Tweede Toeristendag in centrum Zierikzee EVENEMENTEN Goeree-Overflakkee badkrant 19 Schouwen-Duiveland Goeree-Overflakkee 9 ZIERIKZEE - Dinsdag 18 juli beleeft Zierikzee haar tweede toeristendag in een serie van vijf. Er is van alles te beleven tussen 10.00-17.00 uur. w Vrijdag 21 juli Vrijdag 14 juli Dinsdag 18 juli Zaterdag 15 juli Woensdag 19 juli Zaterdag 22 juli Donderdag 20 juli Zondag 16 juli Maandag 17 juli Speciaal voor de achttiende juli is er 1 Bruinisse Gemeentehuis. Tentoonstelling Kleine Schatten van Schouwen-Duiveland Tot en met 13 juli. Zierikzee Noordhavenpoort. Expositie van gra fisch werk van Ton Lamper uit ’s-Heer Arendskerke. Tot 13 juli. Zierikzee Nieuwe Kerk. Zomertentoonstelling van de Zeeuwse Kunstkring. Tot en met 15 juli. Zierikzee De Eenhoorn, Havenpark. Expositie karakterpoppen Gerda van de Werf- van Aken. T/m zaterdag 15 juli Bruinisse Hal van het gemeentehuis. Expositie werk van Ria Baauw uit Goes: aqua rellen en olieverfschilderijen Tot sep tember van maandag t/m vrijdag van 08.00-17.00 uur. Zierikzee Openbare bibliotheek de Stolpe. Ten toonstelling Vervoersmiddelen in Zee land. T/m woensdag 26 juli. Serooskerke In restaurant De Waag. Expositie van M. Verbeek-Kortekaas uit Den Bom mel met aantal fantasiepoppen. Tot ongeveer begin augustus. Burgh-Haamstede Bewaerschole, Weststraat 18. Exposi- Renesse Expositie schilderwerken van Marja de Lange in de Hervormde kerk, ge opend gedurende maanden juni T/m september, op dinsdag- en donder dagmiddag, van 14.00 tot 16.00 uur. Brouwershaven Museum De Vergulde Garnaal, Markt 5. Overzicht geschiedenis Brouwers haven en expositie Brouwershaven en de landbouw in de 19e eeuw. Ge opend tot eind september maandag t/m zaterdag van 9.00-12.00 uur en 14.00-17.00 uur. Ouddorp Museum Ouddorps Raad- en Polder huis, Raadhuisstraat 4. Tentoonstel ling Vlinders (n.a.v. 1989 Vlinderjaar). T/m 28 juli Openingstijden: juli en augustus: maandag t/m zaterdag 10.00-13.00 uur, 14.00 t/m 17.00 uur. Zondags gesloten tie diverse verzamelingen van parti culieren (o.a. brillen, vogelschedels, Afrikaanse hoofddeksels, speldjes etc.). T/m 5 augustus, dagelijks (be halve zondag) van 13.30-16.30 uur. En tijdens toeristendagen in Burgh en Haamstede van 10.00 tot 16.30 uur. Brouwershaven Museum De Vergulde Garnaal. Expo sitie schilderijen van Rinus Roon. Tot eind juli. Goedereede In Klein Loogemënt, Noordzijde Ha ven 29. Litho’s van Jan Voerman sr. 20 originele litho’s uit het Verkade Album in combinatie met glas van Mirande v. d. Waal en Woutje Schaafje uit Rotter dam. Gedurende de gehele maand juli. Op twee zaterdagen zal een de monstratie glasblazen plaatsvinden. nisbaan (Klarebeekweg) Sluitingsda tum inschrijving: 15 juli om 18.00 uur. Tel. 01878-1155 en 01878-2370. Ouddorp - Dia-avond. Vertoning van dia’s over Ouddorp van toen... en nu in multi-functioneel gebouw Dorps- tienden, 19.30 uur. Toegangsbewijzen alleen af te halen bij VVV-kantoor. Herkingen Theetuin De Bongerd. Expositie van Anneke van der Meer-Rentes met olieverfschilderijen. T/m 23 juli, dage lijks van 10.30 tot 22.30 uur. Goedereede - Autopuzzelrit. Deze rit gaat door de gemeente Goedereede en start om 18.30 uur vanaf het par keerterrein Dorpstienden. Goedereede - Rommelmarkt met ba zar, zowel in verenigingsgebouw Oostdam als buiten op de parkeer plaats. Iedereen kan een tafel huren voor f 10,-. Inl. 01879-2321. Middelharnis/Sommelsdijk - Wieler- Op de Balie is er een kinderrommel- markt en in de Nieuwe kerk is er om 14.00 uur een orgelconcert door Hans Villerius. Voor de kerk is er voor de liefhebbers een kunstmarkt, terwijl er vanaf de Nieuwe Haven ingescheept kan worden op een tradiotioneel zeil schip en voor een rondvaart over de Oosterschelde. Daarnaast rijdt de paardentram, speelt het draai-orgel en zijn er tal van exposities te bezich tigen. Zierikzee Stadhuismuseum. Expositie Kleder drachten, het behouden waard. Tot 1 oktober van maandag tot en met vrij dag van 10.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 17.00 uur Ouddorp - Plankzeilwedstrijd. Hom- pelvoetrace op de Grevelingen voor plat- en rondbodems en vrije klasse, die vanaf de haven Ouddorp rond het eiland de Hompelvoet wordt gevaren. Inl. Watersportvereniging Goeree, tel. 01878-3020 of 1878. Ouddorp Atelier 't Ooilam, uitgang parkeerter rein Dorpstienden. Bloemen en landschap-aquarellen van Janny van Damme. Dagelijks geopend in het sei zoen, daarbuiten op zaterdag en-ver zoek. Tel. 01878-2228. de clown Coco, die in het Havenkwar tier kinderen sminkt. Het poppenthea ter Robhetty bezoekt de lokatie Mol/ Melkmarkt en Mario de Goochelaar staat aan de Schuithaven/Nobel- straat. Daar speelt ook de organist Heijermans. Op het Havenplein is er een klimwand en een paratoren. Het Haarlems gitaarduo tekent voor de muziek. Bovendien kan er de gehele dag gevlogen worden met een heli copter, die de lucht in gaat vanaf het terrein aan de Haringvlietstraat/Laan van St. Hilaire. Noordwelle Keramiek Noordwelle, Dorpsring 24. Handgedraaide pottery in aardewerk en porcelein, Pit fire en Raku. Verder handgevormde Landschappen en vrouwen. Werk van: Nel de Bruin, Hanneke Keuning en Karin Raak Per manente expositie. Dinsdag t/m zater dag 1330-17.30 uur. Kia-Ora, Dijkstelweg 19, 19.00 uur. Toegangsbewijzen verkrijgbaar bij het VVV-kantoor. Ouddorp - Rondleiding naar de kerk toren van Ouddorp. Kaarten uitslui tend verkrijgbaar bij het VVV-kantoor. Eerste rondleiding vertrekt 18.30 uur van het museum .Ouddorps Raad- en Polderhuis”, Raadhuisstraat 4. In dien belangstelling voor een tweede rondleiding vertrek 19.30 uur. Goedereede - Bridge-drive in vereni gingsgebouw Oostdam, 19.30 uur Opgave bij dhr. Stok, tel 01879-1974. Middelharnis - Braderie: Marktkra men in winkelcentrum d’n Diek, de monstraties. oldtimer-show. Er spelen diverse muziekbandjes op d’n Diek. Middelharnis - Braderie-jazz in het Diekhuus. 21.15 uur Dirksland In gemeentehuis. Tentoonstelling ou de polderkaarten van Goeree en Overflakkee. Tot 1 augustus. Ouddorp Gereformeerde kerk aan de Dorps weg (ingang Dorpstienden). Expositie gericht op de natuur. In samenwer king met de Stichting Zuidhollands Landschap en de Vereniging tot Be houd van Natuurmonumenten zijn er mooie en interessante dingen te be zichtigen. T/m zaterdag 12 augustus. Dagelijks (behalve zondags) van 10.00-12.00 uur en op maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdag avond van 19.00-21.00 uur. Middelharnis Braderie-jazz in het Diekhuus, 21.15 uur. Middelharnis - Braderie met o.a. marktkramen, demonstratie truckers- how door chauffeurs Goeree-Over flakkee, muziekkorpsen, optreden be kend artiest (+20.30 uur) Ouddorp - Bingo-avond bij camping Klepperstee Ouddorp - Rondleiding naar de kerk toren van Ouddorp. Kaarten uitslui tend verkrijgbaar bij het VVV-kantoor. Eerste rondleiding vertrek 18.30 uur van het museum Ouddorps Raad- en Polderhuis”, Raadhuisstraat 4. In dien belangstelling voor tweede rond leiding vertrek 19.30 uur. Sommelsdijk Streekmuseum. Tentoonstelling over beugvisserij van Middelharnis zoals die tot ongeveer 1920 was, met voor werpen uit de eigen collectie van het Streekmuseum en uit het bezit van particulieren. Tot 1 oktober. Tevens expositie foto’s en voorwerpen m.b.t. de visserij van de kop van het eiland Goeree-Overflakkee. zoals die was en is. Zierikzee Tijdens open kerkdagen in Gasthuis kerk foto-expositie van fo'ografe Jen ny E. Wesly. Tema: Joods leven in Ne derland. T/m vrijdag 11 augustus op elke maandag, woensdag en vrijdag van 13.00-17.00 uur Zierikzee Burgerweeshuis. Zomertentoonstel ling Ad en Tessa Braat. Expositie van dertig beeldhouwers omvat tuinbeel den in brons en steen (in de tuin). Bin nen in Burgerweeshuis zijn vitrines met klein plastic en klein antiek inge richt. Tot 12 augustus, van maandag tot en met zaterdag vaff 10.00-17.00 uur. Burgh-Haamstede Kunstnijverheid Atelier 't Oute ’Uus, J. J. Boeijesweg 6. Aquarellen, brood deeg en karakterpoppen van Addy Bliek. Zaterdagmiddag geopend en op telefonische afspraak. In de vakan tieperiode 's middags geopend vanaf 14.00 uur. Haamstede Grote Kerk. Tentoonstelling Bijbelse schilderijen. Tevens middagpauze- dienst (12.30-13.00 uur). Ook is er een boekenstand in de kerk. Tijdens Ring- dagen 10.00-17.00 uur (13, 20, 27 juli, 3 en 10 augustus). Goedereede - Vrijdansen in Vereni- gingsgebouw Oostdam, 20.00 uur. Ouddorp - Dansavond bij camping Klepperstee, 20.00 uur. Ouddorp - Klaverjassen bij camping De Magneet. Opgave bij dhr. Meijer van camping De Magneet xOuddorp - Rommelmarkt t.b.v. Woord en Daad. Bij de bloemenkassen van de fam,. Grinwis aan de Dijkstelweg 28 kunt u snuffelen in tweedehands goe deren van Ö.00-17.00 uur. Oliebollen en wafelverkoop, verloten fiets enz Ouddorp Draaiorgel Neptunus speelt voor u in centrum. Ooltgensplaat - Overlevingszwem- men in zwembad De Singel, 13.00 uur Deelnemers worden verwacht in zwemkleding met daaroverheen 1 lange broek, 1 trui, 1 jas en kaplaar zen. Ouddorp - Bingo-avond bij camping Klepperstee, 20.00 uur. Ouddorp - Rondleiding naar de kerk toren van Ouddorp. Kaarten uitslui tend verkrijgbaar bij het VVV-kantoor. Eerste rondleiding vertrekt 18.30 uur van het museum „Ouddorps Raad- en Polderhuis”, Raadhuisstraat 4. In dien belangstelling voor een tweede rondleiding: vertrek 19.30 uur. Ouddorp - Tennis-badgastentoernooi, t/m zaterdag 22 juli. Inschrijfformulie ren bij het VVV-kantoor en op de ten- Ouddorp Zomeravondzang in de Geref. kerk aan de Dorpsweg (ingang Dorpstienden). Presentatie: Titia Dijk stra, 20.00-21.00 uur. Na afloop gratis koffie en limonade. Ouddorp Disco-avond in multi-func tioneel gebouw Dorpstienden, 20.00 uur Ouddorp - Discö-avond bij camping Klepperstee: 20.00 uur Ouddorp - Kinderbingo bij camping De Magneet. Opgave bij dhr. Meijer van camping De Magneet. Ouddorp - Rommelmarkt en oliebol len eten in speeltuin De Flipjes aan de Pr. Hendrikweg nabij bungalow park Jonkerstee. Ouddorp - Bingo in multi-functioneel gebouw Dorpstienden, 20.00 uur. Ouddorp - Brigademiddag, waarin aantal reddingsdemonstraties ver toond zal worden, m.m.v. reddingsbo ten, EHBO en Rijkspolitie, om 14.00 uur bij strand 't Flauwe Werk nabij reddingspost en strandpaviljoen Paal 10. Ouddorp - Excursie in natuurreser vaat De Kwade Hoek. Verzamelen om 19.00 uur bij het zgn. Plaatje, eind Oostdijkseweg. Toegangsbewijzen al leen te verkrijgen bij VVV-kantoor. Bij regenachtig weer laarzen meebren gen. Goedereede - Vrijdansavonden in Verenigingsgebouw Oostdam 20.00 uur. Ouddorp - Disco-avond bij camping Klepperstee, 20.00 uur. Ouddorp - Bingo bij camping De Magneet. Opgave bij dhr. Meijer van camping De Magneet. Ouddorp - Excursie in de Westdui- nen. Start vanaf de werkschuur West- duinweg 37, net voorbij de kruising Klarebeekweg-Westduinweg, 10.00 uur. Toegangsbewijzen verkrijgbaar bij het VVV-kantoor. Stellendam - Zwemfestijn in zwem- complex 't Zuiderdiep, Zuider- diepstraatweg 4, 10.00 uur. Jong en oud kan hiervoor inschrijven in het zwembad of bij het VVV-kantoor. Op geven voor vrijdag 21 juli. Ooltgensplaat Dauwzwemmen in zwembad De Singel, 07.00 uur. Zwem men en wandelen. Bij terugkeer ont bijt. Inlichtingen 01873-1385 Ouddorp - Bingo-avond bij camping Klepperstee, 20.00 uur. Ouddorp - Play-back tot 16 jaar bij camping De Magneet. Opgave bij dhr. Meijer van camping De Magneet. Ouddorp - Excursie in de Kleistee. Start vanaf het toegangshek, te berei ken door het pad in te slaan naast ronde. Categorie: recreanten, dames, liefhebbers/veteranen, amateurs. Starttijd 15.00 uur. Ouddorp - Bingo in multi-functioneel gebouw Dorpstienden, 20.00 uur. Zierikzee Tweede verdieping Maritiem Mu seum. Tentoonstelling Heistse vis sers, 75 jaar geleden als vluchtelin gen in Zierikzee. T/m zondag 30 juli maandag t/m zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur en in juli ook op zondag van 12.00 tot 17.00 uur.

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1989 | | pagina 19