„SCHOUWER HOECK” EVENEMENTEN Schouwen-Duiveland Café-Restaurant Expositie in Eenhoorn Zierikzee Zwemwater bij brug over Haringvliet goed bad krant 7 LAONE 32 - RENESSE - 01116-1637 RUIM EN GEZELLIG TERRAS SPEELTUIN MET MINISCOOTERS KINDERMENU’S VANAF f 5,75 APPELPUNT MET SLAGROOM f 2,50 50 MTR. VAN HET STRAND (Laone overgang) RUIME PARKEERGELEGENHEID OP 25 MTR. AFSTAND PANNEKOEKEN EN AANTREK KELIJKE SORTERING SNACKS (tot 17.00 uur) HOOFDGERECHTEN MET VLEES OF VIS VANAF f 14,75. GESERVEERD MET MET O.A. GROENTEN, FRITES, GEBAK KEN AARDAPPELEN EN GEVARIEERDE SALADE GEHELE WEEK GEOPEND VANAF 10.00 UUR. Vrijdag 21 juli Zaterdag 22 juli Donderdag 27 juli Zondag 23 juli Maandag 24 juli Vrijdag 28 juli Dinsdag 25 juli zaterdag 29 juli Zondag 30 juli Woensdag 26 juli Zierikzee - Poppentheater Alteklein, Het werk van Ingrid Walpot-Renard is van 17 tot en met 30 juli dagelijks te zien van 11.00 tot 17.00 uur. Op don derdag ook 's avonds tot 21.00 uur. Brouwershaven - Toeristendienst in Grote kerk, 10.00 uur. Geaquareleerd Ook in Bretagne heeft Ingrid Walpot veel geaquareleerd. Het waren de zelfde onderwerpen als in Zeeland die haar in Frankrijk boeiden. Verder schildert ze bloemen en planten waarbij ze op een kunstzinnige en ge voelige wijze speelt met licht en kleur. OOSTFLAKKEE - Niets staat in de weg om bij het strandje bij de Ha- ringvlietbrug te gaan zwemmen. Dat is in één zin de uitslag van het periodiek onderzoek naar de kwali teit van het zwemwater aan het strandje nabij de Haringvlietbrug. Burgh-Haamstede - Diaserie in de kelder van Slot Haamstede over ge schiedenis Slot Haamstede met daar aan verbonden een toelichting in de eenvoudig ingerichte Ridderzaal, 19.00 uur. Kaartverkoop alleen bij het VVV-kantoor. Renesse - Straattheater Tim Jones, 17.00 en 21.00 uur op het Schelpenter rein; Kindertheater Rijn en Trijn, 18.30 uur aan Kerkring en 20.00 uur aan Schovers. Brouwershaven - Zomermarkt op de Markt, 10.00-17.00 uur. Brouwershaven - Toeristendienst in de Grote- of Sint Nicolaaskerk, 10.00 uur. Renesse - Strandspektakel bij Strandpaviljoen De Branding, 10.00- 17.00 uur; Circus Holiday aan de Roe- landsweg, 16.00 en 20.00 uur. Renesse - Rondleiding over het land goed Slot Moermond; 14.30 uur. Ver trek Slotlaan. Uitsluitend vooraf in schrijven bij het VVV-kantoor. Renesse - Spa Promotiedag, de hele dag in het centrum; Finale c'amping- volleybaltoernooi bij strandpaviljoen De Schorpioen, 11.00-18.00 uur; Straattheater Tim Jones, 17.00 uur aan de Kerkring en 20.30 uur op het Schelpenterrein; Circus Holiday, 16.00 en 20.00 uur aan de Roelands- weg. Brouwershaven - Kinderrommel- markt op de Markt, 9.00-12.00 uur. Haamstede - Rommelmarkt ten bate van Nederlandse Hervormde Kerk, aan de Ring, 8.30-+16.30 uur. Ouwerkerk - Braderie aan de Ring, 9.00-17.00 uur. Renesse - Rondleiding over het slot Moermond, 14.30 uur. Vertrek vanaf Slotlaan, uitsluitend vooraf inschrij ven bij het VVV-kantoor. Renesse - Standpaviljoen de Loze Visser, strandspektakel. Renesse - straattheater in centrum, 19.00-22.00 uur. Renesse - Sportvelden Renesse, campingvoetbaltoernooi. Brouwershaven - Kermis op markt Oosterland - Markt in Oosterland, 09.00-17.00 uur. ZIERIKZEE - In expositieruimte de Eenhoorn aan het Havenpark 14 te Zierikzee is van 17 tot en met 30 juli een tentoonstelling van aquarellen van Ingrid Walpot-Renard uit Weert (Limburg). De kunstenares werd geboren in Rel- gië, maar woont sinds haar huwelijk in Nederland. De laatste jaren komt zij veelvuldig in Zeeland waar zij in Trio len een vakantiehuisje heeft. Ingrid Walpot wordt geboeid door de schoonheid van de dorpjes in Zee land. Ze vindt inspiratie in de verstil ling van plekjes rond een haventje of langs de waterkant. Zierikzee - Open kerkdagen, in Gast huiskerk; boekentafel, diaserie over geschiedenis Gasthuiskerk, foto- expositie over Joodse gemeenschap in Nederland in de jaren tachtig. Er kan ook door gastorganisten op orgel worden gespeeld. 13.00-±16.30 uur. Bruinisse - Braderiedag bij het Cen- trumplein, met o.a. kramen, muziek, helikopterrondvluchten, springkus sen, standwerkers, pony-rijden, zeil tochten etc. In juni heeft het Waterleidinglaborato- rium Zuid te Breda een periodiek on derzoek gehouden naar de kwaliteit van het zwemwater aan het strandje nabij de Haringvlietbrug. Uit dit on derzoek is gebleken dat het zwemwa ter voldoet aan de eisen die gelden voor zwemwater. De doorzichtdiepte was tot op de bodem, algengroei was afwezig, en zowel de kleur als de geur van het water waren normaal en vol deden aan de eisen. De zuurgraad had een pH-waarde van 8,4 wat in houdt dat het water zoeter is van smaak dan leidingwater. Op het mo ment van monsterneming was de temperatuur van het water 24 graden Celsius. De concentraties Ammonium en Ni- triet, alsmede de hoeveelheid bacte riën gaven geen aanleiding tot het maken van opmerkingen. De enige kritische opmerking die door het Wa- terleidinglaboratorium werd gemaakt, was dat er een smalle strook vuil op het water aanwezig was, op het mo ment van monsterneming. Dit laatste punt heeft echter volstrekt niets te maken met de klachten die enkele bezoekers van het strand ge had hebben, nadat ze aan het strand je bij de Haringvlietbrug hadden ge zwommen. Deze klachten bleken later namelijk te zijn veroorzaakt door in de duindoorn levenbde rupsjes, waarvan de haartjes allergische reacties kun nen veroorzaken bij daarvoor gevoeli- I 9e personen. Een verband met het I zwemwater of de kwaliteit hiervan is I er echter niet. Zierikzee - Markt van 8.30-16.00 uur op het Havenplein. Burgh-Haamstede - Diaserie in de kelder van Slot Haamstede over ge schiedenis Slot Haamstede met daar aan verbonden een toelichting in de eenvoudig ingerichte Ridderzaal. 10.00, 10.30, 11.00, 11.30 en 12.00 uur. Kaartverkoop alleen via het VVV- kantoor. Burgh-Haamstede - Bridgedrive in dorpshuis de Schutse, Julianastraat 22. Inschrijving tot 19.15 uur aan de zaal. Haamstede - Ring Promotiedag. Bra derie, 10.00-17.00 uur. Renesse - Rondleiding over het land goed Slot Moermond; 19.00 uur. Ver trek Slotlaan. Uitsluitend vooraf in schrijven bij het VVV-kantoor. Bruinisse - Wielerronde, 16.30 uur liefhebbers en veteranen en aanslui tend amateurs. Dreischor - Orgelconcert in Neder landse Hervormde kerk (Dirk Jansz. Zwart), 20.00 uur. Haamstede - Diavoorstelling over de flora en fauna van Schouwen- Duiveland, in de zaal van de Gerefor meerde kerk, 19.30 uur. Renesse - Fietspuzzeltochten en wandelpuzzeltochten. Vertrek en in schrijving bij VVV-kantoor tussen 14.00-14.30 uur. Zierikzee - Toeristendag. Op diverse lokaties in de stad braderie met o.a. standwerkers en muzikanten, 10.00 tot 17.00 uur. Renesse - Sportvelden, camping voetbaltoernooi, 18.30-21.50 uur Renesse - Kermis in het centrum Brouwershaven - Orgelconcert in Grote kerk, Albert de Klerk, 20.00 uur St. Domusstraat 106. Voorstellingen op woensdag (onder voorbehoud). Op verzoek ook op andere dagen. Aan vang 14.30 uur. Reserveren bij tel. 01110-14200. Zierikzee - Open kerkdagen in Gast huiskerk; boekentafel, diaserie over geschiedenis in Gasthuiskerk, foto- expositie over Joodse gemeenschap in Nederland in de jaren tachtig. Er kan ook door gastorganisten op orgel gespeeld worden. 13.00-+16.30 uur. Renesse - Sportvelden, camping voetbaltoernooi, 18.30-21.45 uur. Renesse - Kermis in centrum. Renesse - Fietspuzzeltochten en wandelpuzzeltochten. Vertrek en in schrijving bij VVV-kantoor tussen 14.00-14.30 uur. Renesse - Markt van 09.00 tot 13.00 uur op de Korte Reke. Bruinisse - Markt van 8.00-13.00 uur op het Kerkplein. Burgh-Haamstede - Diaserie in de kelder van slot Haamstede over ge schiedenis van slot met daaraan ver bonden een toelichting in de eenvou dig ingerichte ridderzaal. Slot Haamstede is niet te bezichtigen. De diavertoning is vanaf 22 juli op don derdagmorgen en vanaf 21 juli ook op vrijdagavond. Kaartverkoop uitslui tend via het VVV-kantoor. Renesse - Lange Reke/Kerkring, avondmarkt met ambachtslieden en standwerkers, 17.00-21.00 uur. Renesse - Sportvelden campingvloet- baltoernooi, 18.30-21.45 uur.

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1989 | | pagina 7