EVENEMENTEN VAN DAG TOT DAG 10 Vrijdag 22 juli Maandag 25 juli Schouwen-Duiveland Schouwen-Duiveland Goeree-Overflakkee Dinsdag 26 juli Schouwen-Duiveland Zondag 24 juli Goeree-Overflakkee Woensdag 27 juli Schouwen-Duiveland i :croG Schouwen-Duiveland Goeree-Overflakkkee Goeree-Overflakkee Zaterdag 23 juli Schc Schouwen-Duiveland Goeree-Overflakkee Goeree-Overflakkee De weekmarkt in Renesse. Goedereede - Vrij dansavonden in verenigingsgebouw Oostdam, 20.00 uur. Stad aan 't Haringvliet - Dres suur paarden B3, B5, L7 en Lil bij manége Oostmoer, Oost- moersediik 2a. 18.00 uur Open Kerkdagen. Rembrandt-ten- Renesse - Films in dorpshuis: 13.30 uur Bambi, a.l.; 15.30 uur Flodder, a.l.; 19.00 uur Dirty Dancing, a.l.; 21.30 uur Fatal At traction, 12 jr. Haamstede m.m.v. De I lang c Zier uur Scha toch vom 10.0C koel Scha Haa en Haa vorn Rem 13.3( foot, 21.3C 23.4! Rem deV de L Rem land Vert om uitsl W\ Bun Eers zang vorr Bur; ling Slot de R Open Kerkdagen. R^pibrandt-ten- aiaserie over de Vert Oud Raa< Oud vant aan Dorj gebi kanj trek uur. Oud bakl tros, 14.0C Oud func den, Oud elfta WFE 19.3C Ouddorp Bridgen op recreatie terrein Het Oude Nieuwland, Oude Nieuwlandseweg 11, 19.30 uur. Ouddorp - Excursie in natuurre servaat De Kwade Hoek. Verza melen om 19.00 uur bij het zgn. Plaatje, eind Oostdijkseweg. Toegangsbewijzen alleen te ver krijgen op het VW-kantoor. Bij regenachtig weer laarzen mee brengen. Ouddorp - Hompelvoetrace op de Grevelingen. Start haven vaij Ouddorp, een plankzeilwed- ,51 rijd voor plat-, rondbodems en vrije klasse, die wordt gehouden rond het eiland Hompelvoet, 13.30 uur. Inschrijving tot half uur voor wedstrijd in clubhuis op de haven. Inlichtingen 01878-1878. Zierikzee - Toeristendag met o.a. kramen, rondvaarten, kinder- rommelmarkt, rondrit paarden tram, helikoptervluchten, pop penkast, straattheater etc. in het centrum en enkele omringende straten, van 10.00 tot 17.00 uur. Zierikzee - Voetbalwedstrijd Zierikzee I - Feyenoord I op sportpark Den Hogen Blok, Lan ge Blokweg, 19.30 uur. Scharendijke - Dia-serie Schou wen-Duiveland, eiland tussen lucht en water, verzorgd door dhr. H. Uil, streekarchivaris te Zierikzee, in het Hervormd Ver enigingsgebouw, 20.00 uur. Renesse - Fiets- en wandelpuz- zeltochten. Vertrek en inschrij- ven bij VW-kantoor tussen 14.00-14.30 uur. Renesse Films in dorpshuis: 13.30 uur Innerspace en Beverly Hill Cop II, a.l.; 19.00 uur Dirty Dancing, a.l.; 21.30 uur The Lost Boys, 16 jr; 23.45 uur Full metal Jacket, 16 jr. Renesse - Kermis op de Lange Reke en het Dorpsplein. Renesse - Camping-voetbal om de VW-cup op het sportveld aan de Laone, 18.30 uur. Burgh-Haamstede - Rondleiding naar de meeuwenbroedkolonies onder leiding van gidsen. Ver trek om 19.00 uur aan einde Stellendam - Nationale zwem- vierdaagse in het gem. ver warmd openlucht-zwembad, Zuiderdiepstraatweg. Ouddorp - Rondleiding naar de toren van Ouddorp. Kaarten ver krijgbaar op het VW-kantoor. Zierikzee - Boekentafel, toonstelling en diaserie over de geschiedenis van de Gasthuis kerk, tevens orgelbespeling, in de Gasthuiskerk van 13.00 tot 17.00 uur. Burgh-Haamstede - Diavoorstel ling over de geschiedenis van Slot Haamstede en bezoek aan de Ridderzaal, 19.00 uur. Kaart verkoop en nadere inlichtingen bij VW. Burgh-Haamstede - Rondleiding naar de meeuwenbroedkolonies onder leiding van gidsen. Ver trek om 19.00 uur aan einde Adriaan van der Weijdeweg. Kaarten uitsluitend verkrijg baar bij VW-kantoor, volwasse nen 1,50 en kinderen 1,-. Renesse - Films in dorpshuis: 13.30 uur Dirty Dancing en Hec tor, a.l.; 19.00 uur Amsterdam- ned, a.l.; 21.30 uur Lethal Wea pon, 16 jr. Brouwershaven - Feestmarkt. Gézellige markt voor het gehele gezin met marktkramen, muziek en kinderattracties, van 12.00 tot 18.00 uur. Stellendam - Nationale zwem- vierdaagse in het gem. ver warmd openluchtzwembad, Zuiderdiepstraatweg. Ouddorp - Disco in het multi functioneel gebouw Dorpstien- den, 20.00 uur. Ouddorp - Excursie in heemtuin De Mienige van de heer K. Hoek, Dijkstelweg 19, 18.30 uur. Even tuele nadere inlichtingen 01878-1658. Ouddorp - Autopuzzelrit door Ouddorp en omgeving. Start 18.00 uur vanaf het grote par keerterrein bij multi-functioneel gebouw Dorpstienden, waar vanaf 18.00 uur kan worden inge schreven. Zierikzee - Boekentafel, toonstelling en geschiedenis van de Gasthuis kerk, tevens orgelbespeling, in de Gasthuiskerk, van 13.00 tot 17.00 uur. Bruinisse - Braderiedag op Aquadelta-terrein (Centrum- plein) met o.a. kinderattracties, ponyrijden, draaimolen, kra men, paardentram, sterkste man en sterkste vrouw-verkiezing, van 10.00-16.00 uur. Renesse - Films in dorpshuis: 13.30 uur Dirty Dancing en Amsterdamned, a.l.; 19.00 uur Flodder, a.l.; 21.30 uur Robocop, 16 jr; 23.45 uur Less than zero, 12 jr. Renesse - Kermis op de Lange Reke en Dorpsplein. Renesse - Camping-voetbal om de VW-cup op het sportveld aan de Laone, 18.30 uur. Maandagavond- zang m.m.v. trompettist Leo Tom en organist Harry Hamer, in de Gereformeerde kerk, 20.00 uur. Scharendijke - Kerkepad. Na be zichtigen Geref. kerk Scharen dijke gaat tocht naar enkele ker ken in Zierikzee (katholieke kerk, Nieuwe Kerk en Lutherse kerk). Tocht eindigt in Herv. Bethlehemkerk Scharendijke. Vertrek 18.45 uur. Ouddorp Badmintontoemooi in multifunctioneel gebouw Dorpstienden. Iedereen kan hiervoor inschrijven, deelname opgeven in VW-kantoor vóór vrijdag 22 juli 17.00 uur. Aan vang 19.30 uur, einde ongeveer 23.00 uur. (Eigep racket mee brengen). Stellendam - Nationale zwem- vierdaagse iri' het gem. ver warmd openlucht zwembad, Zuiderdiepstraatweg. Inschrijf formulieren bij het VW-kantoor en bij het zwembad. Adriaan van der Weijdeweg. Kaarten uitsluitend verkrijg baar bij VW-kantoor, volwasse nen 1,50 en kinderen 1,-. Burgh-Haamstede - Lachspekta- kelshow met Bassie en Adriaan, in dorpshuis de Schutse, 19.00 uur. Kaarten zijn vooraf ver krijgbaar bij de plaatselijke VW. Brouwershaven - Orgelconcert in de Grote- of Sint Nicolaas- kerk m.m.v. Michel Jezo uit Van nes (Frankrijk), 20.00 uur. Ouddorp - Badgasten-tennis- toemooi, uitsluitend gemengd dubbel. Ouddorp - Circus Holiday op parkeerterrein aan het einde van de Oosterweg. Toegangsbewij zen verkrijgbaar op VW- kantoor en aan de kassa van het circus, aanvang voorstellingen: 16.00 en 20.00 uur. Ouddorp - Bingo in café- restaurant De Meulblok, Molen weg 15, 20.00 uur. Middelharnis - Braderiedag van 13.00-21.00 uur met o.a. poffer- tjeskraamr) voorlichtingsstands Rode Knlis, EHBO etc. kinder attracties, kunstmarkt 13.00- 21.00 uur, muziek, paardendres- suur (18.00 uur), brandweerde- monstratie etc. Stellendam - Zwemfestijn in het gem. verwarmd openlucht zwembad, Zuiderdiepstraatweg, 10.00 uur. Inschrijven bij de VW-Ouddorp of in het gem. zwembad voor vrijdag 22 juli, 17.00 uur. Stellendam - Toertocht vracht wagens met bedoeling om ge handicapte mensen en rolstoel- patiënten de mogelijkheid te geven om deze tocht (die 1W a 2 uren duurt) als bijrijder mee te maken. Start vanaf de gem. vis- afslag te Stellendam waar dit konvooi ook weer zal terugke ren. Opgeven bij M. Grooten- boer, Vissersstraat 13 te Oudorp, tel. 01878-1859. Ouddorp - Touwtrek-toemooi op de weide van de heer C. Santi- fort, tegenover restaurant Duin zicht aan de Oud Nieuwlandse weg 13. Aanvang 13.00 uur, mel den 12.30 .uur. Bij voldoende deelname. Verdere inlichtingen dhr. Hans van Splunder, tel. 01878-2830. Ouddorp - Excursie in de Kleistee. Start vanaf het toe gangshek, te bereiken door het pad in te slaan naast Kia-Ora, Dijkstelweg 19. Aanvang 10.00 uur. Toegangsbewijzen verkrijg baar op het VW-kantoor. Zierikzee - Poppentheater Alte- klein, St. Domusstraat 106. Voorstellingen op woensdag (on der voorbehoud). Op verzoek ook op andere dagen. Aanvang 14.30 uur. Reserveren bij tel. 01110-14200. Zierikzee Open Kerkdagen. Boekentafel, Rembrandt-ten- toonstelling en diaserie over de geschiedenis van de Gasthuis kerk, tevens orgelbespeling, in de Gasthuiskerk van 13.00 tot 17.00 uur. Scharendijke - Zang- en samen zangavond m.m.v. Dick en Ineke Visser in het Hervormd Vereni gingsgebouw, 20.00 uur. Renesse - Films in dorpshuis: 10.00 uur Avontuur met een staartje, a.l.; 13.30 uur Dirty Dancing en Flodder, a.l.; 19.00 uur Beverly Hills Cop II, a.l.; 21.30 uur My tutor, 16 jr. Renesse - Markt van 08.00 tot 13.00 uur op de Korte Reke. Renesse - Fiets- en wandelpuz- zeltochten. Vertrek en inschrij ven bij VW-kantoor tussen 14.00-14.30 uur en 19.00-19.30 uur. Renesse - Kermis op de Lange Reke en het Dorpsplein. Renesse - Camping-voetbal om de WV-cup op het sportveld aan de Laone, 18.30 uur. Bruinisse - Markt van 8.00-13.00 uur op het Kerkplein. Haamstede - Diaserie De banken zijn hard (over 400 jaar kerkge schiedenis Hervormde kerk Haamstede) in de Nederlandse Hervormde Kerk. Brouwershaven - Tberistenre- creatietafeltennisevenement in de botenloodsen van de Gebroe ders van Ast, Oude Schouwse Dijk, van 10.00-17.30 uur. Renesse - Films in dorpshuis: 13.30 uur Top Gun en Beverly Hills Cop II, a.l.; 19.00 uur Dirty Dancing, a.l.; 21.30 uur Robocop, 16 jr; 23.45 uur The Lost Boys, 16 jr. Renesse - Rondleiding over het landgoed Slot Moermond. Ver trek Slotlaan aan de Laone, om 14.30 uur. Toegangskaarten uit sluitend verkrijgbaar bij het VW-kantoor. Renesse - Podiumconcert door de showband JLM uit Mol (België) op de locatie Hogezoom bij res taurant De Wig, van 20.00 tot 23.00 uur. Haamstede - Zendingsmarkt/ rommelmarkt in de Noord- straat, terrein Goudzwaard Tuinmeubelen, 16.00 uur.

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1988 | | pagina 12