badkranfe Veel straattheater in centrum Renesse Vondsten langs de vloedlijn en op de Schouwse stranden HOOG/LAAG WATER Strandloop in Ouddorp Oplossing van de puzzel ?1 i Blaaswier, wulkenkapsels, inktvissenschilden en roggenkapsels - J '~Z Hout met boorgangen Kapsels van de rog Programma van 21 tot en met 30 juli Camping voetbal Rijn en Trijn Strandspektakel RENESSE - Op warme dagen strijken duizenden mensen neer op het strand tussen de punt van Westenschouwen en de Brouwersdam om te genieten van de zon, de zee en het zand. Vliegers klimmen omhoog en we maken samen onze kuilen en forten. Ook het aanspoelsel trekt onze aandacht. Wat geeft de zee soms voor geheimen prijs? a- r”. RENESSE - Straattheater Tim Jones, kindertheater Rijn en Trijn en kindertheater De Bolhoed. Het zomerprogramma Renesse Aktief van de stichting Recreatie Activiteiten Wes- lerschouwen vermeldt in de week van 21 tot 30 juli niet min der dan drie straattheaters groepen. Zij treden in die perio de een of meerdere keren op om een positieve bijdrage te leveren aan de sfeer in de op een na grootste badplaats van Nederland: Renesse. - badkrant 14.45 IJ Oplage 26.000 >m jr. In de rommel van de vloedlijn bukken we ons voor een kapsel van de rog. 18.40 19.20 20.00 20.35 21.20 22.15 23.15 00.40 demonstreert de kunst van het slan gen bezweren, danst op erotische wij ze met een bezem en probeert de re gels uit te leggen van een wel zeer merkwaardige TV-kwis. Jones is op 21 juli te zien om 17.00 en 21.00 uur. Op zaterdag 22 juli staat het centrum van Renesse de hele dag in het teken van een Spa Promotiedag. Van 11.00 tot 18.00 uur worden op het strandpa viljoen De Schorpioen de finales ge speeld van het camping volleybal toernooi. Om 17.00 uur treedt straat theater Tim Jones op bij de Kerkring en om 20.30 uur op het Schelpenter rein achter het VVV-kantoor. Zaterdag 22 juli is ook de eerste dag dat circus Holiday zijn tenten opslaat aan de Roelandsweg in Renesse. De voorstellingen beginnen om 16.00 en 20.00 uur. En een dag later op zondag 23 juli verzorgt het circus nog twee voorstellingen op dezelfde tijden. Op die zondag staat ook het strandpavil joen de Branding in het teken van een strandspektakel. Van 10.00 tot 17.00 uur. Dinsdag 25 en woensdag 26 juli zijn de kermis en het Camping voetbal toernooi de enige evenementen die plaatsvinden. En donderdag 27 juli is er weer theater op straat. De Bolhoek heet het kindertheater, dat drie keer optreedt op de Kerkring. Om 17.00 uur, 18.30 uur en 20.00 uur. Sluitingstijd advertenties: Vrijdag voor de verschijningsweek. 17.08 17.47 18.31 '19.18 20.10 21.16 22.26 23.42 00.56 17.18 17.57 18.41 19.28 20.20 21.26 22.36 23.52 01.06 VERTICAAL: 1. hutspot; 2. NT; 3. een; 4. keer; 5. argon; 7. asiel; 8. ster; 10. el; 11. lucifer; 13. unster; 16. valk; 18. e.o.; 19. TT.; 20. per; 22. sassafras; 24. lekkerbek; 26. termiet; 27. wel daad; 29. gelijk; 30. kelim; 33. men; 34. log; 38. ballade; 41. dokter; 43. kli maat; 45. daas; 48. emir; 50. terra; 51. Lesse; 54. moer; 55. St.; 56. in; 57. sits; 60. heg; 61. aap; 63. mi; 65. Po. Uitgave en druk: Drukkerij Lakenman Ochtman bv Jannewekken 11, 4301 HH Zierikzee Postbus 1, 4300 AA Zierikzee telefoon 01110-16551 telefax 01110-14315 Advertentieverkoop: Voor zowel Schouwen-Duive- land als Goeree-Overflakkee Francien Ras. 01875-2198 (bgg 01110-16551). Redactie: Tijdens kantooruren 01110-16551 (tst. 45) en daarbuiten 01110-15071. Renesse 21 juli 22 juli 23 juli 24 juli 25 juli 26 juli 27 juli 28 juli 29 juli 30 juli Zierikzee 21 juli 22 juli 23 juli 24 juli 25 juli 26 juli 27 juli 28 juli 29 juli 30 juli Kop Goeree 21 juli 22 juli 23 juli 24 juli 25 juli 26 juli 27 juli 28 juli 29 juli 30 Uil OUDDORP - In Ouddorp wordt vrij dag 28 juli de vijfde semi-Ouddorp- se Recreatie Strandloop gehouden over een afstand van vijf en tien ki lometer. Het startsein wordt om 18.00 uur gegeven bij het parkeer terrein Noorderstrand. Belangstel lenden kunnen zich vnaf 16.00 uur inschrijven bij paviljoen De Zeester. Ineens valt het oog op een stukje hout dat is uitgerust met vele boorgangen. Het werk van een kleine boormachine die zich niet druk maakt om rechtlij nigheid. De gangetjes hebben een diameter van zo’n 6 a 7 millimeter en ze liggen dicht opeen gegroepeerd. Wormachtige kanaaltjes die voor de maker een goede bescherming bie den. In de gangetjes liggen nog klei ne fragmentjes van de bekleding: stukjes kalkbuis afgezet door de man tel het weekdier. Het tere naakte huid je zal daardoor een heel wat comfor tabeler verblijf hebben dan via de aanraking met de ruwe houtvezels. De paalworm was vroeger de schrik van scheepseigenaren. De schepen waren toen nog van hout. Als larfje Hoogwater 4.51 5.32 6.15 7.06 7.55 8.56 10.05 11.20 12.36 13.46 Stukwerker en bekkenslag Hoogwater 4.41 5.22 6.05 6.56 7.45 8.46 9.55 11.10 12.26 13.36 Tussen de rommel die vanuit zee aanspoelt liggen ook levende organismen die hun eigen verhaal hebben. Tijden hoogwater te Bruinisse: +100 minuten later dan Renesse. (Bij open Stormvloedkering) Tijden hoogwater te Westenschou wen: ±10 minuten vroeger dan Re- nesse. Laagwater +6 uur later dan bovenge noemde tijden. uit de voedingszouten worden opge nomen. De wieren op het strand ko men nogal eens van de Kanaalkust. Hoogwater 6.25 7.15 7.55 8.35 9.15 10.05 11.00 12.15 13.30 2.10 Op dezelfde dag maar dan om 18.30 uur op de Kerkring en om 20.00 uur op het terrein bij Schovers is het kin dertheater Rijn en Trijn te zien. Het duo verwierf grote bekendheid in de regio Schouwen-Duiveland door de creatieve wijze waarop ze theater pre senteren. een Engels acteur, mimespeler en ko miek in wiens shows humor en impro visatie de stuwende krachten zijn. Hij speelt diverse belachelijke persona ges met behulp van zang, mime en bi zarre dans. Zo beeldt Jones onder an dere een afstandsbediening uit, HORIZONTAAL: 1. hanekam; 6. kasteel; 12. teer; 14. stil; 15. T.V.; 17. negentien; 20. P.C.; 21. sas; 23. roos ter; 24. lei; 25. plat; 27. werf; 28. oksel; 29. gek; 31. rekke; 32. Sr.; 33. merel; 35. L.K.; 36. kameel; 37. Londen; 39. f.L; 40. nijdig; 42. ar; 44. adres; 46. kom; 47. sabel; 49. laat; 52. demi; 53. las; 54. mesties; 58. kim; 59. as; 60. hortensia; 62. ra; 63. meer; 64. stap; 66. epigram; 67 despoot. Het straattheather Tim Jones verzorgt op vrijdag 21 juli twee keer een optre den op het Schelpenterrein achter het WV-kantoor in Renesse. Tim Jones is Het jaarlijkse campingvoetbal toer nooi begint op maandag 24 juli. Van 18.30 tot 21.45 uur laten toeristen op de sportvelden van Renesse zien wat voor een baltechniek ze hebben. Het toernooi wordt tot en met zaterdag da gelijks op bovengenoemde tijd ge speeld. Maandag is ook de eerste dag van de jaarlijkse kermis die in het centrum van Reness wordt opgesteld De kermis duurt tot en met woensdag. Speciale uitgave voor de re creant op Schouwen-Duive land en Goeree-Overflakkee, onder redactionele eindverant woording van de Zierikzee- sche Nieuwsbode. De Bad- krant verschijnt in het zomer seizoen dertien keer en is op tal van plaatsen, zoals winkels, campings en VVV-kantoren gratis verkrijgbaar. Ook wordt de Badkrant in enkele gebie den huis-aan-huis bezorgd. Op zaterdag 29 juli is strandpaviljoen De Loze Visser de lokatie waar de he le dag een strandspektakel wordt ge houden. In het centrum van Renesse is van 19.00 tot 22.00 uur straattheater en op de sportvelden worden de fina lewedstrijden gespeeld vaq het cam ping voetbaltoernooi Het zijn zwarte platte doosjes, uitge rust met een viertal ietwat gebogen hoorntjes, aan elke hoek een. Uit de ze bescherming is de jonge rog te voorschijn gekomen. Roggen zijn grote platte vissen met een bek aan de onderkant waarmee ze onder andere schelpdieren en vis sen grijpen. Er zijn verschillende rog gen, waarvan het kapsel op het strand kan aanspoelen. In dit geval gaat het om een kapsel van de stekelrog. Een wandeling langs het Schouwse strand is zeker de moeite waard. Er is altijd wel iets te ontdekken want elke golf kan weer iets nieuws brengen. Tekst: Gert Slager, (lid Strandwerkgemeenschap) ■j" Ambachtslieden en standwerkers staan centraal tijdens de avondmarkt die op vrijdag 28 juli wordt gehouden langs de Lange Reke en de Kerkring. Op de markt treedt onder andere het mimeduo I Bombetti op en de straat- toneelgroep De Billies. De avond markt duurt van 17.00 tot 21.00 uur. Op de vloedlijn en in een zwinnetje liggen enkele plukjes blaaswier. De algensoort is gemakkelijk te herken nen aan de karakteristieke blaasjes, vaak met twee blaasjes naast elkaar, met daar tussen de opvallende hoofd nerf. Het heeft al niet meer de groen bruine kleur, wellicht vanwege het al langere verblijf op het strand. Als dit wier het moet stellen zonder water en het staat bloot aan zonnestralen, dan kleurt het snel zwart en wordt het hard en bros. Dan lukt het al niet meer om een ploffend geluid aan het wier te ontlokken wanneer u in de blaasjes knijpt. De Zeeuwen spreken over „klappers. Indien u het wier in zijn natuurlijke omgeving wilt bewonderen dan is een tochtje naar de dijk bijvoorbeeld bij de Plompe Toren de moeite waard Daar treft u hele pakketten aan waarbij de blaasjes dienst doen als drijvers, zo dat een optimaal contact met het zee water mogelijk is. Het zeewater waar- heeft het zich op hout genesteld en is later het graafwerk met behulp van een paar schelpstukjes begonnen. Met het werk van verschillende soort genoten ontstonden de kronkelige Pijpjes. Tussen wat plastic rommel liggen twee wulkenkapsels. Om de inhoud beter te bekijken probeer ik het ge heel wat los te peuteren. Pas dan merk je wat een degelijk materiaal on ze grote zeeslak produceert. De aard appelvormige bolletjes zijn ditmaal uitgerust met wat teerklontjes, het beste bewijs dat de vervuiling nog steeds door gaat. De taaie sponsjes bestaan uit vele ka mertjes in rijen gegroepeerd. Hier en daar schemeren nog wat oranje-gele bolletjes door de omhulseltjes heen. Slechts een klein deel van de eitjes is bestemd om uit te groeien tot die piepkleine wulkjes, die in dit stadium de karakteristieke bolle top bezitten. De andere eitjes dienen als voedsel bron, zodat de kleine slakjes de deur niet uit hoeven om aan de kost te ko men. Hoog op het strand ligt een wit boot vormig voorwerpje. Het is het rug schild van de inktvis. Door het goede drijfvermogen komen deze schildjes dicht tegen de duinenrij op te liggen. Het voorwerp heeft al een tijd in zee rondgedobberd, aangezien de boven kant met zeepokken is uitgerust. In stinctief hebben de larven van de zee pok de harde bovenkant gekozen en niet de veel zachtere onderkant. Die laatste kant vertoont een aantal put jes. Het is het werk van vogels om hun behoefte aan kalk te bevredigen. Om deze reden treft u het zeeschuim (zo wordt het rugschild ook genoemd) in vogelkooien aan. Breekt u het schild eens middendoor. Nu ziet u de lamelachtige structuur met daar tus sen allerlei dwarsverbindingen. Het geheel bestaat uit vele kleine kamer tjes waar de inktvis afwisselend water of lucht in kan brengen. Hiermee re gelt hij dus zijn soortgelijk gewicht. Als dit hoogontwikkelde dier dood gaat, blijft het schild als getuige over. Van heinde en ver komen ze op ons Schouwse strand terecht.

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1989 | | pagina 3