Vijfde Toeristendag in Zierikzee op komst „SCHOUWER HOECK’’ EVENEMENTEN Schouwen-Duiveland Café-Restaurant n Oplossing van de puzzel badkrant 5 LAONE 32 - RENESSE - 01116-1637 RUIM EN GEZELLIG TERRAS SPEELTUIN MET MINISCOOTERS 13 Maandag 7 augustus Zondag 13 augustus KINDERMENU’S VANAF f 5,75 APPELPUNT MET SLAGROOM f 2,50 7 I dag 50 MTR. VAN HET STRAND (Laone overgang) RUIME PARKEERGELEGENHEID OP 25 MTR. AFSTAND PANNEKOEKEN EN AANTREK KELIJKE SORTERING SNACKS (tot 17.00 uur) HOOFDGERECHTEN MET VLEES OF VIS VANAF f 14,75. GESERVEERD MET MET O.A. GROENTEN, FRITES, GEBAK KEN AARDAPPELEN EN GEVARIEERDE SALADE GEHELE WEEK GEOPEND VANAF 10.00 UUR. laar en karateschool Yin Yang en het ensemble Alteklein en Trio Toos van den Heuvel zorgen voor de muziek. ZIERIKZEE - Dinsdag 8 augustus is het weer Toeristendag in Zierikzee. Van 10.00 uur tot 17.00 uur is er weer van alles te beleven. Clown Coco schminkt kinderen aan het Haven kwartier, poppentheater Robhetty laat zich aan de Mol/Melk- markt zien, waar Jack Owen vanaf 14.30 uur de muziek ver zorgt, de Schuithaven/Nobelstraat is voor Mario de Gooche- Donderdag 10 augustus Vrijdag 4 augustus Dinsdag 8 augustus Vrijdag 11 augustus Zaterdag 5 augustus Zaterdag 12 augustus Woensdag 9 augustus Zondag 6 augustus r j uur 929 lur Renesse - Strandpaviljoen de Schor pioen, strandspektakel, 10.00 uur. kan ook door gastorganisten op orgel worden gespeeld. 13.00-±16.30 uur. Bruinisse - Braderiedag bij het Cen- trumplein, met o.a. kramen, muziek, springkussen, standwerkers, pony- rijden, zeiltochten etc. Renesse - Kerkconcert Huiberta Kie vit in Herv. kerk, 20.00 uur. Bruinisse - Markt van 8.00-13.00 uur op het Kerkplein. Brouwershaven - Zeilwedstrijden op het Grevelingenmeer: Beneluxwed- strijden Laser-, '420: en ’470’ klasse, start Brouwershaven. Natuurlijk is ook de paardentram weer van de partij en kan er deelgenomen worden aan een zeiltocht over de Oosterschelde met een traditioneel zeilschip. Op de Oude Vismarkt kun nen mosselen gegeten worden (13.00 uur). Om 10.30 ugr en 12.30 uur gaat de rondvaartboot vanaf 't Luitje de Oosterschelde op en verder kan een bezoek gebracht worden aan beide molens, de musea, de exposities en de Dikke Toren. Het betreft de laatste Toeristendag in een serie van vijf. Dinsdag 15 augus tus is er echter nog wel wat te beleven in Zierikzee. Op het Havenplein is er dan namelijk een show/demonstratie van oude stoommachines, waaronder tractoren, een brandspuit, een wals, een echt orgel en een kraanmachine Renesse - Rondleiding over het land goed Moermond, 14.30 uur. Vertrek Maan, Uitsluitend vooraf inschrij ven bij de VVV. Renesse - Strandpaviljoen de Zwa luw, finale campingvolleybal, 11.00- 18.00 uur. Renesse - Sportterrein, finale cam- pingvoetbal, de gehele dag. Renesse - Straattheater/Muziek, 1600-22.00 uur. Dreischor - Vlasdag met oude am bachten en stands, alles draait om het bewerken van vlas, de gehele dag. Ouwerkerk - Markt met kermis, 09.00- 17.00 uur. Burgh-Haamstede - Diaserie in de kelder van Slot Haamstede over ge schiedenis van slot met daaraan ver bonden een toelichting in de eenvou dig ingerichte Ridderzaal, 19.00 uur. Kaartverkoop alleen via VVV-kantoor. Brouwershaven - Zomermarkt, 10.00- 17.00 uur. Renesse - Tennispark Scelveringhe, loeristen mixed tennistoernooi, i6.00- 22.00 uur. Renesse - Straattheater/Muziek, 20.00-22.00 uur. Haamstede - Diavoorstelling over de flora en fauna van Schouwen-Duive land, in de zaal van de Gereformeer de kerk, 19.30 uur. Renesse - Fietspuzzeltochten en wandelpuzzeltochten. Vertrek en in schrijving bij VVV-kantoor tussen 14.00-14.30 uur. Zierikzee - Toeristendag. Op diverse lokaties in de stad braderie met o.a. standwerkers en muzikanten, 10.00 tot 17.00 uur. Brouwershaven - Orgelconcert Kees van Eersel in de Grote- of Sint Nico- laaskerk, 10.00 uur. Zierikzee - Open kerkdagen, in Gast huiskerk; boekentafel, diaserie over geschiedenis Gasthuiskerk, foto- expositie over Joodse gemeenschap m Nederland in de jaren tachtig. Er Brandslang en proeforder HORIZONTAAL: 1. klaver; 6. parket; 11. mes; 12. kog; 14. dor; 15. aker; 17. tarot; 19. tape; 1. centrum; 22. voet- bal; 23. ha; 24. Lehar; 26. te; 27. nek; 29- rot; 30. eng; 32. joker; 34. orgel; 36. rob; 37. lofwerk; 38. zon; 39. lelie; fl. keper; 44. lijm; 45. dek; 47. rat; 49. a;51. galop; 53. ho; 54. mazelen; 56. Wel; 58. pril; 59 sifon; 61. muil; 62. ’ijd; 64. gas; 65. das; 66. lekker; 67. bitter. VERTICAAL: 1. klacht; 2. amen; 3. vertrek; 4. es; 5. oor; 7. ad; 8. rotting; krab; 10. toeleg; 12. kamer; 13. ge- tat;16. kea; 17. bul; 18. tor; 20. pat; 25. houweel; 27. nobel; 28. kelim; 30. er ker; 31. gezet; 32. jol; 33. roe; 34. ork; 35. lor; 40. lijdelijk; 42. paramat; 43. rapel; 45. danig; 46. kolos; 48. dollar; B aar 51. ges; 52. pan; 53. hei; 55. I nk; 57. fust; 60. fat: 63. de: 65. d.i. De eerder aangekondigde veiling op het Havenplein gaat niet door. Hier voor in de plaats komen de ringrijders uit Nieuwland nog eens langs. Ook is er ’s avonds een programma Jazz op zee aan boord van de rondvaartboot Stad Zierikzee. Het schip vertrekt om 20.00 uur en kaarten zijn vooraf ver krijgbaar bij de VVV Verder zijn er natuurlijk de gebruikelij ke activiteiten. De promotiebus van de Stichting Promotie Schouwen- Duiveland reikt de programma’s voor die dag uit, aan de Balie is er een kin- derrommelmarkt, in de Nieuwe Kerk is er om 14.00 uur een orgelconcert door Peter van Essen en Mar van der Veer (viool en orgel), op het plein er voor is er een kunstmarkt en draaior gel Alanti speelt de gehele dag. Zierikzee - Markt van 8.30-16.00 uur op het Havenplein. Burgh-Haamstede - Diaserie in de kelder van Slot Haamstede over ge schiedenis Slot Haamstede met daar aan verbonden een toelichting in de eenvoudig ingerichte Ridderzaal. 10.00, 10.30, 11.00, 11.30 en 12.00 uur. Kaartverkoop alleen via het VVV- kantoor. Burgh-Haamstede - Bridgedrive in dorpshuis de Schutse, Julianastraat 22. Inschrijving tot 19.15 uur aan de zaal. Haamstede - Ring Promotiedag. Bra derie, 10.00-17.00 uur. Renesse - Rondleiding over het land goed Slot Moermond; 19.00 uur. Ver trek Slotlaan. Uitsluitend vooraf in schrijven bij het VVV-kantoor. Dreischor - Orgelconcert in Neder landse Hervormde kerk (Dirk Jansz. Zwart), 20.00 uur. Renesse - Rondleiding over het land goed Slot Moermond; 14.30 uur. Ver trek Slotlaan. Uitsluitend vooraf in schrijven bij het VVV-kantoor Renesse - Strandspektakel bij strand paviljoen 'De Zwaluw', 10.00-17.00 uur. Spa promotiedag in het centrum. Renesse - Taptoe Renesse. Brouwershaven - Zeilwedstrijden op het Grevelingenmeer: Benelux- wedstrijden Laser-, ’4201 en ’470’ klas se, start Brouwershaven. Scharendijke - Rythm and Blues Festival jeugdsoos Trace, 15.00- ±00.30 uur. Zierikzee - Poppentheater Alteklein, St. Domusstraat 106. Voorstellingen op woensdag (onder voorbehoud). Op verzoek ook op andere dagen. Aan vang 14.30 uur. Reserveren bij tel. 01110-14200. Zierikzee - Open kerkdagen in Gast huiskerk; boekentafel, diaserie over geschiedenis in Gasthuiskerk, foto- expositie over Joodse gemeenschap in Nederland in de jaren tachtig. Er kan ook door gastorganisten op orgel gespeeld worden. 13.00-+16.30 uur. Renesse - Finale mini-playbackshow, 16.00-18.00 uur. Renesse - Fietspuzzeltochten en wandelpuzzeltochten. Vertrek en in schrijving bij VVV-kantoor tussen 14.00-14.30 uur. Renesse - Markt van 09.00 tot 13.00 uur op de Korte Reke. Burgh-Haamstede - Diaserie in de kelder van Slot Haamstede over ge schiedenis slot met daaraan verbon den een toelichting in de eenvoudig ingerichte Ridderzaal, 19.00 uur. Slot Haamstede is niet te bezichtigen. Kaartverkoop alleen via het VVV- kantoor. Renesse - Avondmarkt met am bachtslieden en standwerkers aan de Lange Reke/Kerkring, 17.00-21.00 uur. Renesse - Playback/soundmixshow op het Schelpenterrein bij VVV.

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1989 | | pagina 5