EXPOSITIES Zeventiende braderieserie Middelhamis zeer gevarieerd Kunstvariaties in Gereformeerde kerk 10 I Wielerronde Oude Tonge Zomer- tentoon- stelling Zierikzee Oplossing van de puzzel El Schouwen-Duiveland Goeree-Overflakkee ZATERDAG 9 JULI BROUWSE DAG DE DAG VOOR HET HELE GEZIN d r b' e gen yv jn 'B n I de 43 Burgh-Haamstede - Openbare bibliotheek. Tentoonstelling Zelden Rust, vrouwenarbeid in Zeeland van 19.00-1940. T/m vrijdag 15 juli. Noordwelle - Keramiek Noordwelle, Dorpsring 24. Perma nente expositie van Nel de Bruin uit Delft met raku gestookt werk, Mariet Lems eveneens uit Delft met pit fire, Hanneke Keuning uit Schouwen met porcelein gedraaide gebruiks voorwerpen en Karin Raak met vrij werk uit fijne chamotte. Dinsdag t/m zaterdag van 13.30 tot 17.30 uur Brouwershaven - Museum De Vergulde Garnaal. Expositie Brouwershaven en de zeevaart in de 19e eeuw. Tot eind sep tember van maandag t/m zaterdag van 9.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 17.00 uur. Bruinisse Bibliotheek de Zaete. Expositie met betrekking tot de Philipsdam, tevens diverse boeken over Deltawerken. Expositie samengesteld door Rijkswaterstaat. Tot 15 juli tij dens de reguliere openingstijden. Vrijdag 8 juli is er muziek van de Zuid-West band en troubadour Jacky Flower. Tevens is er van 19.00-21.00 uur een grote truc- kershow aan het Beneden Zand pad. Flakkees mooist uitgedoste truckers strijden om de beker. De route voert via het Industrie terrein, Oosthavendijk, Water weg, Oudlandsedijk, Molenweg, Rottenburgseweg, Doetinchem- sestraat, Hobbemastraat, Schoolstraat, Beneden zandpad, Krak, West Achterweg, Dorps weg, Koningin Julianaweg, Lan- geweg en Beneden Zandpad. Ouddorp - Museum Ouddorps Raad- en Polderhuis, Raad huisstraat 4. Tentoonstelling Van vlas tot linnen. Iedere za terdag zijn er linnenweef- en kantklosdemonstraties. T/m 3 september. Openingstijden t/m 31 augustus 10.00-13.00 uur en van 14.00-17.00 uur. Zaterdags gedurende het hele seizoen van 10.00-13.00 en van 14.00-17.00 uur en zondags gesloten. Zierikzee Burgerweeshuis, Poststraat 45. 30 beeldhouwers tonen hun tuinbeelden in brons en steen. Binnenshuis: klein plastiek en klein-antiek. T/m 13 augustus, maandag t/m za terdag 10.00-17.00 uur. Ouddorp - Gereformeerde kerk aan de Dorpsweg (ingang Dorpstienden). Expositie van aquarellen, tekeningen, wand kleden, inclusief verschillende oudheden van De Motte. De expositie is gericht op de regio de kop van Goeree. Van zater dag 9 juli t/m zaterdag 20 augustus, dagelijks (behalve zon dag) van 10.00-12.00 uur en op maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagavond van 19.00-21.00 uur. Van 20.45 uur tot 21.25 uur is het aan Vader Abraham (Pierre Kartner) om op het plein voor het Diekhuus een staaltje van zijn kunnen te geven. In de ha ven van Middelhamis liggen platbodems, die bezichtigd kun nen worden. MIDDELHARNIS Met ingang van vrijdag 1 juli is het kantoor van de VVV Oostflakkee in Mid- delharnis verplaatst naar Oost- dijk 2. Het telefoonnummer blijft 01870-4870. De openingstij den zijn van maandag tot en met donderdag van 09.00-17.30 uur, vrijdag van 09.00-20.00 uur en zaterdag van 09.00-17.00 uur. Koop vis en garnalen zo laat mo gelijk en zorg er voor dat er geen vliegen bij kunnen komen. Zet ze weg op een koele plaats wan neer ze enige uren bewaard moe ten worden. Zorg er voor dat an dere levensmiddelen de sterke smaak van vis en garnalen niet overnemen. ZIERIKZEE - Op 8 juli om 17.00 uur opent drs. M. C. Ver- burg, lid van de Raad van State in de recent gerestaureerde Gro te Kerk in Zierikzee de zomer- tentoonstelling van de Zeeuwse Kunstkring. Naast 23 leden van de Kunstkring exposeren ook drie gasten, eveneens Zeeuwse beeldende kunstenaars: Han van de Broeke uit Middelburg, Wim Hofman uit Vlissingen en Do van Rijn uit Zierikzee. De dertiende kunstmarkt is ge pland voor vrijdag 22 juli. Het is een bijzonder aantrekkelijke markt, waaraan medewerking wordt verleend door J. en N. Ver meulen (houtdraaiwerk en be schilderde kaarsen), Annette de Roo (volksschilderkunst), John van den Heevel (droomschilde- rijen), C. van Rumpt-van Pelt (karakterpoppen en fantasiefi- guren), S. H. Hokke-Vente (por selein poppen, poppenkleding), Riek Versteeg (karakterpoppen Zierikzee - Galerie De Eenhoorn, Havenpark 14. Expositie I schilderijen P. C. de Jager. Van 18 tot 31 juli, van 10.00 tot 17.00 uur, behalve zondag. Dagvlinder en hartstreek. HORIZONTAAL: 1. eender; 6. gember; 11. oor; 12. bos; 14. boa; 15. page; 17. punch; 19. oase; 21. etaleur; 22. Haarlem; 23. re; 24. kegel; 26. te; 27. pil; 29. tol; 30. gom; 32. rotan; 34. repel; 36. hut; 37. kotelet; 38. top; 39. Namen; 41. kapel; 44. sen; 45. til; 47. lor; 49. ia; 51. tenor; 53. fa; 54. divi sie; 56. ventiel; 58. dreg; 59. ploeg; 61. idem; 62. ets; 64. tor; 65. zee; 66. Romein; 67. arrest. VERTICAAL: 1. expert; 2. noga; 3. doelwit; 4. er; 5. don; 7. eb; 8. moorkop; 9. baal; 10. roemer; 12. buret; 13. schel; 16. Ate; 17. puk; 18. hal; 20. set; 25. gobelin; 27. potas; 28. laken; 30. getal; 31. me ter; 32. run; 33. non; 34. rek; 35. lol; 40. menigte; 42. portier; 43. ridder; 45. teelt; 46. lover; 48. palmet; 50. air; 51. tip; 52. reg.; 53. fee; 55. veem; 57. idee; 60. ooi; 63. si; 65. zr. OUDE TONGE - De vijfde wie lerronde van Oude Tonge wordt zaterdag 9 juli verreden. Deze wielerronde is voor niet-licen- tiehouders en men is verplicht zich vooraf in te laten schrijven om op deze wijze een startkaart te bemachtigen. Het parcours is ten opzichte van vorig jaar ge wijzigd. en muurdecoraties), J. Lysen (ke ramiek), M. C. Snijders (schilde rijen en spatwerk), Peter Johan nes Kuipers (aquarellen, schilde rijen), F. P. A. Zimmerman (ge prepareerde vogels en dieren), J. van Elderen (acquarellen), J. van den Heuvel (olieverf, bloemen en stillevens), B. Broere-Schellevis (volksschilderkunst), F. Cou- wenbergh (portrettekenen) en N. Heydenrijk-Schuurman (kunst voorwerpen en keramiek). Damesorkest de Kliekskus en de Tivoliband uit Halsteren verzor gen van 18.00-21.00 uur de mu ziek. Tfevens is er gelijkertijd een paardendressuur en een carous- sel op het Diekhuusplein. Ook is er een brandweerdemonstratie. Vrijdag 29 juli tenslotte is er mu ziek van Les Oranges en de Vro lijke Trekkers. Om 18.00 uur be ginnen de touwtrekwedstrijden met tien bekende ploegen. Om 20.30 uur is er een braderiecon- cert in de Grote Kerk door Wil fried Promnitz, organist te Dres den. OUDDORP - De deuren van de Gereformeerde kerk in Ouddorp gaan zaterdag 9 juli om 10.00 uur open in verband met het Open- kerk-werk. De werkgroep Missionaire gemeente verzorgt dit jaar lijks ten behoeve van de gasten in de regio. Dit jaar wordt werk tentoonge steld van de Rotterdamse kunst schilder Dick Carlier. Hij noemt zichzelf een echte buitenschilder. Zomaar ergens in het veld, langs een poldersloot of waar het maar uitkomt, gaat hij zitten en legt met fraaie kleuren vast wat hem op dat moment boeit. Zijn aqua rellen geven een goed beeld van de vele gezichten in het Oud- dorpse woongebied met de daar bij behorende stemmingen. Naast deze landschappen is er ook werk te bezichtigen van Paul Heerschap uit Ouddorp. Zijn aquarellen noemt hij liever waterverftekeningen, omdat ze volgens hem wellicht niet geheel voldoen aan de oude aquarel- MIDDELHARNIS - Middenstandsvereniging Winkelcentrum D’n Diek in Middelhamis heeft het programma voor de zeventiende braderie op papier. De braderie, die normaliter vele duizenden belangstellenden trekt is op de vrijdag 8, 15, 22 en 29 juli van 13.00-21.00 uur. Publiekstrekker Vader Abraham treedt 8 juli op. door de Tivoli Trend Show. Van 18.00-21.00 uur is er muziek door het looporkest De Leutige Krab ben uit Bergen op Zoom. Van 19.00-21.00 uur is er tevens een demonstratie motortrail onder aan het Zandpad. Het braderie- concert in de Rooms Katholieke kerk begint om 20.30 uur en wordt verzorgd door de organist Henk Verhoef en bariton Ton Sol. Tevens eindigt deze avond de fietsvierdaagse aan het Bene den Zandpad. techniek. Zijn landschappen wa ren al eerder in Ouddorp te zien. Zijn laatste creaties zullen een ieder ongetwijfeld boeien. Verder zijn er fraaie wandkleden van de Ouddorpse mevrouw Koolhaas. In een tweetal vitri nes worden bovendien bodem vondsten getoond van de ama- teur-archeologenclub De Motte en vondsten uit de Noordzee uit een privéverzameling van C. van de Bok. Verder is er nog een vi deopresentatie van de Kop van Goeree. De openingstijden van deze expositie zijn van maandag t/m zaterdag 10.00-12.00 uur en op de maandag-, dinsdag-, don derdag- en vrijdagavond van 19.00-21.00 uur. De veteranen gaan om 12.45 uur van start in de Mariniersweg. De route gaat via de Kolfweg over de Bernhardstraat, Roze- veldstraat, Washingtonstraat en vervolgens naar de finish in de Mariniersweg. Om ongeveer 13.15 uur start de C-categorie en om 15.00 uur de B-categorie. De A-categorie staat te boek voor 16.45 uur. Ook dit jaar verschijnen er weer bekende gezichten aan de start, zoals de plaatselijke favorieten Peter Legierse, Wim Wielhouder, Joop Vervloet, Han van Kam pen, Giel Melissant, Eddy Ver vloet, Sjaak van Kempen, Arend Brinkman en de Europees kam pioen P. van Eekelen en Zeeuws kampioen Cees de Jong. De wie lerronde is tot stand gekomen dankzij sponsoring door Heine ken en de Flakkeese midden stand. Inlichtingen en/of in schrijvingen, 01874-2717. Zierikzee - Galerie De Eenhoorn, Havenpark 14. Tentoonstel ling etsen van Saskia Eggink. T/m 9 juli, dagelijks van 11.00-17.00 uur. De Zeeuwse Kunstkring bestaat dit jaar 30 jaar en telt op dit mo ment 27 kunstenaarsleden. Het 30-jarig bestaan is voor de Zeeuwse Kunstkring aanleiding geweest zich te bezinnen op de wegen naar een betere aanpas sing aan de ontwikkelingen die ook in de Zeeuwse wereld van de beeldende kunsten aan de gang zijn. Uitbreiding van het leden tal met jonge veelbelovende kun stenaars en experimenteren met andere tentoonstellingsformules zijn onderwerpen van discussie met de leden. De zomertentoon- stelling in de Grote Kerk is te zien van 9 tot en met 23 juli op werkdagen van 11.00 tot 17.00 uur. Onder de exposanten onder andere Ad en Tessa Braat, Sas kia Eggink-du Burck, Peter Jan sen en Marja de Lange uit Zie rikzee, Miems van Citters en Waalko Dingemans uit Burgh- Haamstede, Cocky Bruynzeel uit Noordgouwe, Ger van Dijk uit Renesse, Marijke Folkertsma uit Nieuwerkerk en Rob Holl man uit Noordwelle. Vrijdag 15 juli wordt er ’s mid dags vier keer een modeshow ge geven op het Diekhuusplein Zierikzee - Grote Kerk. Zomertentoonstelling Zeeuwse Kunstkring en als gasten drie Zeeuwse beeldende kunste- naars. Van 9 t/m 23 juli op werkdagen van 11.00-17.00 uur.

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1988 | | pagina 7