Expositie van Verkade-prenten in Goedereede Ik lijd aan het leven én ik ben verliefd op het leven’ I Oplossing van de puzzel Expositie badkrant 9 Goeree-Overflakkee Schouwen-Duiveland Wegwerpmaatschappij Geschilderde wensen De gehele maand juli in Klein Loogement n Vissen Gevoelens en emoties belangrijkste inspiratiebron kunstenares Marja de Lange Dinsdag- en donderdagmiddag GOEDEREEDE - Ter gelegenheid van het 1-jarig bestaan van Klein Loogement in Goedereede zijn gedurende de hele maand juli originele Verkade-litho’s (steendrukken) te zien. Deze zijn gemaakt door de bekende Jan Voerman jr. Voer man ir ic He ?nnn van rln vormaarria l.lccplcnhilripr dip in ZIERIKZEE - „Aan de ene kant lijd ik aan het leven en aan de andere kant ben ik verliefd op het leven”. Een uitspraak waarmee de Zierikzeese kunstenares Marja de Lange pre cies aangeeft wat de achtergronden zijn van waaruit zij haar schilderijen maakt. Persoonlijke gevoelens en emoties zijn al vele jaren de belangrijkste inspiratiebron voor de kunste nares. Haar werk evolueert met de veranderingen die zich in haar persoonlijke omstandigheden afspelen. In het koor van de Nederlandse Hervormde kerk te Renesse is tot en met eind september een expositie van de schilderijen die Marja de Lange het afgelopen jaar maakte. man jr. is de zoon van de vermaarde IJsselschilder, die in 1890 in Hattem werd geboren. Klein Loogement is woens dag van 14.00 tot 17.00 uur geopend, zaterdag van 13.00 tot 17.00 uur en donderdag vanaf 10.30 uur. Plantenbak en smartegeld I- Bruinisse Hal van het gemeentehuis. Expositie werk van Ria Baauw uit Goes: aqua rellen en olieverfschilderijen. Tot sep tember van maandag t/m vrijdag van 08.00-17.00 uur. Zierikzee Openbare bibliotheek de Stolpe. Ten toonstelling Vervoersmiddelen in Zee land. T/m woensdag 26 juli. Zierikzee Noordhavenpoort. Expositie van gra fisch werk van Ton Lamper uit 's-Heer Arendskerke. Tot 13 juli. Zierikzee Nieuwe Kerk. Zomertentoonstelling van de Zeeuwse Kunstkring. Tot en met 15 juli. Zierikzee De Eenhoorn. Havenpark. Expositie karakterpoppen Gerda van de Werf- vanAken. T/m zaterdag 15 juli Brouwershaven Museum De Vergulde Garnaal, Markt 5. Overzicht geschiedenis Brouwers haven en expositie Brouwershaven en de landbouw in de 19e eeuw. Ge opend tot eind september maandag t/m zaterdag van 9.00-12.00 uur en 14.00-17.00 uur. Herkingen In theetuin De Bongerd. Tentoonstel ling groot deel van verzameling blik ken dozen, trommels en bussen van Jan en Heleen de Jong uit Oude- Tonge. Daarnaast hangt er ook foto werk aan de wanden van beroepsfoto graaf fbn Lohr. Tot eind juni, behalve donderdags, van 10.30 tot 22.30 uur. Renesse Expositie schilderwerken van Marja de Lange in de Hervormde kerk, ge opend gedurende maanden juni T/m september, op dinsdag- en donder dagmiddag, van 14.00 tot 16.00 uur. Schilderijen die het zoeken naar de hoopvolle, de goede en mooie kant van het leven weergeven. „Het zijn wensen die ik schilder. Het leven zo als ik dat zou willen hebben. Met mensen die nog kunnen spelen, ook als ze volwassen zijn, want dat is heel belangrijk. Bijbelteksten waaruit ik hoop put. En sterke vrouwen want ook die werken heel inspirerend op mij”. groot lithograaf. Aan de beeldende kunstenaars Voerman junior en seni or is een museum in Hattem gewijd, het Voermanhuis. Dat vader en zoon niet verstoken ble ven van culturele invloeden moge blij ken uit het feit, dat Herman Gorter, Frederik van Eeden en vele anderen tot hun kennissenkring behoorden. De Voermannen hadden zelfs deels dezelfde kennissen als Paul Gaugin, wiens werk de stijl van Voerman beïn vloedt. Het eerste initiatief tot het Verka- de-album met illustraties van Jan Voerman jr. dateert van 1903. Jac. P. Thijsse schreef de tekst. In 1906 ver schijnt dan het eerste album Lente. Voerman was toen nog maar zestien De expositie in de Nederlandse Her vormde kerk, die het middelpunt vormt van de Ring te Renesse, is tot eind september elke dinsdag- en don derdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur te bekijken. Belangstellenden die op een ander tijdstip willen komen kun nen daarvoor contact opnemen met T. Neeleman, Oosterenbanweg 23 te Renesse die de sleutel van de kerk heeft. Zij is telefonisch te bereiken via nummer 01116-1923. Als voorbeeld van de achtergrond van waaruit ze werkt citeerde Marja de Lange een gedeelte van een gedicht van Hans Andreus. „Omdat het door moet gaan. Met mensen die leven on der de daken van hun gedachten. En in de landschappen van hun gevoe lens. En die de ruimte verwachten. Mensen”. Het werk van Marja de Lange is ge maakt in heldere kleuren. „Omdat ik daar een ernorme behoefte aan heb. Ik heb een periode gehad dat ik voor al met zwart/ wit werkte. Maar nu geeft het mij veel bevrediging om te werken met kleur”. De kunstenares gebruikte voor haar werk olieverf, acrylverf, waterverf of krijt. Ze werkte zowel op linnen als op papier. VERTICAAL: 1. karper; 2. Aden; 3. capsule; 4. hm; 5. mos; 7. Av.; 8. der tien; 9. drie; 10. lommer; 12. kanis; 13. Essen; 16. een; 17. kol; 18. Ayr; 20. eer; 25. tegelijk; 27. Alpen; 28. eigen; 30. Polen; 31. Tiber; 32. bah; 33. nel; 34. tel; 35. ces; 40. modepop; 42. ga votte; 43. sikkel; 45. woerd; 46. debat; 48. listig; 50. aar; 51. kog; 52. taf; 53. pen; 55. kalm; 57. nest; 60. aas; 63. te; 65. ei. HORIZONTAAL: 1. klacht; 6. paddel; 11. dam; 12. koe; 14. ver; 15. reep; 17. kassa; 19. riem; 21. pension; 22. sy steem; 23. en; 24. liter; 26. re; 27. ale; 29. sen; 30. pet; 32. blein; 34. tonic; 36. aap; 37. gezemel; 38. beo; 39. he mel; 41. leges; 44. non; 45. wijd; 47. nar; 49. ia; 51. koket; 53. pi; 54. kake toe; 56. barones; 58. krap; 59. graaf; 61. tent; 62. lot; 64. dat; 65. ets; 66. lampet; 67. nietig. Dat zoeken is het gevolg van het ge voel dat de mens vaak monddood wordt gemaakt in de maatschappij waarin we leven. „Ik heb vaak het ge voel dat we in een wegwerpmaat schappij leven. Niet alleen wat voor werpen, maar ook wat mensen betreft. Als men op wat voor manier dan ook niet voldoet aan de normen die worden gesteld, wordt men niet geaccepteerd door elkaar. Dan is geen communicatie mogelijk”. Ouddorp Museum Ouddorps Raad- en Polder huis, Raadhuisstraat 4. Tentoonstel ling Vlinders (n.a.v. 1989 Vlinderjaar). T/m 28 juli. Openingstijden: juli en augustus: maandag t/m zaterdag 10.00-13.00 uur, 14.00 t/m 17.00 uur. Zondags gesloten. Zierikzee Stadhuismuseum. Expositie Kleder drachten, het behouden waard. Tot 1 oktober van maandag tot en met vrij dag van 10.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 17.00 uur. Burgh-Haamstede Kunstnijverheid Atelier ’t Oute 'Uus, J. J. Boeijesweg 6. Aquarellen, brood deeg en karakterpoppen van Addy Bliek. Zaterdagmiddag geopend en op telefonische afspraak. In de vakan tieperiode 's middags geopend vanaf 14.00 uur. Ouddorp Atelier 't Ooilam, uitgang parkeerter rein Dorpstienden. Bloemen en. landschap-aquarellen van Janny van Damme. Dagelijks geopend in het sei zoen, daarbuiten op zaterdag en ver zoek. Tel. 01878-2228. Dirksland In gemeentehuis. Tentoonstelling ou de polderkaarten van Goeree en Overflakkee. Tot 1 augustus. Goedereede In Klein Loogement, Noordzijde Ha ven 29. Litho's van Jan Voerman sr. 20 originele litho’s uit het Verkade Album in combinatie met glas van Mirande v. d. Waal en Woutje Schaafje uit Rotter dam. Gedurende de gehele maand juli’. Op twee zaterdagen zal een de- I monstratie glasblazen plaatsvinden. ZIERIKZEE - Onlangs werd in de Noordhavenpoort een expositie van grafisch werk van Ton Lamper uit ’s- Heer Arendskerke geopend. De ten toonstelling is te zien tot 13 juli en is een initiatief van de Stichting Transartica. Lamper volgde na zijn opleiding tot le raar tekenen en handvaardigheid aan de kunstvakopleiding van de acade mie in Tilburg. Hij exposeerde eerder bij het Zeeuws Kunstenaarscentrum en met de Zeeuwse Kunstkring in di verse plaatsen in Zeeland. Sommelsdijk Streekmuseum. Tentoonstelling over beugvisserij van Middelharnis zoals die tot ongeveer 1920 was, met voor werpen uit de eigen collectie van het Streekmuseum en uit het bezit van particulieren Tot 1 oktober. Tevens expositie foto’s en voorwerpen m.b.t. de visserij van de kop van het eiland Goeree-Overflakkee, zoals die was en is. Ouddorp Gereformeerde kerk aan de Dorps weg (ingang Dorpstienden). Expositie gericht op de natuur. In samenwer king met de Stichting Zuidhollands Landschap en de Vereniging tot Be houd van Natuurmonumenten zijn er mooie en interessante dingen te be zichtigen. T/m zaterdag 12 augustus. Dagelijks (behalve zondags) van 10.00-12.00 uur en op maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdag avond van 19.00-21.00 uur. Haamstede Grote Kerk. Tentoonstelling Bijbelse schilderijen. Tevens middagpauze- dienst (12.30-13.00 uur). Ook is er een boekenstand in de kerk. Tijdens Ring- dagen 10.00-17.00 uur (13, 20, 27 juli) 3 «i 10 augustus). Zierikzee Burgerweeshuis. Zomertentoonstel ling Ad en Tessa Braat. Expositie van dertig beeldhouwers omvat tuinbeel den in brons en steen (in de tuin). Bin nen in Burgerweeshuis zijn vitrines met klein plastic en klein antiek inge richt. Tot 12 augustus, van maandag tot en met zaterdag van 10.00-17.00 uur. De expositie omvat ook schilderijen die dat negatieve gevoel weergeven. Zoals het schilderij dat van ds Breg- man uit Renesse de titel meekreeg: Verdreven uit het paradijs. „Ik geef mijn schilderijen meestal geen titel omdat dat niet mijn sterkste kant is. Ik Zijn werk „naar de levende natuur” betreft vooral de plantenwereld, land schappen en stillevens. Tijdens de expositie in Klein Loogement worden drie tamelijk zeldzame litho’s van vis sen getoond. De schilder staat be kend als uitmuntend illustrator en Het is niet de eerste keer dat het werk van Marja de Lange op Schouwen- Duiveland wordt geëxposeerd. Mede door haar lidmaatschap van de Zeeuwse Kunstkring en de Culturele Raad te Middelburg werden haar schilderijen sinds 1970 regelmatig tentoongesteld voor publiek. Onder andere in het Gravensteen te Zierik zee. Bruinisse Gemeentehuis. Tentoonstelling Kleine Schatten van Schouwen-Duiveland. Tot en met 13 juli. Noordwelle Keramiek Noordwelle, Dorpsring 24. Handgedraaide pottery in aardewerk en porceiein, Pit fire en Raku. Verder handgevormde Landschappen en vrouwen. Werk van: Nel de Bruin, Hanneke Keuning en Karin Raak. Per manente expositie. Dinsdag t/m zater dag 13.30-17.30 uur. Al voordat hij in 1917 naar de acade mie ging maakte hij zijn eerste etsen en litho’s. Aan de academie in Am sterdam had hij onder meer les van de graficus C. L. Dake. Later zou de schilder, die al naam had gemaakt voordat hij zijn opleiding afgesloten had, nog de academie beeldende kunst in Den Haag bezoeken. werk puur intuïtief. Ik probeer via het schilderen een vorm te vinden om mijn gedachten te uiten. Toen Breg- man dat schilderij zag en vertelde welke associatie het bij hem opriep dacht ik: dat is het inderdaad. Dat heb ik er mee bedoeld”. Mede door veranderingen in haar persoonlijke omstandigheden heeft de stijl van het werk van Marja de Lan ge de afgelopen tijd belangrijke ver anderingen ondergaan. „Vroeger za ten er veel symbolische elementen in mijn schilderijen. Ik gebruikte bijvoor beeld altijd poppen om een emotie of gevoel tussen mensen onderling weer te geven. Die omweg via symbo len heb ik losgelaten. Ik beeld nu al les veel directer uit. Ik schilder ook echte mensen”. Burgh-Haamstede Bewaerschole, Weststraat 18. Exposi tie diverse verzamelingen van parti culieren (o.a. brillen, vogelschedels, Afrikaanse hoofddeksels, speldjes etc.). T/m 5 augustus; dagelijks (be halve zondag) van 13.30-16.30 uur. En tijdens toeristendagen in Burgh en Haamstede van 10.00 tot 16.30 uur. Het betreft een expositie van negen tien schilderijen waarvan een groot gedeelte teksten uit de bijbel tot on derwerp heeft. Het Hooglied bijvoor beeld en psalm .8 vers 4-9: Aan schouwt uw hemel. „Ze zijn een uiting van mijn zoeken naar de ande re mogelijkheden in het leven. Een uiting van de belofte die ik in de bijbel jaar oud. In 1914 verschijnt Land schappen, een groot aantal albums volgt dan nog. Voerman zei ooit: „Als ik een plant te ken, ben ik zelf de plant. Ik laat me lei den door het mooie, niet door het nieuwe”. Naast de oude litho’s van Voerman is er in Klein Loogement ook hedendaags glaswerk te zien van Mi randa van de Waal en Woutje Schaaf uit Rotterdam. Deze glasblazers, moeder en dochter, weten door het mengen van oxyden bijzondere effec ten te bereiken in het transparante werk. Zierikzee Tweede verdieping Maritiem Mu seum. Tentoonstelling Heistse vis sers, 75 jaar geleden als vluchtelin gen in Zierikzee. T/m zondag 30 juli maandag t/m zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur en in juli ook op zondag van 12.00 tot 17.00 uur.

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1989 | | pagina 9