8 DEZE WEEK (omende maanden volop te televen in centrum Renesse Gedeputeerde De Vries-Hommes opent de Zomertentoonstelling I FILMS V I 15 17 19 JULI 1989 GRATIS KRANT IN REKREATIELAND Theater Mastiek van dertig kunstenaars in tuin van Tessa en Ad Braat Dierentuin iNESSE - De Stichting Recreatie Activiteiten Wester- houwen staat de komende zomermaanden garant voor ngevarieerd programma voor jong en oud. Een van de or- nisatoren, Hans Vrij, onderstreept hiermee de wens van epolitiek’ om Renesse weer een badplaats voor het gezin maken. Volgens Vrij is het effect van dergelijke activitei- nweliswaar niet direct meetbaar, maar hebben ze wel de- ilijk effect. BERIKZEE -De koppeling tussen antiek en hedendaagse Keldhouwwerken maakt deze expositie aantrekkelijk voor en breed publiek. Dat deze tentoonstelling in Zierikzee lordt gehouden is des te meer een goede zaak omdat het ansluit bij de spreidingsgedachte van de provincie”. Deze loorden sprak gedeputeerde G. de Vries-Hommes tijdens Ie korte openingsplechtigheid van de Zomertentoonstelling in Ad en Tessa Braat in Zierikzee. bad krant t WR Rijn en Trijn treden op in Renesse. 9 Kruiswoord-puzzel en artsendiensten Tweede Toeristendag in Zierikzee Renesse geeft gratis zomerprogramma ’89 3 Eerste Duitstalige Badkrant Recreatiemogelijkheid Goeree-Overflakkee den. Dat doet ze om 19.00 uur nog- eens aan de Hogezoom. In de Neder landse Hervormde kerk is er om 20.00 uur een Musi-confetti. Dit jaar bevat de tuin, die door de wat al te uitbundige zon van de afgelopen weken een beetje van slag was, hoofdzakelijk bronzen beelden van in totaal dertig kunstenaar, onder wie een zestal Zeeuwse beeldende kun- Holiday, dat aan de Roelandsweg twee voorstellingen verzorgt. Een om 16.00 uur en de andere om 20.00 uur. Evenals enkele andere activiteiten be hoort het circus niet tot de evenemen ten van de stichting, maar om een vol ledig beeld te geven worden ze hier wel genoemd. Zondag 23 juli tenslotte is er bij strandpaviljoen de Branding tussen 10.00-17.00 uur een strandspektakel. Aan de Roelandsweg is het om 16.00 uur en 20.00 uur weer feest met circus Holiday. Dinsdag 18 juli Dorpshuis Renesse, Zeeanemoon- weg: Naked Gun en Twins 2, 13.30 uur. My stepmother is an alien. 19.00. Rainman, 21.45 uur. Good morning Vietnam, 23.45 uur. Woensdag 19 juli Dorpshuis Renesse, Zeeanemoon- weg: Coming to America en Cocktail, 13.30 uur. Salsa, 19.00 uur. Twins, 21.30 uur. Mississippi Burning, 23.45 uur. Donderdag 20 juli Dorpshuis Renesse. Zeeanemoon- weg: Twins en Who framed Roger Rabbit, 13,30 uur. My stepmother is an Alien, 19.00 uur. 21.30 uur A fish called Wanda, 21.30 uur. Rainman, 23.45 uur. s I Vrijdag 21 juli is er om 17.00 uur en om 21.00 uur op het Schelpenterrein een optreden van straattheater Tim Jones. Jones is een Engelse acteur, mi mespeler en komiek, die tot 1987 deel uitmaakte van het duo Foreign Bo dies. Zijn shows zijn doorspekt met humor en improvisatie. Om 18.30 uur komen Rijn en Trijn naar de Kerkring en geven om 20.00 uur nog een ’show’ bij Schovers. Zaterdag 22 juli is er de gehele dag een zogenaamde Spa Promotiedag. Tussen 11.00-18.00 uur is er bij strand- Een aanzienlijk aantal bronzen af beeldingen van dieren van Gerda van den Bosch geeft een wat commer cieel tintje aan deze expositie. De tec kels, bulldoggen en het mopshondje zijn in opdracht van ,,het baasje” ge maakt na de dood van hun viervoeter. Een vorm van kunst waarmee men de opdrachtgever zeker blij maakt, maar die wel erg voorspelbaar is. De zo mertentoonstelling is tot 12 augustus in het Burgenweeshuis te zien en wel van maandag tot en met zaterdag tus sen 10.00 en 17.00 uur. Elke zaterdag en zondag Concertzaal. Filmvoorstellingen (on der voorbehoud). Oude Haven 13, Zierikzee. 20.00 uur. Tel. 01110-12770. Maandag 17 juli Dorpshuis Renesse, Zeeanemoon- weg: Who framed Roger Rabbit en The Bear, 13.30 uur. Big big, 19.00 uur. A fish called Wanda, 21.30 uur. Die hard, 23.45 uur. paviljoen de Schorpioen de finale camping volleybaltoernooi. Om 17.00 uur is het weer aan Tim Jones om zijn publiek aan de Kerkring te vermaken. Hij herhaalt het nogeens om 20.30 uur bij het Schelpenterrein. De dag-wordt afgesloten door Circus tatief goed moet zijn, wil deze een plaatsje in de tuin van Braat krijgen. Dat de collectie vrij traditioneel van opzet zijn is voor Braat junior geen bezwaar. ,,De opzet van de zomerten toonstelling is dat deze voor iedereen leuk moet zijn om naar te kijken, bo vendien moet het ook rendabel zijn”. Die opzet blijkt niet zonder resultaat te zijn, want tijdens de zes weken dat het Burgerweeshuis in het teken van de zomertentoonstelling staat worden gemiddeld vierduizend bezoekers ge registreerd. De exposerende kunstenaars, dertig in totaal, worden naar aanleiding van bezoeken aan andere exposities en via een bevriende bronsgieter uitge nodigd om hun werk zes weken lang af te staan voor deze expositie. Veelal zijn dat werkstukken van professio nals want, zo luidt de mening van Braat: „Het moet beter z'jn dat wat er, met alle respect voor de makers, tij dens creativiteitscursussen wordt ge maakt". Zaterdag 22 juli Dorpshuis Renesse, Zeeanemoon- weg: Big en Naked Gun, 13.30 uur. Twins, 19.00 uur. Cocktail, 21.30 uur. Deadly pursuit, 23.30 uur. jdag 14 juli is er tussen 17.00-21.00 teen avondmarkt met ambachtslie- nen standwerkers. Belangstellen- 1 kunnen ervoor terecht aan de ige Reke/Kerkring. Op het evene- mtenterrein is/zaterdag 15 juli een aiwse Dag met optreden van ndjes. Dat is tussen 19.00-22.00 [Woensdag 19 juli is er weer een htendmarkt aan de Kerkring en 'gl kindertheater Rijn en Trijn om 00 uur v?or een vermakelijk optre- tionale tentoonstellingsgids opgeno men Die zomertentoonstelling vloeit in fei te voort uit een clausule in het huur contract van het Burgerweeshuis, waarin de huurder wordt verplicht om de regentenkamer op verzoek te to nen. „Om te voorkomen dat steeds de bel rinkelde ontstond toen het idee van een zomertentoonstelling” diept Steven Braat, zoon des huizes, uit het verleden op. Binnen een jaar of vier, vijf zal hij naar verwacht het werk van zijn ouders overnemen en derhalve is hij nu reeds nauw betrokken bij deze tentoonstelling. Ook dit jaar, nu er voor de 23e keer in successie voor de combinatie antiek en klein plastiek is gekozen, ligt het accent duidelijk op de figuratieve Zondag 23 juli Dorpshuis Renesse. Zeeanemoon- weg: My stepmother is an Alien en Coming to America, 13.30 uur. Naked gun, 19.00 uur. Rainman, 21.30 uur. Mississippi Burning, 23.45 uur. Zomertentoonstelling, die Ad en ssa Braat dit jaar voor de zevenen- itigste keer hebben ingericht is Igens de gedeputeerde aantrekke er een breed publiek vanwege ’combinatie van antieke voorwer- 0 en hedendaagse beelden. Die 'tectie klein plastiek, die volgens !*en Braat de grootste in Neder- *1 is, biedt op zijn beurt ook weer i ruime verscheidenheid aan stieken, van zeer waarheidsge ur tot imaginair, van massief tot Zomertentoonstelling van het ttpaar Braat is in de loop der jaren legroeid tot een traditie met ’ande-i bekendheid. Deze expositie die! 9 deels in het fraaie interieur van Burgerweeshuis en deels in de •Ufspeeit is onder meer in de na- stenaars. Geen gek resultaat volgens Braat junior en moeder Tessa omdat Zeeland wel een behoorlijk arsenaal schilders heeft maar arm aan beel dende kunstenaars is. Dit jaar echter herbergt het Burgerweeshuis werken van Harry Koster uit Zierikzee, Miems van Citters, Hansje den Hollander, Juul Kortekaas beiden uit Middelburg en Matthy Murre uit Goes. Uiteraard maken ook de beelden van Braat en de Tessa's (keramiek) deel uit van de- 'ze expositie. Aansluitend op de wit trend staan er nu ook een paar wit ko peren beelden van Braat in de tuin. Naast religieuze taferelen zoals het Jacob en de Engel en Jonas en de Walvis van Linda Verkaaik, prijkt er in de tuin van Braat nu ook een in ge dachten gezonken geestelijke met zijn hoed tegen de borst gedrukt en wordt het bordes onder andere „gevuld” met een paar naakten. Daarnaast blij ken er nu ook kabouters in de tuin achter het Burgerweeshuis te huizen. Een variant op de vrolijke tuinkabou ter, die menige tuin siert. ensdag 12 juli is er tussen 09.00- 00 uur weer een ochtendmarkt aan Kerkring en verzorgt circus Caprio- een optreden op dezelfde locatie. Idoet ze om 20.00 uur nogeens op [Evenemententerrein. In de Neder- dse Hervormde kerk klinken er houwse Klanken (vanaf 20.00 uur).

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1989 | | pagina 1