f Ik verzamel alles wat met Zierikzee te maken heeft’ Niet alledaagse groente in Serooskerkse tuin gekweekt n SCHEEPS- MOTOREN Fietspad Middelharnis- Den Bommel komt er aan Expositie estaurant Ie Visbank badkrant )irk Verloo heeft enkele duizenden Nieuwsbodes I uilniszakken Natgeregend >er Moord Bij wijze van experiment artisjokken in de volkstuin S Zaadjes IG SEROOSKERKE - „Het was domweg een experiment”, is de reactie van mevrouw M. H. Castelijn uit Serooskerke op het feit, dat ze artisjokken in haar volkstuin kweekte. Voor een klimaat als Nederland is dat een opzienbarende gebeurte nis. „In ieder geval is het niet alledaags”, aldus mevrouw Castelijn. IERIKZEE - „Als je een Nieuwsbode van vijftien jaar geleden openslaat en je ziet daarin lie foto’s van jongens die nu een stuk ouder zijn. Dat is leuk”. Behalve voetballen heeft de 5-jarige Dirk Verloo uit Zierikzee nóg een grote hobby. Het verzamelen van oude spullen Hete maken hebben met Zierikzee. Dat houdt in dat Verloo probeert om alle Zierikzeesche lieuwsbodes te verzamelen die ooit zijn verschenen. Ook spaart hij oude ansichten van ierikzee en heeft hij alle boeken in zijn bezit die ooit zijn verschenen over de stad. 9 3 1 1 De verzamelaar en zijn kranten. (Foto: Joop van Houdt). 161 74 uur. >0 uur. hij interessant vond uit en plakte ze in albums. ,,Maar dan moest je vaak een extra krant gaan kopen omdat aan de achterzijde ook wat stond dat je wilde bewaren". Dat het opzienbarend is wordt door kweker C. Molenaar uit Lopik be vestigd. „Naar mijn mening bestaat „Ja, dat is leuk hé. Ik heb ook eens de allereerste Nieuwsbode gezien die is verschenen. Toen moest ik voor een karweitje in de Weststraat zijn bij een oudere man. Die had dat krantje. Het was maar een. heel klein velletje en er in Nederland geen artisjokkenkwe kerij. Wij zijn wel aan het experimen teren met artisjokken. Je moet in ie der geval een goede zomer hebben anders kun je het wel vergeten", aldus Molenaar, die een groente- en teelbe- drijf in Lopik heeft op de fiets naar een andere plaats als ze daar moesten voetballen”. Verloo kan zijn verzameling nog wel eens aanvullen door oude kranten of ansichten die hij van anderen krijgt. „Ik heb ik heel veel kennissen die we ten dat ik oude Nieuwsbodes spaar. Bijna heel Zierikzee kent me". Ook vindt hij wel eens wat verassends tus sen de inboedels die hij regelmatig opkoopt. „Laatst vond ik een oude krant waarin een gebit was verpakt". Verloo heeft maar één angst. Dat zijn verzameling wordt aangetast door muizen die eraan gaan knabbelen of door blikseminslag. „Dan is alles weg. En zoveel kranten krijg je nooit meer terug want de meeste mensen gooien hun Nieuwsbodes weg”. Ver loo heeft ook een wens. „Ik zou heel graag mijn verzameling compleet wil len hebben. Maar dat zal niet meeval len. Daarom hoop ik dat mensen die nog Nieuwsbodes hebben die ouder zijn dan vijftien jaar ze aan mij willen geven. Laat ze maar een doos met oude Nieuwsbodes tegenkomen. Ik wil ze graag hebben”. Nieuwsbodes te verzamelen. „Ik heb er pas nog twintig kunnen kopen op een veiling in de Concertzaal te Zie rikzee. Ze zijn afkomstig van een vroe gere apotheker uit Zierikzee, een ze kere Brandts. Het zijn allemaal kranten waarin advertenties of stuk ken staan waarin ze zelf voorkomen”. Het fietspad wordt aangelegd aan de noordzijde van de Oudelandsedijk, de Lieve Vrouwenpoldersedijk en de Til- sedijk, waar het fietspad zal aanslui ten op het fietspad langs de Molendijk te Den Bommel. Tegelijkertijd zal de hoofdrijbaan op deze dijken gere construeerd worden. Deze recon structie bestaat uit het verbreden van de weg en het flauwer maken van en kele scherpe bochten. Ook zullen alle zijwegen van dit traject een haakse aansluiting krijgen (de Molenweg, Bolletjesweg, Pottenweg, Piersweg én Lieve Vrouwe Scheidweg hebben nu nog elk twee eenzijdige opritten). het was met de hand geschreven. Er stond een verhaal in over een veld wachter die zijn vrouw had vermoord. Dat was blijkbaar de aanleiding om een krant te beginnen. Die man in de Weststraat wilde dat krantje toen niet wegdoen. Maar ik moet er nog eens achteraan want hij heeft natuurlijk ook niet het eeuwige leven. En stel je voor dat zijn kinderen zeggen laten we die troep maar opruimen”. Daarom bewaart Verloo nu al ruim dertien jaar alle Nieuwsbodes die zijn verschenen. „Als ik nog een paar maanden doorspaar heb ik een halve vrachtwagen vol denk ik”. Al die kran ten worden per maand samengebon den met een touwtje en bewaard in een speciaal daarvoor achter zijn huis aangebouwde ruimte. „Als die te klein wordt bouw ik er nog een stuk aan”. rloo is metselaar van beroep. In de node dat hij nog werkeloos was, teweer vijftien jaar geleden, begon pet het verzamelen van Nieuwsbo- k.„In die tijd struinde ik alle vuilnis- |ikken af om spullen te zoeken die tg goed waren. Ik had toch anders eiste doen. Alles wat aan het Zierik- »van vroeger deed denken hield ik If en met de andere spullen kon ik ek anderen nog een plezier doen”. De kranten die Verloo op de veiling kocht dateren uit 1852 tot 1927 en 1944. Op het logo van het exemplaar uit 1852 staat nog een koerier te paard afgebeeld met in zijn hand een bode. „Dat komt volgens mij omdat ze de kranten toen nog per paard rond brachten”. Naast het logo twee blau we stempels met de opschriften ’te zegelen' en 'Zeeland een gulden’ De nieuwstijdingen en gemengde 'berig- ten’ komen vooral uit allerlei landen in Europa en maar een enkele uit Zierik zee. Behalve bij den uitgever, bij alle boekhandelaren en postdirecteuren kon men ook in Noord-Amerika bij J. Quintus te Sheboygan een abonne ment nemen. In plaats van f 1,30 per kwartaal kostte dat 1,10 dollar franco. De krant kwam uit op woensdag en zaterdag. ERKINGEN - Tot eind juni is een iel van het recente werk van Joke «Kuilenburg in restaurant de Vis- mkin Herkingen te zien. Al meer in twaalf jaar legt zij zich toe op maken van aquarellen. Door ear opleiding, die zij volgde aan l Rietveld-academie in Amster- m, heeft zij een goede basis op- sbouwd om allerlei technieken te heersen. De ongeveer vijftien planten, die me vrouw Castelijn nu in haar volkstuin heeft staan zijn uit zaadjes gekiemt en daarna uitgeplant. „Toen we,in Frankrijk woonden heb ik het al eens een keer geprobeerd, maar daar is het geen bijzondere gebeurtenis, om dat artisjokken daar overal worden gekweekt. Tevens zijn artisjokken in Frankrijk een gewild gerecht. Ik wil niet zeggen volksvoedsel nummer één, maar ze komen daar toch zeker vaak op de menukaarten voor". In Nederland kweekte ze de artisjok- kenplant door de zaadjes in een si naasappelkistje met aarde te doen en daar een glasplaat over heen te leg gen. „Ik heb ze daar in laten ontkie men en toen ze groot genoeg waren heb ik ze in de tuin uitgezet”. Me vrouw Castelijn heeft vorig jaar de zaadjes laten ontkiemen en heeft ze eind juli, begin augustus uitgezet. Rond december/januari begonnen de eerste artisjokken te groeien ter groot te van een ei. „Toen vond ik ze nog niet goed om te kunnen eten. Ik heb de eerste artisjokken er dan ook afge haald en weggegooid”. Enige weken geleden zijn de eerste artisjokken eraf gehaald om die te consumeren. „Mijn dochter vertelde dat ze lekker waren, maar nog niet helemaal rijp, dus wacht ik nog maar even tot ze wel rijp zijn", aldus mevrouw Castelijn. Mies wat met Zierikzee te maken >eft spaar ik. Ja, ik houd veel van de id. Dat komt denk ik omdat ik er en geboren. Ik zou hier ook nooit mdaan willen. Als kind ben ik met ijn ouders vier jaar weg geweest ndat mijn vader failliet was gegaan. du, ik was blij dat ik na die jaren de ikke Toren weer zag toen we terug men. Ik denk dat ik wel kapot zou lan als we nu zouden moeten ver ben Dat doe ik dan ook niet, zelfs el voor mijn werk”. ■rioo herkende in die tijd de Nieuws te als een van de dingen die alles let Zierikzee hadden te maken en ken de kranten te bewaren. „Ik ben lan sparen in de tijd dat de voetbal- Adrie Koster bij Roda terecht am. Dat stond uitgebreid in de euwsbode en het is natuurlijk heel jk om dat later nog eens terug te men lezen”. De eerste twee jaar lipte Verloo de foto's en stukken die Gezien alle moeite die Verloo zich ge troost, is het begrijpelijk dat hij in actie komt als de Nieuwsbode niet onge schonden in zijn brievenbus valt. „Soms laat de krantenjongen een stukje van de Nieuwsbode aan de bui tenkant uit de brievenbus steken. Als het regent krijg je een half natte krant binnen. En die wordt slecht. Daar val len de gaten zo in. Ik heb daar wel eens over opgebeld naar de directeur van de Nieuwsbode D. L. van 't Le ven. Hij had er alle begrip voor en daarom kwam hij me hoogstpersoon lijk een nieuwe Nieuwsbode bren gen". Via kennissen en veilingen probeert verloo ook zoveel mogelijk oudere Tegelijkertijd zullen met het project enkele ruilverkavelingswerken wor den uitgevoerd, zoals het graven van langsgelegen watergangen, de recon structie van de aansluiting van de Piersweg en het leggen van een nieu we verbindingsduiker tussen de Lieve Vrouwenpolder en de polder Oude Stad. Het bestek is gereed; de aanbeste ding is gepland op 12 juli 1989, zodat naar verwachting eind augustus of begin september met de uitvoering kan worden begonnen. De totale projectkosten bedragen cir ca twaalf miljoen gulden. De directie zal worden gevoerd door Heidemij Ad viesbureau B.V. taha - D. van Duivendijk, Dee- Iraat31, Bruinisse, telef. (01113) 1615. ta-diesel, Honda, Johnson en Wies alle merken, buiten- wrdmotoren - Mulder Jachtservice, tetraat 17, Zierikzee, telef. (01110) >hatsu, Seagull, Honda, Yamaha, tonson, Mercuri en reparaties merken, binnen- en buiten- wrdmotoren Vrijland Watersport, "eepstimmerdijk 28, Zierikzee, tel. H110) 14223. ■’m Rude. buitenboordmotoren en Wh en Vetus Marine binnen- Wrdmotoren Jachtwerf Grevelin- Jachthaven Kloosternol 1, Scha- Mjke, telef. (01117) 1490. Wcury buitenboordmotoren, re- »<atie van alle merken scheeps motoren Bukh, Volvo- Penta en Per- fss - Waterrama Schouwen b.v., [We Jachthaven Brouwershaven, F (01119) 1877. Het mooiste vindt Verloo echter de fo to's die ongeveer vanaf de veertiger jaren hun intrede deden in de Nieuwsbodes. „Daarop zie je vaak mensen staan die je kent, maar toen ze nog veel jonger waren. Er is ook een Nieuwsbode waarop mijn moeder staat met drie van mijn broers en een zuster. Dat was toen het belastingkan toor te Zierikzee werd gebouwd. Ze staan er toevallig op. Dat is leuk”. Ge nieten kan Verloo ook van de voetbal verslagen van vroeger „Ik heb een krant uit 1927 waarin een verslag staat van een wedstrijd tussen ZSC Zierikzee 1 en Hansweert 1. Dat is de club waar ik al sinds mijn zesde jaar bij voetbal. Maar toen gingen ze nog De artisjokken van mevrouw M. H. Castelijn uit Serooskerke. (Foto: Joop van Houdt). MIDDELHARNIS - Met de aanleg van het fietspad Middelharnis-Den Bommel in opdracht van het water schap Goeree-Overflakkee zal, als alles naar wens verloopt, komend najaar begonnen worden. Hiermee gaat een lang gekoesterde wens van de streek in vervulling. iiu

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1989 | | pagina 9