ia ai Tl SPREEKUREN KERKEN KRUISWOORDPUZZEL I H I ■5’ Onze tennisbaan en midgetgolf Camping Eureka 21 badkrant Attentie ARTSEN POLITIE TANDARTSEN APOTHEKEN Schouwen-Duiveland Goeree 15 21 DIERENARTSEN 51 53 54 56 58 61 62 66 67 23 M ■p4l 25 ■■26-1 ■■27 2^WÉ29 ■■30 3^W| I JÏT ^38 ■■39 40 M MP1 42 ■■45 4^BB 47 4^ 49 57 J 10 18 22 Zondag 6 augustus VERTICAAL: 1. uiting van ontevre- Ouddorp: 10.00 en 17.00 uur. I 65 Lutherse Kerk: Zierikzee: Geen dienst. Remonstrants Ger. Gemeente Sommelsdijk: 10.00 uur. Leger des Heils Zierikzee: 10.00 uur. Geref. Gemeente Ouddorp: 9.30 en 18.30 uur. kunt u bij elk weertype bespelen Doopsgezinde Gemeente Ouddorp: 9.30 uur (in kerk); 18.30 uur (in kerkgebouw Dorpstienden). Recreatiedienst Ouddorp: In recreatiecentrum Top pershoedje, Strandweg 4. Aanvang zondags 10.00 uur. Brouwershaven: Arts L. A. M. Bruel, Markt 30-32, „De Stadswaag” Brou wershaven, telefoon (01119) 1280. Vrij spreekuur van 8.00-8.30 uur. Voor het maken van een afspraak voor 9.00 uur Lellen. Weekend alleen voor spoed gevallen van 11.30-12.00 uur en van 16.30-17.00 uur. Chr. Geref. Kerken Zierikzee: 10.00 en 18.00 uur. Kerk- werve: 10.00 en 18.00 uur. Haamste de: 11.00 en 17.00 uur, in Hervormde kerk. Oud-Gereformeerde Gem. in Nederland Zierikzee: 10.00 en 18.00 uur. Ooster- land: 9.30, 14.30 en 18.30 uur. Scharendijke: Arts L. A. M. Bruel, Markt 30-32, ,,De Stadswaag” Brou wershaven, telefoon (01119) 1280. Spreekuur iedere dag volgens af spraak, behalve donderdag in het Groene Kruisgebouw, voor 9.00 uur bellen. Arts A. W. van Geer, Havenpark 35, Tel. (01110) 12080. Alleen volgens af spraak, 8.15-10.00 uur. Bruinisse: Arts A. M. Dorrestein en C. Pet, Dorpsweg 5, Tel. (01113) 2120, voor spoed (01113) 1280. Van maan dag t/m vrijdag afspraak spreekuur ’s ochtends. Apotheek geopend op werkdagen van 9.00-12.00 uur en van 16.00-18.00 uur en donderdags van 9.00-12.00 uur. Spreekuur volgens af spraak 8.00-9.30 uur. Rooms-Katholieke Kerk Zierikzee: zaterdag 19.00 uur, zondag 10.00 uur. Haamstede: zaterdag 19.00 uur, zondag 10.00 uur. Renesse: za terdag 19.00 uur, zondag 10.00 uur. Pinkstergemeente Zierikzee: De diensten zijn op zonda gen om 10.00 uur en op de woensdag avonden om 20.00 uur. Jehova's Getuigen Zuidwellestraat 37, Zierikzee: Zondag: 10.00 uur openba re lezing, 11.00 uur Wachttorenstudie. Donderdag: 19.00-20.30 uur Theokra- tische school; 20.30 uur dienstverga- dering. Ned. Herv. Kerk Ouddorp: 9.00, 11.00. 15.30 en 18.30 uur. Bruinisse: R. C. A. Backer, Poststraat 14, tel. (01113) 2666. Behandeling al leen volgens afspraak. Nieuwerkerk: Arts M. M. v. d. Berg, Wethouder v. Klinkenstraat 10, tel. (01114) 1810. Spreekuren volgens af spraak, hiervoor bellen tussen 8.00- 11.00 uur. Apotheek tot 12.00 uur ge opend. Stellendam: Arts R. P. van Rijswijk, Mr. I. Caustraat 1, telefoon (01879) 1207. Spreekuur volgens afspraak. Bellen voor afspraak tussen 8.30 en 10.00 uur. In het weekend gelieve eerst telefonisch contact opnemen. Haamstede: D. H. de Kup, Vroonweg 4, telefoon (01115) 1359. Spreekuren maandag, dinsdag en woensdag van 14.00-15.00 uur, vrijdags van 16.00- 17.00 uur. H. A. Boom-De Keizer, Westerenban 14, Telefoon 01115-3103. Behandeling alleen volgens afspraak. Mevrouw H. B. Geleijnse, Noordstraat 12, telefoon 01115- 2698. Behandeling alleen volgens afspraak. Tijdens het weekeinde spreekuren van 17.00-17.30 uur bij dienstdoende tandarts. Haamstede: M. K. Buth, Hogezoom 9, Haamstede, telefoon (01115) 2254. Spreekuren dagelijks tussen 13.00 en 14.00 uur. Dinsdag- en vrijdagavond tussen 19.00 en 20.00 en volgens af spraak. Tijdens het weekend spreekuur bij dienstdoende dierenarts. Stellendam: W. J. Vink, Keizerstraat 16a. Spreekuren maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 15.30-16.00 uur. Sommelsdijk: W. J. Vink, Zuidachter- weg 28. Tel. 01870-2897. Spreekuren maandag tot en met vrijdag van 8.00- 9.00 uur, en maandag tot en met vrij dag van 17.00-19.00 uur en volgens af spraak. Dierenkliniek Goeree-Over- flakkee alleen voor kleine huisdieren. Weekeind bij dienstdoende dierenarts volgens afspraak. 8.30-12.30 uur en 13.00-18.00 uur. Za terdag 10.30-11.30 uur en 17.30-18.00 uur. Zon- en feestdagen 11.00-11.30 uur en 17.30-18.00 uur. Spoedrecepten kunnen via de dienstdoende arts in de overige uren altijd worden aange boden. Inlichtingen via tel. 3666. Ouddorp: Bureau: Wilhelminaweg 14, tel. 01878-1244. Geopend 9.00- 18.00 uur. Renesse Telefoon 01116-1492 Arts J. B. Visser en C. H. G. Daniels, Poststraat 32, Tel. (01110) 13965. Spreekuur alleen volgens afspraak. Bellen vanaf 8.00-10.00 uur. Zierikzee: J. J. Bakker, Oude Haven 4, tel. (01110) 13016. Behandeling al leen volgens afspraak. G. W. G. den Broeder, Oude Haven 51, Telefoon (01110) 13388. M. F. de Booij, Oude Haven 51, Telef. (01110) 12693. Behandeling alleen via telefonische afspraak. L. Lekkerkerk, Nieuwe Boogerdstraat 25, tel. (01110) 16066. Behandeling al leen volgens afspraak. F. v. d. Vliet, Oude Haven 51, tel. (01110) 16190. Behandeling alleen via telefonische afspraak 60 Welke 2 sleutelwoorden vormen de letters uit de vakjes: 67, 43, 15, 27, 48, 59, 66, 50, 62, 64 en 6, 36, 5, 30, 57, 34, 8, 45, 4, 33? Ned. Herv. Kerk Zierikzee: Gasthuiskerk: 9.30, 11.00 en 18.30 uur Kerkwerve: 9.30 uur. Se- rooskerke: 10.00 uur. Burgh: 10.00 uur. Haamstede: 9.30 en 19.00 uur. Renesse: 9.00, 10.30, 19.00 uur en 20.15 uur Duitse dienst Noordwelle: 10.30 uur. Scharendijke: 11.00 uur. Brouwershaven: 11.00 uur. Zonne- maire: 9.30 uur. Noordgouwe: 9.30 uur. Dreischor: 11.00 uur Ouwer- kerk: 10.00 uur. Nieuwerkerk: 10.00 uur. Oosterland: 10.00 en 18.00 uur. Sirjansland: 10.00 en 18.30 uur. Brui nisse: 10.00 en 17.00 uur. Gereformeerde Kerken Zierikzee: 10.00 en 18.30 uur. Haam stede: 9.00 uur, 10.15 en 19.00 uur. Scharendijke: 10.00 uur en 19.00 uur. Brouwershaven/Zonnemaire: Nico- laaskerk: 9.30 uur. Bostonpleinkerk: 18.30 uur. Nieuwerkerk: 10.00 en 17.00 uur. Bruinisse: 10.00 en 17.00 uur. Rooms-Katholieke Kerk Melissant: Josefkapel, Provinciale weg 6, zondag 11.00 uur Middelhar- nis Kerk Langeweg 50: zaterdag 18.30 uur; zondag 9.30 uur Ouddorp: Mar- tinuskapel Stationsweg 37, zondag 9.30 uur. Burgh-Haamstede: Artsen J. Ph. P. Stenger en G. van Beek-Verbeek, Burghseweg 54, Haamstede. Tel. (01115) 1861. Spreekuur van 8.00-9.00 uur. Telefonisch spreekuur van 12.30- 13.00 uur. Apotheek de gehele dag geopend uitgezonderd van 12.00- 13.00 uur. Weekend alleen voor spoedgevallen van 11.30-12.00 uur en van 16.30-17.00 uur. Ouddorp: Artsen W. J. Bron, A. J. Jansen en G. B. K. Steenhof, praktijk Oude Nieuwlandseweg, tel. (01878) 1312. Spreekuur alleen volgens af spraak, 8.30-11.00 en 13.00-16.00 uur. Visites aanvragen tussen 8.30-10.00 uur. De apotheek is geopend van maandag tot en met vrijdag van 8.30- 17.30 uur. Medicijnen afhalen tussen 17.00 en 18.00 uur. Men wordt ver zocht de ziekenfondskaart mee te brengen. In het weekend en 's avonds gelieve eerst telefonisch kontakt op te nemen. Geref. Kerken Vrijgemaakt Gereformeerde Kerken Brouwershaven: 8.45, 10.30 en 18.30 uur. Haamstede: in kerkgebouw Geref. kerk, Hogezoom 5: 17.00 uur. Renesse: P. van Malland, Oude Mool- weg 32, tel. 01116-1942. Behandeling zeven dagen per week. Apotheek C. C. H. Verschuren, Dam 18, Zierikzee. Tel. 01110-12906. Ope ningstijden apotheek: Werkdagen 8.30-17.30 uur. Zaterdag 9.00-12.30 uur en van 16.30- 17.30 uur. Op zon- en feestdagen 12.00-12.30 uur en van 18.00-18.30 uur. Alarmnummer Rijkspolitie (01180- 33333). Zierikzee. Het groepsbureau van de Rijkspolitie Schouwen- Duive- land is 24 uur per dag geopend, tel. 01110-14055. Noordgouwe: Arts H. J. M. Sleegers, Heereweg 16, Tel. (01112) 1480. Spreekuur volgens afspraak. Bellen van 8.00-10.00 uur. Goedereede: Arts P. J. Bulthuis, De Stove 40, telefoon (01879) 1367. Spreekuur volgens afspraak. In het weekend gelieve telefonisch kontakt op te nemen. Zierikzee: Arts W. Bontkes, Touw- baan 20, Zierikzee, Tel. (01110) 12280. Spreekuur van 8.00- 9.30 uur en maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagmiddag van 13.00-14.00 uur. Oude Tonge: P. Schilder, Kolfweg 27. Tel. 01874-2441. Spreekuren maandag tot en met vrijdag van 8.00-9.00 en 13.00-14.00 uur, dinsdag- en donder dagavond van 20.00-21.00 uur en vol gens afspraak. Gereformeerde Gemeenten Haamstede: 10.00 en 18.30 uur. Nieu werkerk: 9.30 en 15.30 uur. Ooster land: 10.00, 14.30 en 18.30 uur. Gereformeerde Gemeenten in Nederland Zierikzee: 10.00 en 18.00 uur in Lu therse kerk. Nieuwerkerk: 9.45 en 15.30 uur. Bruinisse: 10.00 en 17.00 uur. Renesse: Arts J. L. Flach, Jan van Renesseweg 6, Renesse, tel. (01116) 1280. Spreekuur van 8.00 tot 9.00 uur en 16.00-17.00 uur van half juni tot 1 september. Tijdens werkdagen apo theek gehele dag open. Huisbezoek aanvragen voor 10.00 uur. Weekend alleen voor spoedgevallen van 11.30- 12.00 uur en van 16.30- 17.00 uur. Oosterland: Arts H. Speelman, Mo lenweg 61, tel. (01114) 1280. Spreek uren maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tot 11.00 uur, afspraak via schijvensysteem. Woensdag geen spreekuur. Apotheek geopend op de maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Ouddorp: J. H. v. d. Pol en S. v. d. Pol-Dijkhuizen, Spaanseweg 4. tele foon (01878) 1660. Behandeling uit sluitend na telefonische afspraak. L. P. Zeelenberg, Hazersweg 22, tele foon (01878) 2919 Behandeling alleen volgens afspraak. Middelharnis: Voor spoedgevallen Prins Hendrikstraat 2, tegen over de EMGÖ (bij Rabobank Langeweg rechts afslaan), Middelharnis, tel. (01870) 2966. Spreekuur elke dag van 8.00-9.00 uur en van 18.30-19.30 uur en volgens afspraak. denheid; 2. slotwoord van gebeden; 3. afreis; 4. loofboom; 5. ringvormig handvat; 7. ten bedrage van; 8. wan delstok van rotan; 9. schaaldier; 10. plan tot een aanslag; 12. vertrek v.e. woonhuis; 13. ad rem; 16. grote olijf groene papegaai; 17. soort oorkonde; 18. insekt; 20. schaakterm; 25. werk tuig om steenkool los te hakken; 27. edel; 28. tapijtachtige stof; 30. uit bouw; 31. zwaarlijvig; 32. zeilvaartuig; 33. metalen staaf; 34. zwaardwalvis; 35. oude lap; 40. passief; 42. stof; 43. plooi; 45. flink; 46. gevaarte; 48. vreemde munt; 50. bloeiwijze; 51. ver laagde toon; 52. dakbedekking; 53. gewas; 55. metaal; 57. vaten als ver pakking; 60. modegek; 63. lidwoord; 65. dat is (afk.). Brouwershaven: A. Broere, Meekrap- straat 7, tel. 01119-1588. Behandeling alleen volgens afspraak. Apotheek Menheerse, Voorstraat 16, Middelharnis. Tel. 01870-3666. Ope ningstijden apotheek: werkdagen HORIZONTAAL: 1. vlinderbloemige plant; 6. schouwburgrang; 11. snij- werktuig; 12. historisch scheepstype; 14. te weinig vocht hebbend; 15. put- emmertje; 17. hoofddeksel; 19. plak band; 21. middelpunt; 22. tak van sport; 23. uitroep; 24. beroemd com ponist van operettes; 26. voorzetsel; 27. deel van de hals; 29. bedorven; 30. griezelig; 32. overtollige kaart in een kaartspel; 34. muziekinstrument; 36. zeehond; 37. versierselen in de vorm van bladeren; 38. hemellichaam; 39. bloem; 41. diagonaal weefsel; 44. kleef middel; 45. scheepsvloer; 47. knaagdier; 49. dieregeluid; 51. spring loop; 53,. uitroep; 54. kinderziekte; 56. verouderd bergmeubel; 58. jong; 59. spuitwaterfles; 61. soort pantoffel; 62. bittere afgunst; 64. brandstof; 65. halsdoek; 66. smakelijk; 67. smaakge- waarwording. Ouddorp: L. E. Tjebbes, Bar de Kreek Boompjes 9, Ouddorp, tel. 01878-1401. Spreekuren maandag, woensdag en vrijdag van 14.00-14.30 uur. Ouddorp: W. J. Vink, Hofdijkseweg 17a, tel. 01878-2763. Spreekuren maandag, woensdag en vrijdag van 20.30-21.00 uur. Dinsdag en donder dag van 14.00-14.30 uur. Zierikzee: Sj. Bergsma, Varremarkt 7, Zierikzee, tel. (01110) 12180. Spreek uur dagelijks tussen 8.00 en 9.00 uur en tussen 13.00 en 14.00 uur; maan dag en donderdag van 18.00-20.00 uur en volgens afspraak. Bruinisse: E. Wondergem, Molen straat 26, Telef. (01113) 2724. Spreek uren dagelijks van 8.30 tot 9.15 uur. Woensdagavond van 18.30 tot 19.30 uur. Voor alle medische hulp (spoed eisende en niet-spoedeisende) geldt altijd, dat er contact opgeno men moet worden met de dienst doende huisarts. Men wordt gead viseerd niet direct naar het ziekenhuis te gaan. 3 2 12 13 16 19 20

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1989 | | pagina 21