REKREATIEMOGEUJKHEDEN Goeree-Overflakkee badkrant 15 Autoroutes Tennis Bioscoop Bolderwagenverhuur Speeltuinen en trampolines Discotheken Haringvlietwerken Bowling Hengelsport (zoet water) Windsurfen Bibliotheekvoorzieningen Attrakties Zwembaden Torens Fietsverhuur Midgetgolfbanen Natuur- en wandelgebieden Markten Sauna VVV kantoren Solarium Musea Steunpunten VVV Maneges en rij paard en verhuur Molens die te bezichtigen zijn Koopavond en winkelsluiting Smederijmuseum bij Tel. geopend. 2. Telefoon Ouddorp. Speeltuin ,,De Flipjes” aan de Prins Hendrikweg. Dagelijks ge opend. Zondags gesloten. Stellendam. Haringvliet-Expo (Ha- ringvlietsluizen). Dagelijks 10.00-17.00 uur. Koopavond (19-21 uur) wordt gehou den op/in: Vrijdag. Ouddorp, Goedereede, Stel lendam, Middelharnis, Sommelsdijk. Nieuwe Tonge, Stad aan ’t Haringvliet en de rest van de dorpen op Goe ree-Overflakkee. Ouddorp. Familux, Hoenderdijk 7, tel. 01878-1373. Ouddorp. Chr. Mierop, Kooiweg 14, tel. 01878-1635. Ouddorp. De Kreek, Boompjes 9. Middelharnis. Kajo, Zandpad 40. Middelharnis. Le Bateau, Vingerling 17. Goedereede. Toren van Goedereede. Hierin is een museum gevestigd. Van begin mei tot medio september dage lijks geopend van 14.00 tot 17.00 uur en tevens vanaf eind juni donderdag en zaterdag ook van 11.00 tot 17.00 uur. Zondags gesloten. Ouddorp. Toren van de Hervormde Kerk, Raadhuisstraat 4. Groepsrond leidingen onder leiding van een gids. Zondag gesloten. Over de tijdstippen wordt u nader geïnformeerd. Eventue le nadere inl. 01878-1303. Herkingen, Molendijk 65. Telefoon 01876-327. Ooltgensplaat. Boekhandel Vroegin- Ouddorp, Hofdijksweg 30a. Telefoon 01878-1789. Middelharnis, Oostdijk 2. Telefoon 01870-4870. Ouddorp. Museum „Ouddorps Raad- en Polderhuis”, Raadhuisstraat 4. Openingstijden: maandag t/m zater dag van 13 mei t/m 30 juni 14.00-17.00 uur, 1 juli t/m 2 september 10.00-13.00 en van 14.00-17.00 uur. Zaterdag ge durende het hele seizoen 10.00-13.00 en 14.00-17.00 uur. Zondags gesloten. Oude Tonge. Sauna Scaldino, lid Sauna Alliance en Duitse Sauna- bond, Stoofplein 2 en 4, telefoon 01874-2600 Sommelsdijk. Woensdag van 9.00 tot 15.00 uur. Goedereede. Donderdag van 9.00 tot 13.00 uur op de Markt, NZ-ZZ Haven. Herkingen. Vrijdag 9.00-12.00 uur kleine warenmarkt. Melissant. Vrijdag 13.00-17.00 uur kleine warenmarkt. Dirksland. Elke zaterdag van 8.00 tot 12.30 uur. Oude Tonge. Elke vrijdag van 8.00 tot 12.00 uur. Ooltgensplaat. Zaterdag van 8.00 tot 12.30 uur. Ouddorp. Fa. W. Akershoek Zn., Dorpsweg 27. Telefoon 01878-1704. E. v. d. Bok, Hofdijksweg 29. Telefoon 01878-1564. Chr. Mierop, Kooiweg 14. Telefoon 01878-1635. Sommelsdijk. Hans Groenendijk, Oudelandsedijk 101. Telefoon 01870- 2430. Middelharnis. Van Eek en Zn., West- dijk 33-56. Telefoon 01870-3035. Middelharnis. Tweewielercentrum, Hoflaan 4. Telefoon 01870-3332. Goedereede. Camping de Goederee, Doelweg 35. Telefoon 01879-1561. Herkingen. Tweewielerbedrijf L. A. Klem, Molendijk 6. Telefoon 01876- 212. Middelharnis. Recreatiecentrum De Staver, Olympiaweg 32. Telefoon 01870-3306/3358. Middelharnis. Wandelroute door het dorp. Kaart bij de VVV verkrijgbaar. Natuurreservaat aan de gorzen van Melissant en Herkingen. Inlichtingen VVV. Goedereede. Natuurmonument „De Kwade Hoek”. Alleen voor leden van de Vereniging voor behoud van na tuurmonumenten. Kaarten bij VVV Ouddorp.ln het zomerseizoen worden in samenwerking met het IVN diverse excursies georganiseerd. Ouddorp. Natuurgebied „De Punt” aan het Grevelingenmeer Gedeelte lijk vrije toegang Ouddorp. Waterleidingduinen. Toe gankelijk met een toegangskaart die 's morgens tussen 9.00 en 10.00 uur te verkrijgen is bij pompstation aan de Hondsweg. Ouddorp. „Westduinen". Van de Stichting Zuid Hollands Landschap. Alleen toegang via exkursies. Inlich tingen bij de VVV. Ouddorp. De Kleistee. Schurvelin- gengebied van het Zuidhollands Landschap. Paaltjes route. Vrij toe gankelijk. In het zomerseizoen wor den ook hier excursies gegeven. Melissant. „De Slikken van Flakkee”. Natuurgebied waarin zich onder an dere fjordenpaarden en oerrunderen Ouddorp. J. Sinke, Kommerweg 2. Telefoon 01878-2492. Na telefonische afspraak. Zondags gesloten. Camping „De Klepperstee”, Vrijheids- weg 1. Twee banen. Speeltuintje en kinderzwembad aan de baan. Tele foon 01878-1511. Stellendam. Tennisveld T.V. Stellen dam, Zuiderdiepstraat. Telefoon se cretariaat 01879-2494; tel. clubge bouw 01879-1093. Middelharnis. Recreatiecentrum De Staver, Olympiaweg 32. Telefoon 01870-3306/3358. Middelharnis. Overdekt subtropisch zwembad in recreatiecentrum De Sta- ver, Olympiaweg 32. Voor inlichtingen over openingstijden: telefoon 01870- 3306/3358. Stellendam. Subtropisch zwemcom- plex 't Zuiderdiep, Zuiderdiepstraat- weg 4. Dagelijks geopend, behalve zondags. Inlichtingen openingstijden: tel. 01879-1543. Dirksland. Zwembad „De Gooye”, Hondsgalgweg 1. Overdekt, ver warmd. Geopend: het gehele jaar maandag t/m zaterdag. Ooltgensplaat. Zwembad De Singel, Havendijk 14. Openluchtbad. Ope ningstijden 15 mei t/m 15 september ma. t/m. za. 10.00-12.00 uur en 13.30- 17.00 uur. Ma. t/m vr. 18.00-20.00 uur. Zo. bij mooi weer: 14.00-17.00 uur. Stad aan het Haringvliet. Manege I Oostmoer, Oostmoersedijk 2a. Tele- 1 toon 01871-1242. Sommelsdijk. Streekmuseum, Het Oude Kerkstraatje. Geopend van mei tot november iedere werkdag van 14.00-17.00 uur, woensdag van 10.00- 12.00 uur. Op maandag en zondag gesloten. Goedereede. Museum in de toren van Goedereede. Openingstijden: van begin mei tot half september da gelijks (behalve zondags) van 14.00- 17.00 uur en tevens vanaf eind juni donderdags en zaterdags van 11.00- 17.00 uur. Entree f 1,50 p.p., kinderen tot en met 12 jaar en ‘houders 65+- pas f 0,75 p.p. Ooltgensplaat. „Piet Kamp”, Voorstraat 11. Tel. 01873- 1346. Museum is 150 jaar oud met ge reedschappen en machines die ook die leeftijd hebben. Geopend: ma. t/m za. van 14.00-19.00 uur. Groepen na afspraak, eventueel ook op andere tij den. Oude Tonge. Kaarsenmakerij „Tiere lantijntje”, Kerkring 50. Tel. 01874- 1075. Geopend: dins, tot dond. 13.00- 17.00 uur; vrijdag 10.00-20.00 uur; za terdag 10.00-16.00 uur. Den Bommel. Kaasboerderij Boger- man, Tilsedijk 25. Tel. 01871-1533. Ge opend ma. t/m zo. 13.30-16.00 uur. Achthuizen. Bezoek Akkerbouwbe- drijf van Noordermeer. Aardappelen, suikerbieten, uien. Krammerdijk 5. Tel. 01874-1434. Melissant. Excursie Slikken van Flak kee. Iedere donderdagmorgen zal door de heer De Kok een excursie worden verzorgd over de slikken in de periode van 15 juni tot eind augustus. Een unieke excursie voor jong en oud waarbij u o.a. oerossen en fjorden paarden zult zien. De aanvang van deze excursie is 10.00 uur. U kunt zich opgeven voor deze excursie tot uiter lijk woensdag 12.00 uur vóór de dag waarop de excursie zal plaasvinden bij VVV Overflakkee tel. 01870-4870, steunpunt VVV Herkingen tel. 01876- 327, VVV Ouddorp tel. 01878-1789. Deelname f 10,—; kinderen, CJP en 65+ f 5,—. Van 13 juli tot 17 augustus ook excursies op de dinsdagen. Herkingen. Theetuin „De Bongerd”. Geopend vanaf 10.30 uur. Donder dags gesloten. Tel. 01876-327. Stellendam. Op de vroege vrijdag morgen een kijkje nemen bij de ha vens en de Gemeentelijke Visafslag. Ouddorp. Bezoekerscentrum De Gre- velingen. In dit centrum kunt u kennis nemen van de unieke natuurwaarden in dit gebied, terwijl daarnaast vanaf deze plaats rondvaarten over het Gre velingenmeer en natuurwandelingen georganiseerd. Vanaf begin Voor het vissen in zoet of bijna zoet water dient men steeds in het bezit te zijn van een sportvis akte. Deze is te verkrijgen aan het postkantoor. Middelharnis. De haven van Middel harnis, het Haringvliet, de Grevelin- gen. Vergunningen: verkrijgbaar bij Dierenspeciaalzaak Breeman, West- dijk 30, tel. 01870-6786. Goedereede. De haven van Goede reede tot en met het Goe- reese-Havenhoofd. Dit water loopt vanaf het watergemaal aan het einde van de Maria Dijk (vissteigers aanwe zig) dwars door het stadje Goederee de tot aan het einde van het Goereese Havenhoofd. Blankvoorn, rietvoorn, baars, snoekbaars en aal. Goedereede. Het Zuiderdiep. Dit is een zeer uitgestrekt water. Het begint bij het Haveneind van het Goereese Havenhoofd en loopt vanaf hier in oostelijke richting tot aan het zgn. Sas van Dirksland. De totale oppervlakte bedraagt 92 ha. Vele vissoorten en bekend om zijn karperstand. Stellendam. De haven van Stellen dam. Een mooi water met prachtige rietkragen en mooie stekken. Dit wa ter begint bij de Witte Korenmolen op de Molenkade en gaat ongeveer 1 km verderop over in het Zuiderdiep. Alle vissoorten zijn hier te vangen en ook dit water is bekend on z’n karper. Vergunningen verkrijgbaar: Hen- gelsportzaak 't Zagertje, Marijkeweg 10, Ouddorp, tel. 01878-1745; G. v. Lenten, Haakonstraat 3, Stellendam, tel. 01879-2058. Middelharnis. Meijer Theater, Vis- sersdijk 61, tel. 01870-2738, b.g.g. 01870-5743. Vertonen van films vrij dag, zaterdag, zondag en maandag. Sommelsdijk. „De Korenbloem”. Te bezichtigen en in werking zaterdags en op feestdagen van 13.00-18.00 uur. 's Zondags gesloten. Nieuwe Tonge. „D’Oranjeboom”. Za- terdagmiddags in werking en te be zichtigen. Stad aan het Haringvliet. „De Kore naar”. Zaterdagmiddags in werking en te bezichtigen. Dirksland. „De Eendracht”. Zater dagmiddags in werking en te bezichti gen Achthuizen. „De Windlust”. Te be zichtigen na overleg met fa. Van Rij en, tel. 01873-1302. Ouddorp. „De Zwaan”. Een koren molen die van maandag tot en met za terdag te bezichtigen is. Entree f 1,—. Goedereede. „De Windvang”. Indien de molen in bedrijf is kan deze op za terdag bezichtigd worden en in de va kantieperiode ook op werkdagen, inl. 01879-2919. Ouddorp. Windsurfschool Hameete- man Rekreatie, Havenweg 2-4. Bij re creatiegebied De Punt. Telefoon 01878-1925-3355. Ouddorp. Bij strand „De Punt” surfplank-verhuur en lesmogelijkhe- den. Inl. Hameeteman Recreatie, tel. 01878-1925. In Ouddorp verder prima surfmogelijkheden bij de Kabbelaars- bank en aan de noordzijde van de Brouwersdam. Brouwersdam. Gebied Kabbelaars- bank, Noordzee (de Bocht). Brouwersdam. Windmill-beach Fa natic Fun Center (Noordzeestrand) naast strandpaviljoen De Kous, tel. 01883-16857. worden mei dagelijks 01878-3186. Ouddorp. Pottenbakkerij „De Alba tros”, Dorpsweg 41, inl. 01878-2647. In de periode 4 juli-29 augustus, alleen op dinsdagmiddag demonstraties pottenbakken van 14.00-17.00 uur. Toegang gratis. In de periode medio bevinden. Plattegrondskaarten a f 1,verkrijgbaar bij VVV Herkingen. Plaat van Scheelhoek. Belangrijk vo gelreservaat. In het aangrenzend ge bied is een wandelroute opengesteld. Inl. VVV Ouddorp. Stellendam. Vogelobservatiepost be reikbaar vanaf de Zuiderdiepstraaf- weg. Oude Tonge. Sauna Scaldino, lid Sauna Alliance en Duitse Sauna- bond, Stoofplein 2 en 4, telefoon 01874-2600 ANWB - Goeree-Overflakkeeroute (lengte 100 km). Verkrijgbaar bij VVV’s op Goeree-Overflakkee. deweij, Weespad 01873-1426. Oude Tonge. Sigarenmagazijn Vis ser, Voorstraat 36. Telefoon 01874-1313. Ouddorp. Midgetgolfbaan camping- en bungalowpark De Toe komst, Dijkstelweg 57. Inl. in woon huis 01878-1320. Middelharnis. Vaste bibliotheek, Ker- kepad 11. Openingstijden: Dinsdag 14.00-17.00 uur en 19.00-20.30 uur. Woensdag 10.00-12.00 uur en 14.00- 17.00 uur. Donderdag 14.00-17.00 uur. Vrijdag 14.00-17.00 uur en 19.00-20.30 uur. Ouddorp. Bibliobus. Parkeerterrein Dorpstienden. Wekelijks: maandag 14.00-17.30 uur en 18.30-21.00 uur. 1 x in veertien dagen op dinsdag 14.00- 17.30 uur. Goedereede. Bibliobus. Maandag op de Markt. Havenhoofd, (bij Goedereede). Bibli obus. Maandag 13.15-14.00 uur. Stellendam. Bibliobus. Parkeerter rein Bosschieterstraat. Donderdag 14.30- 17.30 uur en van 18.30-21.00 uur. Melissant. Bibliobus. Dinsdag 19.00- 20.30 uur. Christelijke openbare bi bliotheek in de zaal van Verenigings gebouw Melishof op vrijdag van 18.30- 19.00 uur. Dirksland. Bibliobus bij verenigings gebouw De Schakel. Dinsdag 16.45- 17.45 uur. Openbare christelijke biblio theek in de Kapoenstraat, vrijdag 13.00-17.00 en 18.00-20.00 uur. Nieuwe Tonge. Bibliotrailer. Bij Ver enigingsgebouw Ons Dorpshuisje, Korte Weegje 16. Woensdag 14.00- 17.30 uur en 18.30-21.00 uur. Stad aan het Haringvliet. Bibliobus. Bij Verenigingsgebouw 't Trefpunt, Oranjelaan 14 Woensdag 15.30-17.30 uur. Den Bommel. Bibliobus. Par- keerstrook Schoolstraat. Woensdag 14.15-15.15 uur. Christelijke biblio theek in Verenigingsgebouw Ned. Herv. kerk, Voorstraat 23. vrijdag 18.00-19.00 uur. Achthuizen. Bibliobus. In de Kloosterstraat. Woensdag 12.45-14.00 uur. Oude Tonge. Bibliotheek, „Bolbae- ken”, Westachterweg 2a, maandag 18.30- 20.30 uur; woensdag 9.30-11.30, 14.30- 16.30 uur; vrijdag 14.30-16.30 en 18.30- 20.30 uur. Ooltgensplaat. Bibliotheek, Pieter Biggestraat 45. Maandag 19.00-21.00 uur, woensdag 13.30-15.30 uur en don derdag 19.00-21.00 uur. Christelijke bi bliotheek in Verenigingsgebouw, Zuid Achterweg 25, donderdag 18.30-20.30 uur. Herkingen. Bibliobus. 1 x 14 dagen op woensdag 14.00-17.30 uur en 18.30- 21.00 uur. Inlichtingen over standplaatsen en va- kantiesluiting van de bibliobussen op Goeree-Overflakkee: PCB Zuid- Holland, tel. 010-4730033 toestel 15 (mobiele filialen). juli-eind aug. is fuchsiatuin te bezich tigen, behalve op zondag en tijdens de demonstraties pottenbakken. Stellendam. Sportvissen op de Noordzee. Inl.: K. Ockeloen, tel. 02526-89193 met ms Sirius en ms Castor; J. J. C. Qualm, tel. 01879-2634 met ms Johanna Cornelia; G. P. Beu- kema, tel. 05953-3253; J. A. Visser, tel. 01883-12763 met de Haringvliet; A. A. Korpershoek, tel. 01879-3359 met Mijntje Senior en Mijntje Junior.

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1989 | | pagina 15