B; w ri I 1 1 ZIERIKZEE: een levendig monument Wi.; II 1b Mosselen: een Zierikzeese specialiteit i Gezellig winkelen Een heerlijk plekje voor toeristen Musea burg Lachsp vooraf Regeln turen l de Sch Welkom, óók op de toeristendagen n 1 i HF i Ji sfeerrijke kleinschaligheid van deze Oosterscheldestad. Waar ambachtslieden vroe- 9 Waar ooit reders en regenten verbleven in hun fraaie patri ciërswoningen, hebben zich nu modern geoutilleerde bedrij ven gevestigd, gespecialiseerd in dienstverlening en service. Waar in de Middeleeuwen de gilden een bloeiend bestaan hadden, presenteert het hedendaags Zierikzees winkelappa- raat een indrukwekkende variatie. Geen pompeuze waren huizen, maar een keur aan speciaalzaken passend in de Naast musea en monumenten immers biedt Zierikzee de allure van een gastvrije toeristenstad. Een veilige haven destijds voor die trotse koopvaardij Hoekers en hun noeste bemanning, een sprankelende pleisterplaats thans voor passanten en verblijfsre- kreanten. lektie schilderijen, prenten, zilver, glas, scheepsmodellen, gebruiksvoorwerpen en curiosa. Zierikzee bezit een bewo gen historie, beleeft een boeiend heden en heeft zicht op een veelbelovende toekomst. Hier immers wordt een verant woord evenwicht nagestreefd tussen respekt voor het oude en ontvankelijkheid voor het nieuwe. Het Maritiem Museum, gevestigd in het indrukwekkende Gravensteen, de vroegere stadsgevangenis, huisvest de her inneringen aan Zierikzeese maritieme geschiedenis. Het Stadhuismuseum, gevestigd in de prachtige Schutterszaal van het monumentale stadhuis herbergt een bijzondere kol- Kop Go< 22 juli 23 juli 24 juli 25 juli 26'juli 27 juli 28 juli 29 juli 30 juli 31 juli Kenesse 22 juli 23 juli 24 juli 25 juli 26 juli 27 juli 28 juli 29 juli 30 juli 31 juli Zierikze 22 juli 23 juli 24 juli 25 juli 26 juli 27 juli 28 juli 29 juli 30 juli 31 juli Tijden 1 ♦100 mi (Bij ope Tijden schouw» dan Rer Laagwa vengenc Neptunes blikt vanaf de stadhuistoren neer op het schoons beneden hem De stad Zierikzee: een levendig monument; een imponerende twee-eenheid van trotse historie, monu mentaal bezit en eigentijdse dienstverlening en verpozing. Zierikzee: een uniek stukje Zeeland, dat niemand zou mogen missen. Een stad, die het predikaat „openlucht-museum” verdient met 561 beschermde monumenten, met vele tastba re herinneringen aan een rijk en boeiend verleden, met trotse torens en beeldbepalende kerken, met pitoreske tafereeltjes en een fascinerende haven, waarin beroeps- en pleziervaart verenigd konden worden. In een stad, waar zee en visserij zo’n belangrijke rol speelden door de eeuwen heen, kan men ook anno nu niet om het zeebanket heen. Is er een aangenamer verpozen denkbaar dan op één van de vele zonnige terrassen genieten van gekookte of gebak ken Zeeuwse mosselen, omlijst met typische streekgroenten als zeekraal en lamso ren? En wie zou weerstand kunnen bieden aan culinaire vondsten als palingbrood en bolussen? Legio mogelijkheden te smullen van vis en vlees volgens de Hollandse of Franse dis, maar... ook op dit gebied is Zierikzee niet éénzijdig. Immers ook de Indi sche, de Italiaanse en de Griekse keuken zijn hier gespecialiseerd vertegenwoordigd. Wie zich echter weinig tijd gunt voor een uitgebreide dis, zal genieten van een snack en een koele dronk. Zierikzee biedt mogelijkheden te over. Wie een bezoek aan deze stad vyil kombineren met pittig zomervermaak doet er goed aan te komen op één van de vijf Toeristendinsdagen (12, 19 en 26 juli, 2 en 9 augus tus) en wie het maritieme element benadrukt wil zien, mag de Havendag op zaterdag 27 augustus niet overslaan. Een koesterende, zomerse herinnering zal men bewaren aan die Scheldstad waar het zo goed toeven was, omlijst met de frêle klanken van het stadhuiscarillon. 1 '“WSS» ger hun pronkstukken leverden, biedt de Zierikzeese winkelier nu een uitgebalan ceerde melange van sfeer en eigentijdse management. Geen branche zal men tever geefs zoeken in dit koopcentrum van Schouwen-Duiveland, waar dienstverlening en kwaliteit nog de boventoon voeren. Maar bij dat alles speelt de middenstand hier ook in op eigentijdse wensen van de konsument: overzichtelijkheid, snelheid indien ge wenst, persoonlijke aandacht zodra verlangd. Het winkelcentrum in Zierikzee mag derhalve uniek worden genoemd. Immers: toegespitst op de vaart van de twintigste eeuw, maar met respekt voor het goede van vroeger en met een vooruitziende blik op de toekomst.

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1988 | | pagina 2