F 5^—j ■■24 Hi PREEKUREN in KERKEN KRUISWOORDPUZZEL 0 Dagje Heist in Zierikzee badkrant 9 3n loer |7 9 8 1 21 28 i 37 ?S 59 n HAG 32 ■■33 3^«j35 EN jn ■k- TANDARTSEN APOTHEKEN lag 16 juli iuwen-Duiveland I. Herv. Kerk i VERTICAAL: 1. overdekt voertuig; 2. irmeerde Kerken 3 2 4 5 6 10 11 Goeree uur. 1661 15 DIERENARTSEN 25 49 53 ‘674 66 irse Kerk (zee: 10.00 uur. Remonstrants Ger. Gemeente Sommelsdijk: 10.00 uur. Leger des Heils Zierikzee: 10.00 uur. Ned. Herv. Kerk Ouddorp: 9.00, 11.00 en 18.30 uur. Geref. Gemeente Ouddorp: 9.30 en 18.30 uur. 0 uur. >00 uur. toeformeerde Gemeenten tonstede: 10.00 en 18.30 uur. Nieu- *tkerk: 9.30 en 15.30 uur. Ooster- tod: 10.00, 14.30 en 18.30 uur. uur. uur. Scharendijke: Arts L. A. M. Bruel, Markt 30-32, „De Stadswaag” Brou wershaven, telefoon (01119) 1280. Spreekuur iedere dag volgens af spraak, behalve donderdag in het Groene Kruisgebouw, voor 9.00 uur bellen. Bruinisse: Arts A. M. Dorrestein en C. Pet, Dorpsweg 5, Tel. (01113) 2120, voor spoed (01113) 1280. Van maan dag t/m vrijdag afspraak spreekuur 's ochtends. Apotheek geopend op werkdagen van 9.00-12.00 uur en van 16.00-18.00 uur en donderdags van 9.00-12.00 uur. Spreekuur volgens af spraak 8.00-9.30 uur. Oud-Gereformeerde Gem. in Nederland Zierikzee: 10.00 en 18.00 uur. Ooster- land: 9.30, 14.30 en 18.30 uur. Rooms-Katholieke Kerk Zierikzee: zaterdag 19.00 uur, zondag 10.00 uur. Haamstede: zaterdag 19.00 uur, zondag 10.00 uur. Renesse: za terdag 19.00 uur, zondag 10.00 uur. Gereformeerde Kerken Ouddorp: 10.00 en 17.00 uur. Tijdens het zomerseizoen aanvang 9.00, 10.30 en 18.30 uur. Rooms-Katholieke Kerk Melissant: Josefkapel, Provinciale weg 6, zondag 11.00 uur. Middelhar- nis Kerk Langeweg 50: zaterdag 18.30 uur; zondag 9.30 uur. Ouddorp: Mar- tinuskapel Stationsweg 37, zondag 9.30 uur. Doopsgezinde Gemeente Ouddorp: 9.30 uur (in kerk); 18.30 uur (in kerkgebouw Dorpstienden). Nieuwerkerk: Arts M. M. v. d. Berg, Wethouder v. Klinkenstraat 10, tel. (01114) 1810. Spreekuren volgens af spraak, hiervoor bellen tussen 8.00- 11.00 uur. Apotheek tot 12.00 uur ge opend. Renesse: P. van Malland, Oude Mool- weg 32, tel. 01116-1942. Behandeling zeven dagen per week. Brouwershaven: A. Broere, Meekrap- straat 7, tel. 01119-1588. Behandeling alleen volgens afspraak. Bruinisse: R. C. A Backer, Poststraat 14, tel. (01113) 2666. Behandeling al leen volgens afspraak. Tijdens het weekeinde spreekuren van 17.00-17.30 uur bij dienstdoende tandarts. Zierikzee: Sj. Bergsma, Varremarkt 7, Zierikzee, tel. (01110) 12180 Spreek uur dagelijks tussen 8.00 en 9.00 uur en tussen 13.00 en 14.00 uur; maan dag en donderdag van 18.00-20.00 uur en volgens afspraak. Bruinisse: E. Wondergem, Molen straat 26, Telef. (01113) 2724. Spreek uren dagelijks van 8.30 tot 9.15 uur. Woensdagavond van 18.30 tot 19.30 uur. Haamstede: M. K. Buth, Hogezoom 9. Haamstede, telefoon (01115) 2254. Spreekuren dagelijks tussen 13.00 en 14.00 uur. Dinsdag- en vrijdagavond tussen 19.00 en 20.00 en volgens af spraak. Tijdens het weekend spreekuur bij dienstdoende dierenarts. Stellendam: W. J. Vink, Keizerstraat 16a. Spreekuren maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 15.30-16.00 uur. Sommelsdijk: W. J. Vink, Zuidachter- weg 28. Tel. 01870-2897. Spreekuren maandag tot en met vrijdag van 8.00- 9.00 uur, en maandag tot en met vrij dag van 17.00-19.00 uur en volgens af spraak. Dierenkliniek Goeree-Over- flakkee alleen voor kleine huisdieren. Weekeind bij dienstdoende dierenarts volgens afspraak. Ouddorp: Bureau: Wilhelminaweg 14, tel. 01878-1244. Geopend 9.00- 18.00 uur. Zierikzee: J. J. Bakker, Oude Haven 4, tel. (01110) 13016. Behandeling al leen volgens afspraak. G. W. G. den Broeder, Oude Haven 51, Telefoon (01110) 13388. M. F. de Booij, Oude Haven 51, Telef. (01110) 12693. Behandeling alleen via telefonische afspraak. L. Lekkerkerk, Nieuwe Boogerdstraat 25, tel. (01110) 16066. Behandeling al leen volgens afspraak. F. v. d. Vliet, Oude Haven 51, tel. (01110) 16190. Behandeling alleen via telefonische afspraak s 44 5 Oude Tonge: P. Schilder, Kolfweg 27. Tel. 01874-2441. Spreekuren maandag tot en met vrijdag van 8.00-9.00 en 13.00-14.00 uur, dinsdag- en donder dagavond van 20.00-21.00 uur en vol gens afspraak. toGeref. Kerken Rfikzee: 10.00 en 18.00 uur. Kerk- pve: 10.00 en 18.00 uur. Haamste- 10.00 en 17.00 uur. ferikzee: Gasthuiskerk: 9.30, 11.00 IH8.30 uur. Kerkwerve: 9.30 uur. Se- Mskerke: 10.00 uur. Burgh: 10.00 ItHaamstede: 10.00 en 19.00 uur. ■nesse: 9.00 en 10.30 uur. Noord- Wle: 10.30 uur. Scharendijke: 9.30 J' Brouwershaven: 9.30 uur. Zon- lemaire: 11.00 uur. Noordgouwe: JBO uur. Dreischor: 9.30 uur. pwerkerk: 10.00 uur. Nieuwerkerk: MO uur. Oosterland: 10.00 en 18.00 kSirjansland: 10.00 en 18.30 uur. fruinisse: 10.00 en 17.00 uur. Zierikzee: Arts W. Bontkes, Touw- baan 20, Zierikzee, Tel. (01110) 12280. Spreekuur van 8.00- 9.30 uur en maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagmiddag van 13.00-14.00 uur. Arts A. W. van Geer, Havenpark 35, Tel. (01110) 12080. Alleen volgens af spraak, 8.15-10.00 uur. Arts J. B. Visser en C. H. G. Daniels, Poststraat 32, Tel. (01110) 13965. Spreekuur alleen volgens afspraak. Bellen vanaf 8.00-10.00 uur. Middelharnis: Voor spoedgevallen Prins Hendrikstraat 2, tegen over de EMGO (bij Rabobank Langeweg rechts afslaan), Middelharnis, tel. (01870) 2966. Spreekuur elke dag van 8.00-9.00 uur en van 18.30-19.30 uur en volgens afspraak. Stellendam: Arts R. P. van Rijswijk, Mr. I. Caustraat 1, telefoon (01879) 1207. Spreekuur volgens afspraak. Bellen voor afspraak tussen 8.30 en 10.00 uur. In het weekend gelieve eerst telefonisch contact opnemen. ikzee: 10.00 en 18.30 uur. Haam- e: 9.00, 10.15 en 19.00 uur. Scha- lijke: 10.00 uur en 19.00 twershaven/Zonnemaire: onpleinkerk: 10.00 en 18.30 iwerkerk: 10.00 en 17.00 nisse: 10.00 en 17.00 uur. Pinkstergemeente Zierikzee: De diensten zijn op zonda gen om 10.00 uur en op de woensdag avonden om 20.00 uur. Jehova’s Getuigen Zuidwellestraat 37, Zierikzee: Zondag: 10.00 uur openba re lezing, 11.00 uur Wachttorenstudie. Donderdag: 19.00-20.30 uur Theokra- tische school; 20.30 uur dienstverga- dering. Haamstede: D. H. de Kup, Vroonweg 4, telefoon (01115) 1359. Spreekuren maandag, dinsdag en woensdag van 14.00-15.00 uur, vrijdags van 16.00- 17.00 uur. H. A. Boom-De Keizer, Westerenban 14, Telefoon 01115-3103. Behandeling alleen volgens afspraak. Mevrouw H. B. Geleijnse, Noordstraat 12, telefoon 01115- 2698. Behandeling alleen volgens afspraak. luwershaven: Arts L. A. M. Bruel, irkt 30-32, „De Stadswaag” Brou- ershaven, telefoon (01119) 1280. Vrij xeekuur van 8.00-8.30 uur. Voor het aken van een afspraak voor 9.00 uur dien. Weekend alleen voor spoed- ■rallen van 11.30-12.00 uur en van 130-17.00 uur. HORIZONTAAL: 1. tak van sport; 6. orkestinstrument; 12. wijnsoort; 14. hijstoestel; 15. titel (afk.); 17. vogel; 20. uitroep; 21. hulpzeil; 23. snijwerktuig; 24. waterkant; 25. boomtronk; 27. klei ne zeeboezem; 28. stuk bouwland; 29. vreemde titel; 31. Nederlands schilder; 32. karaat (afk.); 33. smaad, schande; 35. windrichting (afk.); 36. bijeenkomst waar iets gedemon streerd wordt; 37. vreemde titel; 39. symbool van rubidium; 40. vandaag; 42. voorzetsel; 44. niets uitgezonderd; 46. soort kip; 47. lange stok van een vogelaar; 49. kale streep in een stof; 52. zwak; 53. gedwee, tam; 54. hoofd deksel; 58. stremsel; 59. paardeslee; 60. in zeewater levend dier; 62. mu zieknoot; 63. mohammedaans rech ter; 64. naaldboom; 66 soort kat; 69. werkruimte van een kunstschilder. Oosterland: Arts H. Speelman, Mo lenweg 61, tel. (01114) 1280. Spreek uren maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tot 11.00 uur, afspraak via schijvensysteem. Woensdag geen spreekuur. Apotheek geopend op de maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Noordgouwe: Arts H. J. M. Sleegers, Heereweg 16, Tel. (01112) 1480. Spreekuur volgens afspraak. Bellen van 8.00-10.00 uur. Een aantal inwoners uit Heist zal die zaterdag Zierik zee een Vlaams tintje geven. Zo wordt een optreden ver wacht van de harmonie Sint Cecilia, de volksdansgroep De Klakkertjes, de Visbakkers en het dansgezelschap Heliopsis. niet parkeren (afk.); 3. sleepnet; 4. zoutachtig; 5. zijden stof; 7. vork om aal te steken; 8. waterplant; 9. alvo rens; 10. senior (afk.); 11. beroep; 13. zitting van een rechtscollege; 16. rondgaand gerucht; 18. rondhout; 19. in memoriam (afk 20. roofvis; 22. in- sekt; 24. verwarde boel; 25. deel van een altaar; 27. rover; 29. vis; 30. vlas- kam; 33. uitroep; 34. gemalin van Ae- gir; 38. afstand op één dag afgelegd; 41. bepaling aankondigend vnw.; 43. zedig; 45. open plaats in een bos; 48. ruimte in de mond; 50. toverkunst; 51. vriezend weer; 54. honingdrank; 55. voorzetsel; 56. maangestalte (afk.); 57. plakband; 60. waterkering; 61. danspartij; 63. walkant; 65. rechten in begrepen (afk.). Welke 2 sleutelwoorden vormen de letters uit de vakjes:' 51, 67, 38, 43, 47, 55, 26, 33, 57, 66 en 31, 44, 36, 23, 7, 34, 41, 5, 35, 29? Ouddorp: W. J. Vink, Hofdijkseweg 17a, tel. 01878-2763. Spreekuren maandag, woensdag en vrijdag van 20.30-21.00 uur. Dinsdag en donder dag van 14.00-14.30 uur. Ouddorp: L. E. Tjebbes, Bar de Kreek Boompjes 9, Ouddorp, tel. 01878-1401. Spreekuren maandag, woensdag en vrijdag van 14.00-14.30 uur. Goedereede: Arts P. J. Bulthuis, De Stove 40, telefoon (01879) 1367. Spreekuur volgens afspraak. In het weekend gelieve telefonisch kontakt op te nemen. Recreatiedienst Ouddorp: In recreatiecentrum Top pershoedje, Strandweg 4. Aanvang zondags 10.00 uur. toformeerae Gemeenten •Nederland toikzee: 13.30 en 18.00 uur in Lu- r*se kerk. Nieuwerkerk: 9.45 en pO uur. Bruinisse: 10.00 en 17.00 [nesse: Arts J. L. Flach, Jan van hesseweg 6, Renesse, tel. (01116) 80 Spreekuur van 8.00 tot 9.00 uur [16.00-17.00 uur van half juni tot 1 Bember. Tijdens werkdagen apo- eek gehele dag open. Huisbezoek «vragen voor 10.00 uur. Weekend ben voor spoedgevallen van 11.30- 100 uur en van 16.30- 17.00 uur. Ouddorp: Artsen W. J. Bron, A. J. Jansen en G. B. K. Steenhof, praktijk Oude Nieuwlandseweg, tel. (01878) 1312. Spreekuur alleen volgens af spraak, 8.30-11.00 en 13.00-16.00 uur. Visites aanvragen tussen 8.30-10.00 uur. De apotheek is geopend van maandag tot en met vrijdag van 8.30- 17.30 uur. Medicijnen afhalen tussen 17.00 en 18.00 uur. Men wordt ver zocht de ziekenfondskaart mee te brengen. In het weekend en 's avonds gelieve eerst telefonisch kontakt op te nemen. uur. Zon- en feestdagen 11.00-11.30 uur en 17.30-18.00 uur. Spoedrecepten kunnen via de dienstdoende arts in de overige uren altijd worden aange boden. Inlichtingen via tel. 3666. ZIERIKZEE - Geen officiële jumelage maar iets wat er op lijkt. Dat is zaterdag 29 juli het geval wanneer in Zierik zee een dagje Heist wordt gehouden en dat aansluit bij de expositie over de Heister vissers die in het Maritiem Museum te zien is. Ouddorp: J. H. v. d. Pol en S. v. d. Pol-Dijkhuizen, Spaanseweg 4, tele foon (01878) 1660. Behandeling uit sluitend na telefonische afspraak. L. P. Zeelenberg, Hazersweg 22, tele foon (01878) 2919. Behandeling alleen volgens afspraak. Apotheek Menheerse, Voorstraat 16, 'Middelharnis. Tel. 01870-3666. Ope ningstijden apotheek: werkdagen 8.30-12.30 uur en 13.00-18.00 uur. Za terdag 10.30-11.30 uur en 17.30-18.00 nh-Haamstede: Artsen J. Ph. P. Bnger en G. van Beek-Verbeek, ighseweg 54, Haamstede. Tel. 1115) 1861. Spreekuur van 8.00-9.00 (Telefonisch spreekuur van 12.30- IDO uur. Apotheek de gehele dag Bpend uitgezonderd van 12.00- [OC uur. Weekend alleen voor loedgevallen van 11.30-12.00 uur en 116.30-17.00 uur. Itentie Apotheek C. C. H. Verschuren, Dam 18, Zierikzee. Tel. 01110-12906. Ope ningstijden apotheek: Werkdagen 8.30-17.30 uur. Zaterdag 9.00-12.30 uur en van 16.30- 17.30 uur. Op zon- en feestdagen 12.00-12.30 uur en van 18.00-18.30 uur. POLITIE Alarmnummer Rijkspolitie (01180- 33333). Zierikzee. Het groepsbureau van de Rijkspolitie Schouwen- Duive- land is 24 uur per dag geopend, tel. 01110-14055. <«ref. Kerken Vrijgemaakt luwershaven: 8.45, 10.30 en 18.30 «r tonstede: in kerkgebouw Geref. rt. Hogezoom 5: 17.00 uur. ir alle medische hulp (spoed ende en niet-spoedeisende) dt altijd, dat er contact opgeno- n moet worden met de dienst ede huisarts. Men wordt gead- eerd niet direct naar het kenhuis te gaan. r|fl29 30BB31 36 24

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1989 | | pagina 9