30 uur en volgens afspraak. Apotheek Menheerse, Voorstraat 16, Middelharnis. Tel. 01870-3666. Ope ningstijden apotheek: werkdagen 8.30-12.30 uur en 13.00-18.00 uur. Za terdag 10.30-11.30 uur en 17.30-18.00 uur. Zon- en feestdagen 11.00-11.30 uur en 17.30-18.00 uur. Spoedrecepten kunnen via de dienstdoende arts in de overige uren altijd worden aange boden. Inlichtingen via tel. 3666. Goedereede: Arts P. J. Bulthuis, De Stove 40, telefoon (01879) 1367. Spreekuur volgens afspraak. In het weekend gelieve telefonisch kontakt op te nemen. Zierikzee: J. J. Bakker, Oude Haven 4, tel. (01110) 13016. Behandeling al leen volgens afspraak. G. W. G. den Broeder, Oude Haven 51, Telefoon (01110) 13388. M. F. de Booij, Oude Haven 51, Telef. (01110) 12693. Behandeling alleen via telefonische afspraak. L. Lekkerkerk, Nieuwe Boogerdstraat 25, tel. (01110) 16066. Behandeling al leen volgens afspraak. F. v. d. Vliet, Oude Haven 51, tel. (01110) 16190. Behandeling alleen via telefonische afspraak Voor alle medische hulp (spoed eisende en niet-spoedeisende) geldt altijd, dat er contact opgeno men moet worden met de dienst doende huisarts. Men wordt gead viseerd niet direct naar het ziekenhuis te gaan. 10

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1989 | | pagina 19