SPREEKUREN KRUISWOORD-PUZZEL KERKEN IJ ZZOI“iZi_BZZZ Strandloop HH 19 badkrant ARTSEN POLITIE TANDARTSEN APOTHEKEN Schouwen-Duiveland 2 Goeree DIERENARTSEN 36 3^BH Attentie ■■24 ■■29 3oBB31 32 ÈBp3 fc; Zondag 30 juli 3 5 4 8 9 1 10 11 15 21 25 28 37 ee 24 Lutherse Kerk: Zierikzee: 10.00 uur. Gereformeerde Kerken Ouddorp: 10.00 en 17.00 uur. Geref. Gemeente Ouddorp: 9.30 en 18.30 uur. Doopsgezinde Gemeente Ouddorp: 9.30 uur (in kerk); 18.30 uur (in kerkgebouw Dorpstienden). Brouwershaven: Arts L. A. M. 8ruel, Markt 30-32, „De Stadswaag” Brou wershaven, telefoon (01119) 1280. Vrij spreekuur van 8.00-8.30 uur. Voor het maken van een afspraak voor 9.00 uur bellen. Weekend alleen voor spoed gevallen van 11.30-12.00 uur en van 16.30-17.00 uur. Ned. Herv. Kerk Zierikzee: Gasthuiskerk: 9.30, 11.00 en 18.30 uur. Kerkwerve: 9.30 uur. Se- rooskerke: 10.00 uur. Burgh: 10.00 uur. Haamstede: 9.30 en 19.00 uur. Renesse: 9.00, 10.30, 19.00 uur en 20.15 uur Duitse dienst Noordwelle: 10.30 uur. Scharendijke: 9.30 uur. Brouwershaven: 9.30 uur. Zonne- maire: 11.00 uur. Noordgouwe: 11.00 uur. Dreischor: 9.30 uur Ouwerkerk: 10.00 uur. Nieuwerkerk: 10.00 uur. Oosterland: 10.00 en 18.00 uur. Sir- jansland: 10.00 en 18.30 uur Bruinis- se: 10.00 en 17.00 uur. Chr. Geref. Kerken Zierikzee: 10.00 en 18.00 uur. Kerk werve: 10.00 en 18.00 uur Haamste de: 11.00 en 17.00 uur, in Hervormde kerk. Gereformeerde Gemeenten Haamstede: 10.00 en 19.00 uur. Nieu werkerk: 9.30 en 15.30 uur Ooster land: 10.00, 14.30 en 18.30 uur. Gereformeerde Gemeenten in Nederland Zierikzee: 13.30 en 18.00 uur in Lu therse kerk. Nieuwerkerk: 9.45 en 15.30 uur. Bruinisse: 10.00 en 17.00 uur. Bruinisse: Arts A. M. Dorrestein en C. Pet, Dorpsweg.5, Tel. (01113) 2120, voor spoed (01113) 1280. Van maan dag t/m vrijdag afspraak spreekuur 's ochtends. Apotheek geopend op werkdagen van 9.00-12.00 uur en van 16.00-18.00 uur en donderdags van 9.00-12.00 uur. Spreekuur volgens af spraak 8.00-9.30 uur. Rooms-Katholieke Kerk Zierikzee: zaterdag 19.00 uur, zondag 10.00 uur. Haamstede: zaterdag 19.00 uur, zondag 10.00 uur. Renesse: za terdag 19.00 uur, zondag 10.00 uur. Pinkstergemeente Zierikzee: De diensten zijn op zonda gen om 10.00 uur en op de woensdag avonden om 20.00 uur. Jehova's Getuigen Zuidwellestraat 37, Zierikzee: Zondag: 10.00 uur openba re lezing, 11.00 uur Wachttorenstudie. Donderdag: 19.00-20.30 uur Theokra- tische school; 20.30 uur dienstverga- dering. Ned. Herv. Kerk Ouddorp: 9.00, 11.00, 15.30 en 18.30 uur. Rooms-Katholieke Kerk Melissant: Josefkapel, Provinciale weg 6, zondag 11.00 uur Middelhar- nis Kerk Langeweg 50: zaterdag 18.30 uur; zondag 9.30 uur. Ouddorp: Mar- tinuskapel Stationsweg 37, zondag 9.30 uur. Stellendam: Arts R. P. van Rijswijk, Mr. I. Caustraat 1, telefoon (01879) 1207. Spreekuur volgens afspraak. Bellen voor afspraak tussen 8.30 en 10.00 uur. In het weekend gelieve eerst telefonisch contact opnemen. Nieuwerkerk: Arts M. M. v. d. Berg, Wethouder v. Klinkenstraat 10, tel. (01114) 1810. Spreekuren volgens af spraak, hiervoor bellen tussen 8.00- 11.00 uur. Apotheek tot 12.00 uur ge opend. Bruinisse: R. O. A. Backer, Poststraat 14, tel. (01113) 2666. Behandeling al leen volgens afspraak. Tijdens het weekeinde spreekuren van 17.00-17.30 uur bij dienstdoende tandarts. Zierikzee: Sj. Bergsma, Varremarkt 7, Zierikzee, tel. (01110) 12180. Spreek uur dagelijks tussen 8.00 en 9.00 uur en tussen 13.00 en 14.00 uur; maan dag en donderdag van 18.00-20.00 uur en volgens afspraak. Bruinisse: E. Wondergem, Molen straat 26, Telef. (01113) 2724. Spreek uren dagelijks van 8.30 tot 9.15 uur. Woensdagavond van 18.30 tot 19.30 uur. Haamstede: M. K. Buth, Hogezoom 9, Haamstede, telefoon (01115) 2254. Spreekuren dagelijks tussen 13.00 en 14.00 uur. Dinsdag- en vrijdagavond tussen 19.00 en 20.00 en volgens af spraak. Tijdens het weekend spreekuur bij dienstdoende dierenarts. Stellendam: W. J. Vink, Keizerstraat 16a. Spreekuren maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 15.30-16.00 uur. Weekeind bij dienstdoende dierenarts volgens afspraak. VERTICAAL: 1. Europeaan; 2. name lijk (afk); 3. boom; 4. gevonden bun del; 5. hemelsblauwe kleur; 7. tap 33333). Zierikzee. Het groepsbureau van de Rijkspolitie Schouwen- Duive- Ouddorp: Bureau: Wilhelminaweg 14, tel. 01878-1244. Geopend 9.00- 18.00 uur. Arts J. B. Visser en C. H. G. Daniels, Poststraat 32, Tel. (01110) 13965. Spreekuur alleen volgens afspraak. Bellen vanaf 8.00-10.00 uur. land is 24 uur per dag geopend, tel. 01110-14055. Welke 2 sleutelwoorden vormen de letters uit de vakjes: 50, 13, 38, 31, 45, 49, 17, 19, 57, 30 en 51, 28, 67, 7, 40, 11, 62. 25. 53, 43? Scharendijke: Arts L. A. M. Bruel, Markt 30-32, „De Stadswaag” Brou wershaven, telefoon (01119) 1280. Spreekuur iedere dag volgens af spraak, behalve donderdag in het Groene Kruisgebouw, voor 9.00 uur bellen. Burgh-Haamstede: Artsen J Ph. P. Stenger en G. van Beek-Verbeek, Burghseweg 54, Haamstede. Tel. (01115) 1861. Spreekuur van 8.00-9.00 uur. Telefonisch spreekuur van 12.30- 13.00 uur. Apotheek de gehele dag geopend uitgezonderd van 12.00- 13.00 uur. Weekend alleen voor spoedgevallen van 11.30-12.00 uur en van 16.30-17.00 uur. Leger des Heils Zierikzee: 10.00 uur. Recreatiedienst Ouddorp: In recreatiecentrum Top pershoedje, Strandweg 4. Aanvang 1 zondags 10.00 uur. Apotheek C. C. H. Verschuren, Dam 18, Zierikzee. Tel. 01110-12906. Ope ningstijden apotheek: Werkdagen 8.30-17.30 uur. Zaterdag 9.00-12.30 uur en van 16.30- 17.30 uur. Op zon- en feestdagen 12.00-12.30 uur en van 18.00-18.30 uur. Geref. Kerken Vrijgemaakt Brouwershaven: 8.45, 10.30 en 18.30 uur. Haamstede: in kerkgebouw Geref. kerk, Hogezoom 5: 17.00 uur. Haamstede: D. H. de Kup, Vroonweg 4, telefoon (01115) 1359. Spreekuren maandag, dinsdag en woensdag van 14.00-15.00 uur, vrijdags van 16.00- 17.00 uur. H. A. Boom-De Keizer, Westerenban 14, Telefoon 01115-3103. Behandeling alleen volgens afspraak. Mevrouw H. B. Geleijnse, Noordstraat 12, telefoon 01115- 2698. Behandeling alleen volgens afspraak. Renesse: P. van Malland, Oude Mool- weg 32, tel. 01116-1942. Behandeling zeven dagen per week. Ouddorp: L. Tjebbes, Bar de Kreek Boompjes 9, Ouddorp, tel. 01878-1401. Spreekuren maandag, woensdag en vrijdag van 14.00-14.30 uur. Oosterland: Arts H. Speelman, Mo lenweg 61, tel. (01114) 1280. Spreek uren maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tot 11.00 uur, afspraak via schijvensysteem. Woensdag geen spreekuur. Apotheek geopend op de maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Oude Tonge: P. Schilder, Kolfweg 27. Tel. 01874-2441. Spreekuren maandag tot en met vrijdag van 8.00-9.00 en 13.00-14.00 uur, dinsdag- en donder dagavond van 20.00-21.00 uur en vol- gens afspraak. Alarmnummer Rijkspolitie (01180- Noordgouwe: Arts H. J. M. Sleegers, Heereweg 16, Tel. (01112) 1480. Spreekuur volgens afspraak. Bellen van 8.00-10.00 uur. Goedereede: Arts P. J. Bulthuis, De Stove 40, telefoon (0.1879) 1367. Spreekuur volgens afspraak. In het weekend gelieve telefonisch kontakt op te nemen. Ouddorp: Artsen W. J. Bron, A. J. Jansen en G. B. K. Steenhof, praktijk Oude Nieuwlandseweg, tel. (01878) 1312. Spreekuur alleen volgens af spraak, 8.30-11.00 en 13.00-16.00 uur. Visites aanvragen tussen 8.30-10.00 uur. De apotheek is geopend van maandag tot en met vrijdag van 8.30- 17.30 uur. Medicijnen afhalen tussen 17.00 en 18.00 uur. Men wordt ver zocht de ziekenfondskaart mee te brengen. In het weekend en 's avonds gelieve eerst telefonisch kontakt op te nemen. Middelharnis. Tel. 01870-3666. Ope ningstijden apotheek: werkdagen 8.30-12.30 uur en 13.00-18.00 uur. Za terdag 10.30-11.30 uur en 17.30-18.00 uur. Zon- en feestdagen 11.00-11.30 uur en 17.30-18.00 uur. Spoedrecepten kunnen via de dienstdoende arts in de overige uren altijd worden aange boden. Inlichtingen via tel. 3666. Zierikzee: Arts W. Bontkes, Touw- baan 20, Zierikzee, Tel. (01110) 12280. Spreekuur van 8.00- 9.30 uur en maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagmiddag van 13.00-14.00 uur. Arts A. W. van Geer, Havenpark 35, Tel. (01110) 12080. Alleen volgens af spraak, 8.15-10.00 uur. Gereformeerde Kerken Zierikzee: 10.00 en 18.30 uur. Haam stede: 9.00 uur, 10.15 en 19.00 uur. Scharendijke: 10.00 uur en 19.00 uur. Brouwershaven/Zonnemaire: Bostonpleinkerk: 10.00 en 18.30 uur. Nieuwerkerk: 10.00 en 17.00 uur. Bruinisse: 10.00 en 17.00 uur. HORIZONTAAL: 1. amarantachtige sierplant; 6. roofdier; 12. stad in Oostenrijk; 14. luchtig gebakje; 15. na middag (afk.); 17 gereedschap om koud ijzer te bewerking; 20. conform (afk.); 21. opening; 23. beroep; 24. roem, eer; 25. karakter; 27. deel van Sumatra; 28.-toevluchtsoord; 29. ver dwenen; 31. Ipopbaan van paarden in een circus; 32. symbool van chroom; 33. vrouwenverblijf; 35. rund; 36. vrucht; 37. iets dat bijval verwerft; 39. muzieknoot; 40. diagonaal weefsel; 42. voegwoord; 44. hoogmoedig; 46. moerasvogel; 47. Amerikaans poolrei ziger; 49. officiële naam van Ierland; 52. zijrivier van de Moezel; 53. ho ningdrank; 54. Europeaan; 58. teken van de dierenriemen; 59 per maand (afk.); 60. deel van de week; 62. mu zieknoot; 63. deel v.e. schip; 64 deel baar door 2; 66. soort korstmos; 69. zijden stof. Zierikzee: J. J. Bakker, Oude Haven 4, tel. (01110) 13016. Behandeling al leen volgens afspraak. G. W. G. den Broeder, Oude Haven 51, Telefoon (01110) 13388. M. F. de Booij, Oude Haven 51, Telef. (01110) 12693. Behandeling alleen via telefonische afspraak. L. Lekkerkerk, Nieuwe Boogerdstraat 25, tel. (01110) 16066. Behandeling al leen volgens afspraak. F. v. d. Vliet, Oude Haven 51, tel. (01110) 16190. Behandeling alleen via telefonische afspraak Renesse: Arts J. J_. Flach, Jan van Renesseweg 6, Renesse, tel. (01116) 1280. Spreekuur van 8.00 tot 9.00 uur en 16.00-17.00 uur van half juni tot 1 september. Tijdens werkdagen apo theek gehele dag open. Huisbezoek aanvragen voor 10.00 uur. Weekend alleen voor spoedgevallen van 11.30- 12.00 uur en van 16.30- 17.00 uur. Ouddorp: J. H. v. d. Pol en S. v. d. Pol-Dijkhuizen, Spaanseweg 4, tele foon (01878) 1660. Behandeling uit sluitend na telefonische afspraak. L. P. Zeelenberg, Hazersweg 22, tele foon (01878) 2919. Behandeling alleen volgens afspraak. Sommelsdijk: W. J. Vink, Zuidachter- weg 28. Tel. 01870-2897. Spreekuren maandag tot en met vrijdag van 8.00- 9.00 uur, en maandag tot en met vrij dag van 17.00-19.00 uur en volgens af spraak. Dierenkliniek Goeree-Over- flakkee alleen voor kleine huisdieren. Prins Hendrikstraat 2, tegen over de EMGO (bij Rabobank Langeweg rechts afslaan), Middelharnis, tel. (01870) 2966. Spreekuur elke dag van 8.00-9.00 uur en van 18.30-19.30 uur en volgens afspraak. waarmee een as in het asleger rust; 8. onversaagd; 9. onverduisterd schij nende; 10. vizierlijn v.e. verrekijker; 11. blauw edelgesteente; 13. identiek; 16. opening in een visnet; 18. bouwkun dig ingenieur (afk.); 19. in memoriam (afk.); 20. soort revolver; 22. bekende Europese vlag; 24. schuin blad op voetstuk; 26. in dier voege; 27. bis schoppelijk gebied; 29. vloeistof; 30. strafwerktuig tot tuchtiging; 33. spade met gekromd blad; 34. rivier in Oostenrijk; 38. boveneinde v.e. stam per; 41. op een palmblad gelijkende versiering; 43. voormalig Duits vorstendom; 45. roeispaan; 48. ad vies; 50. slaginstrument; 51. liefderijk, innig; 54. lof, eer; 55. en dergelijke (afk.); 56. bijwoord; 57. bekende orga nisatie (afk.); 60.; saai (fig.); 61. dwaas: 63. dieregeluid; 65. voorzet sel. Remonstrants Ger. Gemeente Sommelsdijk: 10.00 uur. Ouddorp: W. J. Vink, Hofdijkseweg 17a, tel. 01878-2763. Spreekuren maandag, woensdag en vrijdag van 20.30-21.00 uur. Dinsdag en donder dag van 14.00-14.30 uur. Oud-Gereformeerde Gem. in Nederland Zierikzee: 10.00 en 18.00 uur. Ooster land: 9.30, 14.30 en 18.30 uur. Voor alle medische hulp (spoed eisende en niet-spoedeisende) geldt altijd, dat er contact opgeno men moet worden met de dienst doende huisarts. Men wordt gead viseerd niet direct naar het ziekenhuis te gaan. j Brouwershaven: A. Broere, Meekrap- straat 7, tel. 01119-1588. Behandeling alleen volgens afspraak. Middelharnis: Voor spoedgevallen j jq OUdOOTP OUDDORP - In Ouddorp wordt vrij dag 28 juli de vijfde semi-Ouddorp- se Recreatie Strandloop gehouden over een afstand van vijf en tien ki lometer. Het startsein wordt om 18.00 uur gegeven bij het parkeer terrein Noorderstrand. Belangstel lenden kunnen zich vnaf 16.00 uur Apotheek Menheerse, Voorstraat 16, I inschrijven bij paviljoen De Zeester. 36

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1989 | | pagina 19