J Oeltgendagen bruisen van de activiteiten Ffl EVENEMENTEN Goeree-Overflakkee '&/X Café-petit restaurant De Jordaanoever” badkrant 7 Schouwen-Duiveland Goeree-Overflakkee LEKKER ETEN IN BRUINISSE? DE MEEUW fé >e „Wat is het stil op straat” Donderdag 10 augustus Vrijdag 11 augustus Vrijdag 4 augustus Maandag 7 augustus Dinsdag 8 augustus Zaterdag 5 augustus Zaterdag 12 augustus Woensdag 9 augustus Zondag 6 augustus Cafó - Restaurant i J” Ouddorp - Bingo-avond in multi functioneel gebouw Dorpstienden, 19.30 uur. Ooltgensplaat - Oeltgendagen. Bingo-avond in de feesttent bij voet balveld in Sportlaan, 20.00 uur. Bruinisse Hal van het gemeentehuis. Expositie werk van Ria Baauw uit Goes: aqua rellen en olieverfschilderijen. Tot sep tember van maandag t/m vrijdag van 08.00-17.00 uur. Zierikzee Tijdens open kerkdagen in Gasthuis kerk foto-expositie van fotografe Jen ny E. Wesly. Tema: Joods leven in Ne derland. T/m vrijdag 11 augustus op elke maandag, woensdag en vrijdag van 13.00-17.00 uur. Zierikzee Galerie De Eenhoorn, Havenpark. Ex positie bronzen beelden van Marian van Puyvelde en ikonen van Ellie den Engelse. T/m 12 augustus dagelijks van 11.00-16.00 uur, behalve zondag. Zierikzee Stadhuismuseum. Expositie Kleder- NOORDDIJK 32 4311 GW BRUINISSE drachten, het behouden waard. Tot 1 oktober van maandag tot en met vrij dag van 10.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 17.00 uur. Renesse Expositie schilderwerken van Marja de Lange in de Hervormde kerk, ge opend gedurende maanden juni T/m september, op dinsdag- en donder dagmiddag, van 14.00 tot 16.00 uur. Brouwershaven Museum De Vergulde Garnaal, Markt 5. Overzicht geschiedenis Brouwers haven en expositie Brouwershaven en de landbouw in de 19e eeuw. Ge opend tot eind september maandag t/m zaterdag van 9.00-12.00 uur en 14.00-17.00 uur. Ouddorp - Ossehoek-race en toer tocht. Plankzeilwedstrijd voor plat-en tondbodems en vrije klasse, die vanaf haven naar eiland Ossehoek en terug wordt gevaren, (info 01878-3020 of 1878). 1- it- a- in n- o- ie <e Ouddorp - Disco-avond bij camping Klepperstee, 20.00 uur. Ouddorp - Disco in multi-functioneel gebouw Dorpstienden, 20.00 uur. Ouddorp - Rondleiding naar de kerk toren van Ouddorp. In deze toren be vinden zich enkele oude gevangenis cellen en een soldatenkamer. Kaarten uitsluitend verkrijgbaar bij het VVV- kantoor. Eerste rondleiding vertrekt 18.30 uur van museum „Ouddorps Raad- en Polderhuis”, Raadhuisstraat 4. Indien belangstelling voor een tweede rondleiding vertrek 19.30 uur. Ouddorp - Fietstocht vanuit de Geref. Specialiteit Tong, Paling, Zeeuwse mosselen Wisselend maandmenu Gezellige hoefijzerbar met biljart en open haard Dagelijks geopend vanaf 10.00 uur TELEFOON 01113-2214 Buiten seizoen dinsdag - rustdag Burgh-Haamstede Bewaerschole, Weststraat 18. Exposi tie diverse verzamelingen van parti culieren (o.a. brillen, vogelschedels, Afrikaanse hoofddeksels, speldjes etc.). T/m 5 augustus, dagelijks (be halve zondag) van 13.30-16.30 uur. En tijdens ringdagen in Burgh en Haam stede van 10.00 tot 16.30 uur. Haamstede Grote Kerk. Tentoonstelling Bijbelse schilderijen. Tevens middagpauze- dienst (12.30-13.00 uur). Ook is er een boekenstand in de kerk. Tijdens Ring dagen 10.00-17.00 uur (3 en 10 augus tus). Middelharnis - Braderie met talloze marktkraampjes in winkelcentrum D’n Diek. Ook is er een optreden van de zanger Bo Frazier en over D’n Diek lo pen twee bandjes. De traditionele prestatieloop gaat door het dorp. Ouddorp - Midzomerdansfestival. Het negende festival is in de Dorpstien den. Er wordt gedanst in de catego rieën jeugd t/m 14 jaar, junioren 25 t/m 35 jaar, senioren van 35 jaar en ouder, amateur ballroom t/m 34 jaar, amateur ballroom 35 jaar en ouder en amateur latin alle categorieën. Festijn begint om 19.30 uur. Ouddorp - Rondleiding naar de kerk toren van Ouddorp. In deze toren be vinden zich enkele oude gevangenis cellen en een soldatenkamer. Kaarten uitsluitend via de VVV. Eerste rondlei ding begint om 18.30 vanaf Ouddorps Raad-en Poldermuseum. Bij voldoen de belangstelling tweede rondleiding om 19.30 uur. Ouddorp - Dansavond bij camping Klepperstee, 20.00 uur. Ouddorp - Klaverjassen bij camping De Magneet. Opgave bij dhr. Meijer van camping De Magneet. Ouddorp - Concert door Kon. Fanfare Apollo vanaf de muziektent aan de Raadhuisstraat, 15.00 uur. Goedereede - Vrijdansavonden in Verenigingsgebouw Qostdam, 20.00 uur. Ooltgensplaat - Oeltgendagen. Grote braderie. Door heel het dorp markt kramen en diverse andere attracties van 10.00-15.00 uur. ’s Avonds in de feesttent optreden van de JLS-show- band met volop gelegenheid tot dan sen van 19.00-24.00 uur. Inl. 01873- 1260. Middelharnis - Demonstratie van de Schietvereniging op het schoolplein. Dirksland - Braderie. Marktkramen met diverse koopwaar door het hele dorp en diverse andere attracties, 9.00-17.00 uur. Tevens kwart triathlon. Inl. Van der Linde: 01877-3566 privé; 01877-1233 gemeentehuis. Ouddorp Atelier 't Ooilam, uitgang parkeerter rein Dorpstienden. Bloemen en landschap-aquarellen van Janny van Damme. Dagelijks geopend in het sei zoen, daarbuiten op zaterdag en ver zoek. Tel. 01878-2228. Als de kreet klinkt zit iedereen in de Jordaanoever. Zierikzee Burgerweeshuis. Zomertentoonstel- ling Ad en Tessa Braat Expositie van dertig beeldhouwers omvat tuinbeel den in brons en steen (in de tuin). Bin nen in Burgerweeshuis zijn vitrines met klein plastiek en klein antiek in gericht. Tot 12 augustus, van maan dag tot en met zaterdag van 10.00-17.00 uur. Kerkring 66. Oude-Tonge Voor een drankje en een hapje, waarbij u gezellig kunt gour metten in de sfeervolle achterzaal. Ouddorp - Bingo-avond bij camping Klepperstee, 20.00 uur. Ouddorp - Rondleiding naar de kerk toren. In deze toren bevinden zich en kele oude gevangeniscellen en een soldatenkamer. Kaarten uitsluitend verkrijgbaar bij het VVV-kantoor. Eer ste rondleiding vertrekt 18.30 uur van het museum „Ouddorps Raad- en Polderhuis”, Raadhuisstraat 4. Indien belangstelling voor een tweede rond leiding vertrek 19.30 uur. Ouddorp - Klaverjasavond in café- restaurant De Meulblok, Molenweg 15, 20.00 uur. Dirksland - Braderie. Marktkramen met diverse koopwaar door het hele dorp en diverse andere attracties, 15.00-22.00 uur. Ooltgensplaat - Oeltgendagen. Open Flakkeese Soundmix-playbackshow. Inschrijven voor 5 augustus bij dhr. De Vos, Weespad 39. Aanvang 20.00 uur. Er is ook een illusionistenshow. Dit al les in de feesttent bij het voetbalveld in de Sportlaan. 2218). Alle sterke, sportieve, behendige mensen, zowel mannen als vrouwen, uit Ooltgensplaat en wijde omgeving worden uitgenodigd om hun krachten te meten met de wilde stier. Voor de winnaar van deze rodeo kampioen schappen heeft de Rabobank een prijs ter waarde van 250,- uitgeloofd. Degenen die als tweede of als derde eindigen kunnen rekenen op een prijs ter waarde van respectievelijk f 100,- en 50,-. De tweede Oeltgendag, donderdag 10 augustus, omvat het grote bingo- spel, georganiseerd door de plaatse lijke middenstandsverening. Enkele honderden mensen kunnen in de feesttent plaatsnemen en meedingen naar een aantal grote prijzen, die door de ondernemers in Ooltgensplaat be schikbaar zijn gesteld. Zo is er een Goedereede - Prijsklaverjassen in verenigingsgebouw Oostdam, 20.00 uur. Inschrijven kan voor aanvang van deze kaartavond. Ooltgensplaat - Zwemvierdaagse in zwembad De Singel, 18.00 uur. Inlich tingen 01873-1385. Ouddorp - Bingo in multi-functioneel gebouw Dorpstienden, 20.00 uur. Ouddorp - Bingo-avond bij camping Klepperstee, 20.00 uur. Burgh-Haamstede Kunstnijverheid Atelier 't Oute 'Uus, J. J. Boeijesweg 6. Aquarellen, brood deeg en karakterpoppen van Addy Bliek. Zaterdagmiddag geopend en op telefonische afspraak. In de vakan tieperiode ’s middags geopend vanaf 14.00 uur. kerk aan de Dorpsweg (ingang Dorpstienden). De route gaat langs de mooiere plekjes van Ouddorp en omgeving. Vertrek om 19.00 uur. Ooltgensplaat - Oeltgendagen. Open Flakkeese Rodeokampioenschappen met behulp van elektronische stier, in de feesttent bij voetbalveld in Sport laan, 20.00 uur. Er worden mooie prij zen uitgedeeld aan degene die het langst op stier blijft zitten. Inschrijving bij 01878-1260 (dhr. Buth) of 01873- 2218 (dhr. De Graaf). fiets te winnen, een half varken, een magnetron, levensmiddelen pakket ten en vele andere dingen. De bingo begint om 20.00 uur. In de feesttent aan de Sportlaan wor den vrijdag 11 augustus om 19.30 uur, tijdens de Oeltgendagen, de vijfde Flakkeese Soundmix- en Playback kampioenschappen georganiseerd. De muzikale ondersteuning krijgen de „artiesten” van de drive-in discotheek E. B. Roadshow en de presentator Ivo Franklin zal de kandidaten aan het publiek voorstellen. In de pauze is er een sensationeel op treden van Khalanack Hammadan en de adembenemende Oosterse lllusio- nisten-show. Zwevende dames en flit sende zwaarden zullen optreden. Hammadan zal ook een dame uit het publiek „doorzagen”. Na de bekend making van de Soundmix- en Play backshow door de jury, zal de win naar nog een keer de sterren van het tentdak mogen zingen of playbacken. De winnaar kan een weekeind naar Parijs. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden bij H. de Vos uit Ooltgens plaat (01873-1781) en F. van de Vliet uit Zierikzee (01110-15222). Noordwelle Keramiek Noordwelle, Dorpsring 24. Handgedraaide pottery in aardewerk en porcelein, Pit fire en Raku. Verder handgevormde Landschappen en vrouwen. Werk van: Nel de Bruin, Hanneke Keuning en Karin Raak. Per manente expositie. Dinsdag t/m zater dag 13.30-17.30 uur. OOLTGENSPLAAT - De Oeltgenda- (01873-1260) en W. de Graaf (01873- gen in Ooltgensplaat beginnen woensdag 9 augustus met de spec taculaire Rabo Rodeo Kampioen schappen. De Rabobank, die vanaf het begin al een belangrijke spon sor van de Oeltgendagen is, pakt dit jaar extra uit door het spits af te bijten met de Rodeo Kampioen schappen in de feesttent aan de Sportlaan. Het programma begint om 20.00 uur. Zierikzee Atelier/galerie Erna Jurg en Arnoud Boering, Poststraat 14. Expositie ge durende het gehele seizoen, geïnspireerd op de jaargetijden. Dins dag tot en met zaterdag tussen 11.00-16.00 uur geopend. Herkingen - Voetbalwedstrijd op ter rein vv Herkingen; Herkingen 1/Stellendam 1-Ds '79 (eerste divisie betaald voetbal), 17.00 uur. Ooltgensplaat - Autopuzzelrit door gemeente Oostflakkee. Start bij Oude raadhuis Ooltgensplaat. Finish bij Grutterswei in Oude-Tonge, aanvang 13.00 uur (info 01873-2383). Ouddorp - Excursie in de Kleistee. Start vanaf toegangshek te bereiken door het pad in te slaan naast Kia Ora, Dijkstelweg 19 te Ouddorp. Toe gangsbewijzen bij de plaatselijke VW. Aanvang 10.00 uur. Ouddorp - Voetbal op terrein WFB, WFB1-Leonidas 1. Rodeo is de sport van de ruige cow boy’s uit het wilde westen, die op de ze wijze hun kracht en behendigheid demonstreerden onder luide aanmoe digen of hoongelach van de omstan ders. De cowboy, die het langst in het zadel weet te blijven is de held van de J dag en kan rekenen op een leuk fi- I jancieel voordeel. Belangstellenden 1 kunnen zich opgeven bij K. Buth Neeltje Jans Delta Expo, expositie verkeer, vervoer, communicatie tot 31 maart, dagelijks van 10.00-17.00 uur (maandag en dins dag gesloten). Ouddorp - Excursie in natuurreser vaat De Kwade Hoek. Verzamelen om 19.00 uur bij het zgn. Plaatje, eind Oostdijkseweg. Toegangsbewijzen al leen te verkrijgen bij het VVV-kantoor. Bij regenachtig weer laarzen mee brengen. Ouddorp - Badminton-toernooi in multi-functioneel gebouw Dorpstien den. Iedereen kan hiervoor inschrij ven, doch in verband met de poule- indeling is het zeer gewenst uw deel name op te geven in VVV-kantoor voor vrijdag 4 augustus 17.00 uur. Aanvang 19.30 uur, einde +23.00 uur. Eigen racket meebrengen Ouddorp - Fietspuzzeltocht, 19.00 uur. Start bij fam. Pikaart, Oosterweg 16. Vanaf 15.00 uur bent u van harte welkom bij fam. Pikaart voor verkrij gen van eigen gebakken Ouddorpse wafel.

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1989 | | pagina 7