I I m I I I I I r Expositie ceramiek in Goedereede The Juke Joints in Sommelsdijk =5;===j-==j 2^ ■^■22 ÉB23 Panda- KERKEN harnis KRUISWOORDPUZZEL Plaetjes Amateurs k exposeren aquarellen in Dirksland winkel bij D’n Duyt Middel- badkrant. badkrant 21 Schouwen-Duiveland Goeree 11 “52BB53- 54 55 ■■56 '57 1 5<^^B 60 ■161 ■■64 65 ■■66 sB69 BBtO ■■73 ■■74 7^Mf 68 76 I *n M 7" 2 3 4 5 6 7 9 10 24 25 ■■26 28 33|B34 35 H36 37^HS8 39~ 4^BT44 45 4^B«47 ■■4^ 50 51 5^BB53“ 54 55 ■■56 57 58 5^^Bf60 ■■61 62 63 ■■64” 65 ■■66 ■■67 Zondag 14 mei EZX 14 .^2 Lutherse Kerk Zierikzee: 10.00 uur. Geref. Kerken Vrijgemaakt Brouwershaven: 9.30 en 18.30 uur. Remonstrants Ger. Gemeente Sommelsdijk: 10.00 uur. Leger des Heils Zierikzee: 10.00 uur. Gereformeerde Kerken Ouddorp: 10.00 en 17.00 uur. Chr. Geref. Kerken Zierikzee: 10.00 en 18.00 uur. Kerk- werve: 10.00 en 18.00 uur. Haamste de: 10.00 en 17.00 uur. Gereformeerde Gemeenten Haamstede: 10.00 en 18.30 uur. Nieu werkerk: 9.30 en 15.30 uur. Ooster- land: 10.00, 14.30 en 18.30 uur. Gereformeerde Gemeenten in Nederland Zierikzee: 13.30 en 18.00 uur in Lu therse kerk. Nieuwerkerk: 9.45 en 15.30 uur. Bruinisse: 10.00 en 17.00 uur. Oud-Gereformeerde Gem. in Nederland Zierikzee: 10.00 en 18.00 uur. Ooster- land: 9.30, 14.30 en 18.30 uur. Rooms-Katholieke Kerk Zierikzee: zaterdag 13 mei 19.00 uur; zondag 14 mei 10.00 uur; maandag 15 mei 10.00 uur Haamstede: zondag 14 mei 10.00 uur. Renesse: zaterdag 13 mei 19.00 uur. Pinkstergemeente Zierikzee: De diensten zijn op zonda gen om 10.00 uur en op de woensdag avonden om 20.00 uur. Jehova’s Getuigen Zuidwellestraat 37, Zierikzee: Zondag: 10.00 uur openba re lezing, 11.00 uur Wachttorenstudie. Donderdag: 19.00-20.30 uur Theokra- tische school; 20.30 uur dienstverga- dering. Apostolische kerk Zierikzee: UVV-gebouw, Kerkhof 22. Zaterdag: 9.30 uur dienst, zondag 9.30 uur dienst. Ned. Herv. Kerk Ouddorp: 14 mei: 9.00, 11.00 en 18.30 uur; 15 mei: 10.00 uur. Doopsgezinde Gemeente Ouddorp: 9.30 uur (in kerk); 18.30 uur (in kerkgebouw Dorpstienden). Geref. Gemeente Ouddorp: 14mei: 9.30 en 18.30; 15 mei 10.00 uur. Rooms-Katholieke Kerk Melissant: Josefkapel, Provinciale weg 6, zondag 11.00 uur Middelhar- nis Kerk Langeweg 50: zaterdag 18.30 uur; zondag 9.30 uur; maandag 15 mei 9.30 uur. Ouddorp: Martinuska- pel Stationsweg 37, zo. 9.30 uur. VERTICAAL: 1. afzonderlijk; 2. voor zetsel; 3. houten drinkkom; 4. eento- Welke 2 sleutelwoorden vormen de letters uit de vakjes: 42, 48. 1, 11, 76, 62, 73, 14, 22, 59 en 33, 77, 23, 47, 40, 9, 49, 16, 45. 43? IG: on, ei. Ned. Herv. Kerk Zierikzee: Gasthuiskerk: 9.30, 11.00 en 18.30 uur. Kerkwerve: 9.30 uur. Se- rooskerke: 10.00 uur. Burgh: 10.00 uur Haamstede: 10.00 en 19.00 uur. Renesse: 9.00, 10.30 en 19.00 uur. Noordwelle: 10.30 uur. Scharendijke: 11.00 uur. Brouwershaven: 11.00 uur. Zonnemaire: 9.30 uur. Noordgouwe: 9.30 uur. Dreischor: 11.00 uur. Ouwerkerk: 10.00 uur. Nieuwerkerk: 10.00 uur. Oosterland: 10.00 en 18.00 uur. Sirjansland: 10.00 en 18.30 uur. Bruinisse: 10.00 en 17.00 uur. Kruukplaetjes uut Flakkee bin- ne mit de hand gemaekt en gebakke deur de huusvrou- wen van Flakkee op de manie- re, zoaas ze dat van d'r moeders nog geleerd hawe. Recept: 1 kg bloem, 1 pond roomboter, 1 ei, 1 pond bas terdsuiker en kaneel naar smaak. Met de hand kneden en rolletjes maken; daarna in plakjes snijden en in een ge wone koekepan twee-zijdig bakken. GOEDEREEDE - In Klein Loogement” in Goedereede zijn tot 2 juni ceramiek- objecten te zien van Dorothé van Agthoven uit Amsterdam. Van Agthoven, is na haar opleiding aan de Rietveld academie in Amsterdam sinds 1986 werkzaam als ontwerpster bij flora aardewerkfabrieken in Hardenberg. De objecten zijn handgevormd. Hoewel gebruik van haar objecten soms niet uitgesloten is, is dit niet haar uitgangspunt. De objecten zijn in de eerste plaats autonoom, de zeg gingskracht ervan probeert zij te vergroten doorbet tegengesteld materiaalge bruik in kleur en uitdrukking (glas, metaal). Het werk wordt gekenmerkt door krachtige eenvoud. Naast het vrije werk, o.a. geëxposeerd op de Kunst-RAI 1989 zijn ook ontwerpen te zien, die de Flora aardewerkfabrieken van haar in produktie heeft genomen. De expositie, waarin zwart en wit de boventoon voe ren wordt gecompleteerd door grafiek van Jan Loman, die 25 jaar geleden o.m. het ontwerp voor de Waddenzee-affiche maakte. Openingstijden: woensdag 14.00-17.00 uur: zaterdag 13.00-17.00 uur. Gereformeerde Kerken Zierikzee: 10.00 en 15.00 uur. Haam stede: 10.00 en 14.00 uur. Scharen dijke: 11.00 uur gezamenlijke dienst in Herv. kerk; 19.00 uur. Brouwersha- ven-Zonnemaire: Bostonpleinkerk: 10.00 uur gez. dienst in Herv. kerk Brouwershaven en 18.30 uur. Nieu werkerk: 10.00 en 17.00 uur. Bruinis se: 10.00 en 17.00 uur. MIDDELHARNIS - Het Wereld Na tuur Fonds (WNF) heeft er weer een „Panda-winkel” bij. Binnen het dagverblijf voor verstandelijk ge handicapten D’n Duyt in Middelhar- nis is men met de Panda-winkel be gonnen. De winkel is van maandag tot en met zaterdag van 09.00 tot 16.00 uur geopend. De Panda-winkel biedt een groot as sortiment aan artikelen, die uiteenlo pen van schrijfwaren tot kleding. De meeste van deze artikelen zijn geken merkt door het embleem van het WNF. Omdat het werk in een Panda- winkel vrijwillig is, komt de winst ge heel ten goede aan het WNF. Enkele verstandelijk gehandicapten uit het dagverblijf zullen de klanten in de winkel van dienst zijn. Zij vertellen de klanten graag wat meer over het WNF en over de werkzaamheden bin nen het dagverblijf. Met de komst van een Panda-winkel kan D’n Duyt een steentje bijdragen aan het WNF en het WNF draagt een steentje bij aan de integratie van verstandelijk gehan dicapten in de samenleving. DIRKSLAND - In verzorgingstehuis Vroonlande te Dirksland is geduren de de maand mei een expositie van aquarellen die zijn gemaakt door de cursisten van atelier ’t Ooilam. Recreatiedienst Ouddorp: In recreatiecentrum Top pershoedje, Strandweg 4. Aanvang zondags 10.00 uur. HORIZONTAAL: 1. rode gloed aan de horizon na zonsondergang; 8. bodem van een vertrek; 12. wachtwoord; 13. vaatwerk tot versiering; 14. aan boord (afk.); 16. vrucht; 17. leidsman; 18. ge lukkig nieuwjaar (afk.); 19. kle dingstuk; 21. klein kind; 22. spijs kaart; 23. jong varken; 24. staatsieze- tel; 26. watervlakte; 27. bevalligheid van beweging; 29. zot; 30. vis; 32. eb en vloed; 34. wreedaard (fig.); 36. godsdienst (afk.); 38. redactie (afk.); 39. persoonlijk voornaamwoord; 41. deel van een vliegtuig; 42; put in de grond; 44. muzieknoot; 45. in hoge mate; 47. dieregeluid; 49. kegelvormig onderdeel van een uurwerk; 51. het vermogen om geuren gewaar te wor den; 53. zeer aantrekkelijk; 56. grieze lig; 58. flauw schijnsel; 60. vallei; 61. waterlinze; 63. klein paard; 64. rivier in Duitsland; 66. wiskundig getal; 67. inzet bij een spel; 68. en dergelijke (afk.); 69. teugel, leidsel; 70. zwart paard; 72. voorzetsel; 73. boom; 74. bepaalde hoeveelheid; 76. veelal rond gebak; 77. volksoploop. nig geluid; 5. zwarte vogel; 6. ringvor mig handvat; 7. oosterlengte (afk.); 8. hoofdstad van Liechtenstein; 9. inge zet stuk; 10. rund; 11. folkloristisch sportevenement; 13. orgaan van een vis; 15. onderpand; 17. kleur; 18. tuin gereedschap; 20. dapper; 22. vogel; 23. drank; 25. verfstof; 26. persoonlijk voornaamwoord; 28. was getekend (afk.); 30. jaargetijde; 31. concentratie van bedrijven met een monopolistisch doel; 33. sierlijk dier; 35. zeehond; 37. deel van de onderkaak; 40. lid van verdienste; 43 les der ervaring; 46. schalk; 48. werkelijk zo zijnd; 50. oor- sieraad; 52.1000 meter (afk.); 54. het zelfde (Latijn); 55. namelijk (afk.); 57. afvoerkanaal voor water; 59. door gang in een muur; 61. stad in Japan; 62. kubieke meter; 65. ligplaats voor schepen; 66. wijnsoort; 69. insekt; 70. sporeplant; 71. stad in Brazilië (ver kort); 73. muzieknoot; 74. per procura tie (afk); 75. etage (afk.). SOMMELSDIJK - In jeugdsociëteit Jailhouse te Sommelsdijk speelt vrijdag 12 mei vanaf 22.00 uur The Juke Joints, die tot de Nederlandse top van de blues- rock behoort. De tweede elpee (Red) van de bandleden laat een sound horen met invloeden van Stevie Ray Vaughan. Fabulous Thunderbirds en Rory Galag- her. The Juke Joints worden gevormd door Peter Kempe (Lead vocals, drums), Rinus Oudejans (guitars), Wouter Izeboud (piano en keyboards) en John van den Broek (harmonica en vocals). Door hun inzet, spel en presentatie laten de Zeeuwen zich kennen als een echte publiekstrekker met een grote uitstraling. Op het repertoire staan onder meer When my baby left me, Mary had a little lam en Frosty. Eén van de hoogtepunten vrijdag 12 mei zou wel eens de cover van BB King’s Stand by me kunnen zijn. De expositie omvat werk van zeven cursisten wiens werk voor het eerst aan publiek wordt getoond. Bijna een jaar lang werkten zij onder leiding van Janny Posthuma-van Damme aan de meest uiteenlopende onderwerpen. De meeste aquarellen ontstonden binnenshuis. Het is de bedoeling om.: ook buiten te gaan werken want de omgeving van Ouddorp met zijn vele water leent zich volgens de cursisten uitstekend voor het maken van land- schappen. De exposanten zijn Henny Vogelaar uit Stad aan het Haringvliet, Trijntje Schoon uit Vierpolders en To Cook, Corrie de Jong, Non van Es, Toos Wils en Susan van de Velde uit Ouddorp. h I

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1989 | | pagina 21