-3-K.r 51 5^B SPREEKUREN KERKEN KRUISWOORD-PUZZEL Zeven-dorpen- tocht badkrant 23 Attentie ARTSEN POLITIE TANDARTSEN APOTHEKEN Schouwen-Duiveland 1 2 Goeree 21 DIERENARTSEN uur. 23 26 27 31 32 35 de: 10.00 en 17.00 uur. 36 38 39 40 43 44 50 49 54 55 58 62 66 24 25 2OB129 ■■30 ■■34 [37 I 6 3 5 10 12 18 19 20 42 48 53 56 59 60 61 63 64 65 67 Scharendijke: Arts L. A. M. Bruel, Zondag 9 juli 11 16 15 22 Stellendam; W. J. Vink, Keizerstraat Remonstrants Ger. Gemeente Sommelsdijk: 10.00 uur. Leger des Hells Zierikzee: 10.00 uur. Ned. Herv. Kerk Ouddorp: 9.00, 11.00 en 18.30 uur. Gereformeerde Kerken Ouddorp: 10.00 en 17.00 uur. Lutherse Kerk Zierikzee: Geen dienst. Geref. Kerken Vrijgemaakt Brouwershaven: 9.30 en 17.00 Geref. Gemeente Ouddorp: 9.30 en 18.30 uur Brouwershaven: Arts L. A. M. Bruel, Markt 30-32, „De Stadswaag” Brou wershaven, telefoon (01119) 1280. Vrij spreekuur van 8.00-8.30 uur. Voor het maken van een afspraak voor 9.00 uur bellen. Weekend alleen voor spoed gevallen van 11.30-12.00 uur en van 16.30-17.00 uur. Ned. Herv. Kerk Zierikzee: Gasthuiskerk: 9.30, 11.00 en 18.30 uur Kerkwerve: 11.00 uur. Serooskerke: 10.00 uur Burgh: 10.00 uur Haamstede: 10.00 en 19.00 uur. Renesse: 9.00 en 10.30 uur. Noord- welle: 10.30 uur. Scharendijke: 9.30 Gereformeerde Gemeenten Haamstede: 10.00 en 18.30 uur. Nieu- werkerk: 9.30 en 15.30 uur. Ooster land: 10.00, 14.30 en 18.30 uur. Gereformeerde Gemeenten in Nederland Zierikzee: 10.00 en 18.00 uur in Lu therse kerk. Nieuwerkerk: 9.45 en 15.30 uur. Bruinisse: 10.00 en 17.00 uur. uur. uur. Doopsgezinde Gemeente Ouddorp: 9.30 uur (in kerk); 18.30 uur (in kerkgebouw Dorpstienden). Nieuwerkerk: Arts M. M. v. d. Berg, Wethouder v. Klinkenstraat 10, tel. Markt 30-32, „De Stadswaag Brou wershaven, telefoon (01119) 1280. Spreekuur iedere dag volgens af spraak, behalve donderdag in het Groene Kruisgebouw, voor 9.00 uur bellen. Bruinisse: Arts A. M. Dorrestein en C. Pet, Dorpsweg 5, Tel. (01113) 2120, voor spoed (01113) 1280. Van maan dag t/m vrijdag afspraak spreekuur 's ochtends. Apotheek geopend op werkdagen van 9.00-12.00 uur en van 16.00-18.00 uur en donderdags van 9.00-12.00 uur. Spreekuur volgens af spraak 8.00-9.30 uur. Rooms-Katholieke Kerk Zierikzee: zaterdag 19.00 uur; zon dag 10.00 uur. Haamstede: zaterdag 19.00 uur, zondag 10.00 uur. Renesse: zaterdag 19.00 uur, zondag 10.00 uur. Pinkstergemeente Zierikzee: De diensten zijn op zonda gen om 10.00 uur en op de woensdag avonden om 20.00 uur. Jehova’s Getuigen Zuidwellestraat 37, Zierikzee: Zondag: 10.00 uur openba re lezing, 11.00 uur Wachttorenstudie. Donderdag: 19.00-20.30 uur Theokra- tische school; 20.30 uur dienstverga- dering. Haamstede: D. H. de Kup, Vroonweg 4, telefoon (01115) 1359. Spreekuren maandag, dinsdag en woensdag van 14.00-15.00 uur, vrijdags van 16.00- 17.00 uur. H. A. Boom-De Keizer, Westerenban 14, Telefoon 01115-3103. Behandeling alleen volgens afspraak. Mevrouw H. B. Geleijnse, Noordstraat 12, telefoon 01115- 2698. Behandeling alleen volgens afspraak. (01114) 1810. Spreekuren volgens af spraak, hiervoor bellen tussen 8.00- 11.00 uur. Apotheek tot 12.00 uur ge opend. Renesse: P. van Malland, Oude Mool- weg 32, tel. 01116-1942. Behandeling zeven dagen per week. Brouwershaven: A. Broere, Meekrap- straat 7, tel. 01119-1588. Behandeling alleen volgens afspraak. Zierikzee: Sj. Bergsma, Varremarkt7, Zierikzee, tel. (01110) 12180. Spreek uur dagelijks tussen 8.00 en 9.00 uur en tussen 13.00 en 14.00 uur; maan dag en donderdag van 18.00-20.00 uur en volgens afspraak. Bruinisse: E. Wondergem, Molen straat 26, Telef. (01113) 2724. Spreek uren dagelijks van 8.30 tot 9.15 uur. Woensdagavond van 18.30 tot 19.30 uur. Bruinisse: R. C. A. Backer, Poststraat 14, tel. (01113) 2666. Behandeling al leen volgens afspraak. Haamstede: M K. Buth, Hogezoom 9, Haamstede, telefoon (01115) 2254. Spreekuren dagelijks tussen 13.00 en 14.00 uur. Dinsdag- en vrijdagavond tussen 19.00 en 20.00 en volgens af spraak. Tijdens het weekend spreekuur bij dienstdoende dierenarts. Tijdens het weekeinde spreekuren van 1700-17.30 uur bij dienstdoende tandarts. VERTICAAL: 1. riviervis; 2. stad in Zuid-Jemen; 3. gelatinebolletje met een geneesmiddel erin; 4. 100 meter (afk.); 5. sporeplant; 7. avenue (afk.); Ouddorp: L. E. Tjebbes, Bar de Kreek Boompjes 9, Ouddorp, tel. 01878-1401. Spreekuren maandag, woensdag en vrijdag van 14.00-14.30 uur. 20.30-21.00 uur. Dinsdag en donder dag van 14.00-14.30 uur. 16a. Spreekuren maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 15.30-16.00 uur. Sommelsdijk: W. J. Vink, Zuidachter- weg 28. Tel. 01870-2897. Spreekuren maandag tot en met vrijdag van 8.00- 9.00 uur, en maandag tot en met vrij dag van 17.00-19.00 uur en volgens af spraak. Dierenkliniek Goeree-Over- flakkee alleen voor kleine huisdieren. Weekeind bij dienstdoende dierenarts volgens afspraak. Ouddorp: Bureau: Wilhelminaweg 14, tel. 01878-1244. Geopend 9.00- 18.00 uur. 8.30-12.30 uur en 13.00-18.00 uur. Za terdag 10.30-11.30 uur en 17.30-18.00 uur. Zon- en feestdagen 11.00-11.30 uur en 17.30-18.00 uur. Spoedrecepten kunnen via de dienstdoende arts in de overige uren altijd worden aange boden. Inlichtingen via tel. 3666. Op dit (voormalige) eiland werd tot zes jaar geleden regelmatig de 42 ki lometer lange Mosseltocht gehouden Zierikzee: J. J. Bakker, Oude Haven 4, tel. (01110) 13016. Behandeling al leen volgens afspraak. G. W. G. den Broeder, Oude Haven 51, Telefoon (01110) 13388. M. F. de Booij, Oude Haven 51, Telef. (01110) 12693. Behandeling alleen via telefonische afspraak. L. Lekkerkerk, Nieuwe Boogerdstraat 25, tel. (01110) 16066. Behandeling al leen volgens afspraak. F. v. d. Vliet, Oude Haven 51, tel. (01110) 16190. Behandeling alleen via telefonische afspraak Welke 2 sleutelwoorden vormen de letters uit de vakjes: 6, 48, 36, 67, 34, 13, 57, 32, 18, 1 en 43, 5, 27, 15, 61, 65, 59, 16, 66, 46? Chr. Geref. Kerken Zierikzee: 10.00 en 18.00 uur Kerk werve: 10.00 en 18.00 uur Haamste- Oud-Gereformeerde Gem. in Nederland Zierikzee: 10.00 en 18.00 uur. Ooster- land: 9.30, 14.30 en 18.30 uur. Oude Tonge: P. Schilder, Kolfweg 27. Tel. 01874-2441. Spreekuren maandag tot en met vrijdag van 8.00-9.00 en 13.00-14.00 uur, dinsdag- en donder dagavond van 20.00-21.00 uur en vol gens afspraak. Rooms-Katholieke Kerk Melissant: Josefkapel, Provinciale weg 6, zondag 11.00 uur. Middelhar- nis Kerk Langeweg 50: zaterdag 18.30 uur; zondag 9.30 uur. Ouddorp: Mar- tinuskapel Stationsweg 37, zondag 9.30 uur. maandag, woensdag en vrijdag van Burgh-Haamstede: Artsen J. Ph. P. Stenger en G. van Beek-Verbeek, Burghseweg 54, Haamstede. Tel. (01115) 1861. Spreekuur van 8.00-9.00 uur. Telefonisch spreekuur van 12.30- 13.00 uur. Apotheek de gehele dag geopend uitgezonderd van 12.00- 13.00 uur. Weekend alleen voor spoedgevallen van 11.30-12.00 uur en van 16.30-17.00 uur. uur. Brouwershaven: 11.00 uur. Zon- nerraire: 9.30 uur. Noordgouwe: 9.30 uur. Dreischor: 11.00 uur. Ouwer- kerk: 10.00 uur. Nieuwerkerk: 10.00 uur. Oosterland: 10.00 en 18.00 uur. Sirjansland: 10.00 en 18.30 uur. Brui nisse: 10.00 en 17.00 uur. Gereformeerde Kerken Zierikzee: 10.00 en 18.30 uur. Haam stede: 10.00 en 19.00 uur. Scharen dijke: 10.00 uur en 19.00 uur Brou- wershaven/Zonnemaire: Bostonpleinkerk: 10.00 en 18.30 Nieuwerkerk: 10.00 en 17.00 Bruinisse: 10.00 en 17.00 uur. Stellendam: Arts R. P. van Rijswijk, Mr. I. Caustraat 1, telefoon (01879) 1207 Spreekuur volgens afspraak. Bellen voor afspraak tussen 8.30 en 10.00 uur. In het weekend gelieve eerst telefonisch contact opnemen. Alarmnummer Rijkspolitie (01180- 33333). Zierikzee. Het groepsbureau van de Rijkspolitie Schouwen- Duive- land is 24 uur per dag geopend, tel. 01110-14055. Apotheek C. C. H. Verschuren, Dam 18, Zierikzee. Tel. 01110-12906. Ope ningstijden apotheek: Werkdagen 8.30-17.30 uur. Zaterdag 9.00-12.30 uur en van 16.30- 17.30 uur. Op zon- en feestdagen 12.00-12.30 uur en van 18.00-18.30 uur. Oosterland: Arts H. Speelman, Mo lenweg 61, tel. (01114) 1280. Spreek uren maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tot 11.00 uur, afspraak via schijvensysteem. Woensdag geen spreekuur. Apotheek geopend op de maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Noordgouwe: Arts H. J. M. Sleegers, Heereweg 16, Tel. (01112) 1480. Spreekuur volgens afspraak. Bellen van 8.00-10.00 uur. Zierikzee: Arts W. Bontkes, Touw- baan 20, Zierikzee, Tel. (01110) 12280. Spreekuur van 8.00- 9.30 uur en maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagmiddag van 13.00-14.00 uur. Arts A. W. van Geer, Havenpark 35, Tel. (01110) 12080. Alleen volgens af spraak, 8.15-10.00 uur. Arts J. B. Visser en C. H. G. Daniels, Poststraat 32, Tel. (01110) 13965. Spreekuur alleen volgens afspraak. Bellen vanaf 8.00-10.00 uur. Apostolische Kerk Zierikzee: UVV-gebouw, Kerkhof Z.Z.: Zaterdag 19.30 uur, zondag 9.30 uur. Goedereede: Arts P. J. Bulthuis, De Stove 40, telefoon (01879) 1367. Spreekuur volgens afspraak. In het weekend gelieve telefonisch kontakt op te nemen. Recreatiedienst Ouddorp: In recreatiecentrum Top pershoedje, Strandweg 4. Aanvang zondags 10.00 uur. Ouddorp: Artsen W. J. Bron, A. J. Jansen en G. B. K. Steenhof, praktijk Oude Nieuwlandseweg, tel. (01878) 1312. Spreekuur alleen volgens af spraak, 8.30-11.00 en 13.00-16.00 uur. Visites aanvragen tussen 8.30-10.00 uur. De apotheek is geopend van maandag tot en met vrijdag van 8.30- 17.30 uur. Medicijnen afhalen tussen 17.00 en 18.00 uur. Men wordt ver zocht de ziekenfondskaart mee te brengen. In het weekend en 's avonds gelieve eerst telefonisch kontakt op te nemen. Renesse: Arts J. L. Flach, Jan van Renesseweg 6, Renesse, tel. (01116) 1280. Spreekuur van 8.00 tot 9.00 uur en 16.00-17.00 uur van half juni tot 1 september. Tijdens werkdagen apo theek gehele dag open. Huisbezoek aanvragen voor 10.00 uur. Weekend alleen voor spoedgevallen van 11.30- 12.00 uur en van 16.30- 17.00 uur. Ouddorp: J. H. v. d. Pol en S. v. d. Pol-Dijkhuizen, Spaanseweg 4, tele foon (01878) 1660. Behandeling uit sluitend na telefonische afspraak. L. P. Zeelenberg, Hazersweg 22, tele foon (01878) 2919. Behandeling alleen volgens afspraak. HORIZONTAAL: 1 uiting van ontevre denheid; 6. roeiriem met breed blad; 11. waterkering; 12. vrouwelijk rund; 14. afgelegen; 15. lang smal stuk; 17. plaatskaartenloket; 19. roeispaan; 21. kosthuis; 22. stelsel; 23. voegwoord; 24. inhoudsmaat; 26. muzieknoot; 27. Engels biersoort; 29. Japanse munt; 30. hoofddeksel; 32. draaiziekte bij schapen; 34. drank; 36. zoogdier; 37. gezeur; 38. vogel; 39. uitspansel; 41. schrijfkosten (Latijn); 44. kloosterlin ge; 45. met grote doorsnede; 47. hof- persoon in vroegere jaren; 49. diere- geluid; 51. behaagziek; 53. wiskundig getal; 54. soort-papegaai; 56. titel; 58. nauwsluitend; 59. titel; 61. zomerver blijf; 62. loterijbriefje; 64. aanwijzend vnw.; 65. kunstprodukt; 66. kan waar in het waswater geschonken wordt; 67. onaanzienlijk. Middelharnis: Voor spoedgevallen Prins Hendrikstraat 2, tegen over de EMGO (bij Rabobank Langeweg rechts afslaan), Middelharnis, tel. (01870) 2966. Spreekuur elke dag van 8.00-9.00 uur en van 18.30-19.30 uur en volgens afspraak Ouddorp: W. J. Vink, Hofdijkseweg 17a, tel. 01878-2763. Spreekuren THOLEN - In Oud-Vossemeer staat zaterdag 8 juli de wandelsport cen traal. Die dag wordt de eerste zeven-dorpentocht gehouden; een vijftig kilometer lange wandeltocht langs alle zeven plaatsen op het ei land Tholen. 8. telwoord; 9. telwoord; 10. schaduw van boomgebladerte; 12. vissers- mandje; 13. stad in Duitsland; 16. tel woord; 17.' vistuig om kabeljauw te vangen; 18. havenstad aan de west kust van Schotland; 20. alvorens; 25. op hetzelfde ogenblik; 27. Europees gebergte; 28. vertrouwelijk; 30. land in Europa; 31. rivier in Italië; 32. uitroep; 33. troef-negen; 34. ogenblik; 35. ver laagde toon; 40. iemand die zich streng volgens de mode kleedt; 42. oude dans; 43. werktuig om riet te snijden; 45. mannetjeseend; 46. be spreking van het voor en tegen; 48. bedrieglijk (ongunstig); 50. bloeiwijze; 51. historisch scheepstype; 52. lichte stof; 53. schrijfgerei; 55. bedaard; 57. vogelwoning; 60. lokspijs; 63. voorzet sel; 65. vogelprodukt. Apotheek Menheerse, Voorstraat 16, Middelharnis. Tel. 01870-3666. Ope ningstijden apotheek: werkdagen Voor alle medische hulp (spoed eisende en niet-spoedeisende) geldt altijd, dat er contact opgeno men moet worden met de dienst doende huisarts. Men wordt gead viseerd niet direct naar het ziekenhuis te gaan.

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1989 | | pagina 23