W Kinderboerderij Discotheken Autoroutes Babysitcentrale Badminton - Bolderwagenverhuur Schouwen-Duiveland Musea Goeree-Overflakkee Attrakties Schouwen-Duiveland Hengelsport (Zoet water) Goeree-Overflakkee Bolderwagenverhuur Goeree-Overflakkee Strandhuisjesverhuur (dagverblijven) Markten Schouwen-Duiveland Markten Goeree-Overflakkee VVV kantoren Schouwen-Duiveland VVV kantoren Goeree-Overflakkee Musea Schouwen-Duiveland Hengelsport (zoet water) Schouwen-Duiveland Koopavond en winkelsluiting Goeree-Overflakkee Koopavond en winkelsluiting Schouwen-Duiveland Bioscoop Attrakties Goeree-Overflakkee Kool- „de van van Diavoor- JU.it. JU ul en ook dit water is ijekend on z’n karper. siatuin te bezichtigen, behalve op zondag en tijdens de demon straties pottenbakken. Ouddorp. Sportvissen op het Grevelingenmeer. Ini. C. v. d. Klooster, tel. 01878-1794. Stellendam. Sportvissen op de Noordzee. Ini.: K. Ockeloen, tel. 01860-15306 met ms Sirius; J. J. C. Qualm, tel. 01879-2634 met ms Johanna Cornelia; B. H. Stulp, tel. 010-4508937 met Adriana 2; J. A. Visser, tel. 01883-12763 met de Haringvliet; A. A. Korpershoek, tel. 010-4765070 met Mijntje en Constance 2. Root, Tel. Zierikzee. Donderdag op het Havenplein, 8.30 tot 16.00 uur. Bruinisse. Woensdag van 8.00 tot 13.00 uur op het Kerkplein. Renesse. Woensdag van 8.00 tot 13.00 uur (in de zomermaanden). In de badplaatsen geldt voor de zomermaanden geen verplichte winkelsluiting. De winkels kun nen dan ’s avonds langer ge opend zijn. Koopavond (19-21 uur) wordt ge houden op/in: Donderdag. Zierikzee. Vrijdag. Bruinisse, Nieuwer- kerk, Oosterland, Ouwerkerk en Sirjansland. Vrijdag. Ouddorp, Goedereede en Stellendam. Op Goeree-Overflakkee: Ouddorp. De Kreek, Boompjes 9. konstraat 3, Stellendam, tel. 01879-2058. Ouddorp, Hofdijksweg 30a. Te lefoon 01878-1789. Middelharnis, Oostdijk 2. Tele- foon 01870-4870. Herkingen, Molendijk 65. Tele foon 01876-327. Mevrouw 3. De Kabbelaarsbank. Altijd zegr jn trek bij de watersporters. - Burgh-Haamstede. 1 l r S T.'T 'LT. I I Zierikzee. „De Punt”, Schel- destraat. Dagelijks geopend van 8.45 tot 17.30 uur. Toegang is gra tis. U vindt op deze boerderij o.a. geiten, koeien, varkens, een ezel, een pony, kippen, eenden en konijnen. ANWB - Schouwen-Duiveland- route (lengte 97 km). Route langs onder meer Grevelingen en Brouwersdam, Zierikzee, Brou wershaven en de badplaatsen Haamstede en Renesse. Verkrijg baar bij de VW’s op Schouwen- Duiveland. Delta-route. Te koop bij alle VW’s. Ouddorp. Familux, Hoender- dijk 7, tel. 01878-1373. Ouddorp. Chr. Mierop, weg 14, tel. 01878-1635. Enkele discotheken op Schou wen-Duiveland zijn: Renesse. „Trinity”, De Zoom 1. Renesse. ,,’t Roefke”, De Zoom 2. Renesse. Pinky’s Disco, Hoge- zoom 169. Renesse. The Game, Hogezoom 139. Renesse. Pigalle, Korte Reke 11. Zierikzee. „De Steeg”. Bedde- weeg 8. Zierikzee. De Schorpioen, Lan ge Nobelstraat 53. Westenschouwen. Trampoline centrum „Westerschouwen”, Kraayensteinseweg 81, tegen over hoofdingang Dominale bos sen. Dagelijks van 10.00 tot 22.00 uur. Tel. 01115-2721. Haamstede. J. van Dijke, Es- doornweg 1. Tel. 01115-1496. Haamstede. Het Geschenken huis, 'Noordstraat 33. Tel. 01115-1331. Renesse. J. Wandel, Hogezoom 131. Tel. 01116-2003, tevens boxen, kinderledikantjes. Ouddorp. Museum „Ouddorps Raad- en Polderhuis”, Raad huisstraat 4. Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 14 mei t/m 30 juni 14.00-17.00 uur, 1 juli t/m 31 aug. 10.00-13.00 en van 14.00-17.00 uur. Zaterdag gedu rende het hele seizoen 10.00-13.00 en 14.00-17.00 uur. Zondags ge sloten. Sommelsdijk. Streekmuseum, Het Oude Kerkstraatje. Ge opend van mei tot november ie dere werkdag van 14.00-17.00 uur, woensdag van 10.00-12.00 uur. Op maandag en zondag ge sloten. Goedereede. Museum in de to ren van Goedereede. Openings tijden: van begin mei tot half september dagelijks (behalve zondags) van 14.00-17.00 uur en tevens vanaf eind juni donder dags en zaterdags van 11.00-17.00 uur. Entree ƒ- 1,50 p.p., kinderen tot en met 12 jaar en houders 65 -pas 0,75 p.p. Zierikzee. Concertzaal, Oude Haven 13. Tel. 01110-12770, b.g.g. 12670. In hoofdzaak voorstellin gen in het weekend. In vrijwel alle badplaatsen wor den in de zomermaanden regel matig filmvoorstellingen ver zorgd. Goedereede. De haven van Goedereede tot en met het Goe- reese-Havenhoofd. Dit water loopt vanaf het watergemaal aan het einde van de Maria Dijk (vissteigers aanwezig) dwars door het stadje Goedereede tot aan het einde van het Goereese Havenhoofd. Blankvoorn, riet voorn, baars, snoekbaars en aal. Goedereede. Het Zuiderdiep. Dit is een zeer uitgestrekt water. Het begint bij het Haveneind van het Goereese Havenhoofd en loopt vanaf hier in oostelijke richting tot aan het zgn. Sas van Dirksland. De totale oppervlak te bedraagt 92 ha. Vele vissoor ten en bekend om zijn kar- perstand. Stellendam. De graven van Stellendam. Een mooi water met prachtige rietkragen en mooie stekken. Dit water begint bij de Witte Korenmolen op de Molen kade en gaat ongeveer 1 km ver- derop over in het Zuiderdiep. Al- Ie vissoorten zijn hier te vangen Burgh. Sport- en Rekreatiecen- trum „Krayestein”, Krayestein- weg 30. Telefoon 01115-3202, b.g.g. 01115-3251. Geopend: dage lijks 9-24 uur. Rackets en shutt les te huur. Tevens gelegenheid voor volleybal, zaalvoetbal, handbal, zaalhockey etc. Renesse. Sportcentrum Ark”, Hoogenboomlaan 3. Tel. 01116-2494, b.g.g. 01115-2749. Ge opend juni-september en tijdens schoolvakanties zondag 14-18 uur, maandag t/m vrijdag 10-23 uur, zaterdag 10-18 uur. Overige periodes na telefonische af spraak. Baanhuur 13,— incl. speelmateriaal. Vergunningen verkrijgbaar: Hengelsportzaak ’t Zagertje, Marijkeweg 10, Ouddorp, tel. 01878-1745; G. v. Lenten, Haa- Voorhet vissen in zoet of bijna zoet water dient men steeds in het bezit te zijn van een sportvis akte. Deze is te verkrijgen aan het postkantoor. Ouwerkerk. In het krekenge- bied „Vier Bannen”. Vergunnin gen: VW Duiveland en VW Zierikzee. Brouwershaven. Grevelingen meer. Vergunning bij alle VW’s. Serooskerke. In de kreek „Schelphoek”. Jaar- en weekver- gunning: VVV Burgh-Haamste de en VVV Renesse. Renesse. In de „Vroonplas”. Week-, 2 weken-, seizoenvergun- ningen bij VVV Renesse. Jaar- vergunning: visvergunning de Krabbe p/a restaurant „De West hoek”, Weeldeweg 4, Burgh. Tel. 01115-1413. Zierikzee. Kaaskenswater en grachten Zierikzee. Jaarvergun- ning: VVV-kantoor Zierikzee. Haamstede. Mevr. E. Overbee- ke, Irenestraat 3. Tel. 01115-2138. Renesse. M. A. van de Have, Lindelaan 31. Tel. 01116-1786. Renesse. „De Witte Boulevard”, Zeedistelweg 10. Tel. 01116-1238. Westenschouwen. Fa. van de Klooster, Lageweg 27. Tel. 01115-1418. Renesse. 51Bungalowpark Mo lenhoeve, Hoogenboomlaan 11. Tel. 01116-1300. Westenschouwen. Fa. van de Klooster, Lageweg 27. Tel. 01115-1418. Bruinisse. Oudheidskamer, Oudestraat 27. Geopend van juni tot en met augustus op maandag en donderdag van 14.00 tot 16.00 uur. Entree 1,p.p. Bruinisse. Visserijmuseum, Molenstraat 44. Geopend maan dag tot en met vrijdag van 13.00 tot 16.00 uur (onder voorbe houd). Dreischor. Landbouwmuseum, Mr. P. Moggestraat 5. Geopend 1 juni tot en met 31 augustus maandag tot en met zaterdag van 13.30 tot 16.30 uur. Entree 1,50, kinderen 6-12 jaar 0,75. Groepskortingen. Zierikzee. Gemeentemuseum in het Stadhuis, Meelstraat 8. Geopend van mei tot oktober. Maandag tot en met vrijdag 10.00-12.00 uur en van 13.00-17.00 uur. Entree 1,50, kinderen en Pas 65 0,75. Groepskortingen. Zierikzee. Maritiem museum, het Gravensteen, Mol 20. Ge opend mei tot 1 oktober. Maan dag tot en-met zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur. Entree 1,50, kin deren tot 6 jaar gratis en van 6 tot 12 jaar en Pas 65 0,75. Groepskort ingen Zierikzee. Burgerweeshuis, Poststraat 45. Regentenkamer met goudleer. Tevens expositie beelden en klein antiek en de tuin. Geopend dagelijks op ver zoek (medio juni-augustus, maandag t/m zaterdag 10.00- 17.00 uur). Volwassenen 2,50. Kinderen 1,50. Gezinnen ƒ7,—. Brouwershaven. Museum De Vergulde Garnaal, Markt 5. Overzicht geschiedenis Brou wershaven en expositie Brou wershaven en de zeevaart in de 19e eeuw. Geopend tot eind sep tember maandag t/m zaterdag van 9.00-12.00 en 14.00-17.00 uur. Zierikzee. Mevrouw v. d. Cin- gel, Schouwenbank 2. Tel. 01110-16957. Kerkwerve. Provincialeweg 01110-12789 Burgh-Haamstede. Mevr. M. van der Bijl, Zandweg 15. Tel. 01115-3162. Vanaf 9 tot 30 juni. Brouwershaven, Markt 5. Tele foon 01119- 1940. Bruinisse, Molenstraat 44. Tele foon 01113-1412. Zierikzee, Havenpark 29. Tele foon 01110-12450. Scharendijke, Elkerzeeseweg 10. Telefoon 01117-1620/1353. Renesse, De Zoom 17. Telefoon 01116-2120. Burgh-Haamstede, Noord straat 45a. Telefoon 01115-1513. Duiveland, Hubrecht Koster- straat 2, Ouwerkerk. Telefoon 01114-3298 Herkingen. Theetuin „De Bon gerd”. Geopend vanaf 10.30 uur. Donderdags gesloten. Tel. 01876-327. Stellendam. Op de vroege vrij dagmorgen een kijkje nemen bij de havens en de Gemeentelijke Visafslag. Ouddorp. Pottenbakkerij „De Albatros”, Molentienden 100, inl. 01878-3352. In de periode 6 juli-31 augustus, en dan iedere woensdagmiddag demonstraties pottenbakken van 14.00-17.00 uur. Toegang gratis. In de perio de medio juli-eind aug. is fuch- Sommelsdijk. Woensdag van 9.00 tot 15.00 uur. Goedereede. Donderdag van 9.00 tot 13.00 uur op de Markt, NZ-ZZ Haven. Dirksland. Elke zaterdag 8.00 tot 12.30 uur. Oude Tonge. Elke vrijdag van 8.00 tot 12.00 uur. Ooltgensplaat. Zaterdag 8.00 tot 12.30 uur. maandag 18.30-20.30 uur; woens dag 9.30-11.30, 14.30-16.30 uur; vrijdag 14.30-16.30 en 18.30-20.30 uur. Ooltgensplaat. Bibliotheek, Pieter Biggestraat 45. Maandag 19.00-21.00 uur, woensdag 13.30- 15.30 uur en donderdag 19.00- 21.00 uur. Christelijke biblio theek in Verenigingsgebouw, Zuid Achterweg 25, donderdag 18.30-20.30 uur. Herkingen. Bibliobus. 1 x 14 dagen op woensdag 14.00-17.30 uur en 18.30-21.00 uur. Inlichtingen over standplaatsen en vakantiesluiting van de bibli obussen op Goeree-Overflakkee: PCB Zuid-Holland, tel. 010- 4730033 toestel 15 (mobiele filia len). stelling over de flora en fauna van Schouwen-Duiveland. Van 23 juni t/m 1 september, elke dinsdagavond in de zaal van de gereformeerde kerk te Haamste de. Aanvang 20.00 uur. Volwasse nen 2,kinderen tot 12 jaar en Pas 65 1, Burgh-Haamstede. Diavoor stelling in Slot Haamstede ge volgd door bezoek aan de Rid derzaal. Vanaf 23 juni op donderdagmorgen. Kaartver koop alleen via het VW- kantoor. Volwassenen 1,50, kinderen tot 10 jaar 1, Scharendijke. Aquadome. Drijvend aquarium dat zich meer dan anderhalve meter on der de zeespiegel bevindt. Flora en fauna van de Grevelingen, de Noordzee en de Oosterschelde tot half juli van 10.00 tot 18.00 uur. Van half juli tot half augus tus 10.00 tot 20.00 uur. Daarna weer van 10.00 tot 18.00 uur. Bij het strandje Repard te Scharen dijke. Brouwershaven. Fietstochten (40 km). Aanmelden tussen 9.00- 12.00 uur bij de VW. Nieuwerkerk. Fruitbedrijf (te bezichtigen na telefonische af spraak); J. v. d. Berge, Platte Ca- pelledijk 4. Telefoon 01114-1615. Renesse. Rondleiding over het landgoed Moermpnd. Vanaf 9 ju ni t/m 1 september. Iedere don derdagavond om 19.00 uur en za terdagmiddag om 14.30 uur. Vertrek Slotlaan. Uitsluitend vooraf inschrijven op het VVV kantoor. Renesse. Elf dorpen fietstocht, 50 kilometer, van 13 juni t/m 1 september iedere werkdag van maandag t/m vrijdag. Vertrek en inschrijving bij VVV-kantoor tussen 10.00-13.00 uur. Renesse. Fietspuzzeltochten en wandelpuzzeltochten. Vanaf 7 ju ni t/m 31 augustus. Iedere dins dagmiddag 14.00-14.30 uur, woensdagmiddag 14.00-14.30 uur en woensdagavond tussen 19.00- 19.30 uur. Vertrek en inschrij ving bij VVV-kantoor tussen 14.00-14.30 uur. Renesse. Tochten per paarde- tram tot eind augustus, iedere woensdag tijdens de markt. Ver trek vanaf 10.00 uur naast de markt. Zierikzee. Rondleidingen voor groepen door de stad. In lichtin gen VW kantoor. Zierikzee. Tochten per paarde- tram door Zierikzee. Iedere dins dag, donderdag en zaterdag van af het Havenplein. Vertrek op gezette tijden tussen tien en vier uur.

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1988 | | pagina 19