„SCHOUWER HOECK’’ EVENEMENTEN Schouwen-Duiveland EVENEMENTEN Goeree-Overflakkee Café-Restaurant 53a 9 badkrant LAONE 32 - RENESSE - 01116-1637 RUIM EN GEZELLIG TERRAS SPEELTUIN MET MINISCOOTERS KINDERMENU’S VANAF f 5,75 APPELPUNT MET SLAGROOM f 2,50 RUIME PARKEERGELEGENHEID OP 25 MTR. AFSTAND 50 MTR. VAN HET STRAND (Laone overgang) PANNEKOEKEN EN AANTREK KELIJKE SORTERING SNACKS (tot 17.00 uur) HOOFDGERECHTEN MET VLEES OF VIS VANAF f 14,75. GESERVEERD MET MET O.A. GROENTEN, FRITES, GEBAK KEN AARDAPPELEN EN GEVARIEERDE SALADE GEHELE WEEK GEOPEND VANAF 11.00 UUR. 3| «o Donderdag 8 juni Vrijdag 9 juni Vrijdag 2 juni Zaterdag 10 juni Dinsdag 6 juni jr. Zondag 11 juni Zaterdag 3 juni Woensdag 7 juni Woensdag 7 juni Donderdag 8 juni Zaterdag 3 juni Zondag 4 juni Maandag 5 juni Oeltgentoernooi. Dinsdag 6 juni Zondag 11 juni Oeltgentoernooi. Zierikzee - Markt van 8.30-16.00 uur op het Havenplein. Zierikzee - Rommelmarkt onder de Beuze aan het Havenplein, 8.30 tot 17.00 uur Ouwerkerk - Braderie aan de dorps- nng. Brouwershaven - Wandeltocht Alge mene Sportvereniging Brouwersha ven. Start: 14.00 uur sportpark Onder de Molen. Zierikzee Poppentheater Alteklein, St. Domusstraat 106. Voorstellingen op woensdag (onder voorbehoud). Op verzoek ook op andere dagen. Aan- junioren voetbaltoernooi. Vanaf onge veer 9.00 uur op het terrein voetbal vereniging Flakkee. Inl.: 01870-2350. Middelharnis - Samenzangavond in de Ned. Herv. kerk, 19.30 uur. Ooltgensplaat - Toeristentoernooi 's avonds dansen. Inl.: 01873-1882. Oude-Tonge - Dansavond in cultureel centrum De Grutterswei, Willemstraat 15; 20.30 uur. Ouddorp - Funboard-wedstrijd bij de haven. Inl.: tel. 01878-3020 of 1878. Dijkstelweg 19; 14.00 uur. Inl.: 01878- 1658. Burgh-Haamstede - Rondwandeling onder leiding van gidsen door de Bos- «hterij Westenschouwen en de «leeuwenkolonie. Vertrek van het wa- lerleidingspompstation aan het eind tan de Adriaan v. d. Weydeweg om 19.00 uur. Kaarten verkrijgbaar bij WV-Haamstede. Dreischor - Muziekuitvoering in de Nederlandse Hervormde kerk m.m.v. Heusdens Mannenkoor, Apollo en Hervormd Kerkkoor, 20.00 uur. vang 14.30 uur. Reserveren bij tel. 01110-14200. Renesse - Markt van 08.00 tot 13.00 uur op de Korte Reke. Bruinisse - Markt van 8.00-13.00 uur op het Kerkplein. Brouwershaven - Zeilwedstrijden op het Grevelingenmeer: Eerste Greve- lingenweekend Ned. Kruiser Kam pioenschappen, start Brouwersha ven. Brouwershaven - Zeilwedstrijden op het Grevelingenmeer: Eerste Greve- lingenweekend Ned. Kruiser Kam pioenschappen, start Brouwersha ven. Bruinisse - Concert muziekvereni ging Nu met Hope en Oefening en Uitspanning buiten voor de ingang van bejaardencentrum In 't Opper. 19.30 uur. Burgh-Haamstede - Rondwandeling onder leiding van gidsen door de Bos- wachterij Westenschouwen en de meeuwenbroedkolonie. Vertrek van het waterleidingspompstation aan het eind van de Adriaan v. d. Weydeweg om 19.00 uur. Kaarten verkrijgbaar bij VVV-Haamstede Burgh-Haamstede - Rondleiding on der leiding van gidsen door de Bos- wachterij Westenschouwen en de meeuwenkolonie. Vertrek van het wa terleidingspompstation aan het eind van de Adriaan v. d. Weydeweg om 19.00 uur. Kaarten verkrijgbaar bij VVV-Haamstede. Ooltgensplaat - Oeltgentoernooi. Open D/C tennistoernooi georgani seerd door de tennisvereniging Oolt gensplaat. Inl.: 01878-1650. Vrijdag 9 juni Ooltgensplaat - Oeltgentoernooi. Open D/C tennistoernooi, georgani seerd door tennisvereniging Oolt gensplaat. Inl.: 01873-1216. Oude-Tonge - Introduktiedag georga niseerd door muziekvereniging Voor uit in Bolbaeken, West Achterweg. Goedereede - Vrijdansavonden in verenigingsgebouw Oostdam. 20.00 uur. Ouddorp - Promotiedag i.v.m. 50-jarig bestaan Ondernemers Vereniging Ouddorp. O.a. kraampjes, kinderacti- wteiten, steltlopers, springkussen, ouderwetse fietsen etc. Ouddorp - Bingo bij camping De Magneet. Opgave bij dhr. Meijer van camping De Magneet. Ouddorp - Bingo-avond bij camping Klepperstee; aanvang 20.00 uur. Achthuizen - Schoolkorfbaitoernooi (Wis). Alle scholen van Oostflakkee doen er aan mee. Vanaf 13.00 uur in de Van Halenstraat. Dirksland - Zangconcours in sport complex De Gooye waaraan 25 koren meecpen, vanaf 09.30. 's Avonds jubi leumconcert m.m.v. diverse koren. Middelharnis - Anco-toernooi. A- Den Bommel - Avondvierdaagse. Start vanaf 19.00 uur vanaf de gym zaal. Ooltgensplaat - Open D/C tennistoer nooi georganiseerd door tennisver eniging Ooltgensplaat. Inl.: 01873- 1216. Ouddorp - Tuinbezoek in’ heemtuin De Mienige van de heer K. Hoek, Den Bommel - Avondvierdaagse. Start 19.00 uur vanaf de gymzaal. Ooltgensplaat - Oeltgentoernooi. Open D/C tennistoernooi georgani seerd door tennisvereniging Oolt gensplaat. Inl.: 01873-1216. Den Bommel - Avondvierdaagse. Start 19.00 uur vanaf de gymzaal. Ooltgensplaat - Oeltgentoernooi. Open D/C tennistoernooi, georgani seerd door tennisvereniging Oolt gensplaat. Inl.: 01873-1216. Den Bommel - Avondvierdaagse. Start om 19.00 uur vanaf de gymzaal. Inl.: 01871-1510. Ooltgensplaat Oeltgentoernooi Open D/C tennistoernooi georgani seerd door tennisvereniging Oolt gensplaat. Inl.: 01873-1216. Zaterdag 10 juni Ooltgensplaat Oeltgentoernooi. Open D/C/ tennistoernooi georgani seerd door tennisvereniging Oolt gensplaat. Inl.: 01873-1216. Middelharnis - Groot mix-toernooi, georganiseerd door VV Flakkee met o.a. barbecue; 10.00 uur. Middelharnis - In winkelcentrum d’n Diek is er gelegenheid om kinderen te laten schminken; tevens zullen er drie elektronische orgels staan om het winkelen extra gezellig te maken. Ouddorp - Bingo bij camping De Magneet. Opgave bij dhr. Meijer van camping De Magneer. Ouddorp - Bingo-avond bij camping Klepperstee; aanvang 20.00 uur. Goedereede - Vrijdansavonden in Verenigingsgebouw Oostdam; 20.00 uur.

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1989 | | pagina 9