„SCHOUWER HOECK” EVENEMENTEN Schouwen-Duiveland Café-Restaurant Zomerten- toonstelling Burger weeshuis in Zierikzee Zomeravond- concerten opnieuw in Renesse badkrant 17 1! LAONE 32 - RENESSE - 01116-1637 RUIM EN GEZELLIG TERRAS SPEELTUIN MET MINISCOOTERS KINDERMENU’S VANAF f 5,75 APPELPUNT MET SLAGROOM f 2,50 50 MTR. VAN HET STRAND (Laone overgang) RUIME PARKEERGELEGENHEID OP 25 MTR. AFSTAND PANNEKOEKEN EN AANTREK KELIJKE SORTERING SNACKS (tot 17.00 uur) HOOFDGERECHTEN MET VLEES OF VIS VANAF f 14,75. GESERVEERD MET MET O.A. GROENTEN, FRITES, GEBAK KEN AARDAPPELEN EN GEVARIEERDE SALADE GEHELE WEEK GEOPEND VANAF 10.00 UUR. f vk '\w. Vrijdag 7 juli Zaterdag 8 juli Donderdag 13 juli Zondag 9 juli Maandag 10 juli Vrijdag 14 juli Dinsdag 11 juli Zaterdag 15 juli Woensdag 12 juli ZIERIKZEE - De traditionele zomer- tentoonstelling van Ad en Tessa Braat in Zierikzee is geopend door gedeputeerde Greet de Vries-Hom- mes. Zij deed dit in 'den moojen tuun' achter het plaatselijke Burger weeshuis. De expositie van dertig beeldhouwers omvat tuinbeelden in brons en steen. Binnen in het Burgerweeshuis zijn vi trines met klein plastic en klein antiek ingericht. De expositie is te bezoeken tot 12 augustus, van maandag tot en met zaterdag van 10.00-17.00 uur. Brouwershaven - Toeristendienst in de Grote- of Sint Nicolaaskerk m.m.v. Jaap Zwart uit Amersfoort. 20.00 uur. Zwart uit Amersfoort in de Grote- of Sint Nicolaaskerk, 20.00 uur. Renesse - Rondleiding over het land goed Slot Moermond; 14.30 uur. Ver trek Slotlaan. Uitsluitend vooraf in schrijven bij het VVV-kantoor. Renesse - Optreden diverse muziek groepen op het evenemententerrein; 19.00-22.00 uur. Brouwershaven - Kinderrommel- markt op de Markt, 9.00-12.00 uur. Sirjansland - Braderie in het cen trum, 9.00-17.00 uur. Bruinisse - Visserijdagen. Braderie met o.a. muziek, kramen (vanaf 10.30 uur), bedrijfspresentatie (11.00 uur), vlootshow (13.30 uur), barbecue etc. RENESSE - Zoals ieder jaar organi seert de Commissie voor de Zomer- avondconcerten te Renesse, in het toeristisch seizoen concerten op de zomeravond. De commissie bestaat uit een aantal vrijwilligers dat met een kleine subsidie van de gemeen te probeert om ieder jaar een aan- j trekkelijk muziekprogramma voor vakantiegangers en de eigen bevol king in de Westhoek te organise ren. in Nederland in de jaren tachtig. Er kan ook door gastorganisten op orgel gespeeld worden. 13.00-±16.30 uur. Renesse - 'Schouwse Klanken’. Zo- meravondconc§rt Gemengd koor Nu met Hope (Burgh-Haamstede) o.l.v. Elvira Vos-Simons met Schouwde liedjes. Leni Blom-Schaleven, voor dracht Schouwse muzikanten. Renesse - Fietspuzzeltochten en wandelpuzzeltochten. Vertrek en in schrijving bij VVV-kantoor tussen 14.00-14.30 uur. Renesse - Clownsprogramma Floe- pie de flapzak; 17.00 uur aan de Kerk- ring en 20.00 uur op het evenemen tenterrein. Renesse - Markt van 09.00 tot 13.00 uur op de Korte Reke. Bruinisse - Markt van 8.00-13.00 uur op het Kerkplein. Haamstede - Diavoorstelling over de flora en fauna van Schouwen- Duiveland, in de zaal van de Gerefor meerde kerk, 19.30 uur. Renesse - Fietspuzzeltochten en wandelpuzzeltochten. Vertrek en in schrijving bij VVV-kantoor tussen 14.00-14.30 uur. Zierikzee - Toeristendag. Op diverse lokaties in de stad braderie met o.a. standwerkers, muzikanten, ringrijders met koudbloedpaarden (Havenplein), bijen- en geitenvereniging. 10.00 tot 17.00 uur. Brouwershaven - Orgelconcert Jaap Tijdens het programma, dat op 12 juli haar vervolg kent met het thema Schouwse klanken, werkt het koor Nu met Hope uit Burgh-Haamstede en di verse solisten mee. Het concert op 19 juli de naam Zomeravondstilte krijgt. Aan het concert werken mee Theo en Reimo Faber, die orgel, piano en dwarsfluit spelen. Het Ensemble Cum Glaudio uit Middelharnis werkt mee tijdens het zomeravondconcert Musi- confetti op 9 augustus. Een week la ter, op 16 augustus, is het de beurt aan het thema Orgelklanken met me dewerking van Charles de Wolff en als afsluiting van de zomeravoncon- certen is het Brassband Excelsior uit Kloetinge die meewerkt aan het the ma Koperklanken. Al de zomeravond- concerten worden gehouden in de Hervormde kerk en de aanvang van de concerten is 20.00 uur. Zierikzee - Open kerkdagen, in Gast huiskerk; boekentafel, diaserie over geschiedenis Gasthuiskerk, foto- expositie over Joodse gemeenschap in Nederland in de jaren tachtig. Er kan ook door gastorganisten op orgel worden gespeeld. 13.00-+16.30 uur. Zierikzee - Poppentheater Alteklein, St. Domusstraat 106. Voorstellingen op woensdag (onder voorbehoud) Op verzoek ook op andere dagen. Aan vang 14.30 uur. Reserveren bij tel. 01110-14200. Zierikzee - Open kerkdagen in Gast huiskerk; boekentafel, diaserie over geschiedenis in Gasthuiskerk, foto- expositie over Joodse gemeenschap Zierikzee - Markt van 8.30-16.00 uur op het Havenplein. Burgh-Haamstede - Diaserie in de kelder van Slot Haamstede over ge schiedenis Slot Haamstede met daar aan verbonden een toelichting in de eenvoudig ingerichte Ridderzaal. 10.00, 10.30, 11.00, 11.30 en 12.00 uur. Kaartverkoop alleen via het VVV- kantoor. Burgh-Haamstede - Bridgedrive in dorpshuis de Schutse, Julianastraat 22. Inschrijving tot 19.15 uur aan de zaal. Haamstede - Ring Promotiedag. Bra derie, 10.00-17.00 uur. Renesse - Rondleiding over het land goed Slot Moermond; 19.00 uur. Ver trek Slotlaan. Uitsluitend vooraf in schrijven bij het VVV-kantoor. Bruinisse - Visserijdagen. Braderie met o.a. kermis, klimwand, kinderpro gramma etc. Vanaf 14.00 uur. Burgh-Haamstede - Rondleiding on der leiding van gidsen door de Bos- wachterij Westenschouwen en de meeuwenkolonie. Vertrek van het wa- terleidingspompstation aan het eind van de Adriaan v. d. Weydeweg om 19.00 uur. Kaarten verkrijgbaar bij VVV-Haamstede. Ouwerkerk - Midzomernachtfeest met tal van activiteiten zoals o.a. rond gang door muziekvereniging Nieuw Leven door het dorp (21.30 uur), daar na concert in muziektent; demonstra tie Dansschool Kramer op de Ring (22.15 uur); korte sketch toneelvereni ging Ouwerkerk (23.15 uur); karate- demonstratie (23.45 uur); Jack Street Band (00.15 uur). Oosterland - Braderie bij Blauwe Keet, 9.00-17.00 uur. Brouwershaven - Brouwse Dag: bra derie op de Markt met voor de 10e keer Muziek-Play-ln. Vanaf 10.30 uur. Renesse - Straattheater, Circus Ca- prioli met circus-galavoorstelling; 16.00 uur aan de Kerkring en 19.30 uur op het Schelpenterrein bij VVV- kantoor. Renesse - Rondleiding over het land goed Slot Moermond; 14.30 uur. Ver trek Slotlaan. Uitsluitend vooraf in schrijven bij het VVV-kantoor. De deelnemende kunstenaars zijn Linda Verkaaik (Nijkerk), Harry Koster (Zierikzee), Greetje de Vries (Heerhu- gowaard), Hilde Karreman (Asten), Barbara de Clerq (Maarssum), Tjikkie Kreuger (Waarle), Hansje de Hollan der (Middelburg), Roel Bendijk (Schoonhoven), Yuke van de Wal (Dordrecht), Frank Borst (Leiden), Wouter Bouwman (Nijkerk), Peter Le- venaar (Almere), Theo Germann (Zeist), Matthy Murre (Goes), Gerard Brouwers (Katwijk), Ad Jenner (Utrecht), Roel van Dieren (Amers foort), Maria van Gerwen (Zaltbom- mel). Peter Hoogerwerf (Amsterdam), Anneke Peters (Nijmegen), Flory itali- aner (Amsterdam), Anneke Peters (Nijmegen), Juul Kortekaas (Middel burg), Dick Aerts (Haastrecht), Leo van Oudheusden (Didam), Otto Schouten (Soest), Jaap Hartman (Woudrichem), Bert Kieviet (Mantin- gen), Gerda van den Bosch (Zoeter- woude) en vanzelfsprekend Ad en Tessa Braat (Zierikzee). Zierikzee - Open kerkdagen in Gast huiskerk; boekentafel, diaserie over geschiedenis in Gasthuiskerk, foto- expositie over Joodse gemeenschap in Nederland in de jaren tachtig. Er I kan ook door gastorganisten op orgel gespeeld worden. 13.00-±16.30 uur. Bruinisse - Visserijdagen. Braderie met o.a. kramen (vanaf 10.30 uur), rol- schaatsshow (14.00 uur), optreden drum en bugle-corps Juliana uit Mid delburg (19.00 uur), demonstratie volksdansen (20.30 uur) etc. Renesse - Avondmarkt met am bachtslieden, standwerkers en straat artiesten, aan de Lange Reke- Kerkring; 17.00-21 OO uur. w

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1989 | | pagina 17