Vooruitdenkend 3 Circus Holiday komt met 10-jarige jubileumshow ZEILMAKERIJ ’T LOEFJE Nieuwe Haven 3, Zierikzee Telefoon 01110-13403 l'J b EI Equity Law collectie „De Gouden Leeuw” P brillen contactlenzen HOLLAND zonnebrillen kijkers loupen etc. 0 0 badkrant 19 r I Q In de maand juli in Zierikzee, Renesse en Burgh-Haamstede Adverteren doet men in de Badkrant Telefoon 01879-1371 Optiek <1 Tel. 01115-1224 Schouwen-Duiveland K voor F Octopussy Vrijheids-dressuur Taxatie onr. goederen 's maandags gesloten 4* r i 11» 7j j i Geopend van dinsdag t/m zaterdag Telefoon 01115-2440 VOOR VIS- EN VLEESSPECIALITEITEN Goedereede naar: Burghse Ring 27, Burgh Opticien optometrist c.v.o.v. Contactlensspecialist A.N.V.C. Ziekenfondsleverancier ZIERIKZEE/RENESSE/BURGH-HAAMSTEDE - Circus Holi day reist weer door Nederland en doet in de maand juli de plaatsen Zierikzee, Renesse en Burgh-Haamstede aan. Het 10-jarige jubileumprogramma wordt zaterdag 22 en zondag 23 juli in Renesse aan de Roelandsweg gepresenteerd, maandag 24 en dinsdag 25 juli aan de Bernhardstraat in Tijdens de voorstellingen wordt een super-kanon op een trailer in stelling gebracht. Stuntman Virgilio Dantes P.ByJER Recreatie bungalows park SCALDEOORT, ZEEDUIN De grootste en goedkoopste sortering tuinmeubelen vindt u in Ouddorp Bok-Bazar Weststraat 9-15 - Ouddorp Telefoon 01878-1333 Nieuw is de vrijheids-dressuur van Afrikaanse zebra’s tezamen met zwar te Friese hengsten. Alberto Althoff brengt deze unieke combinatie voor het eerst in de circuspiste. In het exo- tentableau zijn dieren uit alle conti nenten verenigd, onder meer een Amerikaanse bison, een Tibetaanse yak, een Afrikaans Wattoessi-rund, een Schots Hoogland-rund, Zuid- Amerikaanse lama’s, Egyptische ka melen en drommedarissen. maaiiuay ci! uiuouay jun aan uc uci niiaiusuaai lil Burgh-Haamstede en donderdag 27 juli aan de Laan van St. Hilaire/Scheldestraat in Zierikzee. Iedere dag zijn er twee voorstellingen. Deze beginnen om 16.00 uur en 20.00 uur. Ook het circus wordt gestroomlijnd door het tijdperk van supersonische vernieuwingen. Het James Bond-ka- non is de allerlaatste stunt op dit ge bied Het Nederlandse Circus Holiday heeft deze Amerikaanse publiekstrek ker voor haar jubileumshow-1989 we tente engageren. Binnenkort kan de laat zich in de tien meter lange loop zaken en wordt vervolgens als een le vende kanonskogel door het lucht ruim van de enorme circustent ge schoten. Deze act was op kleinere schaal te zien in de James Bond-film Octopussy. Het Kanon in Circus Holi day is echter beduidend groter en daarmee ook het risico dat deze Mexi caanse stuntman neemt. De strénge Amerikaanse veiligheidsnormen zor gen er evenwel voor dat het publiek deze stunt volledig veilig kan volgen. Drie leuke, uit Nederland afkomstige muzikale clowns, Ron Ronell and Company en de Italiaanse dwerg- clown Enrico zorgen voor de humor. In het exotische dierenpakket komen niet alleen de berijdbare neushoorn Ravicki voor, maar ook het nijlpaard Kudel, dat vorig jaar Krimpen aan de IJssel anderhalve dag op stelten zet ten door aan de haal te gaan en in een stadsvijver rondjes te blijven zwemmen. Voor aankoop/inlichtingen bij: P. ADAM de Koepel o.g. Kloosterweg 98 4328 GS Haamstede Verkrijgbaar bij Klassenumrfier uit het Roemeense Staatscircus is het equilibristen-duo Nicotae Trinca, afkomstig uit hetzelfde turn-top als de beroemde Nadia Co maneci. Zij vertonen wonderbaarlijke staaltjes van lichaamsbeheersing en kracht. De Spanjaard Alfredo Marcel- lis brengt verbazing teweeg met zijn tempo-jongleurkunst. Eveneens uit Spanje komt het Duo Espada met een zwaardbalance-act. De Wildwestgroep van Geronimo laat de zwepen knallen en tomahawks flit sen. Vanuit het Russische Staatscir cus werd een fenomenale hoela Een hoogtepunt in de jubileumshow van Circus Holiday vormt ongetwijfeld de evenwichtskunst van de Roemeen se Nasco, die hoog in de nok van de tent een huiveringwekkende wedren uitvoert op het Rad des Doods. Abso lute top-attractie wordt echter The Hu man Cannonball Virgilio Dantes, de man die in tai van Hollywood-films ac teurs verving in gevaarlijke scènes en nu Nederland wil veroveren met zijn James Bond-kanon. SCHOUWEN-DUIVELAND - Wijsgeworden door (slechte) ervaringen worden sommige surfers steeds creatiever. Zo blijkt uit het briefje achterop een auto dat onze fotograaf vastlegde bij een van de drukke surflokaties op Schouwen- Duiveland. ,,Het is een manier”, aldus plaatsvervangend commandant van de Rijkspolitie Schouwen-Duiveland G. J. Werff. ,,Het aanbrengen van je naam op een surfzeil of ingraveren in de masten en planken maakt de spullen onbruik baar voor dieven. Het nadeel is dat het ook voor jezelf moeilijker is om de spul len te verkopen als je dat zou willen". Volgens Werff is het van groot belang dat de mensen zelf proberen te voorkomen dat hun spullen worden gestolen. ,,Met de komst van de toeristen is ook het dievengilde in de zomer weer extra actief, leder jaar krijgen we in het toeristenseizoen een groot aantal meldingen van diefstallen. Als je wat onbeheert laat liggen kan het binnen vijf minuten weg zijn en ook uit auto’s en huizen wordt veel gestolen". Volgens Werff moeten de men sen dat vooral zelf voorkomen door preventief gedrag. Het toezicht van de poli tie is beperkt. We kunnen niet bij elke zeilplank een agent neerzetten. Meestal zijn wij er pas bij als het feit is gepleegd". Werff is van mening dat tachtig pro cent van de diefstallen voorkomen kan worden als het publiek zijn kostbaarhe den niet laat rondslingeren of etaleert. ,,Het is goed om er altijd van doordron gen te zijn op welke wijze je spullen gestolen zouden kunnen worden en daarop in te spelen. Het is nu eenmaal een tijdsbeeld dat er tegenwoordiger gemakke lijker wordt gedacht over mijn en dijn”. Ook op andere onderdelen biedt het thans tien jaar bestaande Circus Holi day in zijn jubileumprogramma spec taculaire attracties. De Franse domp teur Alfredo Beatour presenteert elf Javaanse panters, die hij onder meer laat draadlopen, springen en klim men. Beatour maakte nieuws in Frankrijk toen hij in de bronstijd door enkele van zijn roofdieren werd aan gevallen en meegesleurd in de loop- kooi, maar door ene panterwijfje op het nippertje werd gered. hoep-attractie geëngageerd: de jeug dige Roemeense artieste Victoria Au gustin, die het presteert twaalf hoe pels tegelijk om haar lichaam te laten roteren. Dit alles in een temperament volle en charmante presentatie. Q Landhuizen - bungalows Bouwrijpe percelen Aj) grond nabij bos en strand Grond percelen voor belegging „Schuddebeurs” I Vakantiewoningen oud en nieuw UW WONEN 7Cr UW VAKANTIE AAN Z. 11 bevolking op Goeree-Overflakkee daar ook getuige van zijn. r/ l jr

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1989 | | pagina 19