’Je moet naar mijn werk durven kijken’ XPOSITIES I Expositie in De Burght W mmelmarkt öreischor t I! louwen-Duiveland r. t. n Ruimte en rust leree-Overflakkee Eenheid 1 Schilderijen Hedi Bogaers in gemeentehuis Bruinisse en De Burght te Burgh-Haamstede e 1. T r: BRUINISSE - Lucht en water. Dat zijn de twee elementen waardoor de Zierikzeese kunstenares Hedi Bogaers steeds weer wordt geïnspireerd. Een aantal van de olieverfschilderijen die zij over dit thema maakte wordt gedurende de maanden juli, augustus en september geëxpo seerd in de hal van het gemeentehuis van Brui nisse. Verder is werk van de Zierikzeese kunste nares gedurende de maanden augustus en september te zien in De Burght te Burgh- Haamstede. i i J, ren vrij! Voor het maken van haar olie- ikzee - Scheepstimmerdijk 4. Tentoonstelling Zeehonden eZeeuwse wateren. T/m 26 juli dagelijks van 14.00-19.00 nisse - Hal van het gemeentehuis. Expositie werk van IBogaers uit Zierikzee: aquarellen met als thema lucht ater. Juli, augustus en september. verfschilderijen over dit onder werp gebruikte Hedi Bogaers al leen blauwe verf. „En af en toe wat groen. Dat geeft het beste de sfeer weer”. De kleurenkeuze betekent zeker niet dat de olie verfschilderijen een kopie pre tenderen te zijn van het verge zicht waardoor de kunstenares werd geïnspireerd. „Het uit gangspunt is figuratief maar ik voeg er mijn eigen visie aan toe. Ik wil met mijn werk vooral ge voelens en sfeer uitbeelden”. uur en ige- erg «wershaven - Museum De Vergulde Garnaal. Expositie wershaven en de zeevaart in de 19e eeuw. Tot eind sep- bervan maandag t/m zaterdag van 9.00 tot 12.00 uur en 14.00 tot 17.00 uur. gh - Nederlandse Hervormde kerk. Expositie van teken- childerwerk van Hetty de Wette, Guus de Jong en Miems Citters en leerlingen. T/m zaterdag 30 juli van 10.00-12.06 en van 14.00-17.00 uur (met uitzondering van de zonda- „Als je naar de zee kijkt zie je de oppervlakte van het w'ater. Wat zich daaronder in de diepte af speelt is niet direct zichtbaar. Maar dat is vooral ook wat mij boeit. Ik werk heel elementair. Ik houd me bezig met de diep gang van dingen, ik beeld ze uit met mijn eigen visie, met mijn eigen gevoel”. ISCHOR - In de Cebeco- aan de Bogerdweg te Drei- is zaterdag 23 juli de tradi- t rommelmarkt voor de landse Hervormde kerk hor. Deze duurt van 08.30 116.00 uur. uwershaven - Museum De Vergulde Garnaal (benedenver- >ing). Expositie aquarel-collages van Addie Nieuwen- ip-Midavaine. In de maand juli van maandag t/m zater- van 9.00-12.00 uur en van 14.00-17.00 uur. island - Gemeentehuis. Expositie olieverfschilderijen ide kunstschilder Henk Roosink uit Rijssen. T/m zater- 13 augustus tijdens openingsuren gemeentesecretaris 19.00-12.00 uur en van 13.00-17.00 uur). De rommelmarkt is bedoeld voor jong en oud, inwoners van Dreischor én toeristen; kortom, iedereen is welkom. Er zijn at tracties als het raden van de naam van een pop, een prijs vraag voor een boodschappen mand, een sjoelwedstrijd en ui teraard is er een kraam waar de inwendige mens versterkt kan worden. En er zijn ’Dreisserse oliebollen’. at'S rpstienden). Expositie van aquarellen, tekeningen, wand- Er - - - - - jn- alf- ine 3ve 1 Ihilderd In De Burght betreft het een ex positie van vooral krijttekenin gen en beelden met als onder werp de mens. Hedi Bogaers beeldt via elementaire, figura- i tieve lichaamsvormen, gevoe- lens en situaties uit. Zij expo seert in De Burght samen met Ed van den Bogaerdt uit Kruinin- gen die glas in lood beeltenissen en objecten maakt. ddorp - Gereformeerde kerk aan de Dorpsweg (ingang den, inclusief verschillende oudheden van De Motte. De lositie is gericht op de regio de kop van Goeree. T/m zater- |20 augustus, dagelijks (behalve zondag) van 10.00-12.00 'en op maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagavond 119.00-21.00 uur. Irkingen - Studio Lohr. Expositie geweven wandkleden ilna Groenendijk. T/m 25 juli dagelijks, behalve donder- J, van 10.30-22.30 uur. Op dezelfde manier als door wa ter wordt Hedi Bogaers ook geïnspireerd door de lucht. „Die twee horen bij elkaar. Vooral hier op Schouwen-Duiveland komt die eenheid heel mooi uit. Vaak zie je nagenoeg geen ver schil tussen water en lucht, de horizon is niet duidelijk. Daar door komt de grootsheid van de zee en de lucht nog beter naar vo ren”. mstede - Kunstnijverheid ’t Oute Uus, J. J. Boeyesweg 6. nanente expositie aquarellen, brooddeeg en karakter- pen Addy Bliek. Iedere dag geopend van 11.00-17.00 uur. tussen voor vakantiegangers mogelijk. jddorp - Museum Ouddorps Raad- en Polderhuis, Raad- sstraat 4. Tentoonstelling Van vlas tot linnen. Iedere za- iag zijn er linnenweef- en kantklosdemonstraties. T/m 3 tember. Openingstijden t/m 31 augustus 10.00-13.00 uur van 14.00-17.00 uur. Zaterdags gedurende het hele seizoen 110.00-13.00 en van 14.00-17.00 uur en zondags gesloten. ikzee Galerie De Eenhoorn, Havenpark 14. Expositie Iderijen P. C. de Jager. Tot 31 juli, van 10.00 tot 17.00 uur, live zondag. ikzee - Galerie Jurg, Poststraat 14. Permanente expositie Amoud Boering en Erna Jurg. Arnoud Boering expo- t aquarellen, olieverf en bronsplastieken. Erna Jurg ex- lert naaldwerken en 2 gedichtenbundels. Geopend van 116.00 uur. ikzee - Dikke Toren. Expositie van hedendaagse ikonen, 122—3 door Marian van Puyvelde uit Nieuw- nstede en Elly den Engelse uit Renesse. Tbt 23 juli zon van 12.00-17.00 uur en op werkdagen van 11.00-17.00 uur. Dat geldt ook voor de krijtteke ningen die worden geëxposeerd in De Burght. Hierin staat voor al de mens centraal. „De mens op de‘ vlucht voor de hokjes geest. En recht en onrecht”. On derwerpen die onder andere tot uitdrukking wordVn gebracht door de elementair getekende mensfiguren veelvuldig in ’hok jes’ te plaatsen. Via het uitbeel den van lichaamshouding en het gebruik van bepaalde kleuren wil de kunstenares sfeer en emo ties overbrengen. „Je moet even naar mijn wérk durven kijken”. In De Burght worden ongeveer veertig werken van Hedi Bo gaers geëxposeerd. Zij zijn vanaf één augustus dagelijks (ook zon dags) te zien tussen 9.00 en 12.00 uur, 14.00 en 17.00 uur en vanaf 19.00 uur. Het werk in het ge meentehuis te Bruinisse is (van af begin juli) dagelijks te zien tussen 8.00 en 17.00 uur. Behalve op zaterdag en zondag. ikzee Grote Kerk. Zomertentoonstelling Zeeuwse stkring en als gasten drie Zeeuwse beeldende kunste- s. T/m 23 juli op werkdagen van 11.00-17.00 uur. k rdwelle - Keramiek Noordwelle, Dorpsring 24. Perma- te expositie van Nel de Bruin uit Delft met raku gestookt k, Mariet Lems eveneens uit Delft met pit fire, Hanneke ning uit Schouwen met porcelein gedraaide gebruiks- -twerpen en Karin Raak met vrij werk uit fijne chamotte. sdag t/m zaterdag van 13.30 tot 17.30 uur Hedi Bogaers kwam twaalf jaar geleden in Zierikzee wonen. „De ruimte en de rust op Schouwen- Duiveland trok mij”. De 32- jarige kunstenares vertelde dat zij van jongsaf aan bezig was met tekenen en schilderen. Na een opleiding via de vrije acade mie en jarenlange teken- en schilderlessen ging zij, kort na haar vestiging in Zierikzee, de opleiding beeldhouwer volgert aan de Academie voor Beelden de Kunsten te Rotterdam. Hedi Bogaers exposeerde de afgelo pen" jaren regelmatig op Schouwen-Duiveland, onder an dere in De Bewaerschole te Burgh-Haamstede. „Ik zie mijn werk als een moge lijkheid tot communicatie en er valt natuurlijk weinig te com municeren als het in de kast blijft liggen”, aldus de 32-jarige kunstenares. Mede daardoor hangen in het gemeentehuis te Bruinisse drie maanden lang on geveer 15 werken tentoonge steld. Behalve olieverfschilde rijen ook krijt- en potloodteke ningen. Het thema lucht en wa ter inspireerde Hedi Bogaers niet alleen vanwege de uiterlij ke vorm maar ook door hetgeen erdoor kan worden gesymboli seerd. ikzee - Burgerweeshuis, Poststraat 45. 30 beeldhouwers nhun tuinbeelden in brons en steen. Binnenshuis: klein- tiek en klein-antiek. T/m 13 augustus, maandag t/m za- 5. jg 10.00-17.00 uur. gh-Haamstede - Christelijk Cultureel Centrum De ght. Expositie olieverfschilderijen van Hetty de Wette. i29 juli dagelijks van 9.00-12.00 uur, van 14.00-17.00 ur en 19.00-22.00 uur. BURGH-HAAMSTEDE - Momenteel is in het Christelijk Cultu reel Centrum De Burght in Burgh-Haamstede een tentoonstelling te zien van olieverfschilderijen van Hetty de Wette. De kunstena res bracht het grootste deel van haar leven door in de Amerikaan se staat Texas waar zij ook een kunstopleiding volgde. Weer terug in Nederland meldde zij zich aan bij de Kunstacademie Minerva in Groningen waar ze in 1982 haar einddiploma behaalde. Sindsdien heeft ze meegedaan aan een groot aantal tentoonstellingen en heeft ze meerdere opdrachten uitgevoerd. Hoewel Hetty de Wette zich ook met portretten en stillevens bezig houdt is haar favoriete onderwerp toch het landschap. Destijds waren dat de heuvels en het woestijngebied in Texas. Nu is het het Zeeuwse landschap, pol der, strand, zee, bos en de kenmerkende Zeeuwse luchten. Tot en met 29 juli is de expositie van het werk van Hetty de'Wette te zien in De Burght. Dagelijks van 9.00 tot 12.00, van 14.00 tot 17.00 en van 19.00 tot 22.00 uur.

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1988 | | pagina 5