„SCHOUWER HOECK” EVENEMENTEN Schouwen-Duiveland Café-Restaurant Avond fiets driedaagse en eilandentocht Veel activiteiten bij Aquadelta in Bruinisse badkrant 5 LAONE 32 - RENESSE - 01116-1637 RUIM EN GEZELLIG TERRAS Zeiltochten SPEELTUIN MET MINISCOOTERS Disco 's APPELPUNT MET SLAGROOM f 2,50 d Braderieën, disco en playback- en soundmixshow 50 MTR. VAN HET STRAND (Laone overgang) RUIME PARKEERGELEGENHEID OP 25 MTR. AFSTAND PANNEKOEKEN EN AANTREK KELIJKE SORTERING SNACKS (tot 17.00 uur) HOOFDGERECHTEN MET VLEES OF VIS VANAF f 14,75. GESERVEERD MET MET O.A. GROENTEN, FRITES, GEBAK KEN AARDAPPELEN EN GEVARIEERDE SALADE GEHELE WEEK GEOPEND VANAF 10.00 UUR. KINDERMENU’S VANAF f 5,75 f BRUINISSE - Negen weken lang is er weer van alles te doen bij Aquadelta in Brui nisse. Een reeks van negen maandagen wordt er brade rie gehouden. De braderie behelst een flink aantal kra- m?n op en rond het Cen- trumplein. Tijdens de brade rie zijn er verschillende artikelen te koop, van CD’s, schelpen, sieraden en por selein tot dekbedovertrek ken en gereedschap. Vrijdag 28 juli Fietspuzzeltochten en zaterdag 29 juli Donderdag 3 augustus Zondag 30 juli Maandag 31 juli Vrijdag 4 augustus Dinsdag 1 augustus Zaterdag 5 augustus Eilandentocht Woensdag 2 augustus Zondag 6 augustus Brouwershaven - Toeristendienst in Grote kerk, 10.00 uur. Zierikzee - Poppentheater Alteklein, St. Domusstraat 106. Voorstellingen op woensdag (onder voorbehoud). Op verzoek ook op andere dagen. Aan- Renesse - Strandpaviljoen de Schor pioen, strandspektakel, 10.00 uur. Renesse - Rondleiding over het land goed Moermond, 14.30 uur. Vertrek Slotlaan, Uitsluitend vooraf inschrij ven bij de VVV. Renesse - Strandpaviljoen de Zwa luw, finale campingvolleybal, 11.00- 18.00 uur. Renesse - sportterrein, finale cam- pingvoetbal, de gehele dag. Renesse - Straattheater/Muziek, 16.00-22.00 uur. Dreischor - Vlasdag met oude am bachten en stands, alles draait om het bewerken van vlas, de gehele dag. Ouwerkerk - Markt met kermis, 09.00- 17.00 uur. Renesse - Rondleiding over het slot Moermond, 14.30 uur. Vertrek vanaf Slotlaan, uitsluitend vooraf inschrij ven bij het VVV-kantoor. Renesse - Standpaviljoen de Loze Visser, strandspektakel. Renesse - straattheater in centrum, 19.00-22.00 uur. Renesse - Sportvelden Renesse, campingvoetbaltoernooi Brouwershaven - Kermis op markt Oosterland - Markt in Oosterland, 09.00-17.00 uur. Burgh - Rommelmarkt in de ring Ne derlands Hervormde kerk, 08.30 uur. Tevens organiseerd de RTC Schou wen-Duiveland op zondag zes augus tus de zes-eilandentocht, voor de meer getrainde toerfietser. De afstand van deze vrije toertocht bedraagt 200 kilometer. Ook voor deze rit wordt er gestart vanaf sportpark Den Hogen Blok, en wel tussen 07.30 en 08.30 uur. De tocht is uitgepijlt, maar daar naast ontvangt men nog een routebe- chrijving. Als laatste start er een be- emwagen voor de eventuele r Het geheel wordt aangevuld met een springkussen, minicars, poppenkast, draaiorgelmuziek en standwerkers. Zanger Lou Patrick zorgt voor de mu zikale omlijsting. Een van de wekelijks lerugkerende activiteiten tijdens de braderie is het pony rijden. Op de maandagen 17 en 31 juli en 14 en 28 augustus staat er een helikopter op het park, waarmee iedereen een rondvlucht van zeven minuten kan maken. Er wordt ook een grootse playback en soundmixwedstrijd gehouden en zaterdagavond wordt de zaal van het Pleintheater omgebouwd tot een heu se disco. De zondagavonden zijn ten slotte ingeruimd voor de goklustigen. Dan wordt er een grote bingo-avond gehouden met verschillende prijzen. Over het Grevelingenmeer kunnen vanaf maandag 17 juli zes weken lang zeiltochten worden gemaakt met oud- Hollandse zeilschepen. De zeiltoch ten worden twee keer per dag gehou den en er kunnen per keer 25 perso nen mee. De rest van de weken is er in het Pleintheater ook weer van alles lebeleven. In de periode tussen 15 ju li en 24 augustus is er iedere dinsdag avond een kinderbingo met leuke prij zen. ZIERIKZEE - De Rijwiel Toer Club (RTC) Schouwen-Duiveland organi seert op één, twee en drie augustus aanstaande een avonddriedaagse voor fietsliefhebbers. Er kan voor deze avonddriedaagse gekozen worden uit de drie afstan den: 25, 35 en 50 kilometer. Zoals te doen gebruikelijk wordt er gestart vanaf sportpark Den Hogen Blok aan de Lange Blokweg te Zierikzee, de aanvag is tussen 18.00 en 19.00 uur. De organisatie draagt er zorg voor dat iedere deelnemer onderweg een ver snapering krijgt aangeboden. De fietsdriedaagse is voor een ieder toe gankelijk. vang 14.30 uur. Reserveren bij tel. 01110-14200. Zierikzee - Open kerkdagen in Gast huiskerk; boekentafel, diaserie over geschiedenis in Gasthuiskerk, foto- expositie over Joodse gemeenschap in Nederland in de jaren tachtig. Er kan ook door gastorganisten op orgel gespeeld worden. 13.00-+16.30 uur. Renesse - Kindertheater bij VVV, 19.00 uur. Renesse - Kerkring; kindertheater, 17.00 uur. Renesse wandelpuzzeltochten. Vertrek en in schrijving bij VVV-kantoor tussen 14.00-14.30 uur. Renesse - Markt van 09.00 tot 13.00 uur op de Korte Reke. Bruinisse - Markt van 8.00-13.00 uur op het Kerkplein. Zierikzee - Markt van 8.30-16.00 uur op het Havenplein. Burgh-Haamstede - Diaserie in de kelder van Slot Haamstede over ge schiedenis Slot Haamstede met daar aan verbonden een toelichting in de eenvoudig ingerichte Ridderzaal. 10.00, 10.30, 11.00, 11.30 en 12.00 uur. Kaartverkoop alleen via het VVV-kan toor. Burgh-Haamstede - Bridgedrive in dorpshuis de Schutse, Julianastraat 22. Inschrijving tot 19.15 uur aan de zaal. Haamstede - Ring Promotiedag. Bra derie, 10.00-17.00 uur. Renesse - Rondleiding over het land goed Slot Moermond; 19.00 uur. Ver trek Slotlaan. Uitsluitend vooraf in schrijven bij het VVV-kantoor. Dreischor - Orgelconcert in Neder landse Hervormde kerk (Dirk Jansz. Zwart), 20.00 uur. Burgh-Haamstede - Diaserie in de kelder van slot Haamstede over ge schiedenis van slot met daaraan ver bonden een toelichting in de eenvou dig ingerichte ridderzaal. Slot Haamstede is niet te bezichtigen. De diavertoning is vanaf 22 juli op don derdagmorgen en vanaf 21 juli ook op vrijdagavond. Kaartverkoop uitslui tend via het VVV-kantoor. Renesse - Lange Reke/Kerkring, avondmarkt met ambachtslieden en standwerkers, 17.00-21.00 uur. Renesse - Sportvelden campingvloet- baltoernooi, 18.30-21.45 uur. Haamstede - Diavoorstelling over de flora en fauna van Schouwen-Duive land, in de zaal van de Gereformeer de kerk, 19.30 uur. Renesse - Fietspuzzeltochten en wandelpuzzeltochten. Vertrek en in schrijving bij VVV-kantoor tussen 14.00-14.30 uur. Renesse - Tennispark Scelveringe, toeisten mixed tennistoernooi, 16.00- 22.00 uur Renesse - Strand Renesse; VVV-loop Renesse Zierikzee - Toeristendag. Op diverse lokaties in de stad braderie met o.a. standwerkers en muzikanten, 10.00 tot 17.00 uur. Brouwershaven - Kermis op de markt Zierikzee - Open kerkdagen, in Gast huiskerk; boekentafel, diaserie over geschiedenis Gasthuiskerk, foto-ex- positie over Joodse gemeenschap in Nederland in de jaren tachtig. Er kan ook door gastorganisten op orgel wor den gespeeld. 13.00-+16.30 uur. Renesse - Tennispark Scelveringe, toeristen mixed tennistoernooi, 16.00- 22.00 uur Bruinisse - Braderiedag bij het Cen- trumplein, met o.a. kramen, muziek, helikopterrondvluchten, springkus sen, standwerkers, pony-rijden, zeil tochten etc. Brouwershaven - Kermis op de markt Burgh-Haamstede - Diaserie in de kelder van Slot Haamstede over ge schiedenis van slot met daaraan ver bonden een toelichting in de eenvou dig ingerichte Ridderzaal. Slot Haamstede is niet te bezichtigen. De diavertoning is vanaf 22 juni op don derdagmorgen vanan 21 juli ook op vrijdagavond. Brouwershaven - Zomermarkt, 10.00- 17.00 uur. Renesse - Tennispark Scelveringe, toeristen mixed tennistoernooi, 16.00- 22.00 uur. Renesse - Straattheater/Muziek, 20.00-22.00 uur.

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1989 | | pagina 5