EXPOSITIES KRUIS WOORD-PUZZEL Activiteiten in Renesse Expositie in gemeentehuis I Wandeling r Schouwen-Duiveland Goeree Schouwen-Duiveland to Goeree-Overflakkee 5 8 9 2 3 4 7 10 11 1 20 25 43 50 54 Festivaldag 66 2^BB22~ BB24 2^W127 ■■28 ■■32 ■■33 «BpS 36 i HFTt r- ÉBp(j~ 42 45 ■146 4^HH48 49 ■■51 5^BB53 ■■55 5^JB57 59 66^BB62~ ■■63 6^W| Christelijk Cultureel Centrum De 1. klompje; 6 l- 14 s 29 3 37 44 58 1] 1 jr Lutherse Kerk Zierikzee: 10.00 uur. Leger des Heils Zierikzee: 10.00 uur. Geref. Gemeente Ouddorp: 9.30 en 18.30 uur. ir ir RENESSE - In het kader van de activiteiten die voor dit zo merseizoen zijn georganiseerd door de Stichting Recratie- activiteiten Renesse vinden tot en met 31 juli in Renesse de volgende evenementen plaats. Ned. Herv. Kerk Ouddorp: 9.00, 11.00 en 18.30 uur. Doopsgezinde Gemeente Ouddorp: 9.30 en 18.30 uur. Burgh-Haamstede - Burght. Expositie olieverfschilderijen van Hetty de Wette. T/m 29 juli dagelijks van 9.00-12.00 uur, van 14.00-17.00 uur en van 19.00-22.00 uur. Zierikzee - Galerie De Eenhoorn, Havenpark 14. Expositie schilderijen P. C. de Jager. Tot 31 juli, van 10.00 tot 17.00 uur, behalve zondag. Zierikzee - Galerie Erna Jurg, Poststraat 14. Permanente ex positie van Arnoud Boering en Erna Jurg. Amoud Boering exposeert aquarellen, olieverf en bronsplastieken. Erna Jurg exposeert naaldwerken en 2 gedichtenbundels. Geopend dinsdag t/m zaterdag van 11.00-16.00 uur. Burgh - Nederlandse Hervormde kerk. Expositie van teken en schilderwerk van Hetty de Wette, Guus de Jong en Miems van Citters en leerlingen. T/m zaterdag 30 juli van 10.00-12.00 uur en van 14.00-17.00 uur (met uitzondering van de zonda gen). Noordwelle - Keramiek Noordwelle, Dorpsring 24.- Perma nente expositie van Nel de Bruin uit Delft met raku gestookt werk, Mariet Lems eveneens uit Delft met pit fire, Hanneke Keuning uit Schouwen met porcelein gedraaide gebruiks voorwerpen en Karin Raak met vrij werk uit fijne chamotte. Dinsdag t/m zaterdag van 13.30 tot 17.30 uur Brouwershaven - Museum De Vergulde Garnaal. Expositie Brouwershaven en de zeevaart in de 19e eeuw. Tbt eind sep tember van maandag t/m zaterdag van 9.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 17.00 uur. Zierikzee - Burgerweeshuis, Poststraat 45. 30 beeldhouwers tonen hun tuinbeelden in brons en steen. Binnenshuis: klein plastiek en klein-antiek. T/m 13 augustus, maandag t/m za terdag 10.00-17.00 uur. Bruinisse - Hal van het gemeentehuis. Expositie werk van Hedi Bogaers uit Zierikzee: aquarellen met als thema lucht en water. Juli, augustus en september. Zaterdag 30 juli wordt bij het strandpaviljoen de Branding een wedstrijd zandkastelen bou wen georganiseerd die om 12.30 uur begint. Vanaf 15.00 uur kan elke belangstellende meedoen aan de bi-athlon. In het centrum DIRKSLAND - In het gemeente huis van Dirksland wordt tot en met zaterdag 13 augustus een aantal olieverfschilderijen ten toongesteld van de kunstschil der Henk Roosink uit Rijssen. Gereformeerde Kerken Zierikzee: 10.00 uur, 18.30 uur in Gasthuiskerk. Haamstede: 9.00, 10.15 en 19.00 uur; 19.00 uur gez. dienst in Herv. kerk Renesse. Scharendijke: 10.00 en 19.00 uur. Brouwershaven/Zonnemaire: Bostonpleinkerk: 10.00 en 18.30 uur. Nieuwerkerk: 10.00 en 17.00 uur. Bruinisse: 10.00 en 17.00 uur. Gereformeerde Gemeenten Haamstede: 10.00 en 18.30 uur. Nieuwerkerk: 9.30 en 15.30 uur. Oosterland: 10.00, 14.30 en 18.30 uur. Geref. Kerken Vrijgemaakt Brouwershaven: 8.45, 10.30 en 18.30 uur; Haamstede: in Geref. kerk syn. 11.00 en 17.00 uur. Gereformeerde Kerken Ouddorp: 09.00, 10.30 en 18.30 uur. Rooms-Katholieke Kerk Melissant: Josefkapel, Provin ciale weg 6, zo. 11.00 uur. Middel- harnis Kerk Langeweg 52: zo. 11.00 uur. Ouddorp: Martinuska- pel Stationsweg 17, zo. 9.30 uur. Pinkstergemeente Zierikzee: De diensten zijn op zondagen om 10.00 uur en op de woensdagavonden om 20.00 uur. n S Ouddorp - Museum Ouddorps Raad- en Polderhuis, Raad huisstraat 4. Tentoonstelling Van vlas tot linnen. Iedere za terdag zijn er linnenweef- en kantklosdemonstraties. T/m 3 september. Openingstijden t/m 31 augustus 10.00-13.00 uur en van 14.00-17.00 uur. Zaterdags gedurende het hele seizoen van 10.00-13.00 en van 14.00-17.00 uur en zondags gesloten. OUDDORP - Door het natuurge bied Quakjeswater in Rockanje wordt woensdag 27 juli een na tuurwandeling gehouden. Ver trekplaats is de Gereformeerde kerk in Ouddorp om 19.00 uur. Het Quakjeswater is één van de natuurreservaten van de Vereni ging tot Behoud van Natuurmo numenten. Het ligt tegen de dui nen van Voorne aan. Het gebied is met name interessant om de gevarieerde flora en fauna. Des kundige gidsen van de vereni ging staan garant voor een leer zame tocht. Waterdicht schoeisel is aanbevolen, evenals bijko mende attributen, zoals een ver rekijker en camera. Gereformeerde Gemeenten in Nederland Zierikzee: 13.30 en 18.00 uur in Lutherse kerk. Nieuwerkerk: 9.45 en 15.30 uur. Bruinisse: 10.00 en 17.00 uur. Vrijdag 29 juli staat in het teken van een grote festivaldag. In het centrum treden op verschillende plaatsen twee Engelse theater- Chr. Geref. Kerken Zierikzee: 10.00 en 18.00 uur. Kerkwerve: 10.00 en 18.00 uur. Haamstede: 11.00 en 17.00 uur. Haamstede - Kunstnijverheid ’t Oute Uus, J. J. Boeyesweg 6. Permanente expositie aquarellen, brooddeeg en karakter- poppen Addy Bliek. Iedere dag geopend van 11.00-17.00 uur. Cursussen voor vakantiegangers mogelijk. Remonstrants Ger. Gemeente Sommelsdijk: 10.00 uur. Oud-Gereformeerde Gem. in Nederland Zierikzee: 10.00 en 18.00 uur. Oosterland: 9.30, 14.30 en 18.30 uur. Burgh-Haamstede - Expositie Hedi Bogaers en Ed van den Bogaerdt. Hedi Bogaers exposeert krijttekeningen en beel den, Ed van den Bogaerdt exposeert glas in lood beeltenissen en objecten. In augustus en septerhber dagelijks (ook zondag) van 09.00-12.00 uur, van 14.00-17.00 uur en vanaf 19.00 uur. Dirksland - Gemeentehuis. Expositie olieverfschilderijen van de kunstschilder Henk Roosink uit Rijssen. T/m zater dag 13 augustus tijdens openingsuren gemeentesecretaris (van 9.00-12.00 uur en van 13.00-17.00 uur). Ouddorp - Gereformeerde kerk aan de Dorpsweg (ingang Dorpstienden). Expositie van aquarellen, tekeningen, wand kleden, inclusief verschillende oudheden van De Motte. De expositie is gericht op de regio de kop van Goeree. T/m zater dag 20 augustus, dagelijks (behalve zondag) van 10.00-12.00 uur en op maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagavond van 19.00-21.00 uur. Rooms-Katholieke Kerk Zierikzee: zaterdag 19.00 uur, zondag 10.00 uur. Haamstede: za terdag 19.00 uur en zondag 10.00 uur. Renesse: zaterdag 19.00 uur en zondag 10.00 uur. VERTICAAL: 1. klompje; 2. oosterlengte (afk.); 3. wijfje v.e. Op zondag 31 juli wordt een vol leybaltoernooi gehouden waar aan een aantal campingteams meedoet. Het evenement is van 11.00 tot 18.00 uur in strandpaviljoen De Zwaluw in Watergat. Op cam ping de Wijde Bliek treedt circus Fiasco op. Brouwershaven - Museum De Vergulde Garnaal (benedenver dieping). Expositie aquarel-collages van Addie Nieuwen- kamp-Midavaine. In de maand juli van maandag t/m zater dag van 9.00-12.00 uur en van 14.00-17.00 uur. Donderdag 28 juli zijn op het strandpaviljoen De Zwaluw na bij het Watergat volleybal- en voetbalwedstrijden die om 12.00 uur beginnen en jeu de boules dat om 15.00 uur begint. HORIZONTAAL: 1. drijver bij een drijfjacht; 6. pocher; 12. sala ris; 13. paradijs; 14. voorzetsel; 16. vinnige klap; 18. vrouwelijk dier; 19. uitroep; 20. saai (fig.); 22. vazal; 24. historisch straf werktuig; 25. voorwerp van licht materiaal; 27. overdekt onder aards afvoerkanaal; 28. grappen maker; 29. organische verbin ding die ontstaat bij inwerking v.e. alcohol op een zuur; 31. hoog ste gedeelte v.e. dak met hellen de vlakken; 32. familielid; 33. af gesneden schijf; 35. zachtste veren; 36. livreibediende; 38. weefsel; 40. meubelstuk; 44. voorschoot; 46. flauwhartig (van spijzen); 48. stof; 50. wandel- hoofd in zee; 51. bijwoord; 53. lang smal stuk; 54. schoenma- Brüinisse: kerspriem; 55. kostbare hars soort; 57. verbeten; 58. dwars hout aan een mast; 59. deel v.e. vliegtuig; 60. kist van open lat werk; 62. wiskundig getal; 63. smekend verzoek; 64. vogel; 66. vormend bestandsdeel; 67. ge noegen, plezier. is aan de Zoom een theatervoor stelling van circus Fiasco die om 19.00 uur begint. Toon Maas is een muzikale clown die om 16.00 en 20.30 uur optreedt op de Ho- gezoom en de kerkring. Kinde ren kunnen zich gratis laten schminken door vier ervaren to- neelschminkers, tussen 16.00 en 21.00 uur aan de Hogezoom bij Schoovers. De muzikale noot wordt op deze dag verzorgd door de Leutige Krabben die door het centrum lopen. ^^367 kanarie; 4. ondiep stilstaand wa ter; 5. veulen van één winter; 7. land in Azië; 8. voornaamste god der Noordgermanen; 9. tel woord; 10. wereldorganisatie (afk.); 11. duistere zaak (fig.); 15. onbepaalde tijdsruimte; 17. te ken; 18. toestand van razernij; 19. gevoel van diepe afkeer; 21. ruwe steenmassa; 23. smekend verzoek om hulp; 24. zuurachtig; 26. lid van zeker bestuursli chaam; 28. stalen bekleding v.e. oorlogsschip; 30. muzieknoot; 32. tegenover (afk.); 34. tel woord; 35. zwaarlijvig; 37. ge was; 38. luchtig gebakje; 39. voegwoord; 41. verbrandings rest; 42. toevalligheid; 43. ant woord van de eiser op het ver weer v.e. gedaagde; 45. kleur; 46. insekt; 47. bijbelse naam voor azijn; 49. vis; 51. schatten; 52. tuinkamer; 55. begrip voortijde lijke aard; 56. bewaarplaats voor vis; 59. belemmering (fig.); 61. gedwee, mak; 63. dieregeluid; 65. muzieknoot. Welke 2 sleutelwoorden vormen de letters uit de vakjes 67, 37, 11, 1, 66, 23, 52, 19, 8, 40 en 6, 22, 41, 49, 46, 54, 51, 56, 47, 59? groepen op en professor Pardou- che die humor, acrobatiek en vuurspelletjes brengt. Het eve nement wordt georganiseerd in samenwerking met het straat festival Vlissingen. W Zondag 31 juli Ned. Herv. Kerk Zierikzee: Gasthuiskerk: 9.30, 11.00 en 19.00 uur. Kerkwerve: 11.00 uur. Serooskerke: 10.00 uur. Burgh: 10.00 uur. Haamstede: 9.30 en 19.00 uur. Renesse: 9.00, 10.30, 19.00 en Duitstalige dienst om 20.15 uur. Noordwelle: 10.30 uur. Scharendijke: 9.30 uur. Brouwershaven: 9.30 uur. Zonnemaire: 11.00 uur. Noord- gouwe: 11.00 uur. Dreischor: 9.30 uur. Ouwerkerk: 10.00 uur. Nieu werkerk: 10.00 uur. Oosterland: 10.00 en 18.00 uur. Sirjansland: 10.00 en 18.30 uur. L. - 10.00 en 17.00 uur. Deze kunstschilder maakte naam in den lande als natuur- schilder. Ook van de omgeving rond Dirksland is er een aantal schilderijen te bewonderen. De expositie is geopend gedurende de uren dat de gemeentesecreta rie is geopend, van 09.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 17.00 uur. Recreatiedienst Ouddorp: In recreatiecentrum Toppershoedje, Strandweg 4. Aanvang zondags 10.00 uur. Jehova’s Getuigen Zuidwellestraat 37, Zierikzee: Zondag: 10.00 uur openbare lezing, 11.00 uur Wachttorenstudie. Donderdag: 19.00-20.30 uur Theokratische school; 20.30 uur dienstvergade- ring.

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1988 | | pagina 9