Weekmarkt weer van start Volop activiteiten in het Zierikzeese Speelgoedje blijkt een tachtig jaar oude Sterlingmotor te zijn gp. ce I jr SE Concert Nieuwe Kerk badkrant Puzzel 195 Experimenten Uitgelachen Alle brandstof Achtergrond Via, via derij ken 1336 ZIERIKZEE - Ook de komende maanden is er in Zierikzee (vanzelfsprekend) volop te beleven aan evenementen. De eersten zitten er al weer op. De overigen verdienen een plaatsje in de agenda. p van Ast: ,,Die man van het stoom- en brandweermuseum ging helemaal uit z’n dak toen hij het zag” ZIERIKZEE - „Ik had zelf wel een vermoeden wat het zou kunnen zijn, maar pas toen ik dat televisieprogramma zag wist ik het zeker”, aldus P. van Ast uit Zierikzee. Zijn vader deed zo’n zeven jaar geleden een opmerkelijke vondst op de vuilstortplaats aan de Hoosjesweg. Een apparaatje dat op het eerste gezicht nog het meest aan een stoommachientje ^Jdoet denken. Nader onderzoek leert echter dat het geen stoommachine is, maar een klein model Sterlingmotor. Een unieke vondst en een museum in Den Haag heeft dan ook al interesse getoond. „Er is ook al iemand van het stoom- enbrandweermuseum in Hellevoetsluis wezen kijken, en die "H ging helemaal uit z’n dak toen hij dat ding zag draaien”, al dus Van Ast. P. van Ast uit Zierikzee met de Sterlingmotor. Hete lucht en niets anders dan dat .ST tóen Dominee Sterling in 1817 met zijn revolutionaire idee kwam werd er tor de buitenwacht ronduit scep tisch tegenaan gekeken. Een motor die op hete lucht werkt, dat kan toch helemaal niet, zo was de algemene edachte. Sterling werd uitgelachen nor de meesten en Slechts door en- ïlingen serieus genomen. „Het is ook heel raar om te zien, maar het werkt wel", aldus Van Ast. Met de Sterlingmotor is door de jaren heen heel wat geëxperimenteerd. In 1959 werd een klein jacht uitgerust met een 40 pk sterke eencilinder Ster lingmotor. Bij Daf werd later een auto bus uitgerust met een Sterlingmotor en overal ter wereld werden demon straties met deze bus gehouden. Echt doorgebroken op de internationale markt is de Sterlingmotor nooit. Alles bij elkaar is Van Ast heel wat wij zer geworden over de geschiedenis van de Sterlingmotor. Wat hij echter heel graag zou willen weten is hoe het apparaat op de vuilstortplaats in Se- rooskerke terecht gekomen is en wie hem daar gedeponeerd heeft. De Sterlingmotor van Van Ast is van Duit se makelij. Volgens Van Ast is het een tamelijk uniek exemplaar. „Er schijnen er wel meer in een museum te staan, maar die zijn in de regel in Nederland ge- Na het zien van het televisieprogram ma pakte Van Ast spoorslags de tele foon om te proberen achter de ge schiedenis van de door zijn vader maakt”. Inmiddels heeft ook een mu seum al interesse getoond voor de vondst van Van Ast. gevonden Sterlingmotor te komen. „Ik ben eerst op zoek gegaan naar boeken over de Sterlingmotor, maar daar is heel moeilijk aan te komen. Hier in de bibliotheek in Zierikzee konden ze niets vinden, en ook in Middelburg was er geen literatuur over de Sterlingmotor beschikbaar. Vrijdag 8 september is de Sporthuis Zierikzee loop en zaterdag 9 septem ber de monumentendag. De kermis is Zaterdag 19 en zondag 20 augustus zijn de Open Zeeuwse Kampioen schappen Meerkamp en de zesen twintigste van die maand is de Haven dag. De liefhebbers van een een/achtste triatlon kunnen hun hart 2 september ophalen en diezelfde za terdag is er ook een zeilrace van Breskens naar Zierikzee. De atletiek wedstrijden voor de senioren en de ju nioren zijn dinsdag 5 september. zorgt ervoor dat een zuiger in een ci linder omhoog wordt gestuwd en via een soort krukas het vliegwiel aan het draaien brengt. In een andere cilinder wordt de eerst verhitte lucht weer af gekoeld en teruggevoerd naar de eer ste cilinder. Daar wordt het weer ver warmd, zet uit, en stuwt de zuiger omhoog en de cirkel is compleet. „Ik denk dat dit exemplaar uiteindelijk ook wel in een museum terecht zal ko men, maar daar beslis ik zelf niet over", aldus Van Ast. „Dat moet mijn moeder beslissen, want het was ten slotte mijn vader die dat ding gevon den heeft”, aldus Van Ast. Hij sluit niet uit dat het model van de Sterlingmo tor behoorlijk waardevol zal blijken te zijn. werd heel enthousiast gereageerd op de vondst van Van Ast. Een vertegenwoordiger van genoemd museum kwam op bezoek in Zierik zee en bevestigde Van Ast’s vermoe dens dat het ging om een model van een Sterlingmotor. Van Ast wilde ech ter proberen nog meer te weten ko men en nam contact op met Frits Phi lips. „Ik heb een hele tijd met Frits Philips aan de lijn gehangen en hij vond het allemaal prachtig wat ik vertelde. Het is ook een soort hobby van hem”, al dus Van Ast. Philips verwees Van Ast voor meer informatie door naar BV Sterling Motors Europe, gevestigd in Den Haag. Op verzoek van Van Ast stuurde men de nodige documentatie op. Het ongeveer dertig centimeter hoge model staat op de salontafel op een ^eciaal daarvoor gemaakte stan daard. Eronder een paar kaarsen, ta Ast houdt een brander bij de on derzijde van het apparaat en het duurt iet lang of het vliegwiel begint te be legen. Hoe het komt dat de motor nooit op grote schaal is ingebouwd in auto’s, schepen of fabrieken is niet geheel duidelijk. De motor kan immers op al le soorten brandstof lopen. „Als je zo’n motor in zou bouwen in een auto kun je in feite alles gebruiken als brandstof. Een pak hooi achterin, of wat brandhout, en je auto rijdt”. Een voor de hand liggende toepas sing lijkt bijvoorbeeld ook gebruik op plaatsen waar geen benzine, diesel of gas voorradig is, maar men bijvoor beeld wel over brandhout kan be schikken. Zaterdag 17 juni is het weer Taptoe. Diezelfde dag is er ook een indoor- midgetgolf bij Onderdak. Van vrijdag 30 juni tot en met 9 juli is de Delta- week. De zeilwedstrijden zijn tot 3 juli in Zierikzee. De twaalfde singelloop is dinsdag 4 juli en de toeristendagen zijn gepland op de dinsdagen 11, 18 en 25 juli en 1 en 8 augustus. Op 15 augustus komen er stoom-machines naar Zierikzee en de wielerronde staat te boek voor vrijdag 18 augus tus. Vervolgens ging Van Ast naar J. Koe- voets uit Zierikzee. „Ik dacht, die man heeft zoveel oud spul in zijn winkel, misschien weet die er wat meer van”, aldus Van Ast. Die gedachte bleek een beetje te optimistisch, maar Koe- voets gaf hem de raad eens contact op te nemen met het stoom- en brand- weermuseum in Hellevoetsluis. Daar ZIERIKZEE - Vrijdag 23 juni concer teren het Zeeuws Jeugd Orkest on der leiding van dirigent Mathieu Meys en het Zeeuws Orkest onder leiding van dirigent Lex Veelo in de Nieuwe Kerk in Zierikzee. Het concert begint om 20.00 uur. Het Zeeuws Jeugd Orkest speelt achter eenvolgens de Ouverture Los excla- vos filices (Arriaga), Harpconcert (Handel) en Sinfonia opus 11, nr. 1 (Bomtempo). Het Zeeuws Orkest speelt Kikimora (Ljadov) en symfoni sche danesen uit West Side story (Bernstein). Kaarten voor het concert zijn verkrijgbaar in de voorverkoop bij de VW en ’s avonds aan de kerk. Hij wil graag nog meer stukjes van de puzzel bij elkaar zoeken zodat er uit eindelijk een complete geschiedenis van de vondst uit de bus komt. Een beschrijving tot slot van de Sterling motor: het model is zo’n 30 a 35 centi meter hoog en is gemaakt van ijzer en messing. Op de grondplaat is een metalen plaatje bevestigd met daarop de aanduiding ’Louis Heinrici’ en Zwickau. Een jaartal staat er niet op, maar Van Ast vermoedt dat de motor zo’n 80 jaar oud is. Iedereen die denkt iets meer van de motor en zijn oor sprong te kunnen vertellen kan bij hem terecht: 01110-14943. in de stad van zaterdag 9 september tot en met de veertiende. Sinterklaas komt 25 november en als laatste staat de kerstmarkt op de agenda. Dat is vanzelfsprekend in december. BRUINISSE - De weekmarkt in Bruinisse weer van start gegaan en evenals in voorgaande jaren waren de weergoden temarktkooplui en de klanten niet bijster gunstig gezind. „Het lijkt wel een traditie dat het op de eerste marktdag slecht '•ner is", aldus marktmeester M. Hanse. Rond half tien in de ochtend begon het te miezeren en de belangstelling voor I te eerste weekmarkt in het oude vissersdorp was dan ook magertjes. Dit jaar was er voor het eerst de mogelijkheid om ritje met de paardentram mee te maken vanaf recreatieproject Aquadelta maar, ook weer door het slechte weer, was tear nog niet zo gek veel animo voor. De weekmarkt in Bruinisse wordt gehouden iedere woensdag van 8.00 tot 12.30 teren is te vinden op het Kerkplein. De laatste marktdag is de tweede woensdag van september. ten zijn vader het apparaat vond had deze aanvankelijk geen idee wat hij nu eigenlijk gevonden had. „We dachten eerst dat het een pompje was of zoiets”, aldus Van Ast. Een afleve ring van het Veronica-programma De [Nationale Ideeënbus bracht de oplos sing. In dat programma was Frits Phi lips te gast en hij toonde een model van de in 1817 door dominee Sterling uitgevonden hete-luchtmotor. Van Ast herkende het apparaat en begon te speuren naar bronnen die zijn ver deden konden bevestigen.

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1989 | | pagina 5