Wil - W* r r* fel» ■o badkrant 13 Torens Bibliotheekvoorzieningen Midgetgolfbanen Kinderboerderij Natuur en wandelgebieden Autoroutes Attrakties Markten VVV kantoren Musea Koopavond en winkelsluiting Strandhuisjesverhuur Bolderwagenverhuur Discotheken Babysitcentrale Bioscoop Hengelsport arF- irschei (40 10.00-17.00 uur. Expositie Koren- (Dagverblijven) Molen- imiddag t M. Wil- zee. enmolen j beziet- I7.00 uur inhalm" istus op rdag en ir en als e molen vloed ka 3 uur. >ndag i uur. /er de a. Ver re sep- uli en Westenschouwen. Trampoline centrum „Westerschouwen”, Kraay- ensteinseweg 81, tegenover hoofdin gang Dominale bossen. Dagelijks van 10.00 tot 22.00 uur. Tel. 01115-2721. Zierikzee. Donderdag op het Haven plein, 8.30 tot 16.00 uur. Bruinisse. Woensdag van 8.00 tot 13.00 uur op het Kerkplein. Renesse. Woensdag van 8.00 tot 13.00 uur (in de zomermaanden). bezichti- age, Ou- 10-12189. Meestal n. Infor- 14. Tele- Ooster- )0 uur, n sep- uli en Haamstede. Mevr. E. Overbeeke. Ire- nestraat 3. Tel. 01115-2138. Renesse. M. A. van de Have, Linde laan 31. Tel. 01116-1786. Renesse. De Witte Boulevard”, Zee- distelweg 10. Tel. 01116-1238. Westenschouwen. Fa. van de Kloos ter, Lageweg 27. Tel. 01115-1418. het Bol dag van Ie molen e Stro- 'iduele 8 juli- s; zeil- vanuit aten op Zierik- Zierik- daarna 18 juli- is; ziel- onder Zand er naar nd zijn Zierik Zierik- i Kam- rankjes 3825. Renesse. „Trinity”, De Zoom 1. Renesse. ,,’t Roefke”, De Zoom 2. Renesse. Pinky’s Disco, Hogezoom 169. Renesse. The Game, Hogezoom 139. Renesse. Pigalle, Korte Reke 11. Zierikzee. „De Steeg”, Beddeweeg 8. Zierikzee. De Schorpioen, Lange No- belstraat 53. het krekengebied VVV Schouwen-Duiveland heeft weer tal van rommelmarkten in het zomerseizoen, r Serooskerke. Exkursie door natuur reservaat De Schelphoek. Rondlei ding alleen voor groepen na vooraf gaand overleg Districtskantoor Haven Bommenede, Zonnemaire. Telefoon 01112-1453. Niet in het weekend. met augustus op maandag en don derdag van 14.00 tot 16.00 uur. Entree f 1,— p.p. Bruinisse. Visserijmuseum, Molen straat 44. Geopend maandag tot en met vrijdag van 13.00 tot 16.00 uur (on der voorbehoud). Dreischor. Landbouwmuseum, Mr. P. Moggestraat 5. Geopend 1 juni tot en met 31 augustus maandag tot en met zaterdag van 13.30 tot 16.30 uur. En tree f 1,50, kinderen 6-12 jaar f 0,75. Groepskortingen. Zierikzee. Gemeentemuseum in het Stadhuis, Meelstraat 8. Geopend van mei tot oktober. Maandag tot en met vrijdag 10.00-12.00 uur en van 13.00- 17.00 uur. Entree f 1,50, kinderen en Pas 65 f 0,75. Groepskortingen. Zierikzee. Maritiem museum, het Gravensteen, Mol 20. Geopend mei tot 1 oktober. Maandag tot en met za terdag van 10.00 tot 17.00 uur. Zondag van 12.00 tot 17.00 uur. Entree f 1,50, kinderen tot 6 jaar gratis en van 6 tot 12 jaar en Pas 65 f 0,75. Groepskor tingen. (Organisatie: Unie van Vrijwilligers, UW) Zierikzee. Mevrouw v. d. Cingel, Schouwenbank 2. Tel. 01110-16957. Kerkwerve. Mevrouw Root, Provinci- aleweg 3. Tel. 01110-12789 Zierikzee. Concertzaal, Oude Haven 13. Tel. 01110-12770, b.g.g. 12670. In hoofdzaak voorstellingen in het week end. In vrijwel alle badplaatsen worden in de zomermaanden regelmatig film voorstellingen verzorgd. Bruinisse. Recradelta, Groeneweg 3. Telefoon 01113-1980. Burgh. Sport- en Rekreatiecentrum „Krayestein”, Krayesteinweg 30. Tele foon 01115-3202. Haamstede. Bij het vliegveld. Tele foon 01115-1640. Rekreatiepark ,,’t Lapje", J. J. Boeyes- weg 50. Telefoon 01115- 2766/2424. Renesse. Camping - Tennis - Midget golf Eureka Renesse B.V., Hoogen- boomlaan 38. Telefoon 01116-1492. Tennis- en golfcentrum Paul Ver- speek, Jan van Renesseweg. Tele foon 01116-2116. Zierikzee. Sportcentrum Onderdak, Groeneweegje 7. Telefoon 01110- 13690 Indoor-midgetgolf van 18 juni 1/171 3 september 1989 (uitg. 26 en 27 aug.). Maandag t/m vrijdag van 13.00- 20.00 uur; zaterdag en zondag van 13.00-17.00 uur. Groepshuur mogelijk buiten de normale openingstijden op afspraak. Burgh-Haamstede. Plompe Toren, Oosterscheldedijk. Toegang dage lijks. Vervoegen bij M. O. Hanse, Bra- bersweg 6. Tel. 01115-1587 Burgh-Haamstede. Uitzichttoren aan het eind van de Adriaan v. d. Weyde- weg, midden in de Boswachterij Wes terschouwen. Ouwerkerk. Toren van de N.H. Kerk, Ring. Voor toegang vervoegen bij J. C. Bakker, Zuidstraat 11 b. Zierikzee. St. Lievens Monstertoren, Balie. Juni-oktober dagelijks 11.00- 17.00 uur. In de badplaatsen geldt voor de zo mermaanden geen verplichte win kelsluiting. De winkels kunnen dan ’s avonds langer geopend zijn. Koopavond (19-21 uur) wordt gehou den op/in: Donderdag. Zierikzee. Vrijdag. Bruinisse, Nieuwerkerk, Oosterland, Ouwerkerk en Sirjans- land. Iedere avond gedurende juli en augustus zijn in Renesse de winkels tot 21.00 uur geopend. Zierikzee. „De Punt”, Scheldestraat. Dagelijks geopend van 8.30 tot 17.30 uur. Toegang is gratis. markt. Te bezichtigen tot eind septem ber van dinsdag tot en met zaterdag van 13.30 tot 16.30 uur. Haamstede. N.H. kerk, Ring. Te be zichtigen van 6 juli t/m 10 augustus el ke donderdag van 10.00 tot 17.00 uur. Dreischor. N.H. Kerk, Ring. Te be zichtigen gedurende de zomermaan den van maandag tot en met zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur. Zondag van 13.00 tot 17.00 uur. Nieuwerkerk. N.H. Kerk, Kerkring. Voor bezichtiging sleutel afhalen op Meidoornstraat 24. Noordgouwe. N.H. Kerk, Ring. Voor bezichtiging sleutel ophalen bij M. I. Geluk, Dr. Wortmanstraat 8. Oosterland. N.H. Kerk, Torenplein. Voor bezichtiging sleutel ophalen bij Torenplein 6. Renesse. N.H. Kerk, Lange Reke. Te bezichtigen juni t/m september dins dag en donderdag 14.00 tot 16.00 uur. Toegang gratis. Zierikzee. Lutherse Kerk, Gat van Westen. Te bezichtigen tijdens orgel concerten en na overleg met v. d. Bijl. Telefoon 01110-12664. Gasthuiskerk, Havenplein. Bezichti ging tijdens de Toeristendagen. Be zichtiging op overige tijden vervoegen bij: G. van Dam, Nieuwe Boo- gerdstraat 39. Tel. 01110-12163. Burgh-Haamstede. Iedere dinsdag en vrijdagavond van 12 mei t/m 7 juli rondwandeling onder leiding van gid sen door de Boswachterij Westen schouwen en de meeuwenkolonie. Vertrek van het waterleidingspomp- station aan het eind van de Adriaan v. d. Weydeweg om 19.00 uur. Kaarten verkrijgbaar bij VVV-Haamstede. Burgh-Haamstede. Diavoorstelling over de flora en fauna van Schouwen- Duiveland. Van 4 juli t/m 22 augustus, elke dinsdagavond in de zaal van de gereformeerde kerk te Haamstede. Aanvang 19.30 uur. Volwassenen f 2,kinderen tot 12 jaar en Pas 65 f 1,—. Burgh-Haamstede. Diaserie in de kelder van Slot Haamstede over ge schiedenis Slot Haamstede met daar aan verbonden een toelichting in de eenvoudig ingerichte Ridderzaal. Slot Haamstede is niet te bezichtigen. De diavertoning is vanaf 22 juni op don derdagmorgen; vanaf 21 juli ook op vrijdagavond. Kaartverkoop alleen via het VVV-kantoor. Volwassenen f 1,50, kinderen tot 10 jaar f 1,—. Scharendijke. Aquadome. Drijvend aquarium dat zich meer dan ander halve meter onder de zeespiegel be vindt. Flora en fauna van de Grevelin- gen, de Noordzee en de Oosterschel- Brouwershaven. Natuur- en wandel gebied Slingerbos. 4 ha. Ouwerkerk. Natuur- en wandelge bied Kreken. „Vierbannen”. 146 ha krekengebied met loofhoutbos. Ouwerkerk. Exkursie door krekenge bied. Alleen voor groepen na vooraf gaand overleg Staatsbosbeheer. Niet op zaterdag en zondag. Telefoon 01112-1453. Burgh-Haamstede. Natuurwandeling van 2 uur door Slotlaan en Zeepedui- nen. Verzamelen bij het hek van het kasteel. Iedere woensdag om 19.00 uur. Toegangsbewijzen uitsluitend vooraf verkrijgbaar bij VVV Burgh- Haamstede. Van 21 juni t/m 23 augus tus. Burgh-Haamstede. Natuur- en wan delgebied „De Boswachterij”. 1100 en 300 ha bos. Inlichtingen en routekaart bij VVV Nieuwerkerk. Natuurgebied „Steen zwaan”. Oude kreek met oeverlan den. Alleen te bezichtigen vanaf de nabij gelegen dijk. Renesse. Natuur en wandelgebied „Gradabosje”. Loofbos tussen Renes se en Haamstede. Vroonplas, 6,7 ha wandelgebied rond binnenmeer. Schuddebeurs. Natuur- en wandel gebied Mon Plaisir en Weelzicht. 23 ha bos met aangelegd wandelpark. Serooskerke. Natuur- en wandelge bied „De-Schelphoek”. Krekengebied met overlanden. 73 ha. Haamstede. J. van Dijke, Esdoorn- weg 1. Tel. 01115-1496. Haamstede. Het Geschenkenhuis, Noordstraat 33. Tel. 01115-1331. Haamstede. W. E. Gilijamse, Noord straat 30. Tel. 01115-1316. Renesse. J. Wandel, Hogezoom 131. Tel. 01116-2003, tevens boxen, kinder- ledikantjes en kinderstoelen. Renesse. G. Kappers, Hogezoom 175. Tel. 01116-1348. Renesse. Bungalowpark Molenhoe ve, Hoogenboomlaan 11. Tel. 01116- 1300. Westenschouwen. Fa. van de Kloos ter, Lageweg 27. Tel. 01115-1418. Scharendijke. A. Bouwman, Eiker- zeeseweg 5. Telefoon 01117-1297. Voor het vissen in zoet of bijna zoet water dient men steeds in het bezit te zijn van een sportvis akte. Deze is te verkrijgen aan het postkantoor. Ouwerkerk. In „Vier Bannen”. Vergunningen: Duiveland en VVV Zierikzee. Brouwershaven. Grevelingenmeer. Vergunning bij VVV. Serooskerke. In de kreek „Schelp hoek”. Jaar- en weekvergunning: VVV Burgh-Haamstede en VVV Renesse. Renesse. In de „Vroonplas”. Week-, 2 weken-, seizoenvergunningen bij VVV Renesse. Jaarvergunning: visvergun ning de Krabbe p/a restaurant „De Westhoek”, Weeldeweg 4, Burgh. Tel. 01115-1413 en bij de VVV te Renesse. Zierikzee. Kaaskenswater en grach ten Zierikzee: jaarvergunning. Grach ten van Zierikzee: maandvergunning. VVV-kantoor Zierikzee. de. Bij het strandje Repard te Scha rendijke. Brouwershaven. Fietstochten km). Inlichtingen bij de VVV. Nieuwerkerk. Fruitbedrijf (te bezichti gen na telefonische afspraak); J. v. d. Berge, Platte Capelledijk 4 Telefoon 01114-1615. Nieuwerkerk. Kaasboerderij de Stol- pe, Stolpweg 9. Tel. 01114-1360. Video film over kaasmaken. Boerderij te be zichtigen. Op afspraak rondleidingen. Renesse. Rondleiding over het land goed Moermond. Vanaf 29 juni t/m 1 september. Iedere donderdagavond om 19.00 uur en zaterdagmiddag om 14.30 uur. Vertrek Slotlaan. Uitslui tend vooraf inschrijven op het VVV kantoor. Renesse. Elf dorpen fietstocht, 50 ki lometer, van 13 juni t/m 1 september iedere werkdag van maandag t/m vrij dag. Vertrek en inschrijving bij VVV- kantoor tussen 10.00-13.00 uur. Renesse. Fietspuzzeltochten en wan- delpuzzeltochten. Vanaf 27 juni t/m 31 augustus. Iedere dinsdagmiddag 14.00-14.30 uur, woensdagmiddag 14.00-14.30 uur. Vertrek en inschrij ving bij VVV-kantoor tussen 14.00- 14.30 uur. Zierikzee. Rondleidingen voor groe pen door de stad. In lichtingen VVV kantoor. Zierikzee. Tochten per paardetram door Zierikzee. Iedere dinsdag (tij dens Toeristendagen), donderdag en zaterdag vanaf het Havenplein. Ver trek op gezette tijden tussen tien en vier uur. Brouwershaven. Tochten per huifkar. Informatie bij de VVV, tel. 01119-1940. Bruinisse. Oudheidskamer, Ou- destraat 27. Geopend van juni tot en ANWB - Schouwen-Duivelandroute (lengte 97 km). Route langs onder meer Grevelingen en Brouwersdam, Zierikzee, Brouwershaven en de bad plaatsen Haamstede en Renesse. Verkrijgbaar bij de VVV’s op Schouwen-Duiveland. Delta-route. Te koop bij alle VVV’s. Zierikzee. Vaste bibliotheekvoorzie ning. Openbare bibliotheek De Stol- pe, Haringvlietplein 2. Openingstij den: maandag 14.00-17.00 uur en 18.30-20.00 uur; dinsdag gesloten; woensdag 14.00-17.00 uur; donderdag 09.30-12.00, 14.00-17.00 uur en 18.30- 20.00 uur; vrijdag 14.00-17.00 uur en zaterdag 09.30-12.00 uur. Brouwershaven. Vaste Nutsbiblio- theek, Tonnenmagazijn. Openingstij den: vrijdagavond 19.30-20.30 uur. Bibliobus. Kerkplein/Schuitkade, dinsdag 13.00-14.00 uur; Markt, don derdag van 19.00-20.00 uur. Dreischor. Bibliobus Nieuwe Schoolstraat, vrijdag 14.45-15.45 uur. Noordgouwe. Bibliobus. Vijver- bergstraat, donderdag 13.30-14.15 uur. Schuddebeurs. Bibliobus. Donkere- weg, woensdag 15.30-16.00 uur. Zonnemaire. Bibliobus. I. M. v. d. Bijlstraat, dinsdag 15.30-16.15 uur. Bruinisse. Openbare bibliotheek De Zaete, Molenstraat 44. Openingstij den: dinsdag 10.00-12.00 en 18.30- 20.30 uur; woensdag 14.00-17.00 uur; vrijdag 14.00-17.00 en 18.30-20.30 uur. Nieuwerkerk. Bibliobus. Bij het Dorpshuis, dinsdag 16.30-17.30 uur, Burg, van Eetenstraat, vrijdag 12.45- 13.45 uur. Oosterland. Bibliobus. Woensdag bij sporthal, 13.00-14.00 uur. Vrijdag, Markt, 16.15-17.15 uur. Ouwerkerk. Bibliobus. Woensdag, Ring van 14.15-14.45 uur. Sirjansland. Bibliobus. Lage weg, 14.00-14.30 uur op vrijdag. Scharendijke. Bibliobus. Dijkstraat, maandag 15.15-16.15 uur. Ellemeet. Bibliobus. Deensestraat, dinsdag 14.15-14.45 uur. Kerkwerve. Bibliobus. Beatrixstraat, donderdag 14.25-14.55 uur. Vloedstraat, donderdag 15.00-15.30 uur. Haamstede. Vaste bibliotheekvoor ziening. Openbare bibliotheek De Schutse, Julianastraat 22. Maandag, dinsdag en woensdag 13.30-16.30 uur, maandag en vrijdag 19.00-21.00 uur, vrijdag 10.00-12.00 uur. Renesse. Bibliobus. Mauritsweg, maandag 13.30-14.45 uur; postkan toor, donderdag 17.45-18.30 uur. Renesse. Toeristenbibliotheek. Van 19 juni tot 1 september. Dorpshuis, Zeeanemoonweg 1. Maandag 13.30- 15.30 uur. Donderdag 19.00-21.00 uur. Noordwelle. Bibliobus. Ingridstraat maandag 16.30-17.00 uur. Serooskerke. Bibliobus. Dorpsplein donderdag 16.00-16.30 uur. Zierikzee. Burgerweeshuis, Post- straat 45. Regentenkamer met goud leer. Geopend dagelijks op verzoek (medio juni-augustus, maandag t/m zaterdag 10.00-17.00 uur. Expositie van Nederlandse beeldhouwers in de tuin). Volwassenen f 2,50. Kinderen f 1,50. Gezinnen f 7,— Brouwershaven. Museum De Vergul de Garnaal, Markt 5. Overzicht ge schiedenis Brouwershaven en exposi tie Brouwershaven en de landbouw in de 19e eeuw. Geopend tot §ind sep tember maandag t/m zaterdag van 9.00-12.00 en 14.00-17.00 uur. Brouwershaven, Markt 5. Telefoon 01119- 1940. Bruinisse, Molenstraat 44. Telefoon 01113-1412. Zierikzee, Havenpark 29. Telefoon 01110-12450. Scharendijke, Elkerzeeseweg 10. Te lefoon 01117-1620/1353. Renesse, De Zoom 17. Telefoon 01116-2120. Burgh-Haamstede. Noordstraat 45a Telefoon 01115-1513. Duiveland, Hubrecht Kosterstraat 2, Ouwerkerk. Telefoon 01114-3298. >T« H

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1989 | | pagina 13