Oosterscheldewerken Rondvaarten Schouwen-Duiveland Torens Schouwen-Duiveland Torens Goeree-Overflakkee Midgetgolfbanen Schouwen-Duiveland Midgetgolfbanen Goeree-Overflakkee Natuur- en wandelgebieden Goeree-Overflakkee Molens die te bezichtigen zijn Schouwen-Duiveland Molens die te bezichtigen zijn Goeree-Overflakkee Kerken die te bezichtigen zijn Schouwen-Duiveland Natuur en wandelgebieden Schouwen-Duiveland Bibliotheek voorzieningen Schouwen-Duiveland Bibliotheek voorzieningen Goeree-Overflakkee Telefoon 48. Wie rust zoekt, is op Schouwen-Duiveland aan het goede adres. vrijdagavond Bibliotheek, Burgh. Plompe Toren, Ooster- scheldedijk. Toegang dagelijks. Vervoegen bij M. O. Hanse, Kou- dekerkseweg 8. Tel. 01115-1587 Hofdijksweg 01878-1080. Stad aan het Haringvliet. Manege Oostmoer, Oostmoerse- dijk 2a. Telefoon 01871-1242. Bruinisse. Recradelta, Groene weg 3. Telefoon 01113-1980. Burgh. Sport- en Rekreatiecen- trum „Krayestein”, Krayestein- weg 30. Telefoon 01115-3202. Haamstede. Bij het vliegveld. Telefoon 01115-1640. Rekreatiepark ,,’t Lapje”, J. J. Boeyesweg 50. Telefoon 01115- 2766/2424. Renesse. Eureka, Hoogenboom- laan 38. Telefoon 01116-1492. Tennis- en golfcentrum Paul Ver- speek, Jan van Renesseweg. Te lefoon 01116-2116. Ouddorp. Midgetgolfbaan bij camping- en bungalowpark De Toekomst, Dijkstelweg 57. Inl. in restaurant 01878-1320. en Bos es- Goedereede. Toren van Goede- reede. Hierin is een museum ge vestigd. Van begin mei tot medio september dagelijks geopend van 14.00 tot 17.00 uur en tevens vanaf eind juni donderdag en za terdag ook van 11.00 tot 17.00 uur. Zondags gesloten. Ouddorp. Toren van de Her vormde Kerk, Raadhuisstraat 4. Groepsrondleidingen onder lei ding van een gids. Zondag geslo ten. Over de tijdstippen wordt u nader geïnformeerd. Eventuele nadere inl. 01878-1303. Zierikzee. „De Hoop”. Koren molen die regelmatig in bedrijf is. Tb bezichtigen zaterdag van 8.30 tot 17.00 uur en wanneer de molen draait. Zierikzee. „Den Haas”. Aan het Bolwerk. Tb bezichtigen zater dag van 8.30-17.00 uur en wan neer de molen draait. Zierikzee. Vaste bibliotheek voorziening. Openbare biblio theek De Stolpe, Haringvliet- plein 2. Openingstijden: maandag 14.00-17.00 uur en 18.30- 20.00 uur; dinsdag geslo ten; woensdag 14.00-17.00 uur; donderdag 09.30-12.00, 14.00- 17.00 uur en 18.30-20.00 uur; vrij dag 14.00-17.00 uur en zaterdag 09.30-12.00 uur. Brouwershaven. Vaste Nutsbi- bliotheek, Tonnenmagazijn. Openingstijden: 19.30- 20.30 uur. Bibliobus. Kerkplein/Schuitka- de, dinsdag 13.00-14.00 uur; Markt, donderdag van 19.00- 20.30 uur. Dreischor. Bibliobus. Nieuwe Schoolstraat, vrijdag 14.45-15.45 uur. Noordgouwe. Bibliobus. Vij- verbergstraat, donderdag 13.30- 14.15 uur. Schuddebeurs. Bibliobus. Donkereweg, woensdag 15.30- 16.00 uur. Zonnemaire. Bibliobus. I. M. v. Burghsluis. Delta Expo Oos- terschelde. De bouw van de stormvloedkering. Dagelijks van 10.00-17.00 uur. Stellendam. Haringvliet-Expo (Haringvlietsluizen). Dagelijks 10.00-17.00 uur. Middelharnis. Wandelroute door het dorp. Kaart bij het VW verkrijgbaar. Natuurreservaat aan de gorzen van Melissant en Herkingen. In lichtingen VW. Goedereede. Natuurmonument „De Kwade Hoek”. Alleen voor leden van de Vereniging voor be houd van natuurmonumenten. Kaarten bij WV Ouddorp. In het zomerseizoen worden in samen werking met het IVN diverse ex cursies georganiseerd. Ouddorp. Natuurgebied „De Punt” aan het Grevelingenmeer. Gedeeltelijk vrije toegang. Ouddorp. Waterleidingduinen. Toegankelijk met een toegangs kaart die ’s morgens tussen 9.00 en 10.00 uur te verkrijgen is bij pompstation aan de Hondsweg. Ouddorp. „Westduinen”. Van de Stichting Zuid Hollands Land- schap. Alleen toegang via exkur- sies. Inlichtingen bij de VVV. Ouddorp. De Kleistee. Schurve- lingengebied van het Zuidhol- lands Landschap. Paaltjes route. Vrij toegankelijk. In het zomer seizoen worden ook hier excur sies gegeven. Melissant. „De Slikken van Flakkee”. Natuurgebied waarin zich onder andere fjordenpaar den en oerrunderen bevinden. Plattegrondskaarten a 1,ver krijgbaar bij VW Herkingen. af verkrijgbaar bij VW Burgh- Haamstede. Van 22 juni t/m 24 augustus. Burgh-Haamstede. Natuur en wandelgebied „De Boswachte- rij”. 1100 en 300 ha bos. Inlichtin gen en routekaart bij VW. Nieuwerkerk. Natuurgebied „Steenzwaan”. Oude kreek met oeverlanden. Alleen te bezichti gen vanaf de nabij gelegen dijk. Renesse. Natuur en wandelge bied „Gradabosje”. Loofbos tus sen Renesse en Haamstede. Vroonplas, 6,7 ha wandelgebied rond binnenmeer. Schuddebeurs. Natuur- en wandelgebied Mon Plaisir en Weelzicht. 23 ha bos met aange legd wandelpark. Serooskerke. Natuur- en wan delgebied „De Schelphoek”. Krekengebied met overlanden. 73 ha. Serooskerke. Exkursie door natuurrreservaat De Schelp hoek. Rondleiding alleen voor groepen na voorafgaand overleg Districtskantoor Haven Bomme- nede, Zonnemaire. Telefoon Ouwerkerk. Tbren van de N.H. 01112-1453. Niet in het weekend. Kerk, Ring. Voor toegang ver voegen bij J. C. Bakker, Zuid- straat 11 b. Zierikzee. St. Lievens Monster- toren, Balie. Juni-oktober dage lijks 11.00-17.00 uur. Nieuwe Tonge. „D’Oranje- boom”. Zaterdagmiddags in wer king en te bezichtigen. Stad aan het Haringvliet. „De Korenaar”. Zaterdagmid dags in werking en te bezichti gen. Dirksland. „De Eendracht”. Zaterdagmiddags in werking en te bezichtigen. Achthuizen. „De Windlust”. Te bezichtigen na overleg met fa. •Van Rijen, tel. 01873-1302. Ouddorp. „De Zwaan”. Een ko renmolen die van maandag tot en met zaterdag te bezichtigen is. Entree 1,—. Goedereede. „De Windvang”, ïndien de molen in bedrijf is kan deze op zaterdag bezichtigd wor den en in de vakantieperiode ook op werkdagen, inl. 01879-2919. Stellendam. „Korenlust.” In dien de molen in bedrijf is kan deze op zaterdag bezichtigd wor den en in de vakantieperiode ook op werkdagen. Burghsluis. Deltawerken-Pij- lertocht. Vanuit haven Burgh sluis met m.s. Stad Zierikzee. In mei, juni en september alle dins dagen. In juli en augustus van maandag t/m vrijdag. Vertrek 14.00 uur. Inlichtingen telefoon 01110-14995. Brouwershaven. Rondvaart over de Grevelingen. Vanaf de Loswal met de m.s. Karin I. In juni elke dag 1 vaart om 13.30 uur. In juli en augustus elke dag 2 vaarten om 13.00 en 15.15 uur. Van 1 tot 15 september elke dag 1 vaart om 13.30 uur. Vrijdag 16 september tot 1 oktober zondag, maandag en dinsdag om 14.30 uur. Den Osse. Rondvaart oyer de Grevelingen met m.s. Karin. Al leen op afspraak. Telefoon 01117-1640. Scharendijke. Rondvaarten over de Grevelingen met de m.s. Wilford. Vanuit het haventje van Scharendijke. Dagelijks de hele maand juni om 15.00 uur. Van 1 juli t/m 16 augustus dagelijks om 14.00 en 16.00 uur. Zondag’s: vertrek 15.00 uur, zaterdag’s op afspraak (gezelschappen). Van 17 augustus t/m 15 september dage lijks om 15.00 uur. Scharendijke. Rondvaarten over de Grevelingen met m.s. Ka rin een. Afvaarten vanaf Aqua- dame in juni elke dag 1 vaart om 14.00 uur. In juli en augustus el ke dag 2 vaarten om 13.30 en 15.45 uur. Van 1 tot 15 september elke dag 1 vaart om 14.00 uur. Van 16 september tot 1 oktober zondag, maandag en dinsdag om 14.00 uur. Zierikzee. Kleine rondvaart over de Oosterschelde. Vanaf het Luitje. Vertrek om 10.30 uur. Mei, juni en september alle dins dagen. In juli en augustus maan dag t/m vrijdag. Zierikzee. Grote rondvaart Oosterschelde. Vertrek Zierikzee 12.30 uur, aankomst 17.15 uur. Mei, juni en september alle dins dagen. In juli en augustus maan dag t/m vrijdag. Zierikzee. Zeilvloot de Zeeuw se Stromen dinsdag 19 en 26 juli, 2 en 9 augustus. Zierikzee. Oosterschelde. Tra ditioneel zeilschip, mosselen eten, 13.00 uur. Aanmelden, info De Zeeuwse Stromen, 01110- 15830/13825. Burgh. „De Graanhalm”. Te be zichtigen: juli en augustus op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag van 11.00 tot 18.00 uur en als molen draait. Tevens naast de molen pannekoekenhuis. Kerkwerve. „De Zwaan”. Tb be zichtigen na afspraak met A. Verhage, Oude Hoofdweg 7. Tele foon 01110-12189. Nieuwerkerk. Korenmolen. Meestal op zaterdagen te bezich tigen. Informatie bij D. Haak, Muyeweg 14. Telefoon 01114- 1767. Oosterland. Korenmolen, Mo lenstraat 28. Draait op zaterdag avond. Tb bezichtigen na overleg met M. Witte, Witte Eyestraat 14, Zierikzee. Brouwershaven. Natuur- wandelgebied Slingerbos. van populieren, eiken en doom. 4 ha. Ouwerkerk. Natuur- en wan delgebied Kreken. „Vierban nen”. 146 ha krekengebied met loofhoutbos. Ouwerkerk. Exkursie door krekengebied. Alleen voor groe pen na voorafgaand overleg Staatsbosbeheer. Niet op zater dag en zondag. Telefoon 01112-1453. Burgh-Haamstede. Wandeling van 1W uur rondom kasteel Haamstede. Verzamelen bij het hek van het kasteel. Iedere woensdag om 19.00 uur. Toe gangsbewijzen uitsluitend voor- Brouwershaven. N.H. Kerk, Korenmarkt. Tb bezichtigen tot oktober van dinsdag tot en met zaterdag van 13.30 tot 16.30 uur. Haamstede. N.H. kerk, Ring. Tb bezichtigen van 7 juli t/m 11 augustus elke donderdag van 10.00 tot 17.00 uur. Dreischor. N.H. Kerk, Ring. Tb bezichtigen gedurende de zomer maanden van maandag tot en met zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur. Zondag van 13.00 tot 17.00 uur. Nieuwerkerk. N.H. Kerk, Kerkring. Voor bezichtiging sleutel afhalen op Meidoom- straat 24. Noordgouwe. N.H. Kerk, Ring. Voor bezichtiging sleutel opha len bij M. I. Geluk, Dr. Wort- manstraat 8. Oosterland. N.H. Kerk, Tbren- plein. Voor bezichtiging sleutel ophalen bij Torenplein 6. Renesse. N.H. Kerk, Lange Re- ke. Te bezichtigen juli-augustus dinsdag en donderdag 13.30 tot 15.30 uur. Tbegang gratis. Zierikzee. Lutherse Kerk, Gat van Westen. Tb bezichtigen tij dens orgelconcerten en na over leg met v. d. Bijl. Telefoon 01110-12664. Gasthuiskerk, Havenplein. Be zichtiging juli t/m augustus op maandag tot en met vrijdag 14.00 tot 16.00 uur. d. Bijlstraat, dinsdag 15.00-15.45 uur. Bruinisse. Openbare biblio theek De Zaete, Molenstraat 44. Openingstijden: dinsdag 10.00- 12.00 en 18.30-20.30 uur; woens dag 14.00-17.00 uur; vrijdag 14.00-17.00 en 18.30-20.30 uur. Nieuwerkerk. Bibliobus. Bij het Dorpshuis, dinsdag 16.30- 17.30 uur, Burg, van Eetenstraat, vrijdag 12.45-13.45 uur. Oosterland. Bibliobus. Woens dag bij sporthal, 13.00-14.00 uur. Vrijdag, Markt, 16.15-17.15 uur. Ouwerkerk. Bibliobus. Woens dag, Ring van 14.15-14.45 uur. Sirjansland. Bibliobus. Lage weg, 14.00-14.30 uur op vrijdag. Scharendijke. Bibliobus. Dijkstraat, maandag 15.15-16.15 uur. Ellemeet. Bibliobus. Deen- sestraat, dinsdag 14.15-14.45 uur. Kerkwerve. Bibliobus. Bea- trixstraat, donderdag 14.30-15.30 uur. Haamstede. Vaste bibliotheek voorziening. Openbare biblio theek De Schutse, Julianastraat 22. Maandag, dinsdag en woens dag 13.30-16.30 uur, maandag en vrijdag 19.00-21.00 uur, vrijdag 10.00-12.00 uur. Renesse. Bibliobus. Maurits- weg, maandag 13.30-14.45 uur; postkantoor, donderdag 17.45- 18.30 uur. Renesse. Tberistenbibliotheek. Van 20 juni tot 1 september. Dorpshuis, Zeeanemoonweg 1. Maandag 13.30-15.30 uur. Don derdag 19.00-21.00 uur. Noordwelle. Bibliobus. Ingrid- straat maandag 16.30-17.00 uur. Serooskerke. Bibliobus. Dorpsplein donderdag 16.00- 16.30 uur. Middelharnis. Vaste biblio theek, Kerkepad 11. Openings tijden: Dinsdag 14.00-17.00 uur en 19.00-20.30 uur. Woensdag 10.00-12.00 uur en 14.00-17.00 uur. Donderdag 14.00-17.00 uur. Vrij dag 14.00-17.00 uur en 19.00-20.30 uur. Ouddorp. Bibliobus. Parkeer terrein Dorpstienden. Weke lijks: maandag 14.00-17.30 uur en 18.30-21.00 uur. 1 x in veertien dagen op dinsdag 14.00-17.30 en 18.30-21.00 uur. Goedereede. Bibliobus. Maan dag op de Markt van 15.00-17.00 uur. Havenhoofd, (bij Goedereede). Bibliobus. Maandag 14.00-14.45 uur. Stellendam. Bibliobus. Par keerterrein Bosschieterstraat. Donderdag 14.00-17.30 uur en van 18«30-21.00 uur. Melissant. Bibliobus. Dinsdag 19.00-20.30 uur. Christelijke openbare bibliotheek in de zaal van Verenigingsgebouw Melis hof op vrijdag van 18.30-19.00 uur. Dirksland. Bibliobus bij ver enigingsgebouw De Schakel. Dinsdag 16.45-17.45 uur. Openba re christelijke bibliotheek in de Kapoenstraat, vrijdag 13.00- 17.00 en 18.00-20.00 uur. Nieuwe Tonge. Bibliotrailer. Bij Verenigingsgebouw Ons Dorpshuisje, Korte Weegje 16. Woensdag 14.00-17.30 uur en 18.30-21.00 uur. Stad aan het Haringvliet. Bi bliobus. Bij Verenigingsgebouw ’t Trefpunt, Oranjelaan 14. Woensdag 15.30-17.30 uur. Den Bommel. Bibliobus. Par- keerstrook Schoolstraat. Woens dag 14.15-15.15 uur. Christelijke bibliotheek in Verenigingsge bouw Ned. Herv. kerk, Voor straat 23, vrijdag 18.00-19.00 uur. Achthuizen. Bibliobus. In de Kloosterstraat. Woensdag 12.45- 14.00 uur. Oude Tonge.

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1988 | | pagina 19