Landstaal en halfbakken-Zeeuws bedreigen dialect SPREEKUREN KRUISWOORD-PUZZEL L 44 badkrant 19 Attentie DIERENARTSEN TANDARTSEN ARTSEN APOTHEKEN POLITIE 15 23 26 27 22 32 28 36 37 34 35 33 38 39 40 41 47 48 43 45 46 49 54 51 52 53 50 59 56 57 58 55 61 60 62 63 64 68 69 67 65 66 72 73 76 75 142 Openbare leven ZIERIKZEE - De dominantie van de landstaal (het algemeen Nederlands) en het feit dat dialectsprekers in sommige si tuaties een mengelmoesje van landstaal en dialect spreken vormen een belangrijke bedreiging voor het voortbestaan van de Zeeuwse dialecten. Zeker wanneer Zeeuwen zich voor hun moedertaal schamen. Tot deze conclusie kwam de neerlandicus dr. L. Koelmans in zijn inleiding over de geva ren waaraan de Zeeuwse dialecten blootstaan. Tijdens het weekeinde spreekuren Ook hierin is op een enkele uitzonde- 1 dagavond van 20.00-21.00 uur en vol gens afspraak. X d Brouwershaven: Arts L. A. M. Bruel, Markt 30-32, „De Stadswaag” Brou wershaven, telefoon (01119) 1280. Vrij spreekuur van 8.00-8.30 uur. Voor het maken van een afspraak voor 9.00 uur bellen. Weekend alleen voor spoed gevallen van 11.30-12.00 uur en van 16.30-17.00 uur. Scharendijke: Arts L. A. M. Bruel, Markt 30-32, ,,De Stadswaag" Brou wershaven, telefoon (01119) 1280. Spreekuur iedere dag volgens af spraak, behalve donderdag in het Groene Kruisgebouw, voor 9.00 uur bellen. Zierikzee: Arts W. Bontkes, Touw- baan 20, Zierikzee, Tel. (01110) 12280. Bruinisse: Arts A. M. Dorrestein en C. Pet, Dorpsweg 5, Tel. (01113) 2120, voor spoed (01113) 1280. Van maan dag t/m vrijdag afspraak spreekuur ’s ochtends. Apotheek geopend op werkdagen van 9.00-12.00 uur en van 16.00-18.00 uur en donderdags van 9.00-12.00 uur. Spreekuur volgens af spraak 8.00-9.30 uur. Nieuwerkerk: Arts M. M. v. d. Berg, Wethouder v. Klinkenstraat 10, tel. (01114) 1810. Spreekuren volgens af spraak, hiervoor bellen tussen 8.00- 11.00 uur. Apotheek tot 12.00 uur ge opend. VERTICAAL: 1. aan tucht gewend; 2. voorzetsel; 3. stad in Duitsland; 4. wei de in het hooggebergte; 5. verbran- Stellendam: Arts R. P. van Rijswijk, Mr. I. Caustraat 1, telefoon (01879) 1207. Spreekuur volgens afspraak. Bellen voor afspraak tussen 8.30 en 10.00 uur. In het weekend gelieve eerst telefonisch contact opnemen. Haamstede: D. H. de Kup, Vroonweg 4, telefoon (01115) 1359. Spreekuren maandag, dinsdag en woensdag van 14.00-15.00 uur, vrijdags van 16.00- 17.00 uur. H. A. Boom-De Keizer, Westerenban 14, Telefoon 01115-3103. Behandeling alleen volgens afspraak. Mevrouw H. B. Geleijnse, Noordstraat 12, telefoon 01115- 2698. Behandeling alleen volgens afspraak. Renesse: P. van Malland, Oude Mool- weg 32, tel. 01116-1942. Behandeling zeven dagen per week. van 17.00-17.30 uur bij dienstdoende tandarts. Zierikzee: Sj. Bergsma, Varremarkt 7, Zierikzee, tel. (01110) 12180. Spreek uur dagelijks tussen 8.00 en 9.00 uur en tussen 13.00 en 14.00 uur; maan dag en donderdag van 18.00-20.00 uur en volgens afspraak. Bruinisse: E. Wondergem, Molen straat 26, Telef. (01113) 2724. Spreek uren dagelijks van 8.30 tot 9.15 uur. Woensdagavond van 18.30 tot 19.30 uur. Haamstede: M. K. Buth, Hogezoom 9, Haamstede, telefoon (01115) 2254. Spreekuren dagelijks tussen 13.00 en 14.00 uur. Dinsdag- en vrijdagavond tussen 19.00 en 20.00 en volgens af spraak. Tijdens het weekend spreekuur bij dienstdoende dierenarts. Stellendam: W. J. Vink, Keizerstraat 16a. Spreekuren maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 15.30-16.00 uur. Sommelsdijk: W. J. Vink, Zuidachter- weg 28. Tel. 01870-2897. Spreekuren maandag tot en met vrijdag van 8.00- 9.00 uur, en maandag tot en met vrij dag van 17.00-19.00 uur en volgens af spraak. Dierenkliniek Goeree-Over- flakkee alleen voor kleine huisdieren. Weekeind bij dienstdoende dierenarts volgens afspraak. Ouddorp: Bureau: Wilhelminaweg 14, tel. 01878-1244. Geopend 9.00- 18.00 uur. Schouwen-Duiveland nogal eens te horen is, is volgens Koelmans verder felijk zo niet funest voor het authentie ke dialect, omdat hierdoor veel speci fieke woorden en klanken van de streektaal verloren gaan. Dat gebeurt ook wanneer Zeeuwen zich voor hun dialect gaan schamen omdat ze het minderwaardig aan de landstaal be schouwen. Koelmans: „Dialect is een echt stukje Zeeland dat je best mag laten horen. Schaamte voor de moedertaal, omdat dit mogelijk als plat praten wordt be schouwd, is dan ook de doodsteek voor het dialect, dat een deel vormt van het innerlijk bestaan”. Zierikzee: J. J. Bakker, Oude Haven 4, tel. (01110) 13016. Behandeling al leen volgens afspraak. G. W. G. den Broeder, Oude Haven 51, Telefoon (01110) 13388. M. F. de Booij, Oude Haven 51, Telef. (01110) 12693. Behandeling alleen via telefonische afspraak. L. Lekkerkerk, Nieuwe Boogerdstraat 25, tel. (01110) 16066. Behandeling al leen volgens afspraak. F. v. d. Vliet, Oude Haven 51, tel. (01110) 16190. Behandeling alleen via telefonische afspraak Bruinisse: R. C. A. Backer, Poststraat 14, tel. (01113) 2666. Behandeling al leen volgens afspraak. Welke 2 sleutelwoorden vormen de letters uit de vakjes: 6, 35, 76, 46, 61, 58, 2. 11, 4, 30 en 13, 41, 47, 60, 18, 43, 33, 71, 7, 49? en blijft de toepassing beperkt tot huis, -tuin- en keukengebruik en blijft het lijden onder de suprematie van de landstaal. Die suprematie komt onder meer tot uiting in het gegeven dat de tekst van het Zeeuwse cq Schouwen- Duivelandse volkslied zelfs niet in het Zeeuws op papier is gezet. Ook het feit dat bewegwijzerings- en plaats- naamborden alleen in de landstaal zijn opgesteld onderstreept volgens Koelmans nog eens de vooraan staande plaats van het algemeen Ne derlands. Iets dat ook geldt voor het gebruik van familie- en voornamen. Noordgouwe: Arts H. J. M. Sleegers, Heereweg 16, Tel. (01112) 1480. Spreekuur volgens afspraak. Bellen van 8.00-10.00 uur. Burgh-Haamstede: Artsen J. Ph. P. Stenger en G. van Beek-Verbeek, Burghseweg 54, Haamstede. Tel. (01115) 1861. Spreekuur van 8.00-9.00 uur. Telefonisch spreekuur van 12.30- 13.00 uur. Apotheek de gehele dag geopend uitgezonderd van 12.00- 13.00 uur. Weekend alleen voor spoedgevallen van 11.30-12.00 uur en van 16.30-17.00 uur. Alarmnummer Rijkspolitie (01180- 33333). Zierikzee. Het groepsbureau van de Rijkspolitie Schouwen- Duive- land is 24 uur per dag geopend, tel. 01110-14055. Apotheek C. C. H. Verschuren, Dam 18, Zierikzee. Tel. 01110-12906. Ope ningstijden apotheek: Werkdagen 8.30-17.30 uur. Zaterdag 9.00-12.30 uur en van 16.30- 17.30 uur. Op zon- en feestdagen 12.00-12.30 uur en van 18.00-18.30 uur. Oude Tonge: P. Schilder, Kolfweg 27. Tel. 01874-2441. Spreekuren maandag tot en met vrijdag van 8.00-9.00 en 13.00-14.00 uur, dinsdag- en donder- HORIZONTAAL: 1. bij raming; 6.-vrou- welijk haarsieraad; 12. springstok; 14. zuivelprodukt; 15. 0.1 gram (afk.); 17. namiddag (afk.); 18. gewricht; 20. nummer (afk.); 21. walkant; 22. land in Azië; 24. vrouwelijk dier; 26. muziek stuk; 28., licht ontvlambaar mengsel; 29. identiteitsbewijs; 30. deel van de hals; 32. voorzetsel; 33. met de zijnen (afk. Latijn); 34 klipgeit; 35. rijstbran dewijn; 37. senior (afk.); 38. rode verf stof; 39. verdicht verhaal; 41. siervo- gel; 42. Britse luchtvaartmaatschappij (afk.); 43. stof; 47. land in Europa; 50. voorzetsel; 52. uit Ierland afkomstig; 53. wisselborgtocht; 54. luitenant (afk.); 55. gril, kuur; 57. sporeplant; 58. veerkracht; 59. dicht, gesloten; 60. delfstof; 62. krijgsmacht; 64. li chaamsdeel; 65. eerstkomende (afk.); 66. televisie (afk 68. telwoord; 69. dieregeluid; 70. per adres (afk.); 71. grasstengel; 73. jonge kabeljauw; 75. kostbare edelsteen; 76. gedrocht. „Het dialect is in een kwade cirkel ge vangen” constateerde Koelmans. Doordat het dialect in een aantal sec toren van het openbare leven niet bruikbaar is, kan het niet uitgroeien Ouddorp: Artsen W. J. Bron, A. J. Jansen en G. B. K. Steenhof, praktijk Oude Nieuwlandseweg, tel. (01878) 1312. Spreekuur alleen volgens af spraak, 8.30-11.00 en 13.00-16.00 uur. Visites aanvragen tussen 8.30-10.00 uur. De apotheek is geopend van maandag tot en met vrijdag van 8.30- 17.30 uur. Medicijnen afhalen tussen 17.00 en 18.00 uur. Men wordt ver zocht de ziekenfondskaart mee te brengen. In het weekend en 's avonds gelieve eerst telefonisch kontakt op te nemen. Ouddorp: W. J. Vink, Hofdijkseweg 17a, tel. 01878-2763. Spreekuren maandag, woensdag en vrijdag van 20.30-21.00 uur. Dinsdag en donder dag van 14.00-14.30 uur. Ouddorp: L. E. Tjebbes, Bar de Kreek Boompjes 9, Ouddorp, tel. 01878-1401. Spreekuren maandag, woensdag en vrijdag van 14.00-14.30 uur. Renesse: Arts J. L. Flach, Jan van Renesseweg 6, Renesse, tel. (01116) 1280. Spreekuur van 8.00 tot 9.00 uur en 16.00-17.00 uur van half juni tot 1 september. Tijdens werkdagen apo theek gehele dag open. Huisbezoek aanvragen voor 10.00 uur. Weekend alleen voor spoedgevallen van 11.30- 12.00 uur en van 16.30- 17.00 uur. Spreekuur van 8.00- 9.30 uur en maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagmiddag van 13.00-14.00 uur. Arts A. W. van Geer, Havenpark 35, Tel. (01110) 12080. Alleen volgens af spraak, 8.15-10.00 uur. Arts J. B. Visser en C. H. G. Daniels, Poststraat 32, Tel. (01110) 13965. Spreekuur alleen volgens afspraak. Bellen vanaf 8.00-10.00 uur. dingsrest; 7. persoonlijk vnwm; 8. voorzetsel; 9. spijsverteringskanaal; 10. loofboom; 11. inwoner van zekere Nederlandse provinciale hoofdstad; 13. aanmatigende houding; 16. weide- gewas; 18. rivier in België; 19. munt in Joegoslavië; 21. soort dolk; 23. ver brandingsrest; 24. uitheems gerecht; 25. wreedaard (fig.); 27. uitroep; 29. stevige vogelveer; 31. toiletartikel; 34. samenstel van getakte horens; 36. dik touw; 38. vogel; 40. kloosterlinge; 44. belemmering (fig.); 45. grap, frats; 46. stad in Duitsland; 47. kostbaar voor werp; 48. voorzetsel; 49. snel drogend mengsel; 51. gemelijk persoon; 54. hand-vergrootglas; 56. karaat (afk.); 59. voorzetsel; 61. deel v.e. boom; 63. vrijgevig; 64. onvriendelijk; 67. des- sertspijs; 69. elektrisch geladen atoom; 71. uitroep; 72. met name (afk.); 73. muzieknoot; 74. sint (afk.). ring na, weinig meer van het Zeeuws terug te vinden. Behalve de bedreiging van het dialect door de suprematie van de landstaal, wordt het dialect volgens Koelmans ook van binnenuit uitgehold. Dia lectsprekers zijn tweetalig waarbij het dialect hun moedertaal is. Die tweeta ligheid blijkt in de praktijk vaak be zwaarlijk te zijn. Een dialectspreker zal, als hij twijfelt of diegene met wie hij praat de landstaal dan wel dialect .spreekt, als „gulden middenweg” een mengelmoesje van landstaal en dialect bezigen. Dit mengelmoesdialect, dat ook op Middelharnis: Voor spoedgevallen Prins Hendrikstraat 2, tegen over de EMGO (bij Rabobank Langeweg rechts afslaan), Middelharnis, tel. (01870) 2966. Spreekuur elke dag van 8.00-9.00 uur en van 18.30-19.30 uur en volgens afspraak. Oosterland: Arts H. Speelman, Mo lenweg 61. tel. (01114) 1280. Spreek uren maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tot 11.00 uur, afspraak via schijvensysteem. Woensdag geen spreekuur. Apotheek geopend op de maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Brouwershaven: A. Broere, Meekrap- straat 7, tel. 01119-1588. Behandeling alleen volgens afspraak. Apotheek Menheerse, Voorstraat 16, Middelharnis. Tel. 01870-3666. Ope ningstijden apotheek: werkdagen 8.30-12.30 uur en 13.00-18.00 uur. Za terdag 10.30-11.30 uur en 17.30-18.00 uur. Zon- en feestdagen 11.00-11.30 uur en 17.30-18.00 uur. Spoedrecepten kunnen via de dienstdoende arts in de overige uren altijd worden aange boden. Inlichtingen via tel. 3666. Ouddorp: J. H. v. d. Pol en S. v. d. Pol-Dijkhuizen, Spaanseweg 4, tele foon (01878) 1660. Behandeling uit sluitend na telefonische afspraak. L. P. Zeelenberg, Hazersweg 22, tele foon (01878) 2919. Behandeling alleen volgens afspraak. Goedereede: Arts P. J. Bulthuis, De Stove 40, telefoon (01879) 1367. Spreekuur volgens afspraak. In het weekend gelieve telefonisch kontakt op te nemen. Dat het Zeeuws een bedreigd bezit is, is op zich geen unicum. In zijn alge meenheid wordt het dialect altijd al bedreigd door de overheersende po sitie van het algemene Nederlands, door Koelmans de landstaal ge noemd. Die dominantie van de lands taal wordt veroorzaakt doordat deze voor zowel het gesproken als het ge schreven woord wordt gebruikt. Met name dat laatste geeft de landstaal een duidelijke voorsprong op het dia lect. dat niet of nauwelijks wordt ge bruikt als schrijftaal. Juist dat ge schreven woord kan volgens Koel mans een belangrijke factor zijn voor het behoud van de Zeeuwse dialec ten. Hieruit zou namelijk een vaste spelling kunnen voortkomen. Nu ont breken vaste regels en dat maakt het lezen van het enkele artikeltje of ver haaltje in het Zeeuws niet altijd even eenvoudig, omdat er verschillende schrijfwijzen worden toegepast. Niet alleen het ontbreken van vaste spellingregels maar ook het feit dat in het openbare leven overwegend de landstaal wordt gebruikt bezorgt het dialect een achterstandspositie. Hier door kan het dialect immers niet ver der uitgroeien. Sterker nog, het dia lect voorziet niet in een aantal ele mentaire woorden voor het voeren van een gesprek over bestuurlijke en kerkelijke aangelegenheden. Om die zelfde reden hield Koelmans zijn voor dracht dan ook niet in het Zeeuws maar in de landstaal. Voor alle medische hulp (spoed eisende en niet-spoedeisende) geldt altijd, dat er contact opgeno men moet worden met de dienst doende huisarts. Men wordt gead viseerd niet direct naar het ziekenhuis te gaan. r -v s. 2 5 10 13 12 21 18 19 20 16 25 24 31 30 29 70

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1989 | | pagina 19