E EVENEMENTEN VAN DAG TOT DAG 1 li U SM 1 II J A- i I [^1 S '-li Goeree-Overflakkkee Goeree-Overflakkee Als h Goeree-Overflakkee Dinsdag 12 juli Schol Schouwen-Duiveland Woensdag 13 juli Vrijdag 8 juli Zaterdag 9 juli Schouwen-Duiveland Schouwen-Duiveland Schouwen-Duiveland Zierikzee - Poppentheater Alte- Goeree-Overflakkee Goeree-Overflakkee Goen via Zondag 10 juli Schouwen-Duiveland Schoi Maandag 11 juli Schouwen-Duiveland Zierikzee Open Kerkdagen. zondere evenementen. Via een heleboel eeuwenoude stenen treden kan men de Dikke To ren in Zierikzee beklimmen. Boven een prachtig uitzicht over de Oosterschelde. Zierikzee - Deltaweek. Zeilwed strijden op de Oosterschelde. Zierikzee - Deltaweek. Zeilwed strijden op de Oosterschelde. Renesse - Rondleiding over het landgoed Slot Moermond. Ver trek Slotlaan aan de Laone, om 14.30 uur. Toegangskaarten uit sluitend verkrijgbaar bij het VW-kantoor. Brouwershaven - Brouwse Dag. Braderie op de Markt, vanaf 10.30 uur. Muziek-Play-In voor amateurmuzikanten, 11.00 uur. Braderiedagen op 10.00-16.00 trum met e dersh (tot 2i Wille (18.30 Barni show Crash Elke dinsdag Toeristendag in Zierikzee. Een kleurrijk evenement met'veel kramen op straat en bij- Zieril uur o Renei landg Vertn om 1 uitsh VW. Burg] Hng Slot de Ri 11.30 en na Burgl prom melm 13.00- TROÏ of eei 09.00 muzi< arties Burgl takel Zieril Boek toons I gesch kerk, de G 17.00 Burg] ling Slot Oudd funct den, c Goedereede Vrij dansavonden in verenigingsgebouw Oostdam, 20.00 uur. Stad aan 't Haringvliet - NBVR- dressuur (buiten) B4, B6, L8, L13, M16, M20 bij manege Oost- moer, Oostmoersedijk 2a, 14.00 uur. Georganiseerde buitenrit, 19.00 uur. Zierikzee - Tberistendagen met o.a. orgelconcerten, orgelwan- deltochten, mosselen eten, kin- derrommelmarkt, muziek, kraampjes, ringrijden, vendel- zwaaien en springkussen etc., in het centrum en enkele omringen de straten, van 10.00-17.00 uur. Brouwershaven - Orgelconcert van Gerard Dekker uit Son in de Grote- of Sint Nicolaaskerk, 20.00 uur. Ouddorp - Demonstratie potten bakken in pottenbakkerij De Al batros, Molentienden 100, van 14.00-17.00 uur. Ouddorp Zomeravondzang m.m.v. Titia Dijkstra en Els van Splunder in de Gereformeerde kerk aan de Dorpsweg (ingang Dorpstienden), 20.00-21.00 uur. Ouddorp - Bingo in multifuncti oneel gebouw Dorpstienden, 20.00 uur. Ouddorp 'Speeltuinmiddag in speeltuin De Flipjes, gelegen aan de Pr. Hendrikweg, nabij bungalowpark De donkerstee. Inschrijfformulieren alleen af te halen bij het VW-kantoor tus sen 9.00-12.00 uur. Aanvang spe len: 13.00 uur. Ouddorp - Avonddriedaagse. Start om 19.00 uur bij multifunc tioneel gebouw de Dorpstien den. Ouddorp Volleybaltoenooi- campvolley op camping De Groe ne Weide, Oud Nieuwlandseweg Ha, waaraan alle campings en bungalowparken uit de gemeen te Goedereede kunnen deelne men (gemengde teams). Opgave bij eigen kampbeheerder tot en met zaterdag 9 juli. Aanvang: 10.00 uur. Ouddorp - Bingo in multifuncti oneel gebouw Dorpstienden, 20.00 uur. Ouddorp - Excursie in natuurre servaat De Kwade Hoek. Verza melen om 19.00 uur bij het zgn. Plaatje, eind Oostdijkseweg. Toegangsbewijen alleen te ver krijgen bij het VW-kantoor. Bij regenachtig weer laarzen mee brengen. Ouddorp Bridgen op recreatie terrein Het Oude Nieuwland, Oude Nieuwlandseweg 11, 19.30 uur. Ouddorp - Rondleiding naar de toren van Ouddorp. Kaarten ver krijgbaar op het WV-kantoor. Vertrek 19.00 uur vanaf museum Ouddorps Raad- en Polderhuis, Raadhuisstraat 4. Oudddorp - Avonddriedaagse. Inschrijven vanaf 18.30 uur in multifunctioneel gebouw de Dorpstienden, nabij grote par keerterrein achter de Weststraat. Start om 19.00 uur. Renesse - Fiets- en wandelpuz- zeltochten. Vertrek en inschrij ven bij WV-kantoor tussen 14.00-14.30 uur. Burgh-Haamstede - Zomerspek- takel in christelijke vakantie- centrum De Burght, Hogeweg 55, met een keur van artiesten, kin- dershow (13.30 uur), mini-kermis (tot 20.00 uur), soundmixshow, schlageravond (18.00 uur) met o.a. Denny Christian, Mieke en Freddy Breek etc. Burgh-Haamstede - Rondleiding naar de meeuwenbroedkolonies onder leiding van gidsen. Ver trek om 19.00 uur aan einde Adriaan van der Weijdeweg. Kaarten uitsluitend verkrijg baar bij VW-kantoor, volwasse nen 1,50 en kinderen 1,-. Boekentafel, Rembrandt-ten- toonstelling en diaserie over de geschiedenis van de Gasthuis kerk, tevens orgelbespeling, in de Gasthuiskerk, van 13.00 tot 17.00 uur. Bruinisse Aquadelta-terrein, uur. Burgh-Haamstede - Zomerspek- takel in christelijke vakantie- centrum De Burght, Hogeweg 55, met een keur van artiesten, kin- dershow (13.30 uur), mini-kermis (tot 20.00 uur), Lach-expres (14.15 uur), optreden Frizzle Sizzle (20.00 uur) en als afsluiting op treden Lee Towers. Burgh-Haamstede - Rondleiding naar de meeuwenbroedkolonie onder leiding van gidsen. Ver trek om 19.00 uuu aan einde Adriaan van der Weijdeweg. Kaarten uitsluitend verkrijg baar bij WV-kantoor, volwasse nen 1,50 en kinderen 1,-. Zierikzee - Deltaweeek. Zeilwed strijden op de Oosterschelde. Zierikzee Open Kerkdagen. Boekentafel, Rembrandt-ten- toonstelling en diaserie over de geschiedenis van de Gasthuis kerk, tevens orgelbespeling, in de Gasthuiskerk van 13.00 tot 17.00 uur. Goedereede - Tropisch buffet dansant. Tropische koud buffet met vis, vlees en gevogelte. Deze avond wordt gehouden in Vereni gingsgebouw Oostdam en vangt aan om 19.30 uur. Reservering noodzakelijk via tel.nr. 01879-2321. Ouddorp - Bingo in café- restaurant De Meulblok, Molen weg 15, 20.00 uur. Middelhanüs - Braderie met poffertjeskraam/suikerspin, voorlichtingsstands Rode Kruis/EHBO etc., diverse at tracties zoals ken/glasblazen, tal straties bij kinderattracties 13.00-21.00 uur. Grote trucker- show aan Beneden Zandpad van 19.00-21.00 uur en optreden Va der Abraham op plein voor het Diekhuus van 20.45-21.25 uur. pottenbak- van demon winkeliers, en muziek. klein, St. Domusstraat 106. Voorstellingen op woensdag (on der voorbehoud). Op verzoek ook op andere dagen. Aanvang 14.30 uur. Reserveren bij tel. 01110-14200. Zierikzee Open Kerkdagen. Boekentafel, Rembrandt-ten- toonstelling en diaserie over de geschiedenis van de Gasthuis kerk, tevens orgelbespeling, in de Gasthuiskerk van 13.00 tot 17.00 uur. Renesse - Markt van 08.00 tot 13.00 uur op de Korte Reke. Renesse - Fiets- en wandelpuz- zeltochten. Vertrek en inschrij ven bij VW-kantoor tussen 14.00-14.30 uur en 19.00-19.30 uur. Renesse - Snarenspel door het mandoline-ortfest Con Amore uit Vlissingen, in de Nederland se Hervormde kerk, 20.00 uur. Bruinisse - Markt van 8.00-13.00 uur op het Kerkplein. Burgh-Haamstede Zomerspek- takel in christelijk vakantiecen- trum De Burght, Hogeweg 55, met keur van artiesten, kinder- show (13.30 uur), mini-kermis (tot 20.00 uur), KRO’s Mini- moppentrommel, optreden Pom- metje Horlepiep, optreden Da vid Ray (20.00 uur) en Gerard do ling (21.30 uur) etc. i r "X

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1988 | | pagina 12