u» de puzzel Mac Old Petit Restaurant I I I EVENEMENTEN Goeree-Overflakkee Oplossing van 1' S RESTAURANT Ik Schouwen-Duiveland Goeree-Overflakkee 16.00-20.00 uur vrijdag zaterdag zondag 12.00-23.00 uur 12.00-23.30 uur 11.30-23.30 uur Geopend: di. t/m do. Eethuisje Tevens verzorgen wij complete meeneemmaaltijden badkrant CONCERTZAAL ZIERIKZEE vrijdag 28 juli Toegang f 10,- Woensdag 2 augustus zaterdag 29 juli Donderdag 3 augustus Maandag 31 juli Vrijdag 4 augustus Dinsdag 1 augustus ek us Zaterdag 5 augustus Zondag 6 augustus Tot ziens Stad onder vuur Volledig restaurant Vis, vlees en zeeuwse mosselen snacks en maaltijden voor iedere beurs. Zwemmen, surfen, waterfietsen, rondvaarten. Een schitterend strand ligt voor de deur. De Punt 3-4 Ouddorp Telefoon 01878-3186 zaterdag 29 juli 20.00 uur zondag 30 juli 20.00 uur dinsdag 1 aug. 20.00 uur Bruinisse Hal van het gemeentehuis. Expositie werk van Ria Baauw uit Goes: aqua rellen en olieverfschilderijen. Tot sep tember van maandag t/m vrijdag van 08.00-17.00 uur. Zierikzee Tijdens open kerkdagen in Gasthuis kerk foto-expositie van fotografe Jen ny E. Wesly. Tema: Joods leven in Ne derland. T/m vrijdag 11 augustus op elke maandag, woensdag en vrijdag van 13.00-17.00 uur. Se rooskerke In restaurant De Waag. Expositie van M. Verbeek-Kortekaas uit Den Bom mel met aantal fantasiepoppen. Tot ongeveer begin augustus. Brouwershaven Museum De Vergulde Garnaal. Expo sitie schilderijen van Rinus Roon. Tot eind juli. Brouwershaven Museum De Vergulde Garnaal, Markt 5. Overzicht geschiedenis Brouwers haven en expositie Brouwershaven en de landbouw in de 19e eeuw. Ge opend tot eind september maandag t/m zaterdag van 9.00-12.00 uur en 14.00-17.00 uur. Renesse Expositie schilderwerken van Marja de Lange in de Hervormde kerk, ge opend gedurende maanden juni T/m september, op dinsdag- en donder dagmiddag, van 14.00 tot 16.00 uur. Neeltje Jans Delta expo, expositie verkeer, vervoer, communicatie tot 31 maart, dagelijks van 10.00-17.00 uur (maandag en dins dag gesloten). Burgh Expositie Anna Metz en Fien Volders in Ned. Herv. kerk tot 5 augustus. Ouddorp Museum Ouddorps Raad- en Polder huis, Raadhuisstraat 4. Tentoonstel ling Vlinders (n.a.v. 1989 Vlinderjaar). T/m 28 juli. Openingstijden: juli en augustus: maandag t/m zaterdag 10.00-13.00 uur, 14.00 t/m 17.00 uur. Zondags gesloten. Goedereede In Klein Loogement, Noordzijde Ha ven 29. Litho’s van Jan Voerman sr. 20 originele litho’s uit het Verkade Album in combinatie met glas van Mirande v. d. Waal en Woutje Schaafje uit Rotter dam. Gedurende de gehele maand juli. Op twee zaterdagen zal een de monstratie glasblazen plaatsvinden. Dirksland In gemeentehuis. Tentoonstelling ou de polderkaarten van Goeree en Overflakkee. Tot 1 augustus. Ouddorp - Bingo in de Dorpstienden, 20.00 uur. Middelharnis - Braderie met talloze marktkraampjes in winkelcentrum D’n Diek. Ook is er een optreden van de zanger Bo Frazier en over D’n Diek lo pen twee bandjes. De traditionele prestatieloop gaat door het dorp. Ouddorp - Midzomerdansfestival. Het negende festival is in de Dorpstien den. Er wordt gedanst in de catego rieën jeugd t/m 14 jaar, junioren 25 t/m 35 jaar, senioren van 35 jaar en ouder, amateur ballroom t/m 34 jaar, amateur ballroom 35 jaar en ouder en amateur latin alle cattegorien. Festijn begint om 19.30 uur. Ouddorp - Rondleiding naar de kerk toren van Ouddorp. In deze toren be vinden zich enkele oude gevangenis cellen en een soldatenkamer. Kaarten uitsluitend via de VVV. Eerste rondlei ding begint om 18.30 vanaf Ouddorps Raad- en Poldermuseum. Bij voldoen de belangstelling tweede rondleiding om 19.30 uur. Ouddorp - Ossehoek-race en toer tocht. Plankzeilwedstrijd voor plat-en rondbodems en vrije klasse, die vanaf haven naar eiland Ossehoek en terug wordt gevaren (info 01878-3020 of 1878). VERTICAAL: 1. Hongaar; 2. nl.; 3. eik; 4. knot; 5. azuur; 7. astap; 8. koen; 9. hel; 10. as; 11. saffier; 13. eender; 16. maas; 18. b.i.; 19.1.M.; 20. colt; 22. tri colore; 24. lessenaar; 26. dermate; 27. diocees; 29. water; 30. gesel; 33. hak; 34. Mur; 38. stempel; 41. palmet; 43. Pyrmont; 45. riem; 48. raad; 50. bon go; 51. teder; 54. roem; 55. e.d.; 56. er; 57. NAVO; 60. dor; 61. gek; 63. be; 65. na. Bespreking en tabaksdamp HORIZONTAAL: 1. hanekam; 6. jak hals; 12. Linz; 14. soes; 15. n.m.; 17. koubeitel; 20. cf.; 21. gat; 23. tuinman; 24. lof; 25. aard; 27. Deli; 28. asiel; 29. weg; 31. piste; 32. Cr; 33. harem; 35. os; 36. tomaat; 37. succes; 39. la; 40. keper; 42. en; 44. trots; 46. ral; 47. Peary; 49. Eire; 52. Saar; 53. mee; 54. Roemeen; 58. ram; 59. p.m.; 60. don derdag; 62. do; 63. boeg; 64. even; 66. leermos; 67. brokaat. OePoketedemy kruipt in de huid van de misdood. Specialist op het gebied van levering en montage van ZONWERING Weespad 46 Ooltgensplaat Tel. 01873-1858 Zierikzee In Noordhavenpoort expositie Trans- artica, Ronald van Dokkum. Tot 2 augustus, dagelijks geopend van 13.00-17.00 uur (maandag gesloten) Ouddorp - Sprietlopen aan de haven van Ouddorp. Dezelfde dag is er nog inschrijving mogelijk tot 12.00 uur bij de jurydent aan de haven. Gelijktijdig is het mogelijk een zeiltocht te maken over het Grevelingenmeer. Afvaarten 10.30, 11.45, 13.00, 14.45, 16.00 en 17.15 uur. Herkingen - Voetbalwedstrijd op ter rein w Herkingen; Herkingen 1/ Stel lendam 1-Ds ’79 (eerste divisie be taald voetbal), 17.00 uur. Ooltgensplaat - Autopuzzelrit door gemeente Oostflakkee. Start bij Oude raadhuis Ooltgensplaat. Finish bij Grutterwei in Oude Tonge, aanvang 13.00 uur (info 01873-2383). Ouddorp - Excursie in de Kleistee. Start vanaf toegangshek te bereiken door het pad in te slaan naast Kia Ora, Dijkstelweg 19 te Ouddorp. Toe gangsbewijzen bij de plaatselijke VVV. Aanvang 10.00 uur. Ouddorp - Voetbal op terrein WFB, WFB1-Leonidas 1. Zierikzee Stadhuismuseum. Expositie Kleder drachten, het behouden waard. Tot 1 oktober van maandag tot en met vrij dag van 10.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 17.00 uur. Afrikaanse hoofddeksels, speldjes etc.). T/m 5 augustus, dagelijks (be halve zondag) van 13.30-16.30 uur. En tijdens ringdagen in Burgh en Haam stede van 10.00 tot 16.30 uur. Burgh-Haamstede I Bewaerschole, Weststraat 18. Exposi- I tie diverse verzamelingen van parti- I culieren (o.a. brillen, vogelschedels, Ouddorp Atelier ’t Ooilam, uitgang parkeerter rein Dorpstienden. Bloemen en landschap-aquarellen van Janny van Damme. Dagelijks geopend in het sei zoen, daarbuiten op zaterdag en ver zoek. Tel. 01878-2228. Ouddorp Gereformeerde kerk aan de Dorps weg (ingang Dorpstienden). Expositie gericht op de natuur. In samenwer king met de Stichting Zuidhollands Landschap en de Vereniging tot Be houd van Natuurmonumenten zijn er mooie en interessante dingen te be zichtigen. T/m zaterdag 12 augustus. Dagelijks (behalve zondags) van 10.00-12.00 uur en op maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdag avond van 19.00-21.00 uur. Zierikzee Burgerweeshuis. Zomertentoonstel- ling Ad en Tessa Braat. Expositie van dertig beeldhouwers omvat tuinbeel den in brons en steen (in de tuin). Bin nen in Burgerweeshuis zijn vitrines met klein plastic en klein antiek inge richt. Tot 12 augustus, van maandag tot en met zaterdag van 10.00-17.00 uur." Burgh-Haamstede Kunstnijverheid Atelier ’t Oute ’Uus, J. J. Boeijesweg 6. Aquarellen, brood deeg en karakterpoppen van Addy Bliek. Zaterdagmiddag geopend en op telefonische afspraak. In de vakan tieperiode s middags geopend vanaf 14.00 uur. Ouddorp - Rondleiding naar kerkto ren. In toren bevindt zich aantal oude gevangeniscellen en een soldatenka mer. Kaarten uitsluitend via VVV. Eer ste vertrek 18.30 uur van het museum Ouddorps Raad- en Polderhuis. In dien belangstelling nog tweede ronde om 19.30 uur. Ouddorp - Bingo in de Dorpstienden, 20.00 uur. Zierikzee Atelier/galerie Arna Jurg en Arnoud Boering, poststraat 14. Expositie ge durende het gehele seizoen geïnspi reerd op de jaargetijden. Dinsdag tot en met zaterdag tussen 11.00-16.00 1 uur geopend. Zierikzee In expositieruimte de Eenhoorn, Ha venpark 14. Tentoonstelling aquarel len Ingrid Walpot tot en met 30 juli da gelijks geopend tussen 11.00-17.00 uur (donderdagavond ook tot 21.00 uur) Haamstede Grote Kerk. Tentoonstelling Bijbelse schilderijen. Tevens middagpauze- dienst (12.30-13.00 uur). Ook is er een boekenstand in de kerk. Tijdens Ring dagen 10.00-17.00 uur (27 juli, 3 en 10 augustus). Noord welle Keramiek Noordwelle, Dorpsring 24. Handgedraaide pottery in aardewerk en porcelein, Pit fire en Raku. Verder handgevormde Landschappen en vrouwen. Werk van: Nel de Bruin, Hanneke Keuning en Karin Raak. Per manente expositie. Dinsdag t/m zater dag 13.30-17.30 uur. Sommelsdijk Streekmuseum. Tentoonstelling over beugvisserij van Middelharnis zoals die tot ongeveer 1920 was, met voor werpen uit de eigen collectie van het Streekmuseum en uit het bezit van particulieren. Tot 1 oktober. Tevens expositie foto's en voorwerpen m.b.t. de visserij van de kop van het eiland Goeree-Overflakkee, zoals die was en is. Stellendam - Delta Flora, zomerbloe- mepracht. Deze 32e gladiolenten toonstelling annex huishoud- en con sumentenbeurs wordt gehouden in de moderne gebouwen van de gem. vis- afslag, gelegen aan de westzijde van de Haringvlietsluizen. Openingstij den: 1 augustus van 13.00-22.00 uur, 2 tot en met 4 augustus van 10.00- 22.00 uur en 6 augustus van 10.00- 21.30 uur. Ouddorp - Speeltuinmiddag in speel tuin de Flipjes aan de Pr. Hendrikweg. Inschrijformulieren ophalen bij VVV tussen 09.00-12.00 uur. Aanvang spe len 13.00 uur. Ouddorp - Excursie in natuurreser vaat De Kwade Hoek. Verzamelen om 19.00 uur bij het zgn. Plaatje, eind Oostdijkseweg. Toegangsbewijzen al leen te verkrijgen bij VVV-kantoor. Bij regenachtig weer laarzen meebren gen. Ouddorp - Disco in de Dorpstienden, verzorgd door Let’s Dance drive-in show, 20.00 uur. Ouddorp - Voetbal, Feijenoord 2- Flakkees elftal op voetbalveld van WFB aan de Hofdijksweg 2, 19.30 uur. Ouddorp - Excursie in de westdui- nen. Start vanaf de werkschuur West- duinweg 37, aanvang 19.00 uur. Toe gangsbewijzen bij VW Ouddorp. Ouddorp - Zomeravondzang in de Gereformeerde kerk te Ouddorp met medewerking van Piet Westhoeve, or ganist. Aanvang 20.00 uur. Ouddorp - Kindershow Appie en Flappie in de Dorpstienden. Voorver koop via de VW in Ouddorp. Als er kaarten over zijn dan ook nog aan de zaal, aanvang 14.30 uur. Ouddorp - Miss en Mister Ouddorp 1989 met modeshow en mini playbackshow tot en met 12 jaar in de Dorpstienden. Wie zestien jaar en ou der is kan meedoen aan de verkie zing, 20.00 uur. Zierikzee Tweede verdieping Maritiem Mu seum. Tentoonstelling Heistse vis sers, 75 jaar geleden als vluchtelin gen in Zierikzee. T/m zondag 30 juli maandag t/m zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur en in juli ook op zondag van 12.00 tot 17.00 uur. Goedereede - Tropisch buffet in Ver enigingsgebouw Oostdam, aanvang 19.30 uur (reserveren 01879-2321). Middelharnis - Braderie met talloze marktkramen op D’n Diek met diverse koopwaar en demonstraties. Ook kunstmarkt. Ouddorp - Circus Holliday op par keerterrein aan einde van de Ooster- weg, voorstellingen om 16.00 uur en 19.00 uur (voorverkoop plaatselijke VVV). Ouddorp - Strandloop over twee af standen (5 en 10 kilometer). Start om 18.00 uur vanaf de Zeester aan Noor- derzeestrand (inschrijven vanaf 16.00 uur). Telefoon 01116-1343 GOEDKOOP? REKEN MAAR!

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1989 | | pagina 7