10 DEZE WEEK Van modelautootjes tot robots, brillen en boekenweekgeschenken Dit is de beginfase van iets dat misschien heel erg goed wordt’ FILMS Rythm blues festival op 12 augustus in Scharendijke Improviseren Programma Animo Goede zaak Boekenweekgeschenken Legervoertuigen Boeiende en gevarieerde expositie verzamelingen in Bewaerschole SCHARENDIJKE - Aan het enthousiasme van de organisato ren zal het niet liggen. Al maanden lang zijn de voorzitter van de Scharendijkse jeugdsoos Trace Peter Mes en zijn vrienden Jan van der Linde, Ernst van Kan en Henk van der Lugt in hechte samenwerking bezig met de organisatie van het rythm blues festival dat op zaterdag 12 augustus plaatsvindt in Scharendijke. „Het is veel werk, maar heel leuk om te doen. En het is de beginfase van iets dat mis schien heel erg goed kan worden. Ooit is Pink-pop ook zo begonnen”. BURGH-HAAMSTEDE - Twee vitrines vol modelautootjes, een kast vol met porceleinen zwaantjes. Speelgoedrobots, punteslijpers en boekenleggers. Het is maar een greep uit de verzamelingen die tot en met vijf augustus te zien zijn in de Bewaerschole in Burgh-Haamstede. Een maand lang ge ven verzamelaars een stukje van zichzelf bloot door ande ren een blik te gunnen op hun collectie, of een deel van die collectie. Een boeiende en zeer gevarieerde expositie, aan trekkelijk voor iedereen tussen 8 en 80 jaar. Autootjes bad krant 3 Kunst in de kerk 5 Avondfietsdriedaagse Exposities 28 JULI 1989 GRATIS KRANT IN REKREATIELAND Het is volgens de organisatoren van Ook in de collectie auto’s die bekend 5 Activiteiten bij Aquadelta 9 Recreatie mogelijkheden het evenement voor Scharendijke een goede zaak dat zoiets plaatsvindt in het dorp. ,,Er is hier toch al niet zoveel te doen en het is een manier om de naam van de jeugdsoos Trace positief te beinvloeden en om de financiële problemen van de soos op te lossen natuurlijk”. van afweet. Eén van zijn collecties be helst een enorme verzameling model autootjes. In de Bewaerschole staan twee vitrines boordevol en alles bij el kaar is dat nog slechts naar schatting een derde deel van zijn collectie. blues-festival”. De belangrijkste voor waarde om van het festival een lande lijk bekend evenement te maken is volgens Ernst van Kan het ’goed op poten zetten ervan in de eerste jaren’. Op het veld naast het gebouw van jeugdsoos Trace waar alles gaat plaatsvinden wordt een aantal kra men opgesteld waar eten, drinken, stickers en T-shirts worden verkocht. In het soosgebouw wordt een kinder crèche ingericht want bluesliefheb- bers zijn er in alle leeftijden. Het festi val op zaterdag 12 augustus duurt van 15.00 uur tot ongeveer 24.00 uur. Groove Tones is een vijf mans blues band afkomstig uit Rotterdam. Zij speelt improvisaties op de originele Missisippi-blues. Ondanks het falen van de verlichting vorig jaar tijdens het eerste rythm blues festival wist Juke Joints een groot enthousiasme bij het publiek op te wekken. Daarom staat deze bluesrockband uit Kwaden- damme dit jaar opnieuw op het pro gramma. „We zijn trouwens van plan er een vaste gewoonte van te maken om elk jaar een van de groepen die het jaar daarvoor succesvol waren op nieuw uit te nodigen”, aldus Peter Mes. Het festival wordt besloten met een gezamenlijk optreden van Groove Tones en Juke Joints. „Ze hebben nog nooit samen gespeeld, ze gaan improviseren”. Verder op de expositie in de Bewaer schole nog de verzameling tasjes van Elke zaterdag en zondag Concertzaal. Filmvoorstellingen (on der voorbehoud). Oude Haven 13, Zierikzee. 20.00 uur. Tel. 01110-12770. Els van Baarle, de sleutel-collectie van Anneke Jaensch, en de blikjes- verzameling van Peter en Maghiel Hanse uit Haamstede. Eerder scho telde de Stichting Westerschouwen Kultureel de bezoekers van de Be waerschole ook een expositie van ver zamelingen voor. Toen trok die expo sitie 2000 bezoekers. De expositie in de Bewaerschole is van maandag tot en met zaterdag te zien tussen 13.30 en 16.30 en tijdens de Toeristendagen van 10.00 tot 16.30 uur. Dinsdag 1 augustus Dorpshuis Renesse, Zeeanemoon- weg: Naked Gun en Twins 2, 13.30 uur. My stepmother is an alien, 19.00. Rainman, 21.45 uur. Deadly pursuit, 23.45 uur. Donderdag 3 augustus Dorpshuis Renesse, Zeeanemoon- weg: Twins en Who framed Roger Rabbit, 13,30 uur. My stepmother is an Alien, 19.00 uur. 21.30 uur A fish called Wanda, 21.30 uur. Rainman, 23.45 uur. Kloosterzande die al acht jaar be staat. Het repertoire varieert van stevi ge rythm and blues tot meeslepende ballads, waarin de band een maxi mum aan gevoelswaarde probeert te leggen. Draften Blues won het Rythm and Booze festival in Vlissingen in 1986. Voörlopig streeft men er naar om van het bluesfestival een jaarlijks terugke rend evenement in Scharendijke te maken. Een evenement dat is gericht opblues-liefhebbers uit het hele land. En dat zijn er steeds meer. „De be langstelling voor rythm blues mu ziek is in het algemeen weer aan het opkomen. Er is een groeiende groep mensen die er enthousiast voor wordt. De ene soos heeft een hard rock-festival en wij hebben een blues- festival”. Woensdag 2 augustus Dorpshuis Renesse, Zeeanemoon- weg: Coming to America en Cocktail, 13.30 uur. Naked gun, 19.00 uur. Twins, 21.30 uur. Die Hand, 23.45 uur. Als dat laatste niet zou lukken en de soos zou daardoor ter ziele gaan, zijn de vier mannen van plan om in elk ge val toch door te gaan met de jaarlijkse organisatie van het festival. „Dan richten we een stichting op met de naam Trace die zich alleen nog bezig houdt met het organiseren van het Zoals de uit China afkomstige bril met gewoon vensterglas in het montuur die alleen bedoeld was om de drager een zekere status te verlenen. Of de Face a Main waarbij men de bril mid dels één pootje bij de ogen moest houden. Pas later werd het nog steeds in zwang zijnde systeem geïn troduceerd waarbij twee pootjes met haken rond de oren de bril op zijn plaats houden. Het eerste rythm blues festival vorig jaar werd bezocht door ongeveer 500 belangstellenden. De organisatoren hopen nu op 700 a duizend bezoekers in alle leeftijden. „Aan de vele reac ties en vragen die we krijgen merken we nu al dat de animo erg groot is”. John Matthews uit Noordgouwe is één van die gedreven verzamelaars die niet alleen zaken verzamelt maar ook nog eens verschrikkelijk veel zijn geworden door de televisie. Lady Penelope en haar trouwe butler/ chauffeur uit de indertijd zeer popu laire televisieserie Thunderbirds prij ken in een replica van de roze Rolls Royce waarmee zij in de serie van het ene naar het andere avontuur scheur den en eventuele achtervolgers af schudden door de trucendoos van de auto open te trekken. Zondag 6 augustus Dorpshuis Renesse, Zeeanemoon- weg: My stepmother is an Alien en Coming to America, 1330 uur. Naked gun, 19.00 uur. Rainman, 21.30 uur. Mississippi Burning, 23.45 uur. Wat precies de drijfveer voor iemand is om een bepaald object te gaan ver zamelen is vaak moeilijk uit te leggen. Verzamelaars zelf geven vaak toe dat ie er eigenlijk een beetje gek voor moet zijn. Wat als een paal boven wa ter staat is dat die gekte leidt tot on- «erwacht boeiende verzamelingen en uiterst curieuze collecties. In de vitrines modellen van zowel klassiekers als hedendaagse auto’s. De Saab 96 vlak naast een fraaie Borgward Isabella. Verder Lancia’s, Lamborghini’s en Ferrari's, maar ook bijvoorbeeld een model uit de begin tijd van de Lelijke Eend. Het programma waar het hele festival om draait omvat het optreden van vier rythm blues groepen. Het spits wordt afgebeten door Fatnose, een ryfhm blues groep uit Vlissingen. Een viermans formatie die snelle, swingende rythm blues muziek brengt waarin ook duidelijke soulin- vloeden zijn te horen. Draften Blues is een vijf mans rythm bluesband uit het Zeeuws-Vlaamse Behalve personenauto’s ih de verza meling van Matthews ook brandweer wagens, autobussen, takelwagens en vrachtwagens en niet te vergeten de collectie legervoertuigen waar een deel van één van de vitrines speciaal aan gewijd is. Alles bij elkaar een heel fraaie collectie die het op zich al waard is om te komen bekijken. Maar er is nog veel meer. De collectie brillen van E. Bergmans uit Zierikzee bijvoorbeeld. Een collec tie die niet alleen de 'gekke' brillen laat zien zoals de witte bril met de zwaantjes erop, maar ook een aantal zeer oude brillen behelst. Maandag 31 juli Dorpshuis Renesse, Zeeanemoon- weg: Who framed Roger Rabbit en My stepmother in an alien, 13.30 uur. Big big, 19.00 uur. A fish called Wan da, 21.30 uur. Die hard, 23.45 uur. Zaterdag 5 augustus Dorpshuis Renesse. Zeeanemoon- weg: Big en Naked Gun, 13.30 uur. Twins, 19.00 uur. Cocktail, 21.30 uur. Deadly pursuit. 23.30 uur. Van Els van Baarle uit Zierikzee is de collectie stofstempels te zien in de Bewaerschole. Zij heeft ook Afrikaan se maskers meegebracht. Opmerke lijk is de verzameling boekenweekge schenken van Liesbeth Ossewaarde. Te zien zijn alle boekenweekgeschen ken van 1932 tot 1989. Fraai is ook de verzameling van boekenleggers van Anneke Jaensch, met fraaie oude wervende teksten voor bepaalde uit geverijen. Naast wervende teksten ook realative- rende tekstem’Uit een boek leert men altijd, al was het alleen maar dat men beter een ander had kunnen kopen’.

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1989 | | pagina 1