■P o O SPREEKUREN KERKEN KRUISWOORDPUZZEL I Toeristendienst Brouwershaven !l 23 badkrant Attentie POLITIE ARTSEN TANDARTSEN APOTHEKEN Schouwen-Duiveland 11 Goeree 15 21 37 43 44 49 53 39 40 41 42 47 46 50 51 52 58 54 55 56 57 60 61 62 63 65 DIERENARTSEN Nieuwerkerk: Arts M. M. v. d. Berg, Renesse; P. van Malland, Oude Mooi- Zondag 23 juli VERTICAAL: 1. wintersgerecht; 2. bij- 1 25 28 ■i- 59 66 24 Stellendam: W. J. Vink, Keizerstraat 48 Lutherse Kerk: geen dienst Zierikzee: Geen dienst. Remonstrants Ger. Gemeente Sommelsdijk: 10.00 uur. Ned. Herv. Kerk Ouddorp: 9.00, 11.00 en 18.30 uur Gereformeerde Kerken Ouddorp: 10.00 en 17.00 uur. Geref. Gemeente Ouddorp: 9.30 en 18.30 uur. Leger des Heils Zierikzee: 10.00 uur. Doopsgezinde Gemeente Ouddorp: 9.30 uur (in kerk); 18.30 uur (in kerkgebouw Dorpstienden). Brouwershaven: Arts L. A. M. Bruel, Markt 30-32, „De Stadswaag” Brou wershaven, telefoon (01119) 1280. Vrij spreekuur van 8.00-8.30 uur. Voor het maken van een afspraak voor 9.00 uur bellen. Weekend alleen voor spoed gevallen van 11.30-12.00 uur en van 16.30-17.00 uur. Gereformeerde Kerken Zierikzee: 10.00 en 18.30 uur. Haam stede: 9.30 uur, 10.15 en 19.00 uur. Scharendijke: 10.00 uur en 19.00 uur. Brouwershaven/Zonnemaire: St. Ni- colaaskerk: 10.00 uur; Bostonplein- kerk: 18.30 uur. Nieuwerkerk: 10.00 en 17.00 uur Bruinisse: 10.00 en 17.00 uur. Geref. Kerken Vrijgemaakt Brouwershaven: 8.45, 10.3Ó en 18.30 uur. Haamstede: in kerkgebouw Geref. kerk, Hogezoom 5: 17.00 uur. Chr. Geref. Kerken Zierikzee: 10.00 en 18.00 uur. Kerk- werve: 10.00 en 18.00 uur Haamste de: 11.00 en 17.00 uur. Gereformeerde Gemeenten in Nederland Zierikzee: 10.00 en 18.00 uur in Lu therse kerk. Nieuwerkerk: 9.45 en 15.30 uur. Bruinisse: 10.00 en 17.00 uur. Bruinisse: Arts A. M. Dorrestein en C. Pet, Dorpsweg 5, Tel. (01113) 2120, voor spoed (01113) 1280. Van maan dag t/m vrijdag afspraak spreekuur 's ochtends. Apotheek geopend op werkdagen van 9.00-12.00 uur en van 16.00-18.00 uur en donderdags van 9.00-12.00 uur. Spreekuur volgens af spraak 8.00-9.30 uur. Oud-Gereformeerde Gem. in Nederland Zierikzee: 10.00 en 18.00 uur. Ooster- land: 9.30, 14.30 en 18.30 uur. Rooms-Katholieke Kerk Zierikzee: zaterdag 19.00 uur, zondag 10.00 uur Haamstede: zaterdag 19.00 uur, zondag 10.00 uur. Renesse: za terdag 19.00 uur, zondag 10.00 uur. Pinkstergemeente Zierikzee: De diensten zijn op zonda gen om 10.00 uur en op de woensdag avonden om 20.00 uur. Jehova’s Getuigen Zuidwellestraat 37, Zierikzee: Zondag: 10.00 uur openba re lezing, 11.00 uur Wachttorenstudie. Donderdag: 19.00-20.30 uur Theokra- tische school; 20.30 uur dienstverga- dering. Haamstede: D. H. de Kup, Vroonweg 4, telefoon (01115) 1359. Spreekuren maandag, dinsdag en woensdag van 14.00-15.00 uur, vrijdags van 16.00- 17.00 uur. H. A. Boom-De Keizer, Westerenban 14, Telefoon 01115-3103. Behandeling alleen volgens afspraak. Mevrouw H. B. Geleijnse, Noordstraat 12, telefoon 01115- 2698. Behandeling alleen volgens afspraak. Brouwershaven: A. Broere, Meekrap- straat 7, tel. 01119-1588. Behandeling alleen volgens afspraak. Bruinisse: R. C. A. Backer, Poststraat 14, tel. (01113) 2666. Behandeling al leen volgens afspraak. Zierikzee: Sj. Bergsma, Varremarkt 7, Zierikzee, tel. (01110) 12180. Spreek uur dagelijks tussen 8.00 en 9.00 uur en tussen 13.00 en 14.00 uur; maan dag en donderdag van 18.00-20.00 uur en volgens afspraak. Tijdens het weekeinde spreekuren van 17.00-17.30 uur bij dienstdoende tandarts. Wethouder v. Klinkenstraat 10, tel. (01114) 1810. Spreekuren volgens af spraak, hiervoor bellen tussen 8.00- 11.00 uur. Apotheek tot 12.00 uur ge opend. Bruinisse: E. Wondergem, Molen straat 26, Telef. (01113) 2724. Spreek uren dagelijks van 8.30 tot 9.15 uur. Woensdagavond van 18.30 tot 19.30 uur. Haamstede: M. K. Buth, Hogezoom 9, Haamstede, telefoon (01115) 2254. Spreekuren dagelijks tussen 13.00 en 14.00 uur. Dinsdag- en vrijdagavond tussen 19.00 en 20.00 en volgens af spraak. Tijdens het weekend spreekuur bij dienstdoende dierenarts. Stellendam: Arts R. P. van Rijswijk, Mr. I. Caustraat 1, telefoon (01879) 1207. Spreekuur volgens afspraak. Bellen voor afspraak tussen 8.30 en 10.00 uur. In het weekend gelieve eerst telefonisch contact opnemen. 16a. Spreekuren maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 15.30-16.00 uur. Sommelsdijk: W. J. Vink, Zuidachter- weg 28. Tel. 01870-2897. Spreekuren maandag tot en met vrijdag van 8.00- 9.00 uur, en maandag tot en met vrij dag van 17.00-19.00 uur en volgens af spraak. Dierenkliniek Goeree-Over- flakkee alleen voor kleine huisdieren. Weekeind bij dienstdoende dierenarts volgens afspraak. Ouddorp: Bureau: Wilhelminaweg 14, tel. 01878-1244. Geopend 9.00- 18.00 uur. uur. Zon- en feestdagen 11.00-11.30 uur en 17.30-18.00 uur. Spoedrecepten kunnen via de dienstdoende arts in de overige uren altijd worden aange boden. Inlichtingen via tel. 3666. Zierikzee: J. J. Bakker, Oude Haven 4, tel. (01110) 13016. Behandeling al leen volgens afspraak. G. W. G. den Broeder, Oude Haven 51, Telefoon (01110) 13388. M. F. de Booij, Oude Haven 51, Telef. (01110) 12693. Behandeling alleen via telefonische afspraak. L. Lekkerkerk, Nieuwe Boogerdstraat 25, tel. (01110) 16066. Behandeling al leen volgens afspraak. F. v. d. Vliet, Oude Haven 51, tel. (01110) 16190. Behandeling alleen via telefonische afspraak Welke 2 sleutelwoorden vormen de letters uit de vakjes: 47, 50, 13, 43, 27, 48, 31, 30, 10, 23 en 38, 66, 6, 36, 3, 17, 57, 51, 7, 29? 45 Gereformeerde Gemeenten Haamstede: 10.00 en 18.30 uur. Nieu werkerk: 9.30 en 15.30 uür. Ooster- land: 10.00, 14.30 en 18.30 uur. Oude Tonge: P. Schilder, Kolfweg 27. Tel. 01874-2441. Spreekuren maandag tot en met vrijdag van 8.00-9.00 en 13.00-14.00 uur, dinsdag- en donder dagavond van 20.00-21.00 uur en vol gens afspraak. Ned. Herv. Kerk Zierikzee: Gasthuiskerk: 9.30, 11.00 en 18.30 uur. Kerkwerve: 11.00 uur. Serooskerke: 10.00 uur Burgh: 10.00 uur. Haamstede: 9.30 en 19.00 uur. Renesse: 9.00, 10.30, 19.00 uur en 20.15 uur Duitse dienst Noordwelle: 10.30 uur. Scharendijke: 9.30 uur. Brouwershaven: 10.00 uur. Zonne- maire: 11.00 uur. Noordgouwe: 9.30 uur. Dreischor: 11.00 uur. Ouwer- kerk: 10.00 uur. Nieuwerkerk: 10.00 uur. Oosterland: 10.00 en 18.00 uur. Sirjansland: 10.00 en 18.30 uur. Brui nisse: 10.00 en 17.00 uur. Scharendijke: Arts L. A. M. Bruel, Markt 30-32, „De Stadswaag” Brou wershaven, telefoon (01119) 1280. Spreekuur iedere dag volgens af spraak, behalve donderdag in het Groene Kruisgebouw, voor 9.00 uur bellen. Goedereede: Arts P. J. Bulthuis, De Stove 40, telefoon (01879) 1367. Spreekuur volgens afspraak. In het weekend gelieve telefonisch kontakt op te nemen. Rooms-Katholieke Kerk Melissant: Josefkapel, Provinciale weg 6, zondag 11.00 uur. Middelhar- nis Kerk Langeweg 50: zaterdag 18.30 uur; zondag 9.30 uur Ouddorp: Mar- tinuskapel Stationsweg 37, zondag 9.30 uur. Noordgouwe: Arts H. J. M. Sleegers, Heereweg 16, Tel. (01112) 1480. Spreekuur volgens afspraak. Bellen van 8.00-10.00 uur. Alarmnummer Rijkspolitie (01180- 33333). Zierikzee. Het groepsbureau van de Rijkspolitie Schouwen- Duive- land is 24 uur per dag geopend, tel. 01110-14055. weg 32, tel. 01116-1942. Behandeling zeven dagen per week. Apotheek C. C. H. Verschuren, Dam 18, Zierikzee. Tel. 01110-12906. Ope ningstijden apotheek: Werkdagen 8.30-17.30 uur. Zaterdag 9.00-12.30 uur en van 16.30- 17.30 uur. Op zon- en feestdagen 12.00-12.30 uur en van 18.00-18.30 uur. Apotheek Menheerse, Voorstraat 16. Middelharnis. Tel. 01870-3666. Ope ningstijden apotheek: werkdagen 8.30-1230 uur en 13.00-18.00 uur. Za terdag 10.30-11.30 uur en 17.30-18.00 Zierikzee: Arts W. Bontkes, Touw- baan 20, Zierikzee, Tel. (01110) 12280. Spreekuur vart 8.00- 9.30 uur en maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagmiddag van 13.00-14.00 uur. Arts A. W. van Geer, Havenpark 35, Tel. (01110) 12080. Alleen volgens af spraak, 8.15-10.00 uur. Arts J. B. Visser en C. H. G. Daniels, Poststraat 32, Tel. (01110) 13965. Spreekuur alleen volgens afspraak. Bellen vanaf 8.00-10.00 uur. Ouddorp: L. E. Tjebbes, Bar de Kreek Boompjes 9, Ouddorp, tel. 01878-1401. Spreekuren maandag, woensdag en vrijdag van 14.00-14.30 uur. Ouddorp: Artsen W. J. Bron, A. J. Jansen en G. B. K. Steenhof, praktijk Oude Nieuwlandseweg, tel. (01878) 1312. Spreekuur alleen volgens af spraak, 8.30-11.00 en 13.00-16.00 uur. Visites aanvragen tussen 8.30-10.00 uur. De apotheek is geopend van maandag tot en met vrijdag van 8.30- 17.30 uur. Medicijnen afhalen tussen 17.00 en 18.00 uur. Men wordt ver zocht de ziekenfondskaart mee te brengen. In het weekend en 's avonds gelieve eerst telefonisch kontakt op te nemen. Renesse: Arts J. L. Flach, Jan van Renesseweg 6, Renesse, tel. (01116) 1280. Spreekuur van 8.00 tot 9.00 uur en 16.00-17.00 uur van half juni tot 1 september. Tijdens werkdagen apo theek gehele dag open. Huisbezoek aanvragen voor 10.00 uur. Weekend alleen voor spoedgevallen van 11.30- 12.00 uur en van 16.30- 17.00 uur. Recreatiedienst Ouddorp: In recreatiecentrum Top pershoedje, Strandweg 4. Aanvang zondags 10.00 uur. beldeel (afk.); 3. telwoord; 4. wending; 5. edelgas; 7. toevluchtsoord; 8. he mellichaam; 9. metaal; 10. oude leng temaat; 11. vlamhoutje; 13. weegtoe stel; 16. roofvogel; 18. en omstreken (afk.); 19. sportevenement (afk.); 20. tuinvak met bloemen; 22. genees krachtig houtsoort; 24. srtiulpaap; 26. witte mier; 27. goede daad; 29. iden tiek; 30. tapijtachtige stof; 33. onbe paald vnw.; 34. onsierlijk van vorm; 38. muziekstuk zonder tekst; 41. ge neesheer; 43. weersgesteldheid; 45. steekvlieg; 48. Arabisch opperhoofd; 50. kleur; 51. rivier in België; 54. grondsop, droesem; 55. sint (afk.); 56. voorzetsel; 57. bont bedrukt katoen; 60. tuinhaag; 61. zoogdier; 63. mu zieknoot; 65. rivier in Italië. Oosterland: Arts H. Speelman, Mo lenweg 61, tel. (01114) 1280. Spreek uren maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tot 11.00 uur, afspraak via schijvensysteem. Woensdag geen spreekuur. Apotheek geopend op de maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Ouddorp: J. H. v. d. Pol en S. v. d. Pol-Dijkhuizen, Spaanseweg 4, tele foon (01878) 1660. Behandeling uit sluitend na telefonische afspraak. L. P. Zeelenberg, Hazersweg 22, tele foon (01878) 2919. Behandeling alleen volgens afspraak. HORIZONTAAL: 1. Indonesische sier plant; 6. slot, burcht; 12. zwak; 14. zonder geluid; 15. televisie (afk.); 17. telwoord; 20. tot rouwbeklag (afk. Frans); 21. licht brandend mengsel; 23. traliewerk; 24. gesteente; 25. zon der verhoging; 27. herstelplaats voor schepen; 28. holte onder de arm; 29. dwaas; 31. lange stok v.e. vogelaar; 32. senior (afk.); 33. vogel; 35. maan- gestalte (afk.); 36. zoogdier; 37. Euro pese hoofdstad; 39. fiat insertio (het worde ingelast) (afk.); 40. kwaad; 42. voertuig zonder wielen; 44. verzoek schrift; 46. gewrichtsholte; 47. metse laarsgereedschap; 49. vergevorderd in tijd; 52. lichte overjas; 53. ingezet stuk, 54. kleurling; 58. horizon; 59. verbrandingsrest; 60. sierheester; 62. dwarshout aan een mast; 63. compa ratief van veel; 64. pas; 66. puntdicht; 67. heerszuchtig persoon. Ouddorp: W. J. Vink, Hofdijkseweg 17a, tel. 01878-2763. Spreekuren maandag, woensdag en vrijdag van 20.30-21.00 uur. Dinsdag en donder dag van 14.00-14.30 uur. Middelharnis: Voor spoedgevallen Prins Hendrikstraat 2, tegen over de EMGO (bij Rabobank Langeweg rechts afslaan), Middelharnis, tel. (01870) 2966. Spreekuur elke dag van 8.00-9.00 uur en van 18.30-19.30 uur en volgens afspraak. Burgh-Haamstede: Artsen J. Ph. P. Stenger en G. van Beek-Verbeek, Burghseweg 54, Haamstede. Tel. (01115) 1861. Spreekuur van 8.00-9.00 uur. Telefonisch spreekuur van 12.30- 13.00 uur. Apotheek de gehele dag geopend uitgezonderd van 12.00- 13.00 uur. Weekend alleen voor spoedgevallen van 11.30-12.00 uur en van 16.30-17.00 uur. BROUWERSHAVEN - De tweede toeristendienst van dit seizoen in de Grote of St. Nicolaaskerk te Brouwershaven wordt zondag 23 ju li om 10.00 uur gehouden in samen werking tussen de Gereformeerde en Hervormde kerken van Brou wershaven en Zonnemaire. Voorganger tijdens deze dienst is J. J. van Zoelen. De vaste organist van de kerk in Brouwershaven is Willie Bil, terwijl zondag 'ook medewerking wordt verleend door Jacqueline en Adriaan Geertse met zang en dwars fluit. Voor de allerkleinsten is in de Ni- colaaskapel een crèche. Voor alle medische hulp (spoed eisende en niet-spoedeisende) geldt altijd, dat er contact opgeno men moet worden met de dienst doende huisarts. Men wordt gead viseerd niet direct naar het ziekenhuis te gaan.

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1989 | | pagina 23