Eerste aanzet Sportcentrum Onderdak opent eerste indoor-midgetgolfbaan gegeven voor wieler ronde van Zierikzee 1 Hoeve 1 Restaurant Eethuis Melkmarkt I Oplossing van de puzzel „De Drie Morianen” 21 badkrant Van Gastel: „Een eerste aanzet voor elk-weer-voorzieningen’’ Niet gunstig Jong en oud Losse componenten /6W ZIERIKZEE - Onlangs is in sportcentrum Onderdak op feestelijke wijze de eerste indoor- midgetgolfbaan van Schouwen-Duiveland in gebruik genomen. Hiermee heeft het bestuur van de Stichting Sportcentrum Schouwen-Duiveland een eerste aanzet gegeven aan een eventueel verder uit te breiden pakket van zogenaamde ’elk-weer-voorzieningen’, waaronder de voorzitter van de Stichting, de heer L. J. van Gastel, deze nieuwe indoor-midgetgolfbaan óók rangschikte. „Het is een spel dat onder elke weersomstandigheid gespeeld kan wor den, een elk-weer-voorziening dus”, sprak de voorzitter onder andere in zijn openings woord. pannekoekenmolen DEGRAAHHALM Burgh-Haamstede BESSEN, BRAMEN en FRAMBOZEN DE GREVELINGEN camping en caravanhandel Gebr. Buys Battenoord Nieuwe Tonge tel. 01875 - 1655 -1259 ZONWERING Wlh,BSa'S"b',se*M’' 7 its ic=i Dagelijks te koop: De baan, die in losse componenten I 4 5 Melkmarkt 13 Zierikzee 01110-13929 Keuken geopend tot 23.00 uur Fa. Christiaanse, Weststr. 5. Haamstede, tel. 01115-3086 Radio Weltevreden. K.St. Janstr. 16. Zierikzee. tel. 01110-12805 Radio Bruinisse. Nieuwstr. 4, Bruinisse, tel. 01113-2439 ,,Maar wij kunnen niet op tegen ster ke landen als Duitsland. Oostenrijk en Zweden. Meestal eindigen wij bij in- voor een goede maaltijd Schol f 13,50 Spare ribs f 15,— Mosselen vanaf f 14,75 U vindt u bij ons: Radio - TV Video - Grammofoonplaten - CD - MC - Wassen-Drogen-Koelen-Vriezen-Klein huishoudelijk. Ook voor alle reparaties - Antennes en toebehoren Ook voor de DOE HET ZELVER OPENINGSTIJDEN PANNEKOEKENHUIS: Dagelijks van 12.00-20.00 uur. Zondags gesloten. verse ÖFFNUNGSZEITEN PFANNKUCHENHAUS Taglich von 12.00-20.00 Uhr. Sonntags geschlossen. MOLENBEZICHTIGING Entree: f 1,— pp.. Kinderen tot 5 jaar gratis Speeltuintje Specialist op het gebied van levering en montage van Renesse Telefoon 01116-1343 iKEN MAARM ternationale wedstrijden op de vijfde of zesde plaats. Je moet dan ook niet vergeten dat de Nederlandse bond nog maar twintig jaar bestaat en we kunnen ’slechts’ putten uit zo'n 1500 wedstrijdspelers”, vertelt Hylke Dam, die net als de meesten tijdens een va kantie in aanraking met deze sport is gekomen. Verder vertelde de voorzitter van de Stichting Sportcentrum Schouwen- Duiveland dat de baan is gekocht en dus eigendom is van de Stichting. Op de vraag hoe het nu zit met de vloer, Kapitalist en dansorkest MUHLENBESICHTIGUNG Eintritf-.f 1,— pro Person, Kinder bis 5 Jahren f rei Spielplatz ZIERIKZEE - Onlangs is de eerste aanloop naar de zevende wielerronde van Zierikzee alweer gemaakt. De Stichting Wielersport Zierikzee heeft wederom een Zeeuwse schone kunnen 'strikken', die straks op vrijdag achttien augustus de winnaarskussen mag gaan uitdelen. Haar naam is Mieke Bouwman uit Se- rooskerke, zij neemt hiermee de titel over van de ronde-miss Mariska de Boer die vorig jaar de kampioenen op het ere-schavotje mocht feliciteren. Mieke Bouwman is aangekleed door Van Geesbergen Mode, de haarstyling is in han den van Kapsalon Van Dam, terwijl Schoenmode Van Oeveren haar het passen de schoeisel aanmeet. Op de foto ziet u de ondertekening van het sponsorcon tract met de hoofdsponsor Zierikzeesche Nieuwsbode, in de persoon van de heer D. L. van 't Leven. Aanwezig was het voltallig stichtingsbestuur bestaande uit staand v.l.n.r.: Piet Bos, Rinus de Graaf, Frans de Boer, Gerard van de Kloos ter, Theo de Looze, Cees Snijders. Zittend v.l.n.r.: Wim Evertse, Mieke Bouw man, D. L. van 't Leven. (Foto: Joop van Houdt). Nadat wethouder L. J. van Gastel zijn bal had afgezet slaagde hij erin om bij de vierde slag de bal in het netje te doen verdwijnen. (Foto: Joop van Houdt). Zo kan men in sportcentrum Onder dak een ontspannen middagje bele ven door bijvoorbeeld eerst te gaan zwemmen, vervolgens te gaan mid- getgolven en uit te blazen in het res taurant. „Het is echt een baan voor jong en oud. Wat te denken als uw zoontje of dochtertje jarig is. Er kan dan hier in het sportcentrum een ge weldig feestpartijtje gegeven worden, en er komt geen limonade over uw ta pijt en de afwas wordt gedaan door het restaurant”. door een fabriek uit Duitsland was aangeleverd, is door Hylke Dam met behulp van de medewerkers van het sportcentrum in elkaar gezet, alwaar een kleine 1500 gaten voorgeboord dienden te worden. De achtenveertig jarige Dam, woonachtig in Heeren- veen, bedrijft nu al 23 jaar de midget- golfsport. Hij heeft als lid van het na tionale team aan verschillende belangrijke internationale, en nationa le, wedstrijden meegedaan. Of de nieuwe indoor-midgetgolfbaan inderdaad een succes zal blijken, leert de tijd. Wel gaan er nu al stem men op, die vinden dat de openingstij den niet echt gunstig zijn. Zo sluit de baan in het weekend reeds om 17.00 uur, terwijl vooral bijvoorbeeld zater dagavond veel mensen op zoek gaan naar enig vertier. Ook de sluitingstijd door de week (20.00 uur) vindt menig een wat vroeg. Hoe dan ook na drie september, wanneer de baan weer wordt afgebroken, zal er waarschijn lijk meer over te zeggen zijn. HORIZONTAAL: 1. chassis; 6. papri ka; 12. loon; 14. riem; 15. ia; 17. e.k.; 18. nar; 20. te; 21. St.; 22. clip; 24. ro tan; 26. polo; 28. kok; 29. dag; 30. bod; 32. mes; 33. Em.; 34. toga; 35. ader; 37. et.; 38. hemel; 39. tenor; 41. weer; 42. teef; 43. groen; 47. talon; 50. Dr.; 52. anno; 53. Oder; 54. me; 55. sol; 57. sir; 58. rek; 59. koe; 60. telg; 62. gevel; 64. toer; 65. R.-K.; 66. a.b.; 68. non; 69. Mr.; 70. d.d.; 71. daas; 73. toon; 75. driftig; 76. avegaar. VERTICAAL: 1. cricketwedstrijd; 2. al; 3. soep; 4. sok; 5. in; 7. ar; 8. pit; 9. reep; 10. IM.; 11. autostoffeerder; 13. kat; 16. alom; 18. nogal; 19. rabat; 21. slee; 23. ik; 24. rage; 25. node; 27. om; 29. dom; 31. den; 34. terra; 36. ro tor; 38. heg; 40. ren; 44. ons; 45. enig; 46. noren; 47. toren; 48. adel; 49. lek; 51. roek; 54. moed; 56. II.; 59. K.O.; 61. gaaf; 63. vos; 64. trog; 67. bat; 69. moe; 71. d.L; 72. si; 73. T.V.; 74. na. Na verloop van tijd is Hylke Dam zich gaan verbazen op welke slechte ma nier de leveranciers vaak de banen aanleverden. „En omdat ik helemaal gek ben van dit spelletje ben ik gaan assisteren bij de leverantie en de op bouw. Waarbij ik de belangen van de klant het zwaarst laat wegen”, aldus Dam, die vroeger onderwijzer is ge weest en vijftien jaar lang een autorij school heeft gehad. L. J. van Gastel vertelde dat de Stich ting tijdens een bezoek in Wittenveen, waar een permanente indoor-midget golfbaan ligt, in aanraking is geko men met de heer Dam. „We zijn daar gaan kijken en zagen dat het daar heel goed liep. Wij waren er in okto ber 1988 en toen werd er al gebeld om te reserveren voor januari 1989. Die baan daar is gebouwd op het dak van een bestaande hal, en daarboven is nog een dak gebouwd”, aldus Van Gastel. die normaal gesproken niet met belo pen schoenen betreden mag worden antwoordde Van Gastel: „Op deze nieuwe vloer kan en mag in principe alles gedaan worden. De verordening (dat de zaal niet met belopen schoe nen mag worden betreden, red.) geldt alleen tijdens het sportseizoen, en is er puur uit hygiënisch oogpunt. Want laten we eerlijk zijn er kan dan van al les aan die schoenen zitten, zoals bij voorbeeld uitwerpselen van honden. Niet erg fris als je daar dan tussen staat te sporten”. Eenld maar ook voor'fa Ver De indoor-midgetgolfbaan bestaat uit achttien holes en beslaat de helft van sporthal Onderdak. Bij binnenkomst roept de baan een beeld op als waan de je je op het tropische eiland Hawai. Tussen de banen, die in een logische volgorde door de zaal zijn gebouwd, ligt hier en daar een soortement ei landje waaruit heuse (kunst)palmbo- men omhoog rijzen. Langs de kant is een gezellig terras ingericht alwaar genoten kan worden van de verrich- tingen van de medespelers, of ge bruikt kan worden om alleen maar even uit te blazen. Het meest bekende mosselrestaurant van Schouwen-Duiveland Tong, Paling en diverse vleesspecialiteiten. Diverse: koffietafels. Groepen tot 120 personen - Groot terras. Kraanplein 12-14 - 4301 CH Zierikzee, tel. 01110-12931 (Vanuit België 00-31111012931) HMMSFEI fNtELTJE JAN5 DELTA txpo i p Kuyerdamseweg 7, Ellemeet Telefoon 01117-1726

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1989 | | pagina 21