Spiegeltent brengt Renesse zeker nostalgische sferen VVV Haamstede heeft N S-tienertoerkaarten Sport/recreatiehal Krayestein nog tot eind van dit jaar open 10 BwF Sfeervol d Nederlandse Spoorwegen Iedere dag geopend Grote groep ZATERDAG 9 JULI BROUWSE DAG DE DAG VOOR HET HELE GEZIN Alle sporten kunnen worden gedaan. We hebben alleen geen horeca-voorziening' RENESSE - De gasten van Renesse kunnen in de periode van donderdag 7 juli tot en met zondag 24 juli kennis maken met een stukje nostalgie van de bovenste plank. Dan strijkt daar name lijk Neerland’s oudste spiegeltent neer voor een reeks voorstellingen. De spiegeltent is een men geling van theater, muziek en dans, waarbij de muziek de overtoom voert. BURGH-HAAMSTEDE - Het sport- en recreatie centrum Krayestein aan de Krayesteinweg te Haamstede heeft ten onrechte het image reeds gesloten te zijn. Tot eind 1988 is het nog mogelijk om in Krayestein alle sportieve en recreatieve ac tiviteiten te doen die daar altijd al mogelijk wa ren. Zo blijkt uit een toelichting van L. S. de Fei ter. ig Danssalon in badplaats Krayestein is niet gesloten, en er is nog genoeg te doen. -m an Grijpen Dat heeft in de loop der jaren al Iedereen die dat wil kan ’op de bonnefooi’ naar Krayestein ko- De tent doet - zeker qua interieur - erg sfeervol aan en dat is het Mede-organisator Hans Vrij uit Arnhem is erg enthousiast over de spiegeltent, zoals die nu al een aantal jaren geëxploiteerd wordt door de Stichting Culture le Activiteiten. Sinds 1979 neemt deze stichting de spiegeltent op ’haar rug’ het land door. Deze tent, die dateert uit 1910 is de enige nog geheel authentieke j tent die Nederland kent. „Wij hebben die hal en er is vraag naar om hem te gebrui ken. Dus exploiteren we hem”, aldus bedrijfsleider bij Bohe- men R. van Veen. Bij die afwe ging bleek het niet rendabel om ook de horeca-afdeling van Krayestein te handhaven. „Dat zou veel te duur worden. Het BURGH-HAAMSTEDE - De Nederlandse Spoorwegen hebben de VVV in Burgh-Haamstede uitgekozen voor een Tienertoerproef Jonge Schouwen-Duivelanders kunnen in het VVV-kantoor terecht voor een Tienertoerkaart. Die kon voorheen alleen na een ritje Goes bemachtigd worden. Nu volstaat - voorlopig tot 31 augustus - een tochtje naar Burgh-Haamstede. Overigens wil Bohemen verder gaan dan het recreatiecentrum open te stellen voor individuele sporters en sportverenigingen. Men heeft alle campings en re- creatie-ondernemers in de omge ving aangeschreven om op de mogelijkheid te wijzen dat een onderdeel van het recreatiecen trum voor een dag of dagdeel ge huurd kan worden voor recrea- tie-evenementen en competities. „Wij willen op die manier weer een andere, bredere invulling ge ven aan het centrum”. En er is een aantal dagen nog niet ingevuld. De organisatie doet dit expres om zo een flexi bel programma te kunnen bren gen, dat afgestemd wordt op het publiek. Wel bekend is, dat Cap tain Gumbo, Unisono en Shala- wambe nog optreden op respec tievelijk dinsdag 19 juli (20.00 uur), woensdag 20 juli (20.00 uur) en zaterdag 23 juli (20.00 uur). Een groot aantal jaren introdu ceerden de Nederlandse Spoor wegen het fenomeen Tienertoer kaart. Het principe is bijzonder eenvoudig. Om jongeren én be kend te maken met de trein én hen tevens een relatief goedkope vakantie te bezorgen, werd het systeem ingevoerd. Voor vijf tientjes krijgen de jongeren een kaart, waarmee ze binnen tien dagen vier dagen onbeperkt kunnen reizen met de trein. Of de tocht nu naar Groningen of Limburg leidt; het maakt niet uit. De eenmalige aanschaf is all-in. In de in totaal zo’n 320 vier kante meter grote tent is gedu rende de standtijd van alles te beleven. Tegen zeer redelijke en treeprijzen krijgt het publiek voorstellingen aangeboden van Zuidamerikaanse muziek tot Afrikaanse klanken. Ook zijn er voorstellingen, die speciaal ge richt zijn op de kinderen. Woensdag 13 juli is er om 16.00 uur en 20.00 uur een kindervoor stelling door Fratelli Fiasco. Unisono treedt vanaf 22.00 uur op. Donderdag 14 juli is het we derom aan Fratelli Fiasco om om 16.00 uur en 20.00 uur een voorstelling te verzorgen. Cap tain Gumbo vermaakt de aanwe zigen vanaf 22.00 uur. Vrijdag 15 juli voor wat Fratelli Fiasco be treft hetzelfde ritueel. Na 22.00 uur is het Jole Blonde - time. De ze maakt zaterdag 16 juli weer plaats voor Tipico Manzana. men om te sporten. Maar wil men zeker zijn van een plaatsje op de baan is het verstandig te voren te reserveren. Zeker de verenigingen of groepjes parti culieren die regelmatig op een vaste tijd gebruik willen maken van de accommodatie. De Feiter is momenteel bezig met een in ventarisatie van de groepen die al hebben aangegeven dat ze in het najaar gebruik willen ma ken van Krayestein. „Ik wacht nog even af of er zich nog meer aanmelden en dan ga ik een ver deling maken”. Jongeren, die besluiten een deel van de vakantie met de trein door te brengen, krijgen bij de VW een zogenaamde Tiener- toer-extra-pas. In dit boekje zit ten tal van kortingcoupons, waarmee de consumpties in de trein goedkoper worden, maar ook attracties in den lande. Zo is er korting op het dolfinarium Harderwijk en het Aviodome Schiphol. In totaal zitten er 48 coupons in het boekje. 'Donderdag 7 juli start om 20.00 uur een en ander met een openingsprogramma met arties ten uit Zeeland. Vrijdag 8 juli is er om 20.00 uur een voorstelling van The Children of light Show; zaterdag 9 juli vanaf 20.00 uur Tipico Manzana en zondag 10 juli Zuidamerikaanse dansmuziek van Los Paranderos. De Charan- ga la Comparsa speelt de sterren van de hemel op maandag 11 juli (20.00 uur), terwijl de dinsdag voorbehouden is aan Joia. was een afweging. Of Kraye stein helemaal dicht tot de ver bouwing begint. Of het sportge- deelte openhouden en dan moeten de mensen zelf maar wat meebrengen om te eten en drin ken als ze daar behoefte aan hebben. We hebben ervoor geko zen om open te blijven om op de ze wijze tegemoet te komen aan de inwoners van Schouwen-Dui- veland en de toeristen die deze zomer naar dit gebied komen”. vele scholieren doen besluiten om de zomervakantie aan te grij pen om de trein te pakken. Maar in gebieden, waar geen trein rijdt, is geen verkoopstation. Om optimale service te verlenen komt hierin nu dus verandering. Hij is assistent bedrijfsleider bij iet bungalowpark Burghstede dat eigendom is van Bohemen Vastgoed; het bedrijf dat Kraye- J stein begin mei overnam van C. A. Bom. Het sport- en recreatie centrum was daarna een paar weken gesloten voor ’een grote onderhoudsbeurt’. Het is de be doeling van Bohemen om Kraye stein grondig te verbouwen tot een slechtweervoorziening van formaat. Maar die verbouwings werkzaamheden beginnen naar verwachting pas begin 1989. Tot die tijd kan iedereen er als van ouds terecht voor allerlei spor tieve activiteiten. Wanneer door een grote groep ge bruik gemaakt wordt van de voorziening is volgens beide he ren wel te praten over een voor ziening waarmee consumpties kunnen worden geregeld. „Wij bieden zelf geen consumpties via de horeca-afdeling. Maar er is vast wel wat anders te regelen als dat gewenst is bij een grotere activiteit”. Gedurende de zomermaanden is het sport- en recreatiecentrum iedere dag van 9.00 tot 22.00 uur geopend. Wanneer er voldoende belangstelling is van het publiek zal die dagelijkse openstelling _Ml>tot 22.00 uur doorlopen tot eind van het jaar. In Krayestein be- staat de mogelijkheid om binnen BB én buiten te tennissen. Er is een sB midgetgolfbaan, een bowling- Bfl baan en men kan er badminton ggB en volleybal doen of de hal huren BB voor andere binnensporten die in een sporthal kunnen worden gedaan. ook volgens Hans Vrij. „Opval lend is, dat in welke plaats we ook staan, de sfeer altijd hetzelf de is. De spiegeltent trekt een zeer gemêleerd publiek en dat maakt het zo gezellig. We hebben jongeren van zeventien jaar bin nen, maar ook mensen van vijf tig jaar”. De entree bestaat uit een rech thoekig voorstuk met een au thentieke kassa met links en rechts dubbele spiegel-klapdeu- ren. Het entreegedeelte wordt aan de binnenzijde voor de helft benut als buffet-gedeelte met op slagruimte. De spiegel-danssa- lons werden in de twintiger ja ren veel geplaatst in Noord- Frankrijk en België. Tot de jaren zestig waren er nog zo’n twintig salons, maar vooral door de komst van discotheken is er daarna een geweldige terugslag gekomen. Op dit moment zijn er in België nog maar enkele, veel al weinig authentieke, exempla ren over. De spiegeltent maakte in vroe ger tijden furore als mobiel danspaleis. „Meestal kwam je ze tegen bij kermissen. En de ten ten waren zo populair, dat er re gelmatig strijd was over welke kermis de tent zou krijgen”, al dus Vrij. De Danssalon, zoals de tent officieel benaamd is, is een geheel uitneembare samenstel ling van onderbouw, palen, vloe ren, dakdoeken, houten zijwan den, een eikenhouten dansvloer, mahonie binnenwanden met in gelegde geslepen spiegelpane- len, rondom open loges met zit banken afgescheiden door mahonie tussenwanden, voor zien van ruitjes met spiegelglas. -

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1988 | | pagina 5