I I „SCHOUWER HOECK” EVENEMENTEN Schouwen-Duiveland Oplossing van de puzzel i Café-Restaurant Renesse geeft zomer- programma ’89 gratis uit badkrant 17 LAONE 32 - RENESSE - 01116-1637 RUIM EN GEZELLIG TERRAS KINDERMENU’S VANAF f 5,75 APPELPUNT MET SLAGROOM f 2,50 SPEELTUIN MET MINISCOOTERS 50 MTR. VAN HET STRAND (Laone overgang) PANNEKOEKEN EN AANTREK KELIJKE SORTERING SNACKS (tot 17.00 uur) RUIME PARKEERGELEGENHEID OP 25 MTR. AFSTAND GEHELE WEEK GEOPEND VANAF 10.00 UUR. HOOFDGERECHTEN MET VLEES OF VIS VANAF f 14,75. GESERVEERD MET MET O.A. GROENTEN, FRITES, GEBAK KEN AARDAPPELEN EN GEVARIEERDE SALADE I Vrtjtefi H* Donderdag 20 juli Zaterdag 15 juli Vrijdag 21 juli Dinsdag 18 juli Zaterdag 22 juli Woensdag 19 juli Zondag 23 juli Renesse - Rondleiding over het land goed Slot Moermond; 14.30 uur. Ver trek Slotlaan. Uitsluitend vooraf in schrijven bij het VVV-kantoor. Renesse - Optreden diverse muziek groepen op het evenemententerrein; 19.00-22.00 uur Brouwershaven - Kinderrommel- markt op de Markt. 9.00-12.00 uur Sirjansland - Braderie in het cen trum, 9.00-17.00 uur. Bruinisae - Vissenjdagen Braderie met oa. muziek, kramen (vanaf 10.30 uur), bedrijfspresentatie (11.00 uur), vlootshow (13.30 uur), barbecue etc. VERTICAAL: 1 huifkar; 2. N.P.; 3. kor; 4. brak; 5. atlas; 7. elger; 8. lies; 9. eer; 10. Sr.; 11. analist; 13. sessie; 16. ronk; 18. ra; 19.1.M.; 20. haai; 22. kakkerlak; 24. warwinkel; 26. retabel; 27. bandiet; 29. sneep; 30. repel; 33. och; 34. Ran; 38. dagmars; 41 degene; 43. eerbaar; 45. laar; 48 keel; 50. magie; 51. vorst; 54. mede; 55. te; 56. L.K.; 57. tape; 60. dam; 61. bal; 63. ka; 65. R.l Reneeee - Fietspuzzeftochten en wandeipuzzeltochton Vertrek en in schrijving bij VVV-tentoor tussen 1400-14.30 uur Renesas - Markt van 09.00 tot 13.00 uur op de Korte Reke. Bruliteee - Markt van 8J30-13D0 uur op het Kerkplein. Het boekje dat de naam Renesse Ak- tief Zomerprogramma mee kreeg is tot stand gekomen in samenwerking met de VVV. In het voorwoord dat ge schreven is door A. J. Padmos, waar nemend burgemeester van Wester- schouwen staat te lezen Achter grond van de georganiseerde recrea- tie-activrteiten zijn de navolgende doelstellingen Preventie recreatie- cnminaliteit Dit onder andere door jongeren alternatieven aan recreatie ve voorzieningen te bieden, alterna tieven voor discotheek en cafébe zoek; bijvoorbeeld activiteiten zoals sport en spel. En het promoten van de gezinsbadplaats Renesse, door mid del van een activiteitenprogramma voor gezinnen met kinderen Vadertrots en maskerdans RENESSE - Os Stichting Recreatie Activiteiten Westerschouwen heeft dit jaar voor de eerste teer een boekje uitgegeven, waarin het zo- iwerpiogiemw voor de badplaats is opgcnomenMon hoopt door uit* gWte van hst zofnerprog.*amma Re- neese niet atteen aantrekketijk te maten voor de jeugdige iwcmen- ten, maar dat de badplaats ook aan gezinnen een fijne en rustige ve- tetee ttedt. HORIZONTAAL: 1. honkbal; 6. ce lesta; 12. port; 14. lier; 15. ir.; 17. ralrei ger; 20. ha; 21. fok; 23. kaasmes; 24 wal; 25. knar; 27 baai; 28. akker; 29 sir; 31. Maris; 32 kt.; 33. oneer; 35. N.W.; 36. seance; 37. pandit; 39 Rb; 40. heden; 42 in; 44. alles; 46. pel; 47 rekke; 49. gaal; 52. teer; 53. mak; 54. matelot; 58. leb; 59. ar; 60. degen krab; 62 la; 63. kadi; 64. spar; 66. sia mees; 67. atelier In de brochure zijn belangrijke adres sen en telefoonnummers vermeld en worden zowel in de Nederlandse als in de Duitse taal de toeristen nog en kele vakantietips gegeven. Zo wordt er geattendeerd op een wegsleepre- geling bij fout parkeren, dat dieven en inbrekers niét op vakantie zijn en dat van thuisblijvers geen spoorzoekers gemaakt moeten worden Zierikzee - Open kerkdagen, in Gast huiskerk; boekentafel diaserie over geschiedenis Gasthuiskerk, foto- expositie over Joodse gemeenschap in Nederland in de jaren tachtig. Er kan ook door gastorganisten op orgel worden gespeeld 1300-±1630 uur Bruinisaa Bradenedag bij het Cen trum plein, met oa. kramen, muziek, helikopterrondvluchten. springkus sen, standwerkers, pony-rijden. zeil tochten etc Brouwershaven - Toeristendienst in de Grote- of Sint Nicolaaskerk, 10.00 uur. Renesse - Strandspektakel bij Strandpaviljoen De Branding, 10.00- 17.00 uur; Circus Holiday aan de Roe- landsweg, 16.00 en 20.00 uur. Haamstede - Diavoorstelling over de flora en fauna van Schouwen-Duive land. in de zaal van de Gereformeer de kerk, 19.30 uur. Renesse - Fietspuzzeltochten en wandelpuzzeltochten. Vertrek en in schrijving bij VVV-kantoor tussen 14 00-14.30 uur. Zierikzee - Toeristendag. Op diverse lokaties in de stad braderie met o.a. standwerkers, muzikanten, klimwand, paratoren. 10.00 tot 17.00 uur. De waarnemend burgemeester on derschrijft deze doelstellingen met: ..Ik spreek de hoop en de erwachting uit dat de verschillende program- ma-onderdelen door zowel de re creant als door de eigen bevolking positief zullen worden ontvangen. Be nadrukt dient te worden dat vooral de eigen bevolking belang heeft bij het slagen van het project. Een geslaagd project bevordert een rustig woon- en leefklimaat”, aldus Padmos. Zierikzee - Poppentheater Alteklem, St. Domusstraat 106. Voorstellingen op woensdag (onder voorbehoud). Op verzoek ook op andere dagen Aan vang 14.30 uur. Reserveren bij tel. 01110-14200 Zierikzee - Open kerkdagen in Gast huiskerk; boekentafel, diaserie over geschiedenis in Gasthuiskerk, foto- expositie over Joodse gemeenschap in Nederland in de jaren tachtig. Er kan ook door gastorganisten op orgel gespeeld worden. 13.00-±16.30 uur. Renesse - Kindertheater Rijn en Trijn; 17.00 uur aan de Kerkring, 19.00 uur aan de Hogezoom. I Burgh IM—terti - Diaserie in de kelder van Stat Haamstede over ge schiedenis Slot Haamstede met daar aan verbonden een toelichting in de eenvoudig ingerichte Ridderzaal, 19.00 uur. Kaartverkoop alleen bij het VVV-kantoor Reneaae - StraaNheater Tim Jones, 17.00 en 21.00 uur op het Schelpenter rein; Kindertheater Rijn en Trijn, 18.30 uur aan Kerkring en 20.00 uur aan Sc hovers Brouwershaven - Zomermarkt op de Markt, 10.00-17.00 uur. Zierikzee - Markt van 8.30-16.00 uur op het Havenplein. Burgh-Haamstede - Diaserie in de kelder van Slot Haamstede over ge schiedenis Slot Haamstede met daar aan verbonden een toelichting in de eenvoudig ingerichte Ridderzaal. 10.00, 10.30, 11.00, 11.30 en 12.00 uur. Kaartverkoop alleen via het VVV- kantoor. Burgh-Haamstede - Bridgedrive in dorpshuis de Schutse, Julianastraat 22 Inschrijving tot 19.15 uur aan de zaal. Haamstede - Ring Promotiedag. Bra derie, 10.00-17.00 uur. Renesse - Rondleiding over het land goed Slot Moermond; 19.00 uur. Ver trek Slotlaan. Uitsluitend vooraf in schrijven bij het VW-kantoor. Renesse - Zomeravondstilte Theo Faber op orgel piano, spinst, clavi chord, clavecimbel en Rem» Patoer, dwarsfluit; 20.00 uur in Hervormde kerk Renesse - Rondleiding over het land goed Slot Moermond; 14.30 uur. Ver trek Slotlaan. Uitsluitend vooraf in schrijven bij het VVV-kantoor Renesse - Spa Promotiedag, de hele dag in het centrum; Finale camping- volleybaltoernooi bij strandpaviljoen De Schorpioen, 11.00-18.00 uur; Straattheater Tim Jones, 17.00 uur aan de Kerkring en 20.30 uur op het Schelpenterrein; Circus Holiday, 16.00 en 20.00 uur aan de Roelands- weg Brouwershaven - Kinderrommel- markt op de Markt, 9.00-12.00 uur. Haamstede - Rommelmarkt ten bate van Nederlandse Hervormde Kerk, aan de Ring, 8.30-±16.30 uur. Ouwerkerk - Braderie aan de Ring, 9.00-17.00 uur. Zierikzee - Open kerkdagen in Gast huiskerk, foto-expositie over Joodse gemeenschap in Nederland in de ja ren tachtig Er kan ook door gastorga nisten op orgel gespeeld worden 13.00-t 16.30 uur Bruinieee - Vissenjdagen. Braderie met o.a. kramen (vanaf 10.30 uur), rai se haatsshow (14.00 uur), optreden drum en bugle-corps Jukana uit Mid delburg (1900 uur), demonstratie volksdansen (20.30 uur) etc. Renesse - Avondmarkt met am bachtslieden. standwerkers en straat artiesten, aan de Lange Reke- Kerkring; 17.00-21.00 uur.

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1989 | | pagina 17