„SCHOUWER HOECK’’ I EVENEMENTEN Schouwen-Duiveland Goeree-Overflakkee Café-Restaurant 9 badkrant LAONE 32 - RENESSE - 01116-1637 RUIM EN GEZELLIG TERRAS SPEELTUIN MET MINISCOOTERS KINDERMENU’S VANAF f 5,75 APPELPUNT MET SLAGROOM f 2,50 E 7 RUIME PARKEERGELEGENHEID OP 25 MTR. AFSTAND 50 MTR. VAN HET STRAND (Laone overgang) PANNEKOEKEN EN AANTREK KELIJKE SORTERING SNACKS (tot 17.00 uur) HOOFDGERECHTEN MET VLEES OF VIS VANAF f 14,75. GESERVEERD MET MET O.A. GROENTEN, FRITES, GEBAK KEN AARDAPPELEN EN GEVARIEERDE SALADE GEHELE WEEK GEOPEND VANAF 10.00 UUR. V Donderdag 6 juli Vrijdag 30 juni Maandag 3 juli Dinsdag 4 juli Vrijdag 7 juli Zaterdag 1 juli Zaterdag 8 juli Woensdag 5 juli Zondag 9 juli Zondag 2 juli Brouwershaven - Zeilwedstrijden op E Vrijdag 7 juli Dinsdag 4 juli Zaterdag 1 juli Woensdag 5 juli Zaterdag 8 juli Donderdag 6 juli Maandag 3 juli Zierikzee - Deltaweek, zeilwedstrij den. het Grevelingenmeer: Selektie Eve nement F-six, start Brouwershaven. Zierikzee - Deltaweek, zeilwedstrij den. Middelharnis - Avondfietsvierdaagse. Start en aankomst bij VW-kantoor. Goedereede - Gecombineerde wan- del-fietstocht. Aanvang 18.00 uur en er kan gestart worden op volgende adressen: Verenigingsgebouw Oost- dam, Jongkoenstraat 1, Goedereede; C. van Dam, Breenstraat 36. Goede- reede-Havenhoofd. Ouddorp - Zomeravondzang in de Geref. kerk aan de Dorpsweg (ingang Dorpstienden) van 20.00-21.00 uur. Presentatie Titia Dijkstra. Ouddorp - Disco in multi-functioneel gebouw Dorpstienden, 20.00 uur. Oosterland - Braderie bij Blauwe Keet, 9.00-17.00 uur. Brouwershaven - Brouwse Dag: bra derie op de Markt met voor de 10e keer Muziek-Play-ln. Vanaf 10.30 uur. Renesse - Rondleiding over het land goed Slot Moermond; 14.30 uur. Ver trek Slotlaan. Uitsluitend vooraf in schrijven bij het VVV-kantoor. Middelharnis - Avondfietsvierdaagse. Start: VVV-kantoor; aankomst: met muziek bij de muziektent, Beneden Zandpad. Middelharnis - Braderie-jazz in het Diekhuus, 21.15 uur. Middelharnis - Braderie met o.a. kra men, demonstraties, muziek, in win kelcentrum d’n Diek; demonstratie carrouselrijden door manege Oost- moer op het Diekhuusplein. De bra derie is van 13.00-21.00 uur. Goedereede Tropisch buffet (buffet met dansant), in verenigingsgebouw Oostdam. Men kan ong. 5 uur eten van koud buffet van vis, vlees en ge vogelte, 19.30 uur. Reservering nood zakelijk tel. 01879-2321. Ouddorp - Bingo-avond bij camping Klepperstee, 20.00 uur. Brouwershaven - Toeristendienst in de Grote- of Sint Nicolaaskerk m.m.v. Jaap Zwart uit Amersfoort. 20.00 uur. Ouddorp - Dansavond bij camping Klepperstee, 20.00 uur. Ouddorp - Biertapwedstrijd bij cam ping De Magneet. Opgave bij dhr. Meijer van camping De Magneet. Ouddorp - Excursie in de Kleistee. Start vanaf het toegangshek, te berei ken door het pad in te slaan naast Kia-Ora, Dijkstelweg 19, Aanvang 10.00 uur. Toegangsbewijzen verkrijg baar bij het VVV-kantoor. Ouddorp - Concert vanaf de muziek tent aan de Raadhuisstraat door Brassband Concordia, 15.00 uur. Ouddorp - Politiehonden-demonstra- tie, achter restaurant Duinzicht, Oude Nieuwlandseweg 13, 14.00 uur. Goedereede - Vrijdansavonden in Middelharnis - Avondfietsvierdaagse. Verenigingsgebouw Oostdam. 20.00 Start en finish bij VVV-kantoor. I uur Burgh-Haamstede - Rondleiding on der leiding van gidsen door de Bos- wachterij Westenschouwen en de meeuwenkolonie. Vertrek van het wa- terleidingspompstation aan het eind van de Adriaan v. d. Weydeweg om 19.00 uur. Kaarten verkrijgbaarbij VVV-Haamstede. Zierikzee - Markt van 8.30-16.00 uur op het Havenplein. Burgh-Haamstede - Diaserie in de kelder van Slot Haamstede over ge schiedenis Slot Haamstede met daar aan verbonden een toelichting in de eenvoudig ingerichte Ridderzaal. 10.30, 11,00, 11.30 en 12.00 uur. Kaart verkoop alleen via het VVV-kantoor. Burgh-Haamstede - Bridgedrive in dorpshuis de Schutse, Julianastraat 22. Inschrijving tot 19.15 uur aan de zaal. Haamstede - Ring Promotiedag. Bra derie, 10.00-17.00 uur. Renesse - Rondleiding over het land goed Slot Moermond; 19.00 uur. Ver trek Slotlaan. Uitsluitend vooraf in schrijven bij het VVV-kantoor. Zierikzee - Poppentheater Alteklein, St. Domusstraat 106. Voorstellingen op woensdag (onder voorbehoud). Op verzoek ook op andere dagen. Aan vang 14.30 uur. Reserveren bij tel. 01110-14200. Renesse - Renesse-Ouverture met m.m.v. Hervormd Kerkkoor, fanfare- Ouddorp - Bingo-avond bij camping Klepperstee, 20.00 uur. Burgh-Haamstede Rondleiding on der leiding van gidsen door de Bos- wachterij Westenschouwen en de meeuwenkolonie. Vertrek van het wa- terleidingspompstation aan het eind van de Adriaan v. d. Weydeweg om 19.00 uur. Kaarten verkrijgbaar bij VVV-Haamstede. Haamstede - Diavoorstelling over de flora en fauna van Schouwen- Duiveland, in de zaal van de Gerefor meerde kerk, 19.30 uur. Renesse - Fietspuzzeltochten en wandelpuzzeltochten. Vertrek en in schrijving bij VVV-kantoor tussen 14.00-14.30 uur. Zierikzee - 12e Singelloop (trimlopen, wedstrijden). Middelharnis - Avondfietsvierdaagse. Inschrijven bij VVV-kantoor, Oostdijk 2, tel. 01870-4870, maandag 3 juli en dinsdag 4 juli van 9.00-17.00 uur. Start en aankomst bij VVV-kantoor. Ouddorp - Rondleiding naar de kerk toren van Ouddorp. Kaarten uitslui tend verkrijgbaar bij VVV-kantoor. Eer ste rondleiding vertrekt 18.30 uur van museum „Ouddorps Raad- en Polder huis”, Raadhuisstraat 4. Indien be langstelling voor tweede rondleiding: vertrek 19.30 uur. orkest Luctor et Emergo, toneelver eniging Op Drift en Prosper Sevestre, orgel, in de Nederlandse Hervormde- kerk, Korte Reke, 20.00 uur. Renesse - Fietspuzzeltochten en wandelpuzzeltochten. Vertrek en in schrijving bij VVV-kantoor tussen 14.00-14.30 uur. Renesse - Markt van 08.00 tot 13.00 uur op de Korte Reke. Bruinisse - Markt van 8.00-13.00 uur op het Kerkplein. Goedereede - Vrijdansavonden in Verenigingsgebouw Oostdam. 20.00 uur. Goedereede - Snuffelmarkt in Vereni gingsgebouw Oostdam. Het begint om 9.00 uur en eindigt om 16.00 uur. Iedereen kan een tafel huren voor MO,-. Inl. 01879-2321. Goedereede - Braderie met o.a. oude ambachten, kraampjes, muziek etc. Langs de haven, 10.00-17.00 uur. Ouddorp - Klaverjassen'bij camping De Magneet. Opgave bij dhr. Meijer van camping De Magneet. Ouddorp - Bingo-avond bij camping Klepperstee; aanvang 20.00 uur Ouddorp - Promotiedag in het cen trum van eigen ondernemers en en kele plaatselijke verenigingen. Met glijkussen voor jeugd, tevens zal over Ring een Parker-treintje rijden voor kinderen (toegangskaarten bi' deelne mende ondernemers). Middelharnis - Demonstratie scha penscheren in het winkelcentrum d’n Diek (op het Diekhuusplein), een looporkest en ponyrijden op d’n Diek. Stellendam - Evenementendag. Touwtrektoernooi, diverse activiteiten zoals muziek, jeugdbrandweer, gym nastiek en oberwedstrijd. Burgh-Haamstede - Rondleiding on der leiding van gidsen door de Bos- wachterij Westenschouwen en de meeuwenkolonie. Vertrek van het wa- terleidingspompstation aan het eind van de Adriaan v. d. Weydeweg om 19.00 uur. Kaarten verkrijgbaar bij VVV-Haamstede. Brouwershaven - Zomermarkt op de Markt, 10.00-17.00 uur. Dreischor - Orgelconcert in de Ne derlandse Hervormde kerk: Prof. Ma rian Machura uit Krakow, Polen m.m.v. Loes van Langerak, zang. 20.00 uur. Zierikzee - Deltaweek, zeilwedstrij den. Renesse - Rondleiding over het land goed Slot Moermond; 14.30 uur. Ver trek Slotlaan. Uitsluitend vooraf in schrijven bij het VVV-kantoor. Brouwershaven - Zeilwedstrijden op het Grevelingenmeer: Selektie Eve nement F-six, start Brouwershaven. Ellemeet - Rommelmarkt openbare basisschool ’t Mêêtje, tussen 9.00 en 14.00 uur Zierikzee - Deltaweek, zeilwedstrij den. Ouwerkerk - Braderie aan de Ring, 9.00-17.00 uur.

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1989 | | pagina 9