9 DEZE WEEK Weer volop spanning verwacht in de 23e Wielerronde van Bru Nationaal Cijferspel tijdens Toeristendag FILMS vroeger en nu Bijeenkomst over Ouwerkerk 7 19 19 21 JULI 1989 GRATIS KRANT IN REKREATIELAND Blessure Plaatselijke favoriet Parcours BRUINISSE - Geheel volgens de traditie wordt twee weken na de dertigste Bruse Visserijda- gen, donderdag 27 juli, dit gezellige festijn nog eens dunnetje overgedaan middels de Wie lerronde van Bruinisse voor amateurs en liefhebbers/veteranen. Het is dan alweer voor de drieëntwintigste keer dat de coureurs door de straten van het Schouwse mosseldorp razen. Oe amateurs krijgen 100 km de tijd om te trachten elkaar de loef af te steken, terwijl de lief hebbers 60 km tussen de wielen afleggen. ZIERIKZEE - Op dinsdag 25 juli is de derde Toeristendag in een reeks vijf. De Toeristendag wordt geopend met de uitrei king van het dagprogramma bij de promotiebus van Schouwen-Duiveland. Dit gebeurt bij de toegang aan de Weststraat. Ander wekelijks jterugkerende activiteiten zijn ie kinderrommelmarkt aan de Bali, orgelconcerten in de Nieuwe Kerk, een kunstmarkt is op het plein van de Nieuwe Kerk. bad krant Evenementen Circus Holiday 3 Straattheater in Renesse Vooruitdenkende surfer Ook dit jaar slingert de Wielerronde van Bru zich weer over de Boomdijk alwaar volgens verwachting tevens de meeste ontsnappingen zullen plaatsvinden. 3 Vondsten langs de vloedlijn Dorpsweg te belanden. Elke ronde bedraagt 2400 m. OUWERKERK - De Culturele Vereni ging van Ouwerkerk houdt voor ie dere belangstellende, woensdag 26 juli in het plaatselijke dorpshuis, een bijeenkomst over de voorge schiedenis van het dorp. De bijeen komst begint om 14.00 uur. Een wielerronde kan nu eenmaal niet zonder rondemiss. In Bruinisse treedt de Mosselkoningin op als rondemiss. Elke zaterdag en zondag Concertzaal. Filmvoorstellingen (on der voorbehoud). Oude Haven 13, Zierikzee. 20.00 uur. Tel. 01110-12770. Dinsdag 25 juli Dorpshuis Renesse, Zeeanemoon- weg: Naked Gun en Twins 2, 13.30 uur. My stepmother is an alien, 19.00. Rainman, 21.45 uur. Good morning Vietnam, 23.45 uur. Woensdag 26 juli Dorpshuis Renesse. Zeeanemoon- weg: Coming to America en Cocktail, 13.30 uur. Salsa, 19.00 uur. Twins, 21.30 uur. Mississippi Burning, 23.45 uur. Donderdag 27 juli Dorpshuis Renesse, Zeeanemoon- weg: Twins en Who framed Roger Rabbit, 13,30 uur. My stepmother is an Alien, 19.00 uur. 21.30 uur A fish called Wanda, 21.30 uur. Rainman, 23.45 uur. Voorafgaand aan de amateurronde start op 27 juli om 16.30 uur de rit over 60 km voor liefhebbers en veteranen. Ook hiervoor weer een overweldigend aantal belangstellenden. In totaal starten er negentig renners, waaron der de plaatselijke coureurs Hans Bal en Dirk van Duyvendijk. Ook van de partij zijn Marcel de Looff (Zierikzee), Hans Guldemeester (Dirksland) en Leo Zoon (Dirksland). Het startschot voor de drieëntwin tigste Ronde van Bru wordt, ook ge heel volgens de traditie, weer afge vuurd door burgemeester T. C. Hek man, voor wie dit tevens de laatste keer zal zijn in deze hoedanigheid. Een en ander vanwege het behalen van de pensioengerechtigde leeftijd in november dit jaar. „Hekman is vol gens mij ook helemaal gek van het wielrennen, want hij blijft van het be gin tot het eind op de kar (jurywagen, red.) zitten”, laat Van Zalm zich ont vallen. Door karateschool Yin Yang wordt op de hoek Mol/Melkmart een demon stratie gegeven. Op dezelfde plaats is organist Heijermans aanwezig. Op lo catie Schuithaven/Nobelstraat kun nen kinderen geschminkt worden en er loopt een papagaai rond. Inter Scaldis, pipes and drums verzorgd de muziek in de morgen en het Haar lems gitaarduo verzorgt de gehele dag r„v—- - Zierikzeese Toeristendag kunnen er opnieuw verzekerd van zijn dat het een geslaagde dag worden zal. Aan het programma dat de commissie aanbied kan het in ieder geval niet lig gen. Maandag 24 juli Dorpshuis Renesse. Zeeanemoon- weg: Who framed Roger Rabbit en The Bear, 13.30 uur. Big big, 19.00 uur. A fish called Wanda, 21.30 uur. Die hard, 23.45 uur. Voor de jeugd is op dezelfde locatie een springkussen voor de jeugd op gesteld. Het poppentheater Robhetty is aanwezig op het havenkwartier. Zondag 30 juli Dorpshuis Renesse, Zeeanemoon- weg: My stepmother is an Alien en Coming to America. 13.30 uur. Naked gun, 19.00 uur. Rainman, 21.30 uur. Mississippi Burning, 23.45 uur. Het parcours ziet er wederom hetzelf- de uit als alle voorgaande jaren: start muziek. De bezoekers van de en finish aan de Dorpsweg („Precies voor de deur van de dokter, dus dat is gemakkelijk”, aldus Van Zalm), hierna rijdt men de Burgemeester Hagelaan in, vervolgens, Deestraat, Steinstraat, de 'beklimming' van de Boomdijk, om tenslotte via de Molenweg weer op de De andere Bruse rijder, tevens lid van het Wielercomité, is Wim van Kooten. Ook hij zal uiteraard weer zijn uiterste best doen om zo goed mogelijk voorin mee te draaien. Hij wordt daarbij ze ker gevoed en opgezweept door het altijd in groten getale aanwezige pu bliek. „Dat is juist ook wat de Ronde van Bru zo apart maakt. Heel de be volking leeft met de ronde mee en het is voor de renners altijd prettig rijden in zo’n sfeertje”, vertelt Teun van Zalm, die zelf in Burgh-Haamstede woonachtig is. Voor de amateurronde hebben zich reeds zeventig coureurs ineschreven. Teun van Zalm van het Wielercomité verwacht dat net als voorgaande jaren zeker weer tachtig renners zullen ver trekken. Daar is ook de winnaar van vorig jaar, de jeugdige Fred van Son uit Zevenbergen bij. Hij moet zijn titel verdedigen tegen kopstukken als Syl vester Aarts, de gebroeders Ton en Henk Akkermans, John de Crom, Pierre van Est, de gebroeders Nico en Peter van de Klundert, Pierre Raas en de winnaar van de Ronde van Nieu- werkerk Mario van Vlimmeren. Hoewel zijn inschrijving nog niet is ontvangen verwacht het comité dat, na één jaar afwezigheid, de plaatselij ke favoriet Toon van der Steen er dit jaar weer bij is. Van der Steen is dit jaar weer goed bezig en heeft reeds drie koersen op zijn naam weten te schrijven. Hij is tevens vier keer eer der winnaar geweest van de Ronde van Bru, zodat zijn naaste concurren ten het nodige te duchten krijgen. De verwachting is dat na 'col de Boomdijk’ de meeste ontsnappingen zullen plaatsvinden, zeker gezien het vrij open en lange gedeelte Molenweg dat de coureurs af moeten leggen. Maar ook de vele premie-sprints zul len weer voor de nodige spanning zorgen. In totaal zijn er 100 premies te verdienen met een totaal van om en nabij de f 2000,-. „En het is terecht dat dat geld bij de renners terecht komt, want die rijden er tenslotte voor", meent mede-organisator Teun van Zalm. Ook dit jaar weer ondervindt het Wie lercomité honderd procent medewer king van diverse sponsors, plaatselij ke EHBO, de gemeente, politie en een tiental vrijwilligers. „Zonder deze mensen kun je gewoon niet en het gaat altijd goed, we hebben nooit geen dol verder dus...”, zegt Van Zalm hierover. Aan de hand van de maquette van M. K. Romeijn vertelt hij het een en an der over de historie van de vroegere toren en de kerk, die eeuwen lang zo kenmerkend voor het dorp waren In aansluiting daarop zal de werkgroep Ouwerkerk in Documenten met dia’s en verhalen een indruk geven over de lotgevallen van de twintigste eeuw. Er wordt met name getracht een beeld te vormen van het dorp en de naaste omtrek, zoals het haventje Via- De winnaar van vorig jaar, André Goo sens, rijdt dit jaar niet mee in de ama teurronde. Zodoende hier geen titel verdediger. Verder is ook niet van de partij Tonnie Jumelet, die vanwege een lastige armblessure niet kan fiet sen, en in verband met drukke werk zaamheden moet tevens Jaap Maas kant verstek laten gaan Desalniette min moet het aanwezige - sterke - veld de nodige spanning garanderren. Zaterdag 29 juli Dorpshuis Renesse. Zeeanemoon- weg: Big en Naked Gun, 13.30 uur. Twins, 19.00 uur. Cocktail, 21.30 uur. Deadly pursuit, 23.30 uur nen, de zeedijk, de omgeving van de Zuidbout, zoals het leefde in de eerste decennia van deze eeuw. Daarna - gaat men in op de veranderingen, die veroorzaakt werden door windhoos, oorlog en ramp. Het dijkherstel in 1953 wordt in grote lijnen toegelicht en tenslotte komt de ontwikkeling na de ramp in beeld. Er wordt zoveel mo gelijk contact gelegd tussen heden en verleden, zodat de betekenis van veel dingen duidelijker wordt. tor de geïnteresseerden kan er ge zeild worden met een traditioneel zeil schip waarna na terugkomst door de lefhebbers mosselen gegeten kun nen worden. Bezoekers van de toe ristendag hebben ook de mogelijk heid om een rondvaart over de Oosterschelde te maken De paar dentram rijdt door de stad onder be reiding van een gids. Draaiorgel Alanti zorgt voor de achtergrond mu ziek. Verder zijn er demonstratie’s tor de hele stad en de musea, mo to en expositie’s zijn open. De derde Toeristendag kent ook spe ciale activiteiten. Op het Havenplein sChiel Montagne aanwezig met het Rationale Cijferspel. Het spel wordt bespeeld in een Multi Show Trailer het een decor van tien meter breed, Ito meter hoog en vier meter diep.

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1989 | | pagina 1