EVENEMENTEN VAN DAG TOT DAG 10 I p I r rd *33 Goeree-Overflakkkee Vrijdag 29 juli Goeree-Overflakkee Schouwen-Duiveland Goeree-Overflakkee Dinsdag 2 augustus Maandag 1 augustus Schouwen-Duiveland Schouwen-Duiveland Slot Woensdag 3 augustus Goeree-Overflakkee Schouwen-Duiveland café- Zondag 31 juli Schouwen-Duiveland Sch< Zaterdag 30 juli Schouwen-Duiveland Goeree-Overflakkee Breng eens een bezoek aan het landbouwmuseum in Dreischor. Brouwershaven Kermis op de Markt. baar bij VW-kantoor, volwasse nen 1,50 en kinderen 1,-. c Zier uur Schi Tove ging Drei Ned dooi uur. Rem 13.3( cret Heet trad out, Rem land Vert om uitsl W1 Bur; Woll fluit vorr Bur| ling Slot de R 11.3( Renesse - Op het strand: volley baltoernooi tussen campings teams, van 11.00-18.00 uur bij strandpaviljoen De Zwaluw, Wa- tergat. Op camping de Wijde Bliek: Cir cus Fiasco. Renesse Films in dorpshuis: 13.30 uur Bambi, a.l.; 15.30 uur Amsterdamned, a.l.; 19.00 uur Stake out, a.l.; 21.30 uur No way out, 12 jr. Oud func den, Oud de C Dor; den) groe 21.0C Oud voet Hofc cam; germ schr hale daar uur. uur. Stel olen hour de i gem west vliet 10.0( Goedereede - Prijsklaverjassen in verenigingsgebouw Oostdam, 20.00 uur. Ouddorp - Badminton-toernooi in multi-functioneel gebouw Dorpstienden. Deelname opge ven bij het VW-kantoor vóór vrijdag 29 juli 17.00 uur. Aan vang 19.30 uur, einde ongeveer 23.00 uur. Ouddorp - Rondleiding naar de toren van Ouddorp. Kaarten ver krijgbaar op het VW-kantoor. Vertrek 19.00 uur vanaf museum Ouddorps Raad- en Polderhuis, Raadhuisstraat 4. Ouddorp - Demonstratie potten bakken in pottenbakkerij Alba- tros, Molentienden 100, van 14.00-17.00 uur. Renesse - Op het strand: zand kastelen bouwen, 12.30 uur; bij strandpaviljoen De Branding aan de Rampweg: bi-athlon, 15.00 uur. Renesse - Circus Fiasco om 19.00 uur aan de Zoom; Toon Maas (clownerie met muziek) om 16.00 uur op de Hogezoom en 20.30 uur op de kerkring; kinderen kun nen zich laten schminken tussen 16.00 en 21.00 uur aan de Hoge zoom bij Schoovers. Renesse - Films in dorpshuis: 13.30 uur Hector en Beverly Hills Cop II, a.l.; 19.00 uur Ou trageous Fortune, a.l.; 21.30 uur Full Metal Jacket, 16 jr; 23.45 uur My turor, 16 jr. Renesse - Rondleiding over het landgoed Slot Moermond. Ver trek Slotlaan aan de Laone, om 14.30 uur. Toegangskaarten uit- Ouddorp - Brigade-middag. Red- dingsdemonstraties door red dingsbrigade Ouddorp en EHBO afdeling Ouddorp en Rijkspoli tie, bij strand ’t Flauwe Werk na bij de reddingspost en strandpa viljoen paal 10, 14.00 uur. Ouddorp Fietspuzzeltocht. Stprt bij de familie Pikaart, Oosterweg 16, 19.00 uur. De op brengst is voor Woord en Daad. Ouddorp - Excursie in natuurre servaat De Kwade Hoek. Verza melen om 19.00 uur bij het zgn. Plaatje, eind Oostdijkseweg. Toegangsbewijzen alleen te ver krijgen op het VW-kantoor. Bij regenachtig weer laarzen mee brengen. Ouddorp - Miss en Mister Oud dorp verkiezing met modeshow en playbacksoundmixshow. Stellendam - Delta Flora. Gladi olententoonstelling annex huishoud- en consumentenbeurs, in de moderne gebouwen van de gem. vjsafslag, gelegen aan de westzijde van de Haring- vliefsluizen te Stellendam, van 13.00-22'.00 uur. Goedereede - Vrij dansavonden in verenigingsgebouw Oostdam, 20.00 uur. Stad aan *t Haringvliet - Geor ganiseerde buitenrit bij manege Oostmoer, Oostmoersedijk 2a, 19.00 uur. Ouddorp - Excursie in de West- duinen. Start vanaf de werk- schuur, Westduinweg 37, net voorbij de kruising Klarebeek- weg, 10.00 uur. Toegangsbewij zen verkrijgbaar op VW- kantoor. Ouddorp - Sprietlopen aan de haven. Inschrijfformulieren af te halen op VW-kantoor of restau rant Havenzicht. Inleveren vóór vrijdag 29 juli, 12.00 uur, op za terdag 30 juli nog inschrijving mogelijk tot 12.00 uur aan de jury-tent, haven Ouddorp. Te vens zeiltocht mogelijk. Ouddorp - Bingo-amusements- avond in multifunctioneel ge bouw Dorpstienden met komiek en entertainer Frank van Dru- nen, 20.00 uur. Zierikzee - Toeristendag met o.a. orgelconcerten, markten, mu ziek, paardentram, mini Parijs- Dakar, Italiaanse volksdans groep in het centrum en enkele omringende straten, van 10.00 tot 17.00 uur. Scharendijke „Levend ganze- bord”. Een spelavond voor het hele gezin in het Hervormd ver enigingsgebouw, 20.00 uur. Brouwershaven - Kermis op de Markt. Renesse - Fiets- en wandelpuz- zeltochten. Vertrek en inschrij ven bij VW-kantoor tussen 14.00-14.30 uur. Renesse - Recreatie-strandloop, 3 en 6 km. Start om 19.30 uur bij de strandtent nabij de overgang van de Jan van Renesseweg. Vooraf inschrijven bij VW- kantoor en eventueel nog bij startplaats. Renenesse - Films in dorpshuis: 13.30 uur Top Gun en Beverly Hills Cop II, a.l.; 19.00 uur Dirty Dancing, a.l.; 21.30 uur My turor, 16 jr; 23.45 uur American Ninjaq II, 16 jr. Burgh-Haamstede - Rondleiding naar de meeuwenbroedkolonies onder leiding van gidsen. Ver trek om 19.00 uur aan einde Adriaan van der Weijdeweg. Kaarten uitsluitend verkrijg- Zierikzee - Open Kerkdagen. Boekentafel, Rembrandt-ten- toonstelling en diaserie over de geschiedenis van de Gasthuis kerk, tevens orgelbespeling, in de Gasthuiskerk, van 13.00 tot 17.00 uur. Bruinisse - Braderiedag op Aquadelta-terrein (Centrum- plein) met o.a. kinderattracties, paardentram, kramen, draaimo len, standwerkersconcours etc. Van 10.00 tot 16.00 uur. Renesse - Films in dorpshuis: 13.30 uur Dirty Dancing en Big foot and the Henderson, a.l.; 19.00 uur Amsterdamned, a.l.; 21.30 uur Fatal attraction, 12 jr; 23.45 uur Full metal jacket, 16 jr. Haamstede - Maandagavond- zang m.m.v. Harry Hamer, orga nist en Yvonne Dorr-Jonker, ho boïste. Scharendijke - Kerkepad. Na be zichtigen Geref. kerk Scharen dijke gaat tocht naar enkele ker ken in Zierikzee (katholieke kerk, Nieuwe Kerk en Lutherse kerk). Tocht eindigt in Herv. Bethlehemkerk Scharendijke. Vertrek 18.45 uur. Brouwershaven - Kermis op de Markt. Zierikzee - Open Kerkdagen. Boekentafel, Rembrandt-ten- toonstelling en diaserie over de geschiedenis van de Gasthuis kerk, tevens orgelbespeling, in de Gasthuiskerk van 13.00 tot 17.00 uur. Burgh-Haamstede - Diavoorstel ling over de geschiedenis van Slot Haamstede en bezoek aan de Ridderzaal, 19.00 uur. Kaart verkoop en nadere inlichtingen bij WV. Burgh-Haamstede - Rondleiding naar de meeuwenbroedkolonies onder leiding van gidsen. Ver trek om 19.00 uur aan einde Adriaan van der Weijdeweg. Kaarten uitsluitend verkrijg baar bij VW-kantoor, volwasse nen 1,50 en kinderen !,-• Renesse - In het centrum: Knee- high Theatre en John Lee (Engel se theatergroepen); Professor Pardouche, humor met acroba tiek, spelen met vuur etc., van 15.00 tot 22.00 uur. Renesse - Films in dorpshuis: 13.30 uur Dirty Dancing en Tbp Gun, a.l.; 19.00 uur Wall Street, a.l. 21.30 uur Robocop, 16 jr. Renesse - Camping-voetbal om de VW-cup op het sportveld aan de Laone, 18.30 uur. Ouddorp Bingo in restaurant De Meulblok, Molen weg 15, 20.00 uur. Ouddorp - Klaverjassen in café De Bonte Koe, Broekweg 5, 20.00 uur. Ouddorp - Strandloop. Presta- tieloop over 5 of 10 km. Start 18.00 uur vanaf strandpaviljoen De Zeester aan het noor- derstrand. Inschrijven vanaf 16.00 uur. Middelharnis Braderiedag met o.a. diverse attracties zoals pot tenbakken, glasblazen, kinder attracties, muziek, touwtrek- wedstrijd (18.00 uur), braderie- concert in Grote Kerk m.m.v. Wilfried Promnitz, organist te Dresden, 20.30 uur. Goedereede - Tropisch buffet dansant. Koud buffet met vis, vlees en gevogelte, in Vereni gingsgebouw Oostdam, 19.30 uur. Reservering is noodzake lijk, tel. 01879-2321. Zierikzee - Poppentheater Alte- klein, St. Domusstraat 106. Voorstellingen op woensdag (on der voorbehoud). Op verzoek ook op andere dagen. Aanvang 14.30 uur. Reserveren bij tel. 01110-14200. Zierikzee - Open Kerkdagen. Boekentafel, Rembrandt-ten- toonstelling en diaserie over de geschiedenis van de Gasthuis kerk, tevens orgelbespeling, in de Gasthuiskerk van 13.00 tot 17.00 uur. Scharendijke - Muziek- en zang avond m.m.v. Jan van Westen- brugge, organist en Martin Bub- bert, bas, in de Hervormde kerk, 20.00 uur. Brouwershaven Stuntshow op het terrein van de fa. Meyer, Spuiweg, van 20.00 tot 22.00 uur. Renesse - Amateur wielerronde. Start en finish op de Korte Reke tegenover het restaurant Het Wa pen van Renesse Renesse - Films in dorpshuis: 10.00 uur Avontuur met een staartje, a.l.; 13.30 uur Dirty Dancing en Stake out, a.l.; 19.00 uur Beverly Hills Cop II, a.l.; 21.30 uur Wall street, a.l. Renesse Markt van 08.00 tot 13.00 uur op de Korte Reke. Renesse - Fiets- en wandelpuz- zeltochten. Vertrek en inschrij ven bij VW-kantoor tussen 14.00-14.30 uur en 19.00-19.30 uur. Bruinisse - Markt van 8.00-13.00 uur op het Kerkplein. Haamstede - Diaserie De banken zijn hard (over 400 jaar kerkge schiedenis Hervormde kerk Haamstede) in de Nederlandse Hervormde Kerk. sluitend verkrijgbaar bij het VW-kantoor. Renesse - Camping-voetbal om de VW-cup op het sportveld aan de Laone, 18.30 uur. Renesse - Loop en terrasconcert in de kern van het dorp door het amusementsconcert De Leutige Krabben, van 13.30-17.00 uur. Brouwershaven - Kermis op de Markt. Burgh - Rommelmarkt Her vormde Gemeente aan de Ring, 08.30 uur.

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1988 | | pagina 12