SPREEKUREN KRUISWOORDPUZZEL KERKEN Bazar- en rommelmarkt Haamstede 19 badkrant Attentie POLITIE ARTSEN TANDARTSEN APOTHEKEN Schouwen-Duiveland Goeree 6 2 3 7 8 4 5 1 13 14 12 uur. DIERENARTSEN 20 18 19 17 16 15 25 24 23 26 27 22 31 32 30 29 28 36 37 34 35 33 39 38 40 41 46 47 48 43 45 49 54 51 52 53 50 56 59 57 58 55 61 60 62 63 64 68 69 66 67 65 72 73 17 76 75 142 21 70 74 t EN Scharendijke: Arts L. A. M. Bruel, Zondag 2 juli 44 lutherse Kerk Zierikzee: 10.00 uur. Remonstrants Ger. Gemeente Sommelsdijk: 10.00 uur. Leger des Heils Zierikzee: 10.00 uur. Ned. Herv. Kerk Ouddorp: 9.00, 11.00 en 18.30 uur. Gereformeerde Kerken Ouddorp: 10.00 en 17.00 uur. Geref. Gemeente Ouddorp: 9.30 en 18.30 uur. 11.00 uur. Apotheek tot 12.00 uur ge opend. Brouwershaven: Arts L. A. M. Bruel, Markt 30-32, „De Stadswaag” Brou wershaven, telefoon (01119) 1280. Vrij spreekuur van 8.00-8.30 uur. Voor het maken van een afspraak voor 9.00 uur bellen. Weekend alleen voor spoed gevallen van 11.30-12.00 uur en van 16.30-17.00 uur. Chr. Geref. Kerken Zierikzee: 10.00 en 18.00 uur. Kerk- werve: 10.00 en 15.00 uur. Haamste de: 10.00 en 17.00 uur. Gereformeerde Gemeenten Haamstede: 10.00 en 18.30 uur. Nieu werkerk: 9.30 en 15.30 uur. Ooster- land: 10.00, 14.30 en 18.30 uur. Bruinisse: Arts A. M. Dorrestein en C. Pet, Dorpsweg 5, Tel. (01113) 2120, voor spoed (01113) 1280. Van maan dag t/m vrijdag afspraak spreekuur 's ochtends. Apotheek geopend op werkdagen van 9.00-12.00 uur en van 16.00-18.00 uur en donderdags van 9.00-12.00 uur. Spreekuur volgens af spraak 8.00-9.30 uur. Rooms-Katholieke Kerk Zierikzee: zaterdag 19.00 uur; zon dag 10.00 uur. Haamstede: zaterdag 19.00 uur, zondag 10.00 uur. Renesse: zaterdag 19.00 uur, zondag 10.00 uur. Pinkstergemeente Zierikzee: De diensten zijn op zonda gen om 10.00 uur en op de woensdag avonden om 20.00 uur. Jehova's Getuigen Zuidwellestraat 37, Zierikzee: Zondag: 10.00 uur openba re lezing, 11.00 uur Wachttorenstudie. Donderdag: 19.00-20.30 uur Theokra- tische school; 20.30 uur dienstverga- dering. Doopsgezinde Gemeente Ouddorp: 9.30 uur (in kerk); 18.30 uur (in kerkgebouw Dorpstienden). Rooms-Katholieke Kerk Melissant: Josefkapel, Provinciale weg 6, zondag 11.00 uur. Middelhar- nis Kerk Langeweg 50: zaterdag 18.30 uur; zondag 9.30 uur. Ouddorp: Mar- tinuskapel Stationsweg 37, zondag 9.30 uur. Recreatiedienst Ouddorp: In recreatiecentrum Top pershoedje, Strandweg 4. Aanvang zondags 10.00 uur. Stellendam: Arts R P. van Rijswijk, Mr. I. Caustraat 1, telefoon (01879) 1207. Spreekuur volgens afspraak. Bellen voor afspraak tussen 8.30 en 10.00 uur. In het weekend gelieve eerst telefonisch contact opnemen. Haamstede: D. H. de Kup, Vroonweg 4, telefoon (01115) 1359. Spreekuren maandag, dinsdag en woensdag van 14.00-15.00 uur, vrijdags van 16.00- 17.00 uur. H A Boom-De Keizer, Westerenban 14, Telefoon 01115-3103. Behandeling alleen volgens afspraak. Mevrouw H. B. Geleijnse, Noordstraat 12, telefoon 01115- 2698. Behandeling alleen volgens afspraak. Renesse: P. van Malland, Oude Mool- wég 32, tel. 01116-1942. Behandeling zeven dagen per week. Tijdens het weekeinde spreekuren van 17.00-17.30 uur bij dienstdoende tandarts. Zierikzee: Sj. Bergsma, Varremarkt 7, Zierikzee, tel. (01110) 12180. Spreek uur dagelijks tussen 8.00 en 9.00 uur en tussen 13.00 en 14.00 uur; maan dag en donderdag van 18.00-20.00 uur en volgens afspraak. Stellendam: W. J. Vink, Keizerstraat 16a. Spreekuren maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 15.30-16.00 uur. Haamstede: M. K. Buth, Hogezoom 9, Haamstede, telefoon (01115) 2254. Spreekuren dagelijks tussen 13.00 en 14.00 uur. Dinsdag- en vrijdagavond tussen 19.00 en 20.00 en volgens af spraak. Tijdens het weekend spreekuur bij dienstdoende dierenarts. Sommelsdijk: W. J. Vink, Zuidachter- weg 28. Tel. 01870-2897. Spreekuren maandag tot en met vrijdag van 8.00- 9.00 uur, en maandag tot en met vrij dag van 17.00-19.00 uur en volgens af spraak. Dierenkliniek Goeree-Over- flakkee alleen voor kleine huisdieren. Weekeind bij dienstdoende dierenarts volgens afspraak. VERTICAAL: 1. sportevenement; 2. hoewel; 3. vloeibare spijs; 4. korte kunnen via de dienstdoende arts in de overige uren altijd worden aange boden. Inlichtingen via tel. 3666. Ouddorp: Bureau: Wilhelminaweg 14, tel. 01878-1244. Geopend 9.00- 18.00 uur. Oud-Gereformeerde Gem. in Nederland Zierikzee: 10.00 en 18.00 uur. Ooster land: 9.30, 14.30 en 18.30 uur. Zierikzee: J. J. Bakker, Oude Haven 4, tel. (01110) 13016. Behandeling al leen volgens afspraak. G. W. G. den Broeder, Oude Haven 51, Telefoon (01110) 13388. M. F. de Booij, Oude Haven 51, Telef. (01110) 12693. Behandeling alleen via telefonische afspraak. L. Lekkerkerk, Nieuwe Boogerdstraat 25, tel. (01110) 16066. Behandeling al leen volgens afspraak. F. v. d. Vliet, Oude Haven 51, tel. (01110) 16190. Behandeling alleen via telefonische afspraak Bruinisse: E. Wondergem, Molen straat 26, Telef. (01113) 2724. Spreek uren dagelijks van 8.30 tot 9.15 uur. Woensdagavond van 18.30 tot 19.30 uur. Welke 2 sleutelwoorden vormen de letters uit de vakjes: 13, 76, 6, 23, 39, 48, 12, 5, 55, 64 en 75, 11, 46, 57, 53, 19, 28, 45, 3, 47? Ned. Herv. Kerk Zierikzee: Gasthuiskerk: 9.30, 11.00 en 18.30 uur. Kerkwerve: 11.00 uur. Serooskerke: 10.00 uur. Burgh: 10.00 uur. Haamstede: 10.00 en 19.00 uur. Renesse: 9.30 uur. Noordwelle: 11.00 uur Scharendijke: 9.30 uur. Brou wershaven: 9.30 uur. Zonnemaire: 11.00 uur. Noordgouwe: 11.00 uur. Dreischor: 9.30 uur. Ouwerkerk: 10.00 uur. Nieuwerkerk: 10.00 uur. Oosterland: 10.00 en 18.00 uur. Sir- jansland: 10.00 en 18.30 uur. Bruinis se: 10.00 en 17.00 uur. Oude Tonge: P. Schilder, Kolfweg 27. Tel. 01874-2441. Spreekuren maandag tot en met vrijdag van 8.00-9.00 en 13.00-14.00 uur, dinsdag- en donder dagavond van 20.00-21.00 uur en vol gens afspraak. Markt 30-32, ,,De Stadswaag” Brou wershaven, telefoon (01119) 1280. Spreekuur iedere dag volgens af spraak, behalve donderdag in het Groene Kruisgebouw, voor 9.00 uur bellen. Geref. Kerken Vrijgemaakt Brouwershaven: 9.30 en 18.30 uur. Ouddorp: W. J. Vink, Hofdijkseweg 17a, tel. 01878-2763. Spreekuren maandag, woensdag en vrijdag van 20.30-2100 uur. Dinsdag en donder dag van 14.00-14.30 uur. Nieuwerkerk: Arts M. M. v. d. Berg, Wethouder v. Klinkenstraat 10, tel. (01114) 1810. Spreekuren volgens af spraak, hiervoor bellen tussen 8.00- Brouwershaven: A. Broere, Meekrap- straat 7, tel. 01119-1588. Behandeling alleen volgens afspraak. Bruinisse: R. C. A. Backer, Poststraat 14, tel. (01113) 2666. Behandeling al leen volgens afspraak. HORIZONTAAL: 1. deel v. e. auto; 6. Hongaarse rode peper; 12. salaris; 14. roeispaan; 15. dieregeluid; 17. eerstkomende (afk.); 18. hofpersoon in vroegere jaren; 20. voorzetsel; 21. sint (afk.); 22. sierspeld; 24. Spaans riet; 26. balspel te paard; 28. beroep; 29. etmaal; 30. geboden bedrag; 32. snijwerktuig; 33. eminentie (afk.); 34. ambtskleed v.e. rechter; 35. bloedvat; 37. etage (afk 38. uitspansel; 39. zangstem; 41. opnieuw; 42. vrouwelijk dier; 43. kleur; 47. bewijs aan een cou- ponblad; 50. titel (afk.); 52. in het jaar (Latijn); 53. rivier in Duitsland; 54. vorm van mij; 55. muzieknoot; 57. vreemde titel; 58. gymnastiektoestel; 59. vrouwelijk rund; 60. afstammeling (fig.); 62. voormuur; 64. omwenteling; 65. godsdienst (afk.); 66. aan boord (afk.); 68. kloosterlinge; 69. titel (afk.); 70. de dato (afk.); 71. steekvlieg 73. klant; 75. opvliegend; 76. grote hout boon Alarmnummer Rijkspolitie (01180- 33333). Zierikzee. Het groepsbureau van de Rijkspolitie Schouwen- Duive- land is 24 uur per dag geopend, tel. 01110-14055. Apotheek C. C. H. Verschuren, Dam 18, Zierikzee. Tel. 01110-12906. Ope ningstijden apotheek: Werkdagen 8.30-17.30 uur. Zaterdag 9.00-12.30 uur en van 16.30- 17.30 uur. Op zon- en feestdagen 12.00-12.30 uur en van 18.00-18.30 uur. HAAMSTEDE - De Christelijke Gere formeerde kerk van Haamstede heeft voor zaterdag 1 juli een bazar- rommelmarkt op het programma staan. Behalve een rommelmarkt is er een rad van avontuur, handwerk, bloemen, boeken, verschillende spelletjes en ook is er een mooi poppenhuis te koop. De rommel markt is bij de Nederlandse Her vormde kerk en begint om 08.30 uur. Het duurt tot 16.00 uur. Goedereede: Arts P. J. Bulthuis, De Stove 40, telefoon (01879) 1367. Spreekuur volgens afspraak. In het weekend gelieve telefonisch kontakt op te nemen. Noordgouwe: Arts H. J. M. Sleegers, Heereweg 16, Tel. (01112) 1480. Spreekuur volgens afspraak. Bellen van 8.00-10.00 uur. Oosterland: Arts H. Speelman, Mo lenweg 61, tel. (01114) 1280. Spreek uren maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tot 11.00 uur, afspraak via schijven systeem. Woensdag geen spreekuur. Apotheek geopend op de maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Apotheek Menheerse, Voorstraat 16, Middelharnis. Tel. 01870-3666. Ope ningstijden apotheek, werkdagen 8.30-12.30 uur en 13.00-18.00 uur. Za terdag 10.30-11.30 uur en 17.30-18.00 uur. Zon- en feestdagen 11.00-11.30 uur en 17.30-18.00 uur. Spoedrecepten Burgh-Haamstede: Artsen J. Ph. P. Stenger en G. van Beek-Verbeek, Burghseweg 54, Haamstede. Tel. (01115) 1861. Spreekuur van 8.00-9.00 uur. Telefonisch spreekuur van 12.30- 13.00 uur. Apotheek de gehele dag geopend uitgezonderd van 12.00- 13.00 uur. Weekend alleen voor spoedgevallen van 11.30-12.00 uur en van 16.30-17.00 uur. Zierikzee: Arts W. Bontkes, Touw- baan 20, Zierikzee, Tel. (01110) 12280. Spreekuur van 8.00- 9.30 uur en maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagmiddag van 13.00-14.00 uur. Arts A. W. van Geer, Havenpark 35, Tel. (01110) 12080. Alleen volgens af spraak, 8.15-10.00 uur. Arts J. B. Visser en C. H. G. Daniels, Poststraat 32, Tel. (01110) 13965. Spreekuur alleen volgens afspraak. Bellen vanaf 8.00-10.00 uur. Ouddorp: Artsen W. J. Bron, A. J. Jansen en G. B. K. Steenhof, praktijk Oude Nieuwlandseweg, tel. (01878) 1312. Spreekuur alleen volgens af spraak, 8.30-11.00 en 13.00-16.00 uur. Visites aanvragen tussen 8.30-10.00 uur. De apotheek is geopend van maandag tot en met vrijdag van 8.30- 17.30 uur. Medicijnen afhalen tussen 17.00 en 18.00 uur. Men wordt ver zocht de ziekenfondskaart mee te brengen. In het weekend en 's avonds gelieve eerst telefonisch kontakt op te nemen. Ouddorp: L. E. Tjebbes, Bar de Kreek Boompjes 9, Ouddorp, tel. 01878-1401 Spreekuren maandag, woensdag en vrijdag van 14.00-14.30 uur. Renesse: Arts J. L. Flach, Jan van Renesseweg 6, Renesse, tel. (01116) 1280. Spreekuur van 8.00 tot 9.00 uur en 16.00-17.00 uur van half juni tot 1 september. Tijdens werkdagen apo theek gehele dag open. Huisbezoek aanvragen voor 10.00 uur. Weekend alleen voor spoedgevallen van 11.30- 12.00 uur en van 16.30- 17.00 uur. Gereformeerde Gemeenten in Nederland Zierikzee: 1330 en 18.00 uur in Lu therse kerk Nieuwerkerk: 9.45 en 15.30 uur. Bruinisse: 10.00 en 17.00 uur. kous; 5. voorzetsel; 7. paardeslee; 8. zaadkorrel in een vrucht; 9. lang smal stuk; 10. in memoriam (ter gedachte nis) (afk.); 11. beroep; 13. huisdier; 16. overal; 18. tamelijk; 19. handelskor- ting; 21. winters voertuig; 23. persoon lijk vnw.; 24. bevlieging; 25. met te genzin; 27. voorzetsel; 29. weinig wetend; 31. naaldboom; 34. kleur; 36. schroef v.e. helikopter; 38. tuinhaag; 40. kippenloop; 44. gewicht; 45. on vergelijkelijk; 46. soort schaatsen; 47. hoog bouwwerk; 48. de gezamenlijke edelen; 49. water doorlatende; 51. vo gel; 54. onverschrokkenheid; 56. laatstleden (afk.); 59. boksterm (afk.); 61. ongeschonden; 63. soort paard; 64 etensbak voor varkens; 67. slag hout bij cricket; 69. afgemat; 71. dat is (afk.); 72. muzieknoot; 73. televisie (afk.); 74. voorzetsel. Ouddorp: J. H. v. d. Pol en S. v. d. Pol-Dijkhuizen, Spaanseweg 4, tele foon (01878) 1660. Behandeling uib sluitend na telefonische afspraak. L. P. Zeelenberg, Hazersweg 22, tele foon (01878) 2919. Behandeling alleen volgens afspraak. Middelharnis: Voor spoedgevallen Prins Hendrikstraat 2, tegen over de EMGÓ (bij Rabobank Langeweg rechts afslaan), Middelharnis, tel. (01870) 2966. Spreekuur elke dag van 8.00-9.00 uur en van 18.30-19.30 uur en volgens afspraak. Gereformeerde Kerken Zierikzee: 10.00 en 18.30 uur. Haam stede: 10.00 en 19.00 uur. Scharen dijke: 10.00 uur en 19.00 uur. Brou- werehaven/Zonnemaire: Bostonpleinkerk: 10.00 en 18.30 uur. Nieuwerkerk: 10.00 en 17.00 Bruinisse: 10.00 en 17.00 uur. Voor alle medische hulp (spoed eisende en niet-spoedeisende) geldt altijd, dat er contact opgeno men moet worden met de dienst doende huisarts. Men wordt gead viseerd niet direct naar het ziekenhuis te gaan. 10 10

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1989 | | pagina 19