K 17 Zierikzee-Feyenoord in aanloop seizoen KRUISWOORDPUZZEL Programma campingvoetbal Kt»*1* Oefenduel op 26 juli Goeree Voor senioren en junioren Schouwen-Duiveland Schouwen-Duiveland Goeree-Overflakkee uur. (19.00 uur). uur, Zuidgeest VERTICAAL: 1. index van tref- 8 9 10 5 11 2 3 4 1 14 20 25 29 Junioren 37 44 50 54 58 66 12 19 15 16 24 23 21 22 28 26 27 32 31 30 Geref. Kerken Vrijgemaakt Brouwershaven: 8.45, 10.30 en Pinkstergemeente Zierikiee: De diensten zijn op Geref. Gemeente Ouddorp: 9.30 en 18.30 uur. Lutherse Kerk Zierikzee: geen dienst. Leger des Heils Zierikzee: 10.00 uur. Ned. Herv. Kerk Ouddorp: 9.00, 11.00 en 18.30 uur. Gereformeerde Gemeenten Haamstede: 10.00 en 18.30 uur. Nieuwerkerk: 9.30 en 15.30 uur. Oosterland: 10.00, 14.30 en 18.30' uur. 18.30 uur; Haamstede: in Geref. kerk syn. 11.00 en 17.00 uur. Apostolische Kerk Zierikzee: UW-gebouw, Kerk hof Z.Z.: zondag 9.30 uur. Rooms-Katholieke Kerk Melissant: Josefkapel, Provin ciale weg 6, zo. 11.00 uur. Middel- harnis Kerk Langeweg 52: zo. 11.00 uur. Ouddorp: Martinuska- pel Stationsweg 17, zo. 9.30 uur. 10.00 11.00 Welke 2 sleutelwoorden vormen de letters uit de vakjes: 37, 43, 6, 40, 64, 35, 7, 21, 49, 36 en 67, 18, 46, 44, 47, 29, 55, 59, 53, 149 J. tel. Remonstrants Ger. Gemeente Sommelsdijk: 10.00 uur. Rooms-Katholieke Kerk Zierikzee: zaterdag 19.00 zondag 10.00 uur. Haamstede: za terdag 19.00 uur en zondag 10.00 uur. Renesse: zaterdag 19.00 uur en zondag 10.00 uur. zondagen om 10.00 uur en op de woensdagavonden om 20.00 uur. Gereformeerde Kerken Zierikzee: 10.00 uur, 18.30 uur in Gasthuiskerk. Haamstede: 9.00, 10.15 en 19.00 uur; 19.00 uur gez. dienst in Herv. kerk Renesse. Scharendijke: 10.00 en 19.00 uur. Brouwershaven/Zonnemaire: Bostonpleinkerk: 10.00 en 18.30 uur. Nieuwerkerk: 10.00 en 17.00 uur. Bruinisse: 10.00 en 17.00 uur. uur uur Donderdag: Theokratische Gereformeerde Gemeenten in Nederland Zierikzee: 10.00 en 18.00 uur in Lutherse kerk. Nieuwerkerk: 9.45 en 15.30 uur. Bruinisse: 10.00 en 17.00 uur. Jehova’s Getuigen Zuidwellestraat 37, Zierikzee: Zondag: openbare lezing, Wachttorenstudie. 19.00-20.30 uur school; 20.30 uur dienstvergade- ring. Blomsh/Wielewaal: 11.05 uur. Burghstede-Duirioord: 11.30 uur. Blomshoeve-Wielewaal: 11.55 uur. DFS-Duinoord: 12.30 uur. Duinhoeve-Burghstede 12.55 uur. De wedstrijden worden om 13.20 uur afgesloten. Namen van de deelnemers plus hun geboortedata, adres en woonplaats moeten voor de aan vang van het toernooi worden in geleverd bij de campingvoetbal- comhïisSië van DFS woorden; 2. voorzetsel; 3. houten drinkkom; 4. bedaard; 5. glazuur op de tanden; 7. hemelsblauwe kleur; 8. stof van vergaan hout; 9. niet-giftige slang; 10. voorzet sel; 11. valies; 15. venster; 17. deurgrendeltje; 18. slotwoord van gebeden; 19. slip v.e. jas; 21. voorwerp tot verlichting; 23. vreemde taal; 24. binnenrand v.e. biljart; 26. vrouwelijk dier; 28. drank; 30. muzieknoot; 32. per adres (afk.); 34. loopplaats voor kippen; 35. tuinhaag; 37. tropi sche vleermuis; 38. leesteken; 39. boom; 41. eminentie (afk.); 42. fijne brokjes diam'aïitmet gerin ge waarde; 43. zedig, kuis; 45. li chaamsdeel; 46. meertandige mestvork; 47. niet stug; 49. vrou welijk dier; 51. rangtelwoord; 52. vlaskam; 55. ontstekingskoord; 56. tweewielig rijtuigje; 59. listig persoon (fig.); 61. bedrog; 63. uit roep; 65. niet parkeren (afk.). WZondag 24 juli De juniorenteams ontmoeten el kaar dinsdag 2 augustus vanaf 09.00 uur, eveneens op de velden aan de Leliëndaleweg. De wed strijden bij de junioren (zij die na 1 augustus ’74 geboren zijn) duren twee keer tien minuten. De finalewedstrijd zal twee keer twintig minuten in beslag ne men. Het wedstrijdprogramma van de junioren ziet er als volgt uit: DFS-Burghstede: 09.00 uur. Duinoord-Blomsh/Wielewaal: 9.25 uur. Duinhoeve-DFS: 9.50 uur. Blomsh/Wielewaal-Burgh- stede: 10.15 uur. Duinhoe- ve-Duinoord: 10.40 uur. DFS- Chr. Geref. Kerken Zierikzee: 10.00 en 18.00 uur. Kerkwerve: 10.00 en 18.00 uur. Haamstede: 11.00 en 17.00 uur. Ned. Herv. Kerk Zierikzee: Gasthuiskerk: 9.30, 11.00 en 19.00 uur. Kerkwerve: 11.00 uur. Serooskerke: 10.00 uur. Burgh: 10.00 uur. Haamstede: 9.30 en 19.00 uur. Renesse: 9.00, 10.30, 19.00 en Duitse dienst om 20.15 uur. Noordwelle: 10.30 uur. Scharendijke: 09.30 uur. Brou wershaven: 11.00 uur. Zonnemai- re: 09.30 uur. Noordgouwe: 09.30 uur. Dreischor: 11.00 uur. Ouwer- kerk: 10.00 uur. Nieuwerkerk: 10.00 uur. Oosterland: 10.00 en 18.00 uur. Sirjansland: 10.00 en 18.30 uur. Bruinisse: 10.00 en 17.00 uur. Opel, Isuzu, - Akkerdaas B.V., Noordgouwe, telef. (01112) 1347. Renault - Fa. Braai, Zierikzee, telef (0111(1) 12529 Peugeot, Talbot Garage „De Nobelpoort”, Zierikzee, telef (01110) 14453 Mercedes, pers, wagens en lichte bedrijfswagens, Honda, Daf trucks - Autobedrijf Gilijamse B.V., Renesse, telef. (01116) 1370. Ford Garage Glerum B.V., Zie rikzee, telef. (OHIO) 12281. Land/Range Rover-Rover-Suzu- ki, Fa. Ista, Oosterland, telef. (01114) 1495. Mazda, Alfa Romeo Fa. Lege- maate, Zierikzee, telef. (01110) 12686. Volvo - Fa. Noordhoek, Burgh, telef. (01115) 1458. B.M.W. - Fa. Remeeus, Ouwer- kerk, telef. (01114) 1473. V.W., Audi - Slager B.V., Brou wershaven, telef. (01119) 1344. Saab-Mitsubishi-service - Auto bedrijf Louis Goedbloed, Zierik zee, telef. (01110) 14457. Citroën - Garage Louis Goed bloed, Zierikzee, telef. (01110) 14951. Nissan - Fa. M. van Dijke, Nieu werkerk, telef. (01114) 1364. Fiat, Lancia - Fa. J. van der Wekken, Zierikzee, telef. (01110) 12212. Toyota - Garage Dijkman, Zuid- straat 10, Haamstede, telefoon (01115) 1446 en 1533. Daihatsu, Skoda B.V., Bruinisse, telef. (01113) 1759. Lada - Garage Gebr. Bal, Brui nisse, telef. (01113) 1456. Bandenservice Rinus Roon - Groeneweegje 27A, Zierikzee, telef. (01110) 17040 en 13159 Suzuki, Daihatsu - Irene, Brui nisse, telef. (01113) 1292/2409. Toyota - Mol, Nieuwerkerk, te lef. (01114)2624/1367. HORIZONTAAL: 1. klein deur tje in een schuurdeur; 6. trom melslager; 12. persoonsaandui ding; 13. buitenrand (fig.); 14. paardeslee; 16. afgesneden schijf; 18. grote gehoorzaal; 19. wiskundig getal; 20. onwrik baar; 22. laagste bedrag; 24. zangstem; 25. stel; 27. in houdsmaat; 28. fijn weefsel; 29. vat met hengsel; 31. dakbedek king; 32. bamboebeer; 33. vrucht; 35. lichaamsdeel; 36. kleine groep van uitgelezenen; 38. eetbare wortel; 40. vis; 44. vergissing; 46. teken van de die renriem; 48. troep honden voor een drijfjacht; 50. sterk ruikende plant; 51. Joegoslavische munt; 53. hijswerktuig; 54. harde kern v.e. steenvrucht; 55. bepaald on derricht; 57. vogelsnavel; 58. per soonlijk vnw.; 59. eetgerei; 60. twee personen die bijelkaar pas sen; 62. muzieknoot; 63. huis dier; 64. paradijs; 66. raamwerk van staven; 67. voorloper van de bel. BURGH-HAAMSTEDE - Eind juli start het campingvoetbaltoer- nooi ’88. Op het sportpark Van Zuijen aan de Leliëndaleweg in Burgh (achter de ZWN garage) worden in de week van dinsdag 26 juli tot en met donderdag 4 augustus de wedstrijden tussen een achttal seniorenploegen en een zestal juniorenteams gespeeld. Het wedstrijdschema ziet er als volgt uit. Senioren poule A: dinsdag 26 juli: Zeepe-Duinhoe- ve: aanvang 18.45 uur. Woensdag 27 juli: Duinoord-Rozenhof: aan vang: 19.45 uur. Donderdag 28 ju li: Zeepe-Duinoord: 18.45 uur. Vrijdag 29 juli: Duinhoeve-Ro- zenhof: 19.45 uur. Maandag 1 augustus: Duinoord-Duinhoeve: 19.45 uur. Dinsdag 2 augustus: Rozenhof-Zeepe: 18.45 uur. Poule B: dinsdag 26 juliï- Burghstede- Blomsh/Wielewaai6BH9.45 <£HUr. Woensdag 27 ffjstót: Sine Cura- Burghstede: 18.45 uur. Donder dag 28 jüli: Burghtstede-DFS: 19.45 uur. Vrijdag 29 juli: DFS- Sine Cura: 18.45 uur. Maandag 1 augustus: Blomsh/Wielewaal- Sine Cura: 18.45 uur. Dinsdag 2 augustus: DFS-Blomsh/Wiele- waal: 19.45 uur. Woensdag 3 .augustus worden de kruisfinales gespeeld tussen de nummer 1 van poule A tegen de nummer 2 uit poule B. Aanvang: 18.30 uur. De nummer 2 van poule A komt uit tegen de nummer 1 van poule B. Aanvang: 20.00 uur. De finale wordt donderdag 4 augustus gespeeld. Het sluitstuk van dit toernooi begint om 18.30 uur met de wedstrijd tussen de verliezers van de kruisfinale. De beslissende wedstrijd om de eer ste en de tweede plaats wordt om 20.00 uur gespeeld. Indien de weersomstandigheden het spe len onmogelijk maken wordt uitgeweken naar zaterdag 30 juli en vrijdag 5 augustus. Recreatiedienst Ouddorp: In recreatiecentrum Toppershoedje, Strandweg 4. Aanvang zondags 10.00 uur. Ford - Witvliet, Middelharnis, tel. 01870-2644. BMW Autobedrijf A. J. van Rumpt, Stad a/h Haringvliet, tel. 01871-1553. V.A.G. - J. van Geest. Stellen dam, tel. 01879-1593. Opel, Isuzu Knöps bv, Middel harnis, tel. 01870-2222. Mazda Garagebedrijf J. Blaak bv, Den Bommel. 01871-1317. Mazda - Automobielbedrijf Jac. de Gast, Dirksland, tel. 01877-1122. Fiat Autobedrijf Schlink, Oud dorp. telef. 01878-1295. Honda Autobedrijf Schlink, Middelharnis. telef. 01870-2555. Mercedes, Toyota Garage v. d. Velde, Sommelsdijk. tel. 01870- 4466. Mitsubishi - Automobielbedrijf Gebr. v. Splunter, Middelhar nis, tel. 01870-2537. Suzuki, Alfa Romeo Nijsse bv. Oude Tonge, tel. 01874-1235. Austin Rover Visbeen bv, Acht huizen, tel. 01873-1491. Peugeot, Talbot J A. Visser. Middelharnis, tel. 01870-3094. Volvo - Karels Autoservice, Nieuwe Tonge. tel. 01875-2222. Citroën Hesselink, Dirksland. tgl. 01877-1357. de oAPmoeting tegen Zierikzee speelt de Rotter- nog kele wedstrijden in Zeeland, aldus Zo staat er voor 1 augustus Nico een oefenpartij tegen Arne- ■muiden op het programma (19.00 uur). Een dag later Volgens Timmerman ver- treedt Feyenoord aan tegen schijnt Feyenoord met de eer- het Walcherse Serooskerke ste selectie tegen Zierikzee. ZIERIKZEE - Feyenoord komt dinsdag 26 juli naar Zierik zee voor een oefenwedstrijd tegen de Schouwse KNVB- tweedeklasser van die naam. De Rotterdamse eredivisie club speelt het duel als onderdeel van de oefencampagne die deel uitmaakt van de voorbereiding op het nieuwe voetbal seizoen. Zierikzee-Feyenoord begint op de genoemde dins dag om 19.30 uur. Of er rond Heidomst Van Feye- Na noord iets bffftmditfrs op touw 7' wordt gezet is nog niet be- damse eredivisionist nog en- kend. „Dat zullen we moeten bekijken”, Zierikzee-secretaris Timmerman. Oud-Gereformeerde Gem. in Nederland Gereformeerde Kerken Zierikzee: 10.00 en 18.Q0 uur. Ouddorp: 09.00, 10.30 en 18.30 Oosterland: 9.30, 14-30 en 18.30 I uur. Doopsgezinde Gemeente Ouddorp: 9.30 en 18.30 uur. 36

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1988 | | pagina 23