Zeven restaurants voorzien van nieuw gezamenlijk visitekaartje SPREEKUREN Expositie gemeentehuis van Bruinisse /if r Hh’ badkrant 17 Kritische eters Taxi-plan Gastvrijheid Attentie DIERENARTSEN ARTSEN TANDARTSEN APOTHEKEN POLITIE 39 TAX Taxi pl an nieuw initiatief van samenwerkingverband De Schouwse Schaal ZIERIKZEE - „Het zou overdreven zijn om te stellen dat het vandaag een historische dag is, maar we zijn wel blij dat we vandaag een tastbaar resultaat van onze samenwerking kunnen presenteren”. Dat zei J. Brongers, voorzitter van sa menwerkingsverband De Schouwse Schaal bij de officiële introductie van het nieuwe visitekaartje van het samenwer kingsverband dat door zeven restaurants op Schouwen-Dui- veland gevoerd mag worden. Tegelijkertijd presenteerde De Schouwse Schaal nog een ander nieuw initiatief: het taxi- plan. ■I f r F Zierikzee: Arts W. Bontkes, Touw- Het culinaire gezelschap voor restaurant Mondragon. Links Schouwse Schaal- voorzitter J. Brongers met naast hem enkele collega’s en burgemeester Assel- bergs. (Foto: Joop van Houdt). Brouwershaven: Arts L. A. M. Bruel, Markt 30-32, „De Stadswaag” Brou wershaven, telefoon (01119) 1280. Vrij spreekuur van 8.00-8.30 uur. Voor het maken van een afspraak voor 9.00 uur bellen. Weekend alleen voor spoed gevallen van 11.30-12.00 uur en van 16.30-17.00 uur. Scharendijke: Arts L. A. M. Bruel, Markt 30-32, „De Stadswaag" Brou wershaven, telefoon (01119) 1280. Spreekuur iedere dag volgens af spraak, behalve donderdag in het Groene Kruisgebouw, voor 9.00 uur bellen. Bruinisse: Arts A. M. Dorrestein en C. Pet, Dorpsweg 5, Tel. (01113) 2120, voor spoed (01113) 1280. Van maan dag t/m vrijdag afspraak spreekuur 's ochtends. Apotheek geopend op werkdagen van 9.00-12.00 uur en van 16.00-18.00 uur en donderdags van 9.00-12.00 uur. Spreekuur volgens af spraak 8.00-9.30 uur Nieuwerkerk: Arts M. M. v. d. Berg, Wethouder v. Klinkenstraat 10, tel. (01114) 1810. Spreekuren volgens af spraak, hiervoor bellen tussen 8.00- 11.00 uur. Apotheek tot 12.00 uur ge opend. Samenwerkingsverband De Schouw se Schaal ging twee jaar geleden als een soort praatclubje van horeca ondernemers onder elkaar van start. „We kwamen zo één keer in de maand bij elkaar”, aldus voorzitter Brongers. Het praatclubje werd een samenwerkingsverband en men be gon ideeën te ontwikkelen om de sa- menwerkingsgedachte concreet ge stalte, te geven. In het samenwer kingsverband zijn verenigd De Waag (Serooskerke), Mondragon, Auberge Maritime, Koperen Ketel (Zierikzee). La Butte (Ouwerkerk), de Hostellerie (Schuddebeurs) en de Zeeuwse Stro men (Renesse). gelieve eerst telefonisch kontakt op te nemen. Stellendam: Arts R. P. van Rijswijk, Mr. I. Caustraat 1, telefoon (01879) 1207. Spreekuur volgens afspraak. Bellen voor afspraak tussen 8.30 en 10.00 uur. In het weekend gelieve eerst telefonisch contact opnemen. Dat laatste houdt in dat er binnen het bedrijf sprake dient te zijn van het Haamstede: D. H. de Kup, Vroonweg 4, telefoon (01115) 1359. Spreekuren maandag, dinsdag en woensdag van 14.00-15.00 uur, vrijdags van 16.00- 17.00 uur. H. A. Boom-De Keizer, Westerenban 14, Telefoon 01115-3103. Behandeling alleen volgens afspraak. Mevrouw H. B. Geleijnse, Noordstraat 12, telefoon 01115- 2698. Behandeling alleen volgens afspraak. Renesse: P. van Malland, Oude Mool- weg 32, tel. 01116-1942. Behandeling zeven dagen per week. Brouwershaven: A. Broere, Meekrap- straat 7, tel. 01119-1588. Behandeling alleen volgens afspraak. Bruinisse: R. C. A. Backer, Poststraat 14, tel. (01113) 2666. Behandeling al leen volgens afspraak. Ria Baauw begon pas op latere leef tijd met schilderen en aquarelleren. Zij is autodidact en nam lessen in zo wel Zeeland als daarbuiten. Zij kiest haar onderwerpen bij voorkeur in de natuur, in Nederland en in het buiten land. Een veelheid van duidelijk her- Maar bij een goede maaltijd hoort voor veel mensen nu eenmaal een goed glas wijn en invoering van het taxiplan zou dan ook twee kanten op moeten werken. Ten eerste bevorde ring van de verkeersveiligheid en ten Tijdens het weekeinde spreekuren van 17.00-17.30 uur bij dienstdoende tandarts. Zierikzee: Sj. Bergsma, Varremarkt 7, Zierikzee, tel. (01110) 12180. Spreek uur dagelijks tussen 8.00 en 9.00 uur en tussen 13.00 en 14.00 uur; maan dag en donderdag van 18.00-20.00 uur en volgens afspraak. Bruinisse: E. Wondergem, Molen straat 26, Telef. (01113) 2724. Spreek uren dagelijks van 8.30 tot 9.15 uur. Woensdagavond van 18.30 tot 19.30 uur. Haamstede: M. K. Buth, Hogezoom 9, Haamstede, telefoon (01115) 2254. Spreekuren dagelijks tussen 13.00 en 14.00 uur. Dinsdag- en vrijdagavond tussen 19.00 en 20.00 en volgens af spraak. Tijdens het weekend spreekuur bij dienstdoende dierenarts. Stellendam: W. J. Vink, Keizerstraat 16a. Spreekuren maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 15.30-16.00 uur. Sommelsdijk: W. J. Vink, Zuidachter- weg 28. Tel. 01870-2897 Spreekuren maandag tot en met vrijdag van 8.00- 9.00 uur, en maandag tot en met vrij dag van 17.00-19.00 uur en volgens af spraak. Dierenkliniek Goeree-Over- flakkee alleen voor kleine huisdieren. Oude Tonge: P. Schilder, Kolfweg 27. Tel. 01874-2441. Spreekuren maandag tot en met vrijdag van 8.00-9.00 en Weekeind bij dienstdoende dierenarts volgens afspraak. tweede mensen de mogelijkheid bie den om niet gphinderd door restric ties van een goede maaltijd met alles wat daar bij hoort te kunnen genieten om vervolgens veilig weer thuis ge bracht te worden. „Door de openstelling van die weg is ook voor de restaurants een nieuwe markt aangeboord en de Schouwse Schaal speelt daar op in", aldus As- selbergs. „Samenwerking is en blijft het toverwoord”, zo hield de Zierik- zeese eerste burger zijn gehoor voor. 13.00-14.00 uur, dinsdag- en donder dagavond van 20.00-21.00 uur en vol gens afspraak. Ouddorp: L. E. Tjebbes, Bar de Kreek Boompjes 9, Ouddorp, tel. 01878-1401. Spreekuren maandag, woensdag en vrijdag van 14.00-14.30 uur. Ouddorp: Bureau: Wilhelminaweg 14, tel. 01878-1244. Geopend 9.00- 18.00 uur. Oosterland: Arts H. Speelman, Mo- lenweg-61, tel. (01114) 1280. Spreek uren maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tot 11.00 uur, afspraak via schijvensysteem. Woensdag geen spreekuur. Apotheek geopend op de maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Goedereede: Arts P. J. Bulthuis, De Stove 40, telefoon (01879) 1367. Spreekuur volgens afspraak. In het weekend gelieve telefonisch kontakt op te nemen. Noordgouwe: Arts H. J. M. Sleegers, Heereweg 16, Tel. (01112) 1480. Spreekuur volgens afspraak Bellen van 8.00-10.00 uur. Restaurants die Brongers omschrijft als ranglijstaanvoerders in hun klas se. Hij stelde dat in deze restaurants gastvrijheid een vanzelfsprekende zaak is. „Hoewel er best grote ver schillen zijn tussen de verschillende restaurants binnen dit samenwer kingsverband zijn ze toch vergelijk baar. Aan de andere kant is het zo dat ieder restaurant binnen De Schouwse Schaal haar eigen identiteit houdt”. Een restaurant komt niet zomaar in aanmerking voor het visitekaartje van De Schouwse Schaal. „Daar geldt ui teraard een aantal normen voor", al dus Brongers. „In de eerste plaats moet men lid zijn van de Horecaf en in de tweede plaats moet het een leer bedrijf zijn”. BRUINISSE - In de hal van het Bru- se gemeentehuis exposeert de Goese Rie Baauw met haar olieverf schilderijen en aquarellen. De wer ken blijven er het tweede en derde kwartaal hangen. baan 20, Zierikzee, Tel. (01110) 12280. Spreekuur van 8.00- 9.30 uur en maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagmiddag van 13.00-14.00 uur. Arts A. W. van Geer, Havenpark 35, Tel. (01110) 12080. Alleen volgens af spraak, 8.15-10.00 uur. Arts J. B. Visser en C. H. G. Daniels, Poststraat 32, Tel. (01110) 13965. Spreekuur alleen volgens afspraak. Bellen vanaf 8.00-10.00 uur. Middelharnis: Voor spoedgevallen Prins Hendrikstraat 2, tegen over de EMGO (bij Rabobank Langeweg rechts afslaan), Middelharnis, tel. (01870) 2966. Spreekuur elke dag van 8.00-9.00 uur en van 18.30-19.30 uur en volgens afspraak. Ouddorp: W. J. Vink, Hofdijkseweg 17a, tel. 01878-2763. Spreekuren maandag, woensdag en vrijdag van 20.30-21.00 uur. Dinsdag en donder dag van 14.00-14.30 uur. kenbare onderwerpen kenmerken haar werk. Werk, waarin het Zeeuws landschap een duidelijke plaats in neemt. Ouddorp: Artsen W. J. Bron, A. J. Jansen en G. B. K. Steenhof, praktijk Oude Nieuwlandseweg, tel. (01878) 1312. Spreekuur alleen volgens af spraak, 8.30-11.00 en 13.00-16.00 uur. Visites aanvragen tussen 8.30-10.00 uur. De apotheek is geopend van maandag tot en met vrijdag van 8.30- 17.30 uur. Medicijnen afhalen tussen 17.00 en 18.00 uur. Men wordt ver zocht de ziekenfondskaart mee te brengen. In het weekend en 's avonds Eén van de manieren waarop het sa menwerkingsverband de service naar de klant toe wil vergroten is de intro ductie van het taxi-plan. Wie zich door taxibedrijf Lemsom naar één van de zeven Schouwse Schaal-restau- rants laat vervoeren wordt na afloop van de maaltijd gratis door dit taxibe drijf weer naar huis gebracht. „We hopen hiermee een bijdrage te kunnen leveren aan meer verkeers veiligheid”, aldus Brongers. Hij stelde dat de controle op het gebruik van al cohol in het verkeer terecht strenger is geworden. „De eter laat zich niet meer voor de gek houden aldus Asselbergs. Hij ging ook in op de effecten van de openstelling van de weg over de Stormvloedkering in dit verband. Renesse: Arts J. L. Flach, Jan van Renesseweg 6, Renesse, tel. (01116) 1280. Spreekuur van 8.00 tot 9.00 uur en 16.00-17.00 uur van half juni tot 1 september. Tijdens werkdagen apo theek gehele dag open. Huisbezoek aanvragen voor 10.00 uur. Weekend alleen voor spoedgevallen van 11.30- 12.00 uur en van 16.30- 17.00 uur. Zierikzee: J. J. Bakker, Oude Haven 4, tel. (01110) 13016. Behandeling al leen volgens afspraak. G. W. G. den Broeder, Oude Haven 51, Telefoon (01110) 13388. M. F. de Booij, Oude Haven 51, Telef. (01110) 12693. Behandeling alleen via telefonische afspraak. L. Lekkerkerk, Nieuwe Boogerdstraat 25, tel. (01110) 16066. Behandeling al leen volgens afspraak. F. v. d. Vliet, Oude Haven 51, tel. (01110) 16190. Behandeling alleen via telefonische afspraak „Een goede gedachte”. Dat was de eerste reactie van burgemeester mr. J. J. R M. Asselbergs van Zierikzee op de introductie van het taxi-plan. Hij was door de Schouwse Schaal uitge nodigd voor de officiële introductie van het visitekaartje. Hij kenschetste het samenwerkingsverband als een keten van toprestaurants. Ria Baauw exposeerde eerder met succes in Tilburg, Goes, Zeewolde, het Spaanse Altea, Cadzand, Born en Vlaardingen en behaalde onlangs twee onderscheidingen bij landelijke schilderwedstrijden. De expositie in Bruinisse is van maandag tot en met vrijdag te bezichtigen tussen 08.00- 17.00 uur. Alarmnummer Rijkspolitie (01180- 33333). Zierikzee. Het groepsbureau van de Rijkspolitie Schouwen- Duive- land is 24 uur per dag geopend, tel. 01110-14055. Ouddorp: J. H. V. d. Pol en S. v. d. Pol-Dijkhuizen, Spaanseweg 4, tele foon (01878) 1660. Behandeling uit sluitend na telefonische afspraak. L. P. Zeelenberg, Hazersweg 22, tele foon (01878) 2919. Behandeling alleen volgens afspraak. Apotheek Menheerse, Voorstraat 16, Middelharnis. Tel. 01870-3666. Ope ningstijden apotheek: werkdagen 8.30-12.30 uur en 13.00-18.00 uur. Za terdag 10.30-11.30 uur en 17.30-18.00 uur. Zon- en feestdagen T1.00-11.30 uur en 17.30-18.00 uur. Spoedrecepten kunnen via de dienstdoende arts in de overige uren altijd worden aange boden. Inlichtingen via tel. 3666. Burgh-Haamstede: Artsen J. Ph. P. Stenger en G. van Beek-Verbeek, Burghseweg 54, Haamstede. Tel. (01115) 1861 Spreekuur van 8.00-9.00 uur. Telefonisch spreekuur van 12.30- 13.00 uur. Apotheek de gehele dag geopend uitgezonderd van 12.00- 13.00 uur. Weekend alleen voor spoedgevallen van 11.30-12.00 uur en van 16.30-17.00 uur. leermeesterschap. Het menu staat binnen De Schouwse Schaal eigenlijk niet ter discussie. Dat moet gewoon goed en gevarieerd zijn. Hetzelfde geldt voor de gastvrijheid die men van een Schouwse Schaal-restaurant mag verwachten Apotheek C. C. H. Verschuren, Dam 18, Zierikzee. Tel. 01110-12906. Ope ningstijden apotheek: Werkdagen 8.30-17.30 uur. Zaterdag 9.00-12.30 uur en van 16.30- 17.30 uur. Op zon- en feestdagen 12.00-12.30 uur en van 18.00-18.30 uur. Voor alle medische hulp (spoed eisende en niet-spoedeisende) geldt altijd, dat er contact opgeno men moet worden met de dienst doende huisarts. Men wordt gead viseerd niet direct naar het ziekenhuis te gaan. P 1

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1989 | | pagina 17